قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم کاردانو (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ADA
Cardano
ADA
$0.5
18.59% 41.71% $19.203 B $1,438,596,622 خرید
2 LINK
Chainlink
LINK
$16.64
7.28% 11.33% $9.263 B $1,010,327,103 خرید
3 NEXO
Nexo
NEXO
$0.8
1.22% 11.92% $486.064 M $5,473,279 خرید
4 API3
API3
API3
$1.56
2.44% 5.75% $134.901 M $9,851,317 خرید
5 ERG
Ergo
ERG
$1.59
12.94% 21.85% $114.318 M $842,203 خرید
6 WMT
World Mobile Token
WMT
$0.1
13.73% 22.4% $84.687 M $2,495,104 خرید
7 COTI
COTI
COTI
$0.06
7.44% 14.15% $82.454 M $8,247,600 خرید
8 SNEK
Snek
SNEK
$0.001
30.55% 232.13% $71.097 M $4,809,274 خرید
9 INDY
Indigo Protocol
INDY
$2.92
23.78% 41.98% $15.047 M $186,216 خرید
10 LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
0.3% 1.21% $12.916 M $737,680 خرید
11 BONDLY
Forj (Bondly)
BONDLY
$0.004
1.39% 28.99% $4.361 M $208,217 خرید
12 DJED
Djed
DJED
$1.02
0.22% 1.41% $3.362 M $949,359 خرید
13 KUBE
KubeCoin
KUBE
$0.01
6.04% 35.65% $2.548 M $306,816 خرید
14 MELD
MELD
MELD
$0.01
16.69% 36.3% - $1,593,926 خرید
15 IAG
IAGON
IAG
$0.1
14.1% 98.18% - $662,008 خرید
16 OCC
Occam.Fi
OCC
$0.2
10.22% 5.92% - $163,748 خرید
17 SHEN
Shen
SHEN
$0.6
25.98% 59.31% - $129,355 خرید
18 REVU
Revuto
REVU
$0.02
0.79% 7.6% - $125,696 خرید
19 CARDS
CARD.STARTER
CARDS
$0.4
119.67% 212.7% - $64,522 خرید
20 MILK
MuesliSwap MILK
MILK
$5.83
36.57% 92.31% - $44,724 خرید
21 C3
Charli3
C3
$0.2
21.99% 44.16% - $28,368 خرید
22 NMKR
NMKR
NMKR
$0.002
17.42% 37.46% - $27,597 خرید
23 DANA
Ardana
DANA
$0.002
17.35% 22.2% - $24,709 خرید
24 SUNDAE
SundaeSwap
SUNDAE
$0.01
14.62% 41.29% - $23,794 خرید
25 cNETA
AnetaBTC
cNETA
$0.005
17.53% 27.94% - $7,871 خرید
26 ADAX
ADAX
ADAX
$0.004
9.58% 19.13% - $4,871 خرید
27 BLC
Ibilecoin
BLC
$0.008
31.63% 83.19% - $593 خرید
28 GERO
GeroWallet
GERO
$0.005
19.6% 47.34% - - خرید
29 CSWAP
CardSwap
CSWAP
$0
0% 0% - - خرید
30 FLICK
Flickto
FLICK
$0
0% 0% - - خرید
31 RAVE
Ravendex
RAVE
$0
0% 0.02% - - خرید
32 ACADA
ActivADA
ACADA
$0
0% 0% - - خرید
33 CARGO
Cardano Gold
CARGO
$0
0% 1.04% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ADA
Cardano
ADA
$0.5
18.59% 41.71%
LINK
Chainlink
LINK
$16.64
7.28% 11.33%
NEXO
Nexo
NEXO
$0.8
1.22% 11.92%
API3
API3
API3
$1.56
2.44% 5.75%
ERG
Ergo
ERG
$1.59
12.94% 21.85%
WMT
World Mobile Token
WMT
$0.1
13.73% 22.4%
COTI
COTI
COTI
$0.06
7.44% 14.15%
SNEK
Snek
SNEK
$0.001
30.55% 232.13%
INDY
Indigo Protocol
INDY
$2.92
23.78% 41.98%
LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
0.3% 1.21%
BONDLY
Forj (Bondly)
BONDLY
$0.004
1.39% 28.99%
DJED
Djed
DJED
$1.02
0.22% 1.41%
KUBE
KubeCoin
KUBE
$0.01
6.04% 35.65%
MELD
MELD
MELD
$0.01
16.69% 36.3%
IAG
IAGON
IAG
$0.1
14.1% 98.18%
OCC
Occam.Fi
OCC
$0.2
10.22% 5.92%
SHEN
Shen
SHEN
$0.6
25.98% 59.31%
REVU
Revuto
REVU
$0.02
0.79% 7.6%
CARDS
CARD.STARTER
CARDS
$0.4
119.67% 212.7%
MILK
MuesliSwap MILK
MILK
$5.83
36.57% 92.31%
C3
Charli3
C3
$0.2
21.99% 44.16%
NMKR
NMKR
NMKR
$0.002
17.42% 37.46%
DANA
Ardana
DANA
$0.002
17.35% 22.2%
SUNDAE
SundaeSwap
SUNDAE
$0.01
14.62% 41.29%
cNETA
AnetaBTC
cNETA
$0.005
17.53% 27.94%
ADAX
ADAX
ADAX
$0.004
9.58% 19.13%
BLC
Ibilecoin
BLC
$0.008
31.63% 83.19%
GERO
GeroWallet
GERO
$0.005
19.6% 47.34%
CSWAP
CardSwap
CSWAP
$0
0% 0%
FLICK
Flickto
FLICK
$0
0% 0%
RAVE
Ravendex
RAVE
$0
0% 0.02%
ACADA
ActivADA
ACADA
$0
0% 0%
CARGO
Cardano Gold
CARGO
$0
0% 1.04%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments