لیست قیمت ماینر ⛏️(قیمت خرید دستگاه ماینینگ + درآمد روزانه)

لیست کامل دستگاه های ماینر ASIC

جدول در هر ساعت یکبار به روزرسانی می شود.

مدل دستگاهتاریخ عرضهنرخ هشمصرف برقالگوریتمدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
Bitmain Antminer KA3Jan 2023166.00 Th/s3160WKadena$47.16 --
Bitmain Antminer L7 9500MhNov 20219.50 Gh/s3425WScrypt$30.64 446,250,000
Bitmain Antminer L7 9160MhNov 20219.16 Gh/s3225WScrypt$29.54 504,000,000
Bitmain Antminer L7 9050MhNov 20219.05 Gh/s3260WScrypt$29.19 --
Bitmain Antminer K7Jan 202363.50 Th/s3080WEaglesong$23.83 --
iPollo V1Jun 20223.60 Gh/s3100WEthash4G$13.33 --
Bitmain Antminer D7Oct 20211.29 Th/s3148WX11$13.27 --
Goldshell SC6 SESep 202217.00 Th/s3300WSia$12.41 --
Bitmain Antminer S19 Pro+ HydMay 2022198.00 Th/s5445WSHA-256$11.99 --
iPollo G1Dec 202036.00 h/s2800WCuckatoo32$11.86 --
Goldshell KD MAXJun 202240.20 Th/s3350WKadena$11.43 --
Goldshell LT6Jan 20223.35 Gh/s3200WScrypt$10.80 --
iBeLink BM-K1 MAXJun 202232.00 Th/s3200WKadena$9.10 --
Bitmain Antminer E9Jul 20222.40 Gh/s1920WEthash$8.88 --
iBeLink S1 MaxMay 202212.00 Th/s3150WSia$8.76 --
Jasminer X4Nov 20212.50 Gh/s2500WEthash$8.68 --
Bitmain Antminer S19 XPJul 2022140.00 Th/s3010WSHA-256$8.48 --
Goldshell KD6Apr 202229.20 Th/s2630WKadena$8.30 --
Goldshell LT5-ProAug 20212.45 Gh/s3100WScrypt$7.90 --
Goldshell HS6Apr 202210.60 Th/s2350WHandshake$7.74 --
MicroBT M50SJul 2022126.00 Th/s3276WSHA-256$7.64 --
Goldshell CK6Jan 202219.30 Th/s3300WEaglesong$7.25 --
Goldshell KD6 SEJun 202225.30 Th/s2300WKadena$7.19 --
Innosilicon A6+ LTC MasterJan 20192.20 Gh/s2100WScrypt$7.09 --
MicroBT M50Jul 2022112.00 Th/s3248WSHA-256$6.79 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 110TApr 2020110.00 Th/s3410WSHA-256$6.67 --
Bitmain Antminer S19J 110ThJun 2021110.00 Th/s3960WSHA-256$6.67 120,750,000
Bitmain Antminer S19 ProJun 2020110.00 Th/s3250WSHA-256$6.67 102,600,000
Goldshell LT5Mar 20212.05 Gh/s2080WScrypt$6.61 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 106TApr 2020106.00 Th/s3400WSHA-256$6.43 --
Bitmain Antminer S19J Pro 104ThJun 2021104.00 Th/s3068WSHA-256$6.31 --
Bitmain Antminer Z15Jun 2020420.00 kh/s1510WEquihash$6.15 105,000,000
MicroBT Whatsminer M30S+ 100TApr 2020100.00 Th/s3400WSHA-256$6.06 --
Bitmain Antminer S19J Pro 100ThJun 2021100.00 Th/s2950WSHA-256$6.06 120,750,000
Canaan Avalon 1246 96TDec 202096.00 Th/s3420WSHA-256$5.82 --
Bitmain Antminer S19J Pro 96ThJul 202196.00 Th/s2832WSHA-256$5.82 --
