قیمت لحظه ای ارزهای NFT (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ICP
Internet Computer
ICP
$2.94
2.23% 3.72% $1.306 B $11,457,155 خرید
2 IMX
Immutable
IMX
$0.5
4.47% 5.72% $675.799 M $24,302,208 خرید
3 STX
Stacks
STX
$0.4
1.06% 7.69% $650.299 M $8,982,944 خرید
4 THETA
Theta Network
THETA
$0.6
0.11% 3.83% $639.610 M $11,898,524 خرید
5 AXS
Axie Infinity
AXS
$4.52
1.43% 2.05% $638.900 M $30,051,306 خرید
6 XTZ
Tezos
XTZ
$0.6
0.79% 4.29% $621.583 M $12,107,710 خرید
7 SAND
The Sandbox
SAND
$0.2
0.28% 2.2% $618.354 M $31,169,213 خرید
8 MANA
Decentraland
MANA
$0.2
2.21% 2.44% $556.139 M $23,113,129 خرید
9 RNDR
Render
RNDR
$1.48
2.31% 8.7% $550.153 M $19,461,267 خرید
10 FLOW
Flow
FLOW
$0.4
1.59% 2.59% $456.934 M $17,065,608 خرید
11 CHZ
Chiliz
CHZ
$0.05
0.41% 3.06% $429.846 M $22,853,672 خرید
12 APE
ApeCoin
APE
$1.12
0.7% 3.36% $411.610 M $43,953,095 خرید
13 CFX
Conflux
CFX
$0.1
2.63% 2.93% $405.113 M $9,963,019 خرید
14 GALA
Gala
GALA
$0.01
0.88% 8.24% $326.458 M $25,392,621 خرید
15 NFT
APENFT
NFT
$0.0000003
0.21% 1.56% $312.873 M $11,404,179 خرید
16 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0.04
1.32% 6.92% $267.836 M $4,879,965 خرید
17 CAKE
PancakeSwap
CAKE
$1.15
0.5% 3.32% $249.087 M $12,154,063 خرید
18 ENJ
Enjin Coin
ENJ
$0.2
4.72% 7% $219.534 M $51,800,409 خرید
19 MASK
Mask Network
MASK
$2.55
2.95% 3.15% $209.466 M $34,070,907 خرید
20 GMT
STEPN
GMT
$0.1
0.47% 3.19% $180.894 M $12,039,939 خرید
21 FET
Fetch.ai
FET
$0.2
1.76% 9.14% $173.761 M $9,879,662 خرید
22 BLUR
Blur
BLUR
$0.1
2.03% 4.25% $161.700 M $7,356,922 خرید
23 ILV
Illuvium
ILV
$38.68
2.24% 5.58% $139.070 M $6,682,417 خرید
24 WAXP
WAX
WAXP
$0.04
1.35% 0.83% $135.789 M $1,978,809 خرید
25 SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$0.5
1.47% 6.94% $135.227 M $8,237,253 خرید
26 CKB
Nervos Network
CKB
$0.002
0.39% 3.32% $114.559 M $1,131,973 خرید
27 DGB
DigiByte
DGB
$0.006
1.3% 4.91% $104.686 M $1,531,506 خرید
28 WEMIX
WEMIX
WEMIX
$0.9
16.37% 40.02% $296.977 M $11,085,054 خرید
29 LYX
LUKSO
LYX
$5.19
0.46% 6.98% $150.511 M $77,669 خرید
30 LYXe
LUKSO (Old)
LYXe
$5.24
0.67% 6.61% $97.487 M $99,949 خرید
31 PRIME
Echelon Prime
PRIME
$3.39
3.41% 5.82% $88.998 M $542,027 خرید
32 PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$3.06
0.87% 9.71% $83.098 M $3,142,879 خرید
33 SURE
inSure DeFi
SURE
$0.002
0.07% 4.93% $79.039 M $138,467 خرید
34 RLC
iExec RLC
RLC
$0.9
3.46% 7.74% $70.231 M $16,791,464 خرید
35 CHR
Chromia
CHR
$0.09
2.16% 7.02% $64.038 M $4,416,014 خرید
36 SYS
Syscoin
SYS
$0.08
1.28% 2.61% $63.299 M $1,160,451 خرید
37 SLP
Smooth Love Potion
SLP
$0.001
0.4% 0.28% $57.882 M $4,104,788 خرید
38 CYBER
CyberConnect
CYBER
$5.20
2.24% 0.36% $57.405 M $41,435,240 خرید
39 YGG
Yield Guild Games
YGG
$0.2
1.56% 1.6% $57.134 M $10,958,370 خرید
40 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.01
0.19% 1.15% $57.011 M $250,411 خرید
41 SWEAT
Sweat Economy
SWEAT
$0.008
0.58% 13.15% $54.481 M $719,995 خرید
42 UOS
Ultra
UOS
$0.1
10.64% 3.64% $51.277 M $5,319,336 خرید
43 OGN
Origin Protocol
OGN
$0.08
3.16% 7.86% $50.082 M $11,317,042 خرید
44 WILD
Wilder World
WILD
$0.1
0.86% 9.78% $49.421 M $302,345 خرید
45 MBOX
MOBOX
MBOX
$0.2
0.53% 4% $48.936 M $3,296,947 خرید
46 LOOKS
LooksRare
LOOKS
$0.05
2.75% 12.49% $47.315 M $938,510 خرید
47 ALICE
MyNeighborAlice
ALICE
$0.7
3.81% 7.26% $43.079 M $10,002,600 خرید
48 EFI
Efinity Token
EFI
$0.05
1.21% 4.36% $42.157 M $96,761 خرید
49 GHST
Aavegotchi
GHST
$0.7
1% 5.29% $40.611 M $999,347 خرید
50 NAKA
Nakamoto Games
NAKA
$0.5
0.38% 5.19% $40.426 M $4,352,787 خرید
51 COMBO
COMBO
COMBO
$0.5
1.39% 0.56% $39.218 M $2,395,096 خرید
52 GODS
Gods Unchained
GODS
$0.1
5.01% 3.36% $39.175 M $617,005 خرید
53 VRA
Verasity
VRA
$0.003
1.81% 5.8% $38.876 M $3,272,122 خرید
54 TLM
Alien Worlds
TLM
$0.009
1.97% 3% $36.510 M $3,369,412 خرید
55 XCAD
XCAD Network
XCAD
$0.8
0.86% 3.6% $35.848 M $1,351,227 خرید
56 SUPER
SuperVerse
SUPER
$0.07
1.48% 5.92% $34.700 M $1,335,167 خرید
57 DAR
Mines of Dalarnia
DAR
$0.08
2.74% 6.79% $33.169 M $6,395,091 خرید
58 BAKE
BakeryToken
BAKE
$0.1
2.64% 17.86% $31.115 M $21,250,171 خرید
59 BSW
Biswap
BSW
$0.06
3.07% 3.28% $30.520 M $9,110,491 خرید
60 RACA
RACA
RACA
$0.00008
0.37% 2.3% $30.122 M $1,825,053 خرید
61 CEEK
CEEK VR
CEEK
$0.03
1.01% 2.24% $29.662 M $1,027,740 خرید
62 ERN
Ethernity
ERN
$1.48
2.18% 2.74% $28.559 M $898,718 خرید
63 RARE
SuperRare
RARE
$0.06
0.66% 3.62% $28.425 M $541,206 خرید
64 GMT
Gomining
GMT
$0.09
2.94% 10.65% $27.444 M $1,700,246 خرید
65 WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0.03
1.11% 16.75% $26.274 M $38,985 خرید
66 LTO
LTO Network
LTO
$0.05
0.47% 0.74% $24.152 M $1,125,693 خرید
67 TVK
Virtua
TVK
$0.01
0.59% 0.71% $22.692 M $2,174,047 خرید
68 ALU
Altura
ALU
$0.03
2.47% 3.04% $21.652 M $437,359 خرید
69 GFAL
Games for a Living
GFAL
$0.02
2.05% 1.95% $19.410 M $427,457 خرید
70 POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0.1
0.78% 5.58% $19.265 M $189,020 خرید
71 DEGO
Dego Finance
DEGO
$1.32
0.79% 3.03% $18.648 M $2,263,689 خرید
72 TLOS
Telos
TLOS
$0.06
7.03% 8.25% $18.390 M $1,448,311 خرید
73 WAGMIGAMES
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$0.000009
1.63% 27.88% $17.829 M $698,560 خرید
74 CAPS
Ternoa
CAPS
$0.01
4.36% 17.91% $17.422 M $452,634 خرید
75 DERC
DeRace
DERC
$0.1
0.46% 2.54% $16.362 M $595,823 خرید
76 SPS
Splintershards
SPS
$0.01
2.06% 5.5% $16.089 M $139,938 خرید
77 VOXEL
Voxies
VOXEL
$0.1
2.46% 1.65% $15.163 M $2,324,671 خرید
78 RMRK
RMRK
RMRK
$1.55
3.38% 1.74% $14.766 M $52,588 خرید
79 BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0.1
3.67% 8.74% $14.765 M $132,236 خرید
80 YOOSHI
YooShi
YOOSHI
$0.00000003
1.17% 5.46% $14.696 M $71,892 خرید
81 UFO
UFO Gaming
UFO
$0.0000005
0.78% 13.71% $14.565 M $300,647 خرید
82 XPR
XPR Network
XPR
$0.0006
0.38% 4.37% $14.395 M $858,880 خرید
83 VEED
VIMworld
VEED
$0.002
3.39% 5.23% $14.221 M $436 خرید
84 ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0.001
0.22% 0.72% $14.136 M $588,192 خرید
85 VIDT
VIDT DAO
VIDT
$0.01
1.66% 1.76% $13.608 M $667,505 خرید
86 LOKA
League of Kingdoms Arena
LOKA
$0.1
0.68% 1.59% $13.277 M $1,747,360 خرید
87 FIO
FIO Protocol
FIO
$0.01
3.46% 0.51% $13.190 M $3,127,875 خرید
88 RARI
Rarible
RARI
$0.8
0.87% 2.08% $12.994 M $115,863 خرید
89 COVAL
Circuits of Value
COVAL
$0.007
1.49% 5.9% $12.659 M $38,378 خرید
90 RFOX
RFOX
RFOX
$0.009
1.66% 6.88% $11.988 M $191,159 خرید
91 BWO
Battle World
BWO
$0.03
8.19% 7.27% $11.861 M $139,799 خرید
92 VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.0000002
0.83% 4.8% $11.757 M $4,655,559 خرید
93 SPH
Spheroid Universe
SPH
$0.005
1.04% 2.32% $11.579 M $83,758 خرید
94 GMM
Gamium
GMM
$0.0005
1.17% 17.8% $11.194 M $290,386 خرید
95 DUST
Dust Protocol
DUST
$0.5
1.45% 12.67% $10.505 M $81,539 خرید
96 PNT
pNetwork
PNT
$0.1
10.54% 26.99% $10.392 M $4,150,802 خرید
97 FITFI
Step App
FITFI
$0.004
15.25% 27.11% $9.834 M $21,287,917 خرید
98 SOUL
Phantasma
SOUL
$0.08
13.6% 2.72% $9.798 M $168,240 خرید
99 VR
Victoria VR
VR
$0.006
0.16% 1.54% $9.412 M $466,087 خرید
100 GET
GET Protocol
GET
$0.8
0.95% 5.92% $9.168 M $1,573 خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ICP
Internet Computer
ICP
$2.94
2.23% 3.72%
IMX
Immutable
IMX
$0.5
4.47% 5.72%
STX
Stacks
STX
$0.4
1.06% 7.69%
THETA
Theta Network
THETA
$0.6
0.11% 3.83%
AXS
Axie Infinity
AXS
$4.52
1.43% 2.05%
XTZ
Tezos
XTZ
$0.6
0.79% 4.29%
SAND
The Sandbox
SAND
$0.2
0.28% 2.2%
MANA
Decentraland
MANA
$0.2
2.21% 2.44%
RNDR
Render
RNDR
$1.48
2.31% 8.7%
FLOW
Flow
FLOW
$0.4
1.59% 2.59%
CHZ
Chiliz
CHZ
$0.05
0.41% 3.06%
APE
ApeCoin
APE
$1.12
0.7% 3.36%
CFX
Conflux
CFX
$0.1
2.63% 2.93%
GALA
Gala
GALA
$0.01
0.88% 8.24%
NFT
APENFT
NFT
$0.0000003
0.21% 1.56%
ROSE
Oasis Network
ROSE
$0.04
1.32% 6.92%
CAKE
PancakeSwap
CAKE
$1.15
0.5% 3.32%
ENJ
Enjin Coin
ENJ
$0.2
4.72% 7%
MASK
Mask Network
MASK
$2.55
2.95% 3.15%
GMT
STEPN
GMT
$0.1
0.47% 3.19%
FET
Fetch.ai
FET
$0.2
1.76% 9.14%
BLUR
Blur
BLUR
$0.1
2.03% 4.25%
ILV
Illuvium
ILV
$38.68
2.24% 5.58%
WAXP
WAX
WAXP
$0.04
1.35% 0.83%
SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$0.5
1.47% 6.94%
CKB
Nervos Network
CKB
$0.002
0.39% 3.32%
DGB
DigiByte
DGB
$0.006
1.3% 4.91%
WEMIX
WEMIX
WEMIX
$0.9
16.37% 40.02%
LYX
LUKSO
LYX
$5.19
0.46% 6.98%
LYXe
LUKSO (Old)
LYXe
$5.24
0.67% 6.61%
PRIME
Echelon Prime
PRIME
$3.39
3.41% 5.82%
PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$3.06
0.87% 9.71%
SURE
inSure DeFi
SURE
$0.002
0.07% 4.93%
RLC
iExec RLC
RLC
$0.9
3.46% 7.74%
CHR
Chromia
CHR
$0.09
2.16% 7.02%
SYS
Syscoin
SYS
$0.08
1.28% 2.61%
SLP
Smooth Love Potion
SLP
$0.001
0.4% 0.28%
CYBER
CyberConnect
CYBER
$5.20
2.24% 0.36%
YGG
Yield Guild Games
YGG
$0.2
1.56% 1.6%
ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.01
0.19% 1.15%
SWEAT
Sweat Economy
SWEAT
$0.008
0.58% 13.15%
UOS
Ultra
UOS
$0.1
10.64% 3.64%
OGN
Origin Protocol
OGN
$0.08
3.16% 7.86%
WILD
Wilder World
WILD
$0.1
0.86% 9.78%
MBOX
MOBOX
MBOX
$0.2
0.53% 4%
LOOKS
LooksRare
LOOKS
$0.05
2.75% 12.49%
ALICE
MyNeighborAlice
ALICE
$0.7
3.81% 7.26%
EFI
Efinity Token
EFI
$0.05
1.21% 4.36%
GHST
Aavegotchi
GHST
$0.7
1% 5.29%
NAKA
Nakamoto Games
NAKA
$0.5
0.38% 5.19%
COMBO
COMBO
COMBO
$0.5
1.39% 0.56%
GODS
Gods Unchained
GODS
$0.1
5.01% 3.36%
VRA
Verasity
VRA
$0.003
1.81% 5.8%
TLM
Alien Worlds
TLM
$0.009
1.97% 3%
XCAD
XCAD Network
XCAD
$0.8
0.86% 3.6%
SUPER
SuperVerse
SUPER
$0.07
1.48% 5.92%
DAR
Mines of Dalarnia
DAR
$0.08
2.74% 6.79%
BAKE
BakeryToken
BAKE
$0.1
2.64% 17.86%
BSW
Biswap
BSW
$0.06
3.07% 3.28%
RACA
RACA
RACA
$0.00008
0.37% 2.3%
CEEK
CEEK VR
CEEK
$0.03
1.01% 2.24%
ERN
Ethernity
ERN
$1.48
2.18% 2.74%
RARE
SuperRare
RARE
$0.06
0.66% 3.62%
GMT
Gomining
GMT
$0.09
2.94% 10.65%
WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0.03
1.11% 16.75%
LTO
LTO Network
LTO
$0.05
0.47% 0.74%
TVK
Virtua
TVK
$0.01
0.59% 0.71%
ALU
Altura
ALU
$0.03
2.47% 3.04%
GFAL
Games for a Living
GFAL
$0.02
2.05% 1.95%
POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0.1
0.78% 5.58%
DEGO
Dego Finance
DEGO
$1.32
0.79% 3.03%
TLOS
Telos
TLOS
$0.06
7.03% 8.25%
WAGMIGAMES
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$0.000009
1.63% 27.88%
CAPS
Ternoa
CAPS
$0.01
4.36% 17.91%
DERC
DeRace
DERC
$0.1
0.46% 2.54%
SPS
Splintershards
SPS
$0.01
2.06% 5.5%
VOXEL
Voxies
VOXEL
$0.1
2.46% 1.65%
RMRK
RMRK
RMRK
$1.55
3.38% 1.74%
BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0.1
3.67% 8.74%
YOOSHI
YooShi
YOOSHI
$0.00000003
1.17% 5.46%
UFO
UFO Gaming
UFO
$0.0000005
0.78% 13.71%
XPR
XPR Network
XPR
$0.0006
0.38% 4.37%
VEED
VIMworld
VEED
$0.002
3.39% 5.23%
ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0.001
0.22% 0.72%
VIDT
VIDT DAO
VIDT
$0.01
1.66% 1.76%
LOKA
League of Kingdoms Arena
LOKA
$0.1
0.68% 1.59%
FIO
FIO Protocol
FIO
$0.01
3.46% 0.51%
RARI
Rarible
RARI
$0.8
0.87% 2.08%
COVAL
Circuits of Value
COVAL
$0.007
1.49% 5.9%
RFOX
RFOX
RFOX
$0.009
1.66% 6.88%
BWO
Battle World
BWO
$0.03
8.19% 7.27%
VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.0000002
0.83% 4.8%
SPH
Spheroid Universe
SPH
$0.005
1.04% 2.32%
GMM
Gamium
GMM
$0.0005
1.17% 17.8%
DUST
Dust Protocol
DUST
$0.5
1.45% 12.67%
PNT
pNetwork
PNT
$0.1
10.54% 26.99%
FITFI
Step App
FITFI
$0.004
15.25% 27.11%
SOUL
Phantasma
SOUL
$0.08
13.6% 2.72%
VR
Victoria VR
VR
$0.006
0.16% 1.54%
GET
GET Protocol
GET
$0.8
0.95% 5.92%

NFT یا توکن غیرقابل تعویض چیست؟

پدیده‌ها به صورت کلی به دو دسته تعویض پذیر و غیر قابل تعویض تقسیم می‌شوند. این مفهوم وقتی به حوزه ارزها وارد می‌شود، معنای جدیدی به خود می‌گیرد. ارزهای مورد استفاده معمولاً تعویض پذیر هستند. یعنی اگر شما یک اسکناس هزار تومانی در دست دارید، می‌توانید آن را با یک اسکناس هزار تومانی دیگر عوض کنید و هیچ فرقی ندارد که چه اسکناس هزار تومانی را به یک فروشنده بدهید. البته این مفهوم نسبی است و ممکن است یک اسکناس، معنا و ارزش خاصی برای شما داشته باشد؛ اما به صورت کلی اسکناس هزار تومانی یک ارز تعویض پذیر است.

اما در مقابل، با مفهومی به نام غیر قابل تعویض بودن روبرو هستیم. به این معنا که هر پدیده غیر قابل تعویض خصوصیات و ویژگی‌های مخصوصی دارد که از آن یک ارزش و مفهوم منحصربه‌فرد می‌سازد.

لیست کامل توکن های NFT

در جدول بالا لیست کامل توکن های NFT (غیرقابل تعویض) قابل مشاهده است. همچنین اطلاعات دیگری از جمله قیمت لحظه ای، حجم بازار، ارزش بازار و مقدار تغییرات هر یک از آنها لیست شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nft آینده بازار کریپتو هست و آینده nft هم واقعیت مجازیه ؟؟؟!!!….و شرکتی که بیشترین لیسانسه از۱۲۰ کمپانی معتبر دنیا در زمینه nft داشته باشه بی‌شک آینده درخشانی خواهد داشت و اگه واقعیت مجازی هم برنامه اش باشه جالبتر میشه veve ecomi همه اینها رو داره مارکت پرایس nft به نام veve و در آینده هم با والت دیزنی واقعیت مجازی رو به نام veverese

سلام nftchallenger گویا نیست تو لیست. در موردش توضیحاتی محبت میکنید؟ مقداری دارم و الان نمیدونم بایستی چه کارش کنم

سلام دوستان عزیز یکی میگه این NFT ها رو باید از کجا خرید جایی که معتبر باشه و تمام لیست nft ها رو داشته باشه

سال ۲۰۲۲سال nftهاست