لیست قیمت ماینر (قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)

لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاهتاریخ عرضهنرخ هشمصرف برقالگوریتمدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
Bitmain Antminer E920213.00 Gh/s2600WEthash4G$243.80--
Bitmain Antminer L7 9500MhNov 20219.50 Gh/s3425WScrypt$139.23--
Bitmain Antminer L7 9160MhNov 20219.16 Gh/s3225WScrypt$134.25--
Goldshell KD5Mar 202118.00 Th/s2250WKadena$110.20--
Innosilicon A10 Pro+ 7GBJan 2021750.00 Mh/s1350WEthash$60.95--
StrongU STU-U1++Aug 201952.00 Th/s2200WBlake (14r)$55.29--
Bitmain Antminer S19J 110ThJun 2021110.00 Th/s3960WSHA-256$47.02--
Bitmain Antminer S19 ProJun 2020110.00 Th/s3500WSHA-256$47.02331,550,000
MicroBT Whatsminer M30S++ 110TApr 2020110.00 Th/s3410WSHA-256$47.02237,500,000
MicroBT Whatsminer D1Nov 201844.00 Th/s2200WBlake (14r)$46.78372,875,000
MicroBT Whatsminer M30S++ 108TApr 2020108.00 Th/s3348WSHA-256$46.17--
Bitmain Antminer S19J Pro 104ThJun 2021104.00 Th/s3050WSHA-256$44.46--
MicroBT Whatsminer M30S+ 100TApr 2020100.00 Th/s3400WSHA-256$42.75277,200,000
Bitmain Antminer S19J Pro 100ThJun 2021100.00 Th/s3050WSHA-256$42.75--
Goldshell CK5Feb 202112.00 Th/s2400WEaglesong$41.53--
Bitmain Antminer S19J 96ThJun 202196.00 Th/s3456WSHA-256$41.04--
Innosilicon A10 Pro 500MhJun 2020500.00 Mh/s860WEthash4G$40.63378,000,000
Bitmain Antminer S19 95ThJun 202095.00 Th/s3250WSHA-256$40.61315,000,000
Goldshell KD2Mar 20216.40 Th/s830WKadena$39.19--
Bitmain Antminer S19J 90ThJun 202190.00 Th/s3250WSHA-256$38.47--
MicroBT Whatsminer M30sMar 202088.00 Th/s3344WSHA-256$37.62218,400,000
Bitmain Antminer DR5 (35Th)Sep 202135.00 Th/s1800WBlake (14r)$37.22278,250,000
Canaan Avalon 1246 85TJan 202185.00 Th/s3230WSHA-256$36.34--
Bitmain Antminer T19Jun 202084.00 Th/s3150WSHA-256$35.91223,650,000
Goldshell LT5-ProAug 20212.45 Gh/s3100WScrypt$35.91--
MicroBT Whatsminer M31S+ 82TApr 202082.00 Th/s3444WSHA-256$35.05--
Canaan Avalon 1246 81TDec 202081.00 Th/s3420WSHA-256$34.63--
Canaan Avalon 1166 PRO 78ThAug 202078.00 Th/s3276WSHA-256$33.34--
Bitmain Antminer S17+ 76ThDec 201976.00 Th/s3040WSHA-256$32.49200,550,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 76TApr 202076.00 Th/s3344WSHA-256$32.49--
iBeLink BM-K1Nov 20205.30 Th/s835WKadena$32.46--
Innosilicon A6+ LTC MasterJan 20192.20 Gh/s2100WScrypt$32.24--
Bitmain Antminer Z15Jun 2020420.00 kh/s1510WEquihash$31.40333,900,000
Bitmain Antminer S17+ 73ThDec 201973.00 Th/s2920WSHA-256$31.21186,900,000
Canaan Avalon 1166 PRO 72ThAug 202072.00 Th/s3420WSHA-256$30.78--
Goldshell LT5Mar 20212.05 Gh/s2080WScrypt$30.04--
MicroBT Whatsminer M31S 70TApr 202070.00 Th/s3220WSHA-256$29.92--
Bitmain Antminer S17+ 70ThJan 202070.00 Th/s2800WSHA-256$29.92144,400,000
MicroBT Whatsminer M20S 68TSep 201968.00 Th/s3360WSHA-256$29.07135,850,000
Canaan Avalon 1166Jan 202068.00 Th/s3196WSHA-256$29.07--
MicroBT Whatsminer M31S+ 68TApr 202068.00 Th/s3128WSHA-256$29.07--
MicroBT Whatsminer M32 68TAug 202068.00 Th/s3312WSHA-256$29.07168,000,000
Canaan Avalon 1126Apr 201868.00 Th/s3243WSHA-256$29.07--
Innosilicon T3+ 67TNov 201967.00 Th/s3300WSHA-256$28.64--
Bitmain Antminer S17+ 67ThFeb 202067.00 Th/s2680WSHA-256$28.64--
MicroBT Whatsminer M20S 65TNov 201965.00 Th/s3120WSHA-256$27.79176,400,000
Bitmain Antminer S17e 64TSep 201964.00 Th/s2880WSHA-256$27.36149,150,000
Bitmain Antminer T17+ 64ThDec 201964.00 Th/s3200WSHA-256$27.36126,000,000
Goldshell HS5Feb 20215.40 Th/s1500WSia$26.68--
Bitmain Antminer S17e 60TSep 201960.00 Th/s2880WSHA-256$25.65--
Cheetah Miner F5i-60TOct 201960.00 Th/s2820WSHA-256$25.65--
Bitmain Antminer S17 59ThSep 201959.00 Th/s2385WSHA-256$25.22--
Bitmain Antminer S17 Pro 59ThFeb 202059.00 Th/s2300WSHA-256$25.22--
MicroBT Whatsminer M21S 58TNov 201958.00 Th/s3360WSHA-256$24.79141,750,000
Bitmain Antminer T17+ 58ThJan 202058.00 Th/s2900WSHA-256$24.79--
Innosilicon T3+ 57TOct 201957.00 Th/s3300WSHA-256$24.37--
Bitmain Antminer S17 56ThApr 201956.00 Th/s2520WSHA-256$23.94118,750,000
Bitmain Antminer S17 Pro 56ThJun 201956.00 Th/s2212WSHA-256$23.94114,950,000
Canaan Avalon 1146Feb 202056.00 Th/s3192WSHA-256$23.94--
MicroBT Whatsminer M21S 56TJul 201956.00 Th/s3360WSHA-256$23.9494,500,000
MicroBT Whatsminer M10SSep 201855.00 Th/s3500WSHA-256$23.5146,550,000
Bitmain Antminer T17+ 55ThMar 202055.00 Th/s2750WSHA-256$23.51106,050,000
iBeLink BM-N1Nov 20206.60 Th/s2400WEaglesong$22.84--
Bitmain Antminer S17 Pro 53ThApr 201953.00 Th/s2094WSHA-256$22.66--
Cheetah Miner F5M 53TNov 201953.00 Th/s3180WSHA-256$22.6674,550,000
Bitmain Antminer T17eNov 201953.00 Th/s2915WSHA-256$22.6673,500,000
Bitmain Antminer S17 53ThApr 201953.00 Th/s2385WSHA-256$22.66132,050,000
Canaan Avalon 1066Oct 201950.00 Th/s3250WSHA-256$21.37--
Innosilicon T3 50TAug 201950.00 Th/s3100WSHA-256$21.37--
Bitmain Antminer S17 Pro 50ThApr 201950.00 Th/s1975WSHA-256$21.37115,500,000
Ebang EBIT E12+Aug 201950.00 Th/s2500WSHA-256$21.3772,200,000
StrongU STU-U8Jul 201946.00 Th/s2100WSHA-256$19.66--
Spondoolies SPx36Sep 2018540.00 Gh/s4400WX11$19.63--
MicroBT Whatsminer M20 45TNov 201945.00 Th/s2160WSHA-256$19.24--
Ebang EBIT E11++Nov 201844.00 Th/s1980WSHA-256$18.81--
Ebang EBIT E12Aug 201944.00 Th/s2500WSHA-256$18.81--
Innosilicon T3 43TDec 201843.00 Th/s2100WSHA-256$18.38--
Bitmain Antminer T17 42ThJan 202042.00 Th/s2310WSHA-256$17.9547,500,000
Innosilicon T3 40TAug 201940.00 Th/s2200WSHA-256$17.10--
Bitmain Antminer T17 40ThMay 201940.00 Th/s2520WSHA-256$17.1068,250,000
Goldshell HS3Jul 20202.00 Th/s2000WHandshake$16.78--
Innosilicon T2T-37TSep 201937.00 Th/s3100WSHA-256$15.82--
Canaan Avalon 1047Sep 201937.00 Th/s2380WSHA-256$15.82--
StrongU STU-U6Nov 2019420.00 Gh/s2100WX11$15.27--
MicroBT Whatsminer M10Sep 201833.00 Th/s2145WSHA-256$14.11--
Innosilicon T2 Turbo+ 32TSep 201832.00 Th/s2200WSHA-256$13.6845,125,000
Aladdin T1 32TAug 201932.00 Th/s2800WSHA-256$13.6839,900,000
StrongU STU-U1+Oct 201812.80 Th/s1850WBlake (14r)$13.61--
MicroBT Whatsminer M21Sep 201931.00 Th/s1860WSHA-256$13.2585,500,000
Aladdin L2 30TNov 201930.00 Th/s2200WSHA-256$12.82--
Cheetah Miner F3-30TJul 201930.00 Th/s2200WSHA-256$12.82--
Innosilicon T2T-30TJun 201930.00 Th/s2200WSHA-256$12.82--
Bitmain Antminer S15Dec 201828.00 Th/s1600WSHA-256$11.97--
StrongU STU-U1Oct 201811.00 Th/s1600WBlake (14r)$11.70--
FusionSilicon X7+Mar 2019320.00 Gh/s2000WX11$11.63--
Ebang EBIT E10 2Jul 201927.00 Th/s2700WSHA-256$11.5427,360,000
Innosilicon T2T-26TJun 201826.00 Th/s2100WSHA-256$11.1132,300,000
Obelisk SC1 ImmersionMar 20192.20 Th/s1600WSia$10.87--
Innosilicon A9++ ZMasterMay 2019140.00 kh/s1550WEquihash$10.4749,875,000
Todek Toddminer C1 ProApr 20203.00 Th/s2700WEaglesong$10.38--
Ebang EBIT E10 3Jul 201924.00 Th/s2640WSHA-256$10.26--
Cheetah Miner F1-24TJul 201924.00 Th/s2100WSHA-256$10.2626,250,000
Bitmain Antminer Z11Apr 2019135.00 kh/s1418WEquihash$10.0962,700,000
Bitmain Antminer T15Dec 201823.00 Th/s1540WSHA-256$9.8351,450,000
Goldshell KDA boxMay 20211.60 Th/s205WKadena$9.80--
FusionSilicon X7Feb 2019262.00 Gh/s1300WX11$9.52--
Innosilicon A9+ ZMasterJan 2019120.00 kh/s1550WEquihash$8.97--
Bitmain Antminer S11Jan 201920.50 Th/s1530WSHA-256$8.7631,290,000
Bitmain Antminer L3++May 2018596.00 Mh/s1050WScrypt$8.7339,900,000
Bitmain Antminer T15 (eco mode)Dec 201820.00 Th/s1200WSHA-256$8.55--
Bitmain Antminer Z11JAug 2019105.00 kh/s1418WEquihash$7.85--
Ebang EBIT E10 1Jan 201818.00 Th/s1980WSHA-256$7.69--
Ebang EBIT E10May 201918.00 Th/s1650WSHA-256$7.6922,325,000
Canaan Avalon 911Jul 201918.00 Th/s1440WSHA-256$7.69--
Bitmain Antminer L3+Oct 2017504.00 Mh/s705WScrypt$7.3935,150,000
Bitmain Antminer S15 (eco mode)Dec 201817.00 Th/s850WSHA-256$7.27--
Bitmain Antminer S9 SE 17ThDec 201917.00 Th/s1360WSHA-256$7.27--
Bitmain Antminer S9 SE 16ThJul 201916.00 Th/s1280WSHA-256$6.8419,950,000
Ebang EBIT E9 3May 201916.00 Th/s1760WSHA-256$6.8412,350,000
Baikal BK-G28Oct 201828.00 Gh/s850WQuark$6.44--
Canaan Avalon 852Jun 201915.00 Th/s1500WSHA-256$6.41--
Bitmain Antminer S9j 14 5TAug 201814.50 Th/s1350WSHA-256$6.2016,800,000