Bitmain Antminer S19 95ThJun 202095.00 Th/s3250WSHA-256$5.76 68,400,000
iPollo V1 ClassicJun 20221.55 Gh/s1240WEthash4G$5.74 --
Spondoolies SPx36Sep 2018540.00 Gh/s4400WX11$5.57 --
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500MhNov 20211.50 Gh/s2350WEthash$5.55 --
Bitmain Antminer S19J 90ThJun 202190.00 Th/s3250WSHA-256$5.46 --
MicroBT Whatsminer M30sMar 202088.00 Th/s3344WSHA-256$5.34 65,550,000
Goldshell LT LITEApr 20221.62 Gh/s1450WScrypt$5.22 --
Canaan Avalon 1246 85TJan 202185.00 Th/s3230WSHA-256$5.16 --
Goldshell KD5Mar 202118.00 Th/s2250WKadena$5.12 472,500,000
Bitmain Antminer T19Jun 202084.00 Th/s3150WSHA-256$5.10 72,450,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 82TApr 202082.00 Th/s3444WSHA-256$4.97 --
Canaan Avalon 1166 PRO 78ThAug 202078.00 Th/s3276WSHA-256$4.73 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 76TApr 202076.00 Th/s3344WSHA-256$4.61 46,550,000
Bitmain Antminer S17+ 76ThDec 201976.00 Th/s3040WSHA-256$4.61 35,150,000
Goldshell KD LITEJun 202216.20 Th/s1330WKadena$4.61 --
Goldshell CK5Feb 202112.00 Th/s2400WEaglesong$4.51 --
Bitmain Antminer S17+ 73ThDec 201973.00 Th/s2920WSHA-256$4.43 36,750,000
Canaan Avalon 1166 PRO 72ThAug 202072.00 Th/s3420WSHA-256$4.37 --
StrongU STU-U1++Aug 201952.00 Th/s2200WBlake (14r)$4.35 --
StrongU STU-U6Nov 2019420.00 Gh/s2100WX11$4.34 --
iBeLink BM-K1+Sep 202115.00 Th/s2250WKadena$4.26 --
MicroBT Whatsminer M31S 70TApr 202070.00 Th/s3220WSHA-256$4.25 60,800,000
Bitmain Antminer S17+ 70ThJan 202070.00 Th/s2800WSHA-256$4.25 35,700,000
Goldshell HS5Feb 20212.70 Th/s2650WHandshake$4.21 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 68TApr 202068.00 Th/s3128WSHA-256$4.13 --
MicroBT Whatsminer M32 68TAug 202068.00 Th/s3312WSHA-256$4.13 37,525,000
MicroBT Whatsminer M20S 68TSep 201968.00 Th/s3360WSHA-256$4.13 32,775,000
Canaan Avalon 1126Apr 201868.00 Th/s3243WSHA-256$4.13 --
Canaan Avalon 1166Jan 202068.00 Th/s3196WSHA-256$4.13 --
Bitmain Antminer S17+ 67ThFeb 202067.00 Th/s2680WSHA-256$4.07 --
Innosilicon T3+ 67TNov 201967.00 Th/s3300WSHA-256$4.07 --
Blackminer F2Sep 20186.60 Gh/s1202WOdocrypt$3.99 --
MicroBT Whatsminer M20S 65TNov 201965.00 Th/s3120WSHA-256$3.94 32,775,000
Bitmain Antminer S17e 64TSep 201964.00 Th/s2880WSHA-256$3.88 57,000,000
Bitmain Antminer T17+ 64ThDec 201964.00 Th/s3200WSHA-256$3.88 51,300,000
Jasminer X4-QJun 20221.04 Gh/s480WEthash$3.85 --
MicroBT Whatsminer D1Nov 201844.00 Th/s2200WBlake (14r)$3.68 302,100,000
Bitmain Antminer S17e 60TSep 201960.00 Th/s2880WSHA-256$3.64 --
Cheetah Miner F5i-60TOct 201960.00 Th/s2820WSHA-256$3.64 --
Bitmain Antminer S17 59ThSep 201959.00 Th/s2385WSHA-256$3.58 35,700,000
Bitmain Antminer S17 Pro 59ThFeb 202059.00 Th/s2300WSHA-256$3.58 21,000,000
MicroBT Whatsminer M21S 58TNov 201958.00 Th/s3360WSHA-256$3.52 30,975,000
Bitmain Antminer T17+ 58ThJan 202058.00 Th/s2900WSHA-256$3.52 24,150,000
BlackMiner F1-UltraFeb 20205.75 Gh/s1160WOdocrypt$3.48 --
Innosilicon T3+ 57TOct 201957.00 Th/s3300WSHA-256$3.46 --
MicroBT Whatsminer M21S 56TJul 201956.00 Th/s3360WSHA-256$3.40 27,075,000
Bitmain Antminer S17 56ThApr 201956.00 Th/s2520WSHA-256$3.40 35,700,000
Canaan Avalon 1146Feb 202056.00 Th/s3192WSHA-256$3.40 --
Bitmain Antminer S17 Pro 56ThJun 201956.00 Th/s2212WSHA-256$3.40 21,000,000
MicroBT Whatsminer M10SSep 201855.00 Th/s3500WSHA-256$3.34 --
Bitmain Antminer T17+ 55ThMar 202055.00 Th/s2750WSHA-256$3.34 43,050,000
FusionSilicon X7+Mar 2019320.00 Gh/s2000WX11$3.30 --
Bitmain Antminer T17eNov 201953.00 Th/s2915WSHA-256$3.22 --
Bitmain Antminer S17 Pro 53ThApr 201953.00 Th/s2094WSHA-256$3.22 47,775,000
Bitmain Antminer S17 53ThApr 201953.00 Th/s2385WSHA-256$3.22 34,650,000
Cheetah Miner F5M 53TNov 201953.00 Th/s3180WSHA-256$3.22 --
Goldshell HS3Jul 20202.00 Th/s2000WHandshake$3.12 --
BlackMiner F1+Apr 20195.04 Gh/s937WLyra2z$3.05 --
iPollo B1LMar 202250.00 Th/s3000WSHA-256$3.03 --
Bitmain Antminer S17 Pro 50ThApr 201950.00 Th/s1975WSHA-256$3.03 47,775,000
Innosilicon T3 50TAug 201950.00 Th/s3100WSHA-256$3.03 --
Ebang EBIT E12+Aug 201950.00 Th/s2500WSHA-256$3.03 36,100,000
Canaan Avalon 1066Oct 201950.00 Th/s3250WSHA-256$3.03 36,100,000
Bitmain Antminer DR5 (35Th)Sep 202135.00 Th/s1800WBlake (14r)$2.93 278,250,000
Bitmain Antminer Z15eNov 2021200.00 kh/s1510WEquihash$2.93 --
StrongU STU-U8Jul 201946.00 Th/s2100WSHA-256$2.79 --
Innosilicon A10 Pro+ 7GBJan 2021750.00 Mh/s1350WEthash$2.78 109,250,000
MicroBT Whatsminer M20 45TNov 201945.00 Th/s2160WSHA-256$2.73 --
FusionSilicon X7Feb 2019262.00 Gh/s1300WX11$2.71 --
Ebang EBIT E12Aug 201944.00 Th/s2500WSHA-256$2.67 47,500,000
Ebang EBIT E11++Nov 201844.00 Th/s1980WSHA-256$2.67 --
Innosilicon T3 43TDec 201843.00 Th/s2100WSHA-256$2.61 --
Bitmain Antminer T17 42ThJan 202042.00 Th/s2310WSHA-256$2.55 16,800,000
Baikal BK-G28Oct 201828.00 Gh/s450WQuark$2.49 --
iBeLink BