قیمت لحظه ای ارزهای NFT (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ICP
Internet Computer
ICP
$12.37
2.99% 5.87% $5.680 B $111,113,531 خرید
2 IMX
Immutable
IMX
$3.05
5.92% 3.21% $4.236 B $96,088,064 خرید
3 STX
Stacks
STX
$2.45
3.56% 5.25% $3.537 B $191,992,418 خرید
4 RNDR
Render
RNDR
$7.39
0% 39.48% $2.796 B $433,007,725 خرید
5 FLOW
Flow
FLOW
$1.01
6.33% 6.03% $1.509 B $146,981,658 خرید
6 THETA
Theta Network
THETA
$1.20
1.64% 6.52% $1.197 B $28,169,630 خرید
7 SAND
The Sandbox
SAND
$0.4
0.54% 0.48% $1.113 B $104,737,453 خرید
8 CHZ
Chiliz
CHZ
$0.1
2.6% 7.44% $1.102 B $90,678,678 خرید
9 AXS
Axie Infinity
AXS
$7.79
0.39% 3.71% $1.071 B $68,173,932 خرید
10 XTZ
Tezos
XTZ
$1.09
1.69% 1.26% $1.058 B $32,137,168 خرید
11 APE
ApeCoin
APE
$1.66
1.61% 1.96% $1.005 B $53,702,999 خرید
12 BLUR
Blur
BLUR
$0.6
3.7% 7.53% $948.045 M $89,540,077 خرید
13 MANA
Decentraland
MANA
$0.4
1.63% 3.42% $910.345 M $75,605,338 خرید
14 FET
Fetch.ai
FET
$1.06
4.19% 50.3% $881.885 M $309,966,698 خرید
15 CFX
Conflux
CFX
$0.2
4.17% 0.39% $874.518 M $44,462,012 خرید
16 GALA
Gala
GALA
$0.02
2.33% 10.31% $813.954 M $118,674,252 خرید
17 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0.1
1.31% 1.59% $796.939 M $40,513,693 خرید
18 WEMIX
WEMIX
WEMIX
$2.05
1.86% 9.46% $742.605 M $2,662,443 خرید
19 CAKE
PancakeSwap
CAKE
$3.15
9.13% 13.99% $741.471 M $231,640,957 خرید
20 SUPER
SuperVerse
SUPER
$0.9
6.21% 8.08% $470.311 M $34,485,046 خرید
21 ENJ
Enjin Coin
ENJ
$0.3
2.71% 2.08% $467.137 M $19,788,064 خرید
22 GMT
GMT
GMT
$0.2
1.6% 4.82% $455.925 M $45,448,438 خرید
23 CKB
Nervos Network
CKB
$0.01
1.84% 1.98% $453.504 M $35,418,567 خرید
24 NFT
APENFT
NFT
$0.0000004
1.31% 0.44% $437.480 M $34,835,135 خرید
25 MASK
Mask Network
MASK
$4.35
0.49% 17.23% $417.717 M $381,350,972 خرید
26 PIXEL
Pixels
PIXEL
$0.5
4.06% 1.05% $387.339 M $177,482,864 خرید
27 ILV
Illuvium
ILV
$95.03
0.67% 2.92% $358.010 M $15,650,419 خرید
28 SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.48
14.1% 16.49% $343.863 M $216,317,124 خرید
29 PRIME
Echelon Prime
PRIME
$12.34
0.24% 1.88% $324.260 M $4,296,977 خرید
30 CHR
Chromia
CHR
$0.4
0.47% 11.53% $318.468 M $10,229,740 خرید
31 MEME
Memecoin
MEME
$0.02
3.78% 0.69% $273.463 M $79,866,099 خرید
32 RLC
iExec RLC
RLC
$3.77
8.33% 41.7% $272.695 M $53,247,578 خرید
33 OAS
Oasys
OAS
$0.1
6.42% 5.03% $262.649 M $5,271,901 خرید
34 ALPH
Alephium
ALPH
$3.23
6.87% 21.07% $232.462 M $4,485,992 خرید
35 WAXP
WAX
WAXP
$0.06
1.87% 9.05% $221.581 M $10,655,913 خرید
36 MAVIA
Heroes of Mavia
MAVIA
$7.02
4.81% 12.53% $210.501 M $65,904,064 خرید
37 LYX
LUKSO
LYX
$6.80
0.15% 14.42% $207.549 M $575,442 خرید
38 PYR
Vulcan Forged (PYR)
PYR
$6.56
1.06% 2.98% $178.291 M $8,584,537 خرید
39 BIGTIME
Big Time
BIGTIME
$0.3
0.32% 8.52% $174.007 M $27,281,536 خرید
40 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.04
16.57% 79.29% $169.867 M $5,849,000 خرید
41 CYBER
CyberConnect
CYBER
$8.47
0.81% 2.98% $166.831 M $24,540,416 خرید
42 DGB
DigiByte
DGB
$0.009
0.74% 13.69% $166.530 M $5,316,870 خرید
43 YGG
Yield Guild Games
YGG
$0.5
1.01% 1.07% $160.569 M $36,134,581 خرید
44 MYRIA
Myria
MYRIA
$0.009
4.37% 2.83% $158.797 M $3,446,957 خرید
45 GMT
Gomining
GMT
$0.3
0.33% 9.56% $152.165 M $2,658,663 خرید
46 SLP
Smooth Love Potion
SLP
$0.003
0.95% 4.68% $151.756 M $15,167,749 خرید
47 SURE
inSure DeFi
SURE
$0.005
4.18% 7.35% $144.303 M $322,367 خرید
48 HFT
Hashflow
HFT
$0.3
8.27% 8.34% $141.907 M $32,359,016 خرید
49 NAKA
Nakamoto Games
NAKA
$1.75
3.19% 11.8% $140.669 M $19,881,444 خرید
50 TLOS
Telos
TLOS
$0.3
0.16% 18.84% $132.557 M $2,003,709 خرید
51 VR
Victoria VR
VR
$0.04
2.87% 18.28% $118.249 M $2,328,257 خرید
52 CGPT
ChainGPT
CGPT
$0.3
3.47% 31.52% $117.982 M $11,355,248 خرید
53 BAKE
BakeryToken
BAKE
$0.3
1.18% 6.59% $113.480 M $56,893,483 خرید
54 SYS
Syscoin
SYS
$0.1
1.59% 1.25% $110.328 M $2,380,332 خرید
55 VANRY
Vanar Chain
VANRY
$0.08
10.56% 31% $107.957 M $9,410,979 خرید
56 POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0.4
3.39% 5.21% $102.736 M $1,002,620 خرید
57 WILD
Wilder World
WILD
$0.3
1.08% 11.57% $100.695 M $618,247 خرید
58 OGN
Origin Protocol
OGN
$0.1
0.86% 0.71% $98.073 M $11,786,721 خرید
59 TRAC
trac (Ordinals)
TRAC
$4.58
3.09% 16.06% $96.118 M $978,167 خرید
60 ALICE
MyNeighborAlice
ALICE
$1.40
0.22% 5.54% $95.131 M $11,468,134 خرید
61 PLANET
PLANET
PLANET
$0.0001
0.79% 42.32% $91.452 M $21,484,597 خرید
62 RARE
SuperRare
RARE
$0.1
0.77% 13.46% $90.914 M $6,831,727 خرید
63 MBOX
MOBOX
MBOX
$0.3
0.13% 1.9% $88.998 M $8,633,780 خرید
64 LOOKS
LooksRare
LOOKS
$0.08
5.48% 5.6% $80.558 M $6,911,485 خرید
65 UOS
Ultra
UOS
$0.2
5.74% 18.82% $76.818 M $12,835,434 خرید
66 GODS
Gods Unchained
GODS
$0.2
0.75% 15.21% $75.699 M $1,223,637 خرید
67 ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0.004
9.09% 0.29% $74.492 M $4,761,876 خرید
68 DAR
Mines of Dalarnia
DAR
$0.1
0.12% 3.32% $69.336 M $18,060,692 خرید
69 VRA
Verasity
VRA
$0.006
2.62% 9.12% $67.210 M $11,494,004 خرید
70 XCAD
XCAD Network
XCAD
$1.37
4% 14.34% $65.579 M $6,083,121 خرید
71 TLM
Alien Worlds
TLM
$0.01
1.7% 4.38% $63.657 M $8,960,608 خرید
72 SWEAT
Sweat Economy
SWEAT
$0.009
2.3% 10.25% $63.435 M $6,142,343 خرید
73 SHRAP
Shrapnel
SHRAP
$0.2
1.54% 16.95% $61.945 M $1,822,510 خرید
74 SIDUS
SIDUS
SIDUS
$0.006
10.94% 4.96% $59.281 M $4,056,207 خرید
75 COMBO
COMBO
COMBO
$0.8
1.37% 3.12% $58.560 M $3,633,558 خرید
76 DEP
DEAPcoin
DEP
$0.002
1.76% 19.6% $57.271 M $1,238,863 خرید
77 RACA
RACA
RACA
$0.0001
1.34% 2.77% $56.510 M $7,289,223 خرید
78 BSW
Biswap
BSW
$0.1
0.37% 0.06% $56.135 M $6,536,082 خرید
79 GHST
Aavegotchi
GHST
$1.05
0.58% 3.76% $55.257 M $1,733,009 خرید
80 COPI
Cornucopias
COPI
$0.06
3.32% 19.24% $54.124 M $250,276 خرید
81 WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0.07
0.13% 14.64% $53.942 M $42,211 خرید
82 GFAL
Games for a Living
GFAL
$0.03
0.43% 0.02% $51.410 M $717,365 خرید
83 ALU
Altura
ALU
$0.07
8.18% 12.21% $50.777 M $4,201,599 خرید
84 DEGO
Dego Finance
DEGO
$2.33
1.54% 4.53% $48.980 M $3,424,386 خرید
85 ERN
Ethernity
ERN
$2.36
0.12% 7.16% $47.648 M $1,915,586 خرید
86 LOKA
League of Kingdoms Arena
LOKA
$0.2
2.48% 2.45% $41.502 M $2,832,888 خرید
87 WAGMIGAMES
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$0.00002
3.14% 19.97% $41.175 M $1,935,179 خرید
88 LTO
LTO Network
LTO
$0.09
0.89% 1.95% $39.912 M $1,788,978 خرید
89 CEEK
CEEK VR
CEEK
$0.04
3.34% 4.42% $39.901 M $2,188,743 خرید
90 DERC
DeRace
DERC
$0.3
1.02% 13% $39.789 M $512,920 خرید
91 RARI
Rarible
RARI
$1.52
1.57% 1.05% $34.964 M $784,614 خرید
92 ERC20
ERC20
ERC20
$0.02
82.23% 73.44% $33.577 M $57,595 خرید
93 CAPS
Ternoa
CAPS
$0.02
2.69% 5.43% $29.750 M $552,344 خرید
94 UFO
UFO Gaming
UFO
$0.000001
1.79% 5.4% $29.599 M $730,129 خرید
95 VOXEL
Voxies
VOXEL
$0.2
1.02% 6.48% $28.730 M $5,455,531 خرید
96 SPS
Splintershards
SPS
$0.02
3.81% 4.33% $27.991 M $78,402 خرید
97 VIDT
VIDT DAO
VIDT
$0.03
6.16% 0.56% $27.560 M $4,681,214 خرید
98 BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0.2
5.78% 0.67% $26.898 M $687,527 خرید
99 XPR
XPR Network
XPR
$0.001
2.64% 1.33% $26.710 M $990,445 خرید
100 VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.0000004
0.42% 9.22% $24.610 M $9,560,206 خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ICP
Internet Computer
ICP
$12.37
2.99% 5.87%
IMX
Immutable
IMX
$3.05
5.92% 3.21%
STX
Stacks
STX
$2.45
3.56% 5.25%
RNDR
Render
RNDR
$7.39
0% 39.48%
FLOW
Flow
FLOW
$1.01
6.33% 6.03%
THETA
Theta Network
THETA
$1.20
1.64% 6.52%
SAND
The Sandbox
SAND
$0.4
0.54% 0.48%
CHZ
Chiliz
CHZ
$0.1
2.6% 7.44%
AXS
Axie Infinity
AXS
$7.79
0.39% 3.71%
XTZ
Tezos
XTZ
$1.09
1.69% 1.26%
APE
ApeCoin
APE
$1.66
1.61% 1.96%
BLUR
Blur
BLUR
$0.6
3.7% 7.53%
MANA
Decentraland
MANA
$0.4
1.63% 3.42%
FET
Fetch.ai
FET
$1.06
4.19% 50.3%
CFX
Conflux
CFX
$0.2
4.17% 0.39%
GALA
Gala
GALA
$0.02
2.33% 10.31%
ROSE
Oasis Network
ROSE
$0.1
1.31% 1.59%
WEMIX
WEMIX
WEMIX
$2.05
1.86% 9.46%
CAKE
PancakeSwap
CAKE
$3.15
9.13% 13.99%
SUPER
SuperVerse
SUPER
$0.9
6.21% 8.08%
ENJ
Enjin Coin
ENJ
$0.3
2.71% 2.08%
GMT
GMT
GMT
$0.2
1.6% 4.82%
CKB
Nervos Network
CKB
$0.01
1.84% 1.98%
NFT
APENFT
NFT
$0.0000004
1.31% 0.44%
MASK
Mask Network
MASK
$4.35
0.49% 17.23%
PIXEL
Pixels
PIXEL
$0.5
4.06% 1.05%
ILV
Illuvium
ILV
$95.03
0.67% 2.92%
SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.48
14.1% 16.49%
PRIME
Echelon Prime
PRIME
$12.34
0.24% 1.88%
CHR
Chromia
CHR
$0.4
0.47% 11.53%
MEME
Memecoin
MEME
$0.02
3.78% 0.69%
RLC
iExec RLC
RLC
$3.77
8.33% 41.7%
OAS
Oasys
OAS
$0.1
6.42% 5.03%
ALPH
Alephium
ALPH
$3.23
6.87% 21.07%
WAXP
WAX
WAXP
$0.06
1.87% 9.05%
MAVIA
Heroes of Mavia
MAVIA
$7.02
4.81% 12.53%
LYX
LUKSO
LYX
$6.80
0.15% 14.42%
PYR
Vulcan Forged (PYR)
PYR
$6.56
1.06% 2.98%
BIGTIME
Big Time
BIGTIME
$0.3
0.32% 8.52%
ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.04
16.57% 79.29%
CYBER
CyberConnect
CYBER
$8.47
0.81% 2.98%
DGB
DigiByte
DGB
$0.009
0.74% 13.69%
YGG
Yield Guild Games
YGG
$0.5
1.01% 1.07%
MYRIA
Myria
MYRIA
$0.009
4.37% 2.83%
GMT
Gomining
GMT
$0.3
0.33% 9.56%
SLP
Smooth Love Potion
SLP
$0.003
0.95% 4.68%
SURE
inSure DeFi
SURE
$0.005
4.18% 7.35%
HFT
Hashflow
HFT
$0.3
8.27% 8.34%
NAKA
Nakamoto Games
NAKA
$1.75
3.19% 11.8%
TLOS
Telos
TLOS
$0.3
0.16% 18.84%
VR
Victoria VR
VR
$0.04
2.87% 18.28%
CGPT
ChainGPT
CGPT
$0.3
3.47% 31.52%
BAKE
BakeryToken
BAKE
$0.3
1.18% 6.59%
SYS
Syscoin
SYS
$0.1
1.59% 1.25%
VANRY
Vanar Chain
VANRY
$0.08
10.56% 31%
POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0.4
3.39% 5.21%
WILD
Wilder World
WILD
$0.3
1.08% 11.57%
OGN
Origin Protocol
OGN
$0.1
0.86% 0.71%
TRAC
trac (Ordinals)
TRAC
$4.58
3.09% 16.06%
ALICE
MyNeighborAlice
ALICE
$1.40
0.22% 5.54%
PLANET
PLANET
PLANET
$0.0001
0.79% 42.32%
RARE
SuperRare
RARE
$0.1
0.77% 13.46%
MBOX
MOBOX
MBOX
$0.3
0.13% 1.9%
LOOKS
LooksRare
LOOKS
$0.08
5.48% 5.6%
UOS
Ultra
UOS
$0.2
5.74% 18.82%
GODS
Gods Unchained
GODS
$0.2
0.75% 15.21%
ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0.004
9.09% 0.29%
DAR
Mines of Dalarnia
DAR
$0.1
0.12% 3.32%
VRA
Verasity
VRA
$0.006
2.62% 9.12%
XCAD
XCAD Network
XCAD
$1.37
4% 14.34%
TLM
Alien Worlds
TLM
$0.01
1.7% 4.38%
SWEAT
Sweat Economy
SWEAT
$0.009
2.3% 10.25%
SHRAP
Shrapnel
SHRAP
$0.2
1.54% 16.95%
SIDUS
SIDUS
SIDUS
$0.006
10.94% 4.96%
COMBO
COMBO
COMBO
$0.8
1.37% 3.12%
DEP
DEAPcoin
DEP
$0.002
1.76% 19.6%
RACA
RACA
RACA
$0.0001
1.34% 2.77%
BSW
Biswap
BSW
$0.1
0.37% 0.06%
GHST
Aavegotchi
GHST
$1.05
0.58% 3.76%
COPI
Cornucopias
COPI
$0.06
3.32% 19.24%
WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0.07
0.13% 14.64%
GFAL
Games for a Living
GFAL
$0.03
0.43% 0.02%
ALU
Altura
ALU
$0.07
8.18% 12.21%
DEGO
Dego Finance
DEGO
$2.33
1.54% 4.53%
ERN
Ethernity
ERN
$2.36
0.12% 7.16%
LOKA
League of Kingdoms Arena
LOKA
$0.2
2.48% 2.45%
WAGMIGAMES
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$0.00002
3.14% 19.97%
LTO
LTO Network
LTO
$0.09
0.89% 1.95%
CEEK
CEEK VR
CEEK
$0.04
3.34% 4.42%
DERC
DeRace
DERC
$0.3
1.02% 13%
RARI
Rarible
RARI
$1.52
1.57% 1.05%
ERC20
ERC20
ERC20
$0.02
82.23% 73.44%
CAPS
Ternoa
CAPS
$0.02
2.69% 5.43%
UFO
UFO Gaming
UFO
$0.000001
1.79% 5.4%
VOXEL
Voxies
VOXEL
$0.2
1.02% 6.48%
SPS
Splintershards
SPS
$0.02
3.81% 4.33%
VIDT
VIDT DAO
VIDT
$0.03
6.16% 0.56%
BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0.2
5.78% 0.67%
XPR
XPR Network
XPR
$0.001
2.64% 1.33%
VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.0000004
0.42% 9.22%

NFT یا توکن غیرقابل تعویض چیست؟

پدیده‌ها به صورت کلی به دو دسته تعویض پذیر و غیر قابل تعویض تقسیم می‌شوند. این مفهوم وقتی به حوزه ارزها وارد می‌شود، معنای جدیدی به خود می‌گیرد. ارزهای مورد استفاده معمولاً تعویض پذیر هستند. یعنی اگر شما یک اسکناس هزار تومانی در دست دارید، می‌توانید آن را با یک اسکناس هزار تومانی دیگر عوض کنید و هیچ فرقی ندارد که چه اسکناس هزار تومانی را به یک فروشنده بدهید. البته این مفهوم نسبی است و ممکن است یک اسکناس، معنا و ارزش خاصی برای شما داشته باشد؛ اما به صورت کلی اسکناس هزار تومانی یک ارز تعویض پذیر است.

اما در مقابل، با مفهومی به نام غیر قابل تعویض بودن روبرو هستیم. به این معنا که هر پدیده غیر قابل تعویض خصوصیات و ویژگی‌های مخصوصی دارد که از آن یک ارزش و مفهوم منحصربه‌فرد می‌سازد.

لیست کامل توکن های NFT

در جدول بالا لیست کامل توکن های NFT (غیرقابل تعویض) قابل مشاهده است. همچنین اطلاعات دیگری از جمله قیمت لحظه ای، حجم بازار، ارزش بازار و مقدار تغییرات هر یک از آنها لیست شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

7 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

درود بر شما
حدودا ۳۰تا NFT دارم و تصمیم به فروش آنها دارم
لطفاً کامل و با زبان ساده توضیح دهید
سپاسگزارم

فقط دوج کویین ویا لایت کویین به اوج خودش در این ۲سال خواهد رسید تا روزها ویا ساعاتی دیگر
اگر درست گفتم رحمت کنید وگرنه لعنت

Nft آینده بازار کریپتو هست و آینده nft هم واقعیت مجازیه ؟؟؟!!!….و شرکتی که بیشترین لیسانسه از۱۲۰ کمپانی معتبر دنیا در زمینه nft داشته باشه بی‌شک آینده درخشانی خواهد داشت و اگه واقعیت مجازی هم برنامه اش باشه جالبتر میشه veve ecomi همه اینها رو داره مارکت پرایس nft به نام veve و در آینده هم با والت دیزنی واقعیت مجازی رو به نام veverese

سلام nftchallenger گویا نیست تو لیست. در موردش توضیحاتی محبت میکنید؟ مقداری دارم و الان نمیدونم بایستی چه کارش کنم

سلام دوستان عزیز یکی میگه این NFT ها رو باید از کجا خرید جایی که معتبر باشه و تمام لیست nft ها رو داشته باشه

روی هرکدوم مایلی بخری کلیک کن صرافیهایی که میشه خریدشون کردرودرانتهای همون صفحه ببین وجزییات دیگه.یانمادشوتوکوین مارکت کپ بزن لیست صرافی خارجیا روببین

سال ۲۰۲۲سال nftهاست