Bitmain Antminer S9kAug 201913.50 Th/s1148WSHA-256$5.7718,050,000
Ebang EBIT E9i+Jun 201913.50 Th/s1420WSHA-256$5.7716,590,000
Todek Toddminer C1Mar 20201.60 Th/s1380WEaglesong$5.54--
Obelisk SC1 DualMar 20191.10 Th/s900WSia$5.44--
Bitmain Antminer Z11EAug 201970.00 kh/s1390WEquihash$5.23--
Ebang EBIT E9 5Jul 201911.50 Th/s1200WSHA-256$4.92--
Blackminer F2Sep 20186.60 Gh/s1202WK12$4.77--
Bitmain Antminer D5Nov 2018119.00 Gh/s1566WX11$4.33--
BlackMiner F1-UltraFeb 20205.75 Gh/s1160WOdocrypt$4.16--
Bitmain Antminer K5Apr 20201.13 Th/s1580WEaglesong$3.9130,975,000
Innosilicon A9 ZMasterJun 201850.00 kh/s620WEquihash$3.74--
BlackMiner F1+Apr 20195.04 Gh/s937WLyra2z$3.65--
Bitmain Antminer Z9Sep 201840.70 kh/s1150WEquihash$3.0414,725,000
Obelisk SC1 SlimJan 2019550.00 Gh/s450WSia$2.72--
Obelisk SC1Jun 2018550.00 Gh/s500WSia$2.72--
Goldshell Mini-DOGEJun 2021185.00 Mh/s233WScrypt$2.71--
Goldshell HS-BOXJun 2021235.00 Gh/s230WHandshake$1.97--
Dayun Zig Z1 ProJul 201913.00 Gh/s1500WLyra2REv2$1.72--
FusionSilicon X1Jan 201912.96 Gh/s1100WLyra2REv2$1.71--
Goldshell LB1Apr 202187.00 Gh/s80WLBRY$1.24--
Dayun Zig Z1+Oct 20187.20 Gh/s1200WLyra2REv2$0.95--
Dayun Zig Z1Sep 20186.80 Gh/s1200WLyra2REv2$0.90--
Hummer Miner Mars H1Jun 202088.00 Gh/s2800WHandshake$0.74--
Monad Imperium R2Jun 202085.00 Gh/s1150WKadena$0.52--
Monad Imperium F2Jun 202071.00 Gh/s1050WKadena$0.43--
مدل دستگاهنرخ هشدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
Bitmain Antminer E93.00 Gh/s$243.80--
Bitmain Antminer L7 9500Mh9.50 Gh/s$139.23--
Bitmain Antminer L7 9160Mh9.16 Gh/s$134.25--
Goldshell KD518.00 Th/s$110.20--
Innosilicon A10 Pro+ 7GB750.00 Mh/s$60.95--
StrongU STU-U1++52.00 Th/s$55.29--
Bitmain Antminer S19J 110Th110.00 Th/s$47.02--
Bitmain Antminer S19 Pro110.00 Th/s$47.02331,550,000
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T110.00 Th/s$47.02237,500,000
MicroBT Whatsminer D144.00 Th/s$46.78372,875,000
MicroBT Whatsminer M30S++ 108T108.00 Th/s$46.17--
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th104.00 Th/s$44.46--
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T100.00 Th/s$42.75277,200,000
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th100.00 Th/s$42.75--
Goldshell CK512.00 Th/s$41.53--
Bitmain Antminer S19J 96Th96.00 Th/s$41.04--
Innosilicon A10 Pro 500Mh500.00 Mh/s$40.63378,000,000
Bitmain Antminer S19 95Th95.00 Th/s$40.61315,000,000
Goldshell KD26.40 Th/s$39.19--
Bitmain Antminer S19J 90Th90.00 Th/s$38.47--
MicroBT Whatsminer M30s88.00 Th/s$37.62218,400,000
Bitmain Antminer DR5 (35Th)35.00 Th/s$37.22278,250,000
Canaan Avalon 1246 85T85.00 Th/s$36.34--
Bitmain Antminer T1984.00 Th/s$35.91223,650,000
Goldshell LT5-Pro2.45 Gh/s$35.91--
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T82.00 Th/s$35.05--
Canaan Avalon 1246 81T81.00 Th/s$34.63--
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th78.00 Th/s$33.34--
Bitmain Antminer S17+ 76Th76.00 Th/s$32.49200,550,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T76.00 Th/s$32.49--
iBeLink BM-K15.30 Th/s$32.46--
Innosilicon A6+ LTC Master2.20 Gh/s$32.24--
Bitmain Antminer Z15420.00 kh/s$31.40333,900,000
Bitmain Antminer S17+ 73Th73.00 Th/s$31.21186,900,000
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th72.00 Th/s$30.78--
Goldshell LT52.05 Gh/s$30.04--
MicroBT Whatsminer M31S 70T70.00 Th/s$29.92--
Bitmain Antminer S17+ 70Th70.00 Th/s$29.92144,400,000
MicroBT Whatsminer M20S 68T68.00 Th/s$29.07135,850,000
Canaan Avalon 116668.00 Th/s$29.07--
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T68.00 Th/s$29.07--
MicroBT Whatsminer M32 68T68.00 Th/s$29.07168,000,000
Canaan Avalon 112668.00 Th/s$29.07--
Innosilicon T3+ 67T67.00 Th/s$28.64--
Bitmain Antminer S17+ 67Th67.00 Th/s$28.64--
MicroBT Whatsminer M20S 65T65.00 Th/s$27.79176,400,000
Bitmain Antminer S17e 64T64.00 Th/s$27.36149,150,000
Bitmain Antminer T17+ 64Th64.00 Th/s$27.36126,000,000
Goldshell HS55.40 Th/s$26.68--
Bitmain Antminer S17e 60T60.00 Th/s$25.65--
Cheetah Miner F5i-60T60.00 Th/s$25.65--
Bitmain Antminer S17 59Th59.00 Th/s$25.22--
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th59.00 Th/s$25.22--
MicroBT Whatsminer M21S 58T58.00 Th/s$24.79141,750,000
Bitmain Antminer T17+ 58Th58.00 Th/s$24.79--
Innosilicon T3+ 57T57.00 Th/s$24.37--
Bitmain Antminer S17 56Th56.00 Th/s$23.94118,750,000
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th56.00 Th/s$23.94114,950,000
Canaan Avalon 114656.00 Th/s$23.94--
MicroBT Whatsminer M21S 56T56.00 Th/s$23.9494,500,000
MicroBT Whatsminer M10S55.00 Th/s$23.5146,550,000
Bitmain Antminer T17+ 55Th55.00 Th/s$23.51106,050,000
iBeLink BM-N16.60 Th/s$22.84--
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th53.00 Th/s$22.66--
Cheetah Miner F5M 53T53.00 Th/s$22.6674,550,000
Bitmain Antminer T17e53.00 Th/s$22.6673,500,000
Bitmain Antminer S17 53Th53.00 Th/s$22.66132,050,000
Canaan Avalon 106650.00 Th/s$21.37--
Innosilicon T3 50T50.00 Th/s$21.37--
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th50.00 Th/s$21.37115,500,000
Ebang EBIT E12+50.00 Th/s$21.3772,200,000
StrongU STU-U846.00 Th/s$19.66--
Spondoolies SPx36540.00 Gh/s$19.63--
MicroBT Whatsminer M20 45T45.00 Th/s$19.24--
Ebang EBIT E11++44.00 Th/s$18.81--
Ebang EBIT E1244.00 Th/s$18.81--
Innosilicon T3 43T43.00 Th/s$18.38--
Bitmain Antminer T17 42Th42.00 Th/s$17.9547,500,000
Innosilicon T3 40T40.00 Th/s$17.10--
Bitmain Antminer T17 40Th40.00 Th/s$17.1068,250,000
Goldshell HS32.00 Th/s$16.78--
Innosilicon T2T-37T37.00 Th/s$15.82--
Canaan Avalon 104737.00 Th/s$15.82--
StrongU STU-U6420.00 Gh/s$15.27--
MicroBT Whatsminer M1033.00 Th/s$14.11--
Innosilicon T2 Turbo+ 32T32.00 Th/s$13.6845,125,000
Aladdin T1 32T32.00 Th/s$13.6839,900,000
StrongU STU-U1+12.80 Th/s$13.61--
MicroBT Whatsminer M2131.00 Th/s$13.2585,500,000
Aladdin L2 30T30.00 Th/s$12.82--
Cheetah Miner F3-30T30.00 Th/s$12.82--
Innosilicon T2T-30T30.00 Th/s$12.82--
Bitmain Antminer S1528.00 Th/s$11.97--
StrongU STU-U111.00 Th/s$11.70--
FusionSilicon X7+320.00 Gh/s$11.63--
Ebang EBIT E10 227.00 Th/s$11.5427,360,000
Innosilicon T2T-26T26.00 Th/s$11.1132,300,000
Obelisk SC1 Immersion2.20 Th/s$10.87--
Innosilicon A9++ ZMaster140.00 kh/s$10.4749,875,000
Todek Toddminer C1 Pro3.00 Th/s$10.38--
Ebang EBIT E10 324.00 Th/s$10.26--
Cheetah Miner F1-24T24.00 Th/s$10.2626,250,000
Bitmain Antminer Z11135.00 kh/s$10.0962,700,000
Bitmain Antminer T1523.00 Th/s$9.8351,450,000
Goldshell KDA box1.60 Th/s$9.80--
FusionSilicon X7262.00 Gh/s$9.52--
Innosilicon A9+ ZMaster120.00 kh/s$8.97--
Bitmain Antminer S1120.50 Th/s$8.7631,290,000
Bitmain Antminer L3++596.00 Mh/s$8.7339,900,000
Bitmain Antminer T15 (eco mode)20.00 Th/s$8.55--
Bitmain Antminer Z11J105.00 kh/s$7.85--
Ebang EBIT E10 118.00 Th/s$7.69--
Ebang EBIT E1018.00 Th/s$7.6922,325,000
Canaan Avalon 91118.00 Th/s$7.69--
Bitmain Antminer L3+504.00 Mh/s$7.3935,150,000
Bitmain Antminer S15 (eco mode)17.00 Th/s$7.27--
Bitmain Antminer S9 SE 17Th17.00 Th/s$7.27--
Bitmain Antminer S9 SE 16Th16.00 Th/s$6.8419,950,000
Ebang EBIT E9 316.00 Th/s$6.8412,350,000
Baikal BK-G2828.00 Gh/s$6.44--
Canaan Avalon 85215.00 Th/s$6.41--
Bitmain Antminer S9j 14 5T14.50 Th/s$6.2016,800,000
Bitmain Antminer S9k13.50 Th/s$5.7718,050,000
Ebang EBIT E9i+13.50 Th/s$5.7716,590,000
Todek Toddminer C11.60 Th/s$5.54--
Obelisk SC1 Dual1.10 Th/s$5.44--
Bitmain Antminer Z11E70.00 kh/s$5.23--
Ebang EBIT E9 511.50 Th/s$4.92--
Blackminer F26.60 Gh/s$4.77--
Bitmain Antminer D5119.00 Gh/s$4.33--
BlackMiner F1-Ultra5.75 Gh/s$4.16--
Bitmain Antminer K51.13 Th/s$3.9130,975,000
Innosilicon A9 ZMaster50.00 kh/s$3.74--
BlackMiner F1+5.04 Gh/s$3.65--
Bitmain Antminer Z940.70 kh/s$3.0414,725,000
Obelisk SC1 Slim550.00 Gh/s$2.72--
Obelisk SC1550.00 Gh/s$2.72--
Goldshell Mini-DOGE185.00 Mh/s$2.71--
Goldshell HS-BOX235.00 Gh/s$1.97--
Dayun Zig Z1 Pro13.00 Gh/s$1.72--
FusionSilicon X112.96 Gh/s$1.71--
Goldshell LB187.00 Gh/s$1.24--
Dayun Zig Z1+7.20 Gh/s$0.95--
Dayun Zig Z16.80 Gh/s$0.90--
Hummer Miner Mars H188.00 Gh/s$0.74--
Monad Imperium R285.00 Gh/s$0.52--
Monad Imperium F271.00 Gh/s$0.43--

دستگاه ماینر ASIC چیست؟

اصطلاح Asic یا Application Specific Integrated Circuts یا دستگاه های خاص منظوره، به ماینرهایی که گفته می شود. ماینر Asic یا ایسک (یا ایزیک) یک سیستم الکترونیکی است که با هدفی خاص، مثلا استخراج یک کوین با الگوریتم مشخص طراحی و ساخته می شود. ایزیک شامل بخش های مختلف از جمله مادربورد، تراشه ها، اتصالات مختلف، فن و خنک کننده، نمایشگر، کلیدهای مختلف است.

در جدول زیر لیست دستگاهای ماینر Asic را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین و استخراج اتریوم  را مشاهده کنید.

چرا برخی از دستگاهها قیمت ندارند؟

قیمت دستگاههای مندرج، معادل میانگین قیمت در بازار ایران است. دستگاههایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

108 Comments
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

چرا Linzhi Phoenix تو لیست نیست

این لیست رایجترین ماینرها رو شامل میشه
دستگاه linzhi 4.4 gig الان روزانه حدود ۱۷۰ دلار درآمد داره

سلام . من دستگاه T3++ دارم ولی در سه روز کار فقط ۲۰۰ هزارتومن کار کرده چطور شما زدید ماهانه ۱۱ مبلیون درامد؟!!!! ایا ارتقاع میشه داد دستگاهو؟؟

سلام مدل و هش ریت دستگاهتون چیه؟

شما دستگاه می فروشید؟

خیر متاسفانه

سلام

من میخوام ماینر e9 اتریوم ۳ گیگ بخرم اینو از کجا بخرم

سلام دستگاه a11خریدید واز کجا وقیمت چند

سلام من یک دستگاه ریگ تولید اتریوم دارم ۱۲ کارت گرافیک xfx که روزی ۰،۰۰۷ هم تولیدش هست اگر کسی بخواهد در خدمتم

سلام من میخوام قیمت رو لطف کن بگو

سلام وقتتون بخیر چند قیمته؟

سلام چطوری میتونم باهاتون ارتباط بگیرم…خریدارم

سلام قیمت دستگاه چنده

سلام خریدارم قیمت؟

قیمت بده، خریدارم

Innosilicon A10 Pro+ 7GB قیمت این ماینر ۳۸۰ تومن پیدا نکردم از ۶۵۰ میلیون به بالاست . از کجا میشه ۳۸۰ پیدا کرد ؟؟؟

سلام . خیلی منون

سلام وقت بخیر برای خرید دستگاه میخواستم بدونم راه ارتباطی وجود داره یعنی خودتون فروش دارید؟

خیر ما فروش دستگاه ماین نداریم

سلام من دو دسگاه L3++ 580 دارم برای فروش کسی خواست در خدمتم

قیمت چند !؟

قیمت چند ؟

سلام
قیمت؟

سلام میشه بی زحمت بگید از کجا میتونم این مدل رو تهیه کنم ممنون
MicroBT Whatsminer D1

سلام بی زحمت به لیست بالاa11pro 2000mhرو هم اضافه میکنید

ممنونم حتما در اولین فرصت

سلام
من یه ماینر ۵۰۰ یا ۷۰۰ وات کوچیک برای کار گزاشتم در منزل میخواستم شما میتونید راهنمایی کنید قیمت و درامد ماهیانش چقدر میشه؟

سلام . باید مدل ماینرتون و ارزی که میخواین استخراج کنید مشخص باشه .

لطفا قیمت ماینرهای ارزون رو به همراه دلارهای استخراج ذر روز رو ارسال کنید

از اینکه اینقدر سریع جوابم را دادید بی نهایت سپاسگزارم. لطفا مراکز آموزشی اگر هست در تهران که دوره ای استخراج بیت کوین را بطور کامل آموزش میدهند. برایم معرفی کنید . و چند مرکز فروش دستگاه های ماینر را موفق باشید. حمید

برای کسب آموزش میتونید مقالات رو مطالعه کنید و ویدیو های مربوطه رو مشاهده کنید. برای خرید ماینر هم باید شناخت اولیه نسبت به سخت افزارهای رایانه ای داشته باشید و با تست خرید کنید . متاسفانه مرکز رسمی برای خرید و فروش ماینر در ایران وجود نداره.

فروش انواع دستگاه ماینر

سلام شماره تماس یا ایمیل یا واتساپ ممنون

اگه داری قیمت بده
خریدارم ( ۱MH/S=0.00045 BITCOIN ) یا
( ۱۰MH/S=0.0045 BITCOIN )

بهترین دستگاه موجود چی داری

سلام ماینر اتریوم a11پرو میخوام لطفا قیمت

سلام خسته نباشید .امروز ۲۴/۴/۱۴۰۰
از رمز ارز زیاد اطلاع ندارم دستگاه های ماینر را خوب نمی شناسم .لطفا راهنمایی کنید برای شروع ودرمنزل فقط با یک دستگاه چه نوع دستگاه بخرم واز کجا بخرم و میزان سودهی ماهانه آنرا تقریبی بفرمائید وقیمت دستگاه را منظورم مناسبترین قیمت است . در ظمن میتوان از اروپا دستگاه را خرید کرد در فرودگاه مجاز است که مسافر وارد کند یا خیر .اگر امکان دارد شما چه نوع آنرا پیشنهاد مکنید .در مورد استخراج بیت کویت.لطفا راهنمایی نمایید از لطفتان متشکرم. حمید

میزان سود آوری دستگاه ها رو میتونید در قسمت ماشین حساب ماینر https://ramzarz.news/mining-calculator مشاهده کنید.
قیمت دستگاه ها هم متفاوت هست مثلا شما میتونید با حدود ۱۰ میلیون تومان یک ماینر کارکرده ساده بگیر یا چند صد میلیون که دستگاه های به روز تر و پیشرفته‌تر هستن.
در مورد واردات ماینر هم در حال حاضر فقط امکان واردات دستگاه های ماینر از طریق گمرک هست که نیاز به مجوز های خاصی داره.

سلام
درامد در ۲۴ ساعت نسبت به برق صادراتی محاسبه شده؟

سلام خیر درآمد ۲۴ ساعته بدون درنظر گرفتن هزینه برق محاسبه شده

منظور خودم رو با یک مثال عرض میکنم
مثلا ماینر یا کارت گرافیک مورد نظر هر یک مگاهش ریت بر ثانیه مقدار ۰.۰۰۰۴۵ واحد بیت کوین ماین میکند . مثال ( ۱MH/S=0.00045 BITCOIN ) یا
( ۱۰MH/S=0.0045 BITCOIN )
در اینصورت هر فرد میتواند محاسبه نماید به عنوان مثال در یک ۲۴ ساعت چند واحد بیت کوین یا هر رمزارز دیگری با اون کارت گرافیک که سرمایه گذاری کرده ، درآمد کسب خواهد نمود ، در این حالت هر تغییر در قیمت بیت کوین به دلار و نهایتا تغییر در قیمت دلار به ریال به سادگی قابل محاسبه خواهد بود .
سپاسگزارم

درود
از کارشناس محترم سایت خواهش میکنم در خصوص درج درآمد هر یک از ماینر ها و یا کارت گرافیک ها به دلار ، محبت بفرمایند میزان ماین کردن هر یک از ماینرها و یا کارت گرافیک ها را براساس هر هش ریت با مقیاس کوین بفرمایند ، بنظر مقیاس هر هش ریت در مقابل هر کوین به عنوان نمونه بیت کوین بهترین اطلاعات را ارائه خواهد داد ، اینطوری هر کس میتواند با توجه به تغییرات بازار کریپتو به راحتی درآمد خود رو اندازه گیری کند و احیانا نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند ، چون تمام واحدهای سنجش پول از جمله دلار ، کوین ها و علی الخصوص ریال بصورت ثانیه ای در حال تغییر هستند .
سپاسگزارم

تعمیر تخصصی انواع ماینر در کمترین زمان ممکن
با صرف کمترین هزینه

سلام این دستگاه رو میخوام موجوده؟؟ MicroBT Whatsminer D1
قیمت نهایی چند؟

سلام در حال حاضر ما خرید و فروش دستگاه ماینر نداریم

شرکت مستر بیتکو موجود دارند .
۴, دستگاه دارند که ارز DCR استخراج میکنه

سلام برای استخراج دوج کوین چی رو پیشنهاد میکنید و ماهیانه چند دوج استخراج میکنه؟

سلام، من سه تا A11 pro 2000mh میخوام، لطفا در مورد نحوه خریدن این محصول توضیح بدین، ممنون

سلام درخدمتم

سلام قیمت امروزش چقدره

سلام
فروش انواع دستگاه ماینر

سلام من یک ریگ استخراج اتریوم دارم اگر خواستید بگید .
۱۲ کارت xfx هست و روزی ۰،۰۰۷ اتریوم هم تولیدیش هست .

سلام تونستی بخری منم میخوام لطفا راهنمایی کنید

سلام ایا خرید دستگاه های ۲۰۱۹ یا ۲۰۱۸ مثل s11 یا s9j الان منطقی هست کا ایی دارد یا نه ممنون میشم اگر جواب بدین

سلام دستگاه هایی مثل s9 دیگه بازدهی منطقی و لازم رو ندارن و الان دستگاه های جدیدتری مثل s19 اومدن که توصیه میکنم از این مدل دستگاه های به روزتر استفاده کنین

سلام. من تازه دارم با این دستگاه‌ها آشنا میشم. میتونید بگید که با ۲۵۰ میلیون چه دستگاهی بخرم. که خیالم آسوده باشه. از خراب نشدن. از بی ارزش نشدن. یه جورایی من که تازه واردم، احساس امنیت بکنم

سلام

سلام من یک دستگاه ریگ استخراج اتریوم دارم که ۱۲ کارت گرافیک xfx داره و روزانه ۰،۰۰۷ اتریوم تولیدش هست به پول شما هم میخوره

سلام خسته نباشید کارت گرافیک amd rx 580 8گیگ بنظر شما تا چندسال دیگه میتونه کارایی داشته باشه برای ماین اتریوم

زمان دقیقی نمیشه اعلام کرد.
اما حداقل تا پایان ۲۰۲۱ میشه استخراج کرد.

لطفا ستون قیمت دستگاه رو بردارید چون کاملا مغایرت داره و بروز نیست آدم برنامش خراب میشه

سلام بخاطر نوسانات قیمت دلاری ممکنه گاهی قیمت ها مغایرت داشته باشن و قیمت ها به صورت حدودی هستن. ممنون از نظرتون

سلام وقت بخیر مدل eaglesong این مبلغی که زده در هر ۲۴ ساعت ۱۴۲ دلار سود دهی داره درسته؟از کجا میشه خریداری کرد؟

سلام بله . از فروشنده های معتبر می تونید تهیه کنید

نظرتون درمورد استخراج ارز کادنا و اینده ماینرهای آن چیه؟

سلام استخراج اتریوم واقعا در سال ۲۰۲۲ تمام میشه؟

سلام، نمیشه این رو دقیق اعلام کرد، تا به حال چند بار برنامه ریزی شده و راجع بهش صحبت شده اما قطعی مشخص نیست. برای اطلاعات بیشتر به این مقاله رجوع کنید.
https://ramzarz.news/ethereum-phases/

سلام شما ایت معتبر چینی برای خرید سراغ دارین که پولمون رو نخورن؟

سلام سایت خاصی رو نمیتونم معرفی کنم. ولی فروشنده های معتبر داخلی و خارجی زیاد هستند

سلام لطفا معرفی کنید برای خرید دستگاه A6+ LIC MASTER

من میخوام ولی نیست MicroBT Whatsminer D1

سلام بله D1 خیلی کم یابه

سلام وقتتون بخیر
میتونم بپرسم goldshell ck5 کدوم فروشنده موجودی داره ؟

سلام خسته نباشید سال نو مبارک… این قیمتهایی که برای اسیک ها زدید خودتون هم فروش دارین؟

سلام ممنون نه ما خرید و فروش نداریم. این قیمت های از سایت های فروشنده ماینر جمع آوری شدن

سلام روز خوش ببخشید یه سوال داشتم تو ماشین حساب ارز دیجی بایت با الگوریتم sha-256 با ماینر s9j ماهیانه بیشتر از ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومن درآمد داره لطفا میشه بگید که این رقم درست هست یا باگ ماشین حسابه لطفا پاسخ بدید خیلی ممنونم

سلام نه اشتباهه
کجا این محاسبه رو دیدید ؟

تو ماشین حساب ماینر سایت ارز دیجیتال
میشه لطفا یه بررسی کنید ذهن منو خیلی درگیر کرده اگرم میشه بگید چه مبلغی ماین میکنه
ممنون از لطفتون

سلام عزیزان بنده اطلاعات زیادی ندارم درمورد دستگاه ها و میخوام ی دستگاهی بگیرم ک حداقل ماهیانه ۱۰تا۱۵تومن سود دهی داشته باشه و برای داخل خونه بشه استفاده کرد..خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

Baikal BK-G28

با سلام،
یه سوالی پیشومده بود، اگر این دستگاه ها انقدر سچد دهی دراند، علت فروششون چیه؟ مثل این میمونه که یکی بیاد بگه مرغ من تخم طلا میذاره، بیاید بخرید.

سلام مهندس
وقت بخیر
از کجا بفهمیم کدوم الگوریتم واسه استخراج کدوم ارز هست ؟

سلام از این صفحه:
https://whattomine.com/calculators

سلام میشه برای خونه یه مدلش بفرمایید و اینکه کسی متوجه میشه یا خیر اصلا برای کار در خونه خوبه

ماینر a11 innosilicon2000mh ماهی ۲۰۰ میلیون تومن میده؟!!درست میبینم؟؟!

سلام. بله درسته. در حال حاضر اینطوره

با اینکه استخراج اتریوم اوایل ۲۰۲۲ تموم میشه و ارزای دیگه این نوع الگوریتم سود ب نسبت خیلی کمتری میدن خرید a11 منطقی هس؟

چند مورد رو مد نظر قرار بدید. اول اینکه اصلا معلوم نیست با لانچ نهایی اتریوم ۲ ، استخراج اتریوم تموم بشه. دوم اینکه اگر هم تموم بشه، سایر کوین ها با همین الگوریتم ETH HASH هستند که تقریبا همین درآمد رو دارن. سوم اینکه اینکه این دستگاه فعلا در بازار موجود نیست، قیمتهایی که در وبسایتهای خارجی هست همه pre order هستن و برای تحویل june 2021 هستند.

خیلی ممنون بابت پاسختون.اما خب با فرض اینکه استخراج اتریوم اوایل ۲۰۲۲ تموم بشه ارز بعدی به لحاظ سود اوری در حال حاضر دوبی کوینه که تقریبن یک چهارم اتریوم درامد زایی داره پس چطور شما میگید که کوین های دیگه درامد زایی تقریبن برابر اتریوم دارن؟

سلام. اگر استخراج اتریوم تمام بشه، کوین های دیگه جایگزین قیمتی برای ماینرها میشن. الان دیوایسهایی هستن با همین الگورتیم (Ethash) که اتریوم پردرآمدترین کوین قابل استخراجشون نیست. مثل rtx 2080 . این دستگاهی که شما اشاره کردید هم هنوز به بازار نیامده تا تست های عملیاتیش گزارش بشه.

سلام مچکر از سایت خوبتون.در حال حاضر تو خود سایت whattomine برای ایسیک A11 استخراج دوبی کوین با درامد روزانه ۵۰ دلار اومده که نسبت به درامدزایی روزانه ۳۰۰ دلاری اتریوم مقدار خیلی کمتریه حالا با تمام شدن اتریوم در سال ۲۰۲۲ درامد زایی ایسیک Ethash چطوری میشه وقتی با ارزش ترین ارز این نوع الگوریتم دیگه قابل استخراج نیست و ارز بعدی با اختلاف زیادی پایین تره؟؟

سلام. وقتی اتریوم ۲ به فاز ۱.۵ برسه، ماینرهای asic ethash یا باید دستگاهشون رو کنار بذارن یا منتظر بمونن کوین های دیگه افزایش قیمت داشته باشن. خرید Asic های Ethash پرریسکه ولی از طرفی درآمد بالاتری هم دارن. الان roi ماینرهای asic ethash حدود %۴۰ از asic sha256 به روز بهتر هست.

بله بازگشت سرمایه خوبی دارن با این وجود خرید ایسیک ethash منطقی تره یا خرید ماینر های sha256?

sha256 ریسک کمتری داره

قیمت دستگاه چنده با پول ما

نا گفته نماند که قیمت دستگاه بیش از ۹۰۰ میلیونه

اگه استخراج اتر ادامه داشت قطعن خریدش ب صرفه بود

درسته ولی قیمتش از ۱ میلیارد بیشتره و تا ۶ ماه دیگه به بازار میاد
دستگاه پر ریسکی هم هستش چون ممکنه اتریوم الگریتمش رو عوض کنه و این دستگاه بی استفاده بشه مثل دستگاه e3 که قیمتش از ۱۲۰ تومن شد ۲۰ تومن

من خودم با وضعیت فعلی بخوام یه دستگاه ماینر خونگی داشته باشم و تهیه کنم z15 رو انتخاب میکنم چون سه تا رمز ارزی رو ساپورت میکنه که میزان سوددهی خیلی نزدیک به هم رو دارن و دوم اینکه دستگاهش هم در بازار موجود.(البته تا مشخص شدن ثبات قیمت دلار باید صبر کرد …).

برای کدوم ارز این مبلغ رو میده؟

زی کش و زن کش و کومودو و پایرت چین.البته حرفی ک زدم واسه وقتی بود ک دستگاه ۱۳۰ میلیون بود ن الان ک دلالای سود جو ۳۰۰ تومنش کردن!

چرا میزان درآمد ثبت شده هر دستگاه توی این جدول از میزانی که ماشین حساب های آنلاین حساب می کنن کمتره؟ توی اون ماشین حساب ها هم میزان سختی شبکه لحاظ شده اما درآمد روزانه ای که اینجا ثبت شده حتی در بعضی دستگاه ها ۳۰ درصد درآمد محاسبه شده ماشین حساب نیست. بالاخره کی راست میگه؟ این جدول رفرنس خارجی هم داره؟

سلام. این موردی که گفتید مال کدوم دیوایس هست؟ لطفا دقیق اشاره کنید بررسی کنیم.
مرجع این اطلاعات سایت whattomine.com هست.

مثلا در ماینر Bitmain Antminer S9j 14.5T در این جدول درآمد روزانه یا ۲۴ ساعته این ماینر ۱.۹ دلار ثبت شده که طبق محاسبه ماشین حساب درآمد ماهانه این مدل بدون احتساب کارمزد و هزینه برق ماهانه ۹۶ دلار هستش که با تقسیم کردن این مبلغ به ۳۰ روز ماه درآمد روزانه این دستگاه ۳.۲ دلار هستش که با مقایسه ۱.۹ دلار که در این جدول ثبت شده حدود ۴۰ درصد اختلاف درآمد وجود داره.

درسته ممنون از توجه شما. اطلاعات این صفحه به روز نشده .
ماشین حساب درست هست.

یا در مدل Cheetah Miner F1-24T هم طبق جدول درآمد ۲۴ ساعته ۳.۱۵ دلار هستش که طبق محاسبه ماشین حساب ۵.۳ دلار درآمد روزانه دستگاه هستش. ملاک دقیقا کدوم عدد هستش؟ چون برای سرمایه گذاری خیلی تفاوت ایجاد می کنه برای بازگشت پول. از طرفی هزینه تعمیر ماینرها و هزینه برق و هزینه کارمزد استخر و ریسک بلاک شدن ایرانی ها از طرف استخرهای خاص وجود داره که واقعا مهمه بدونیم مبلغ درآمد واقعی این ماینرها چقدر هستش

درسته این جدول به روز نشده اطلاعاتش.
اطلاعات ماشین حساب به روز هست.
با whattomine هروقت چک کنید مشخص میشه

سلام ببخشید چه دستگاه با کیفیتی هست که قیمتش باشه چهل میلیون تومن؟؟؟؟
و بدون اینکه پول برق بدیم کلا چقدر درآمد داره در هر روز ممنون میشم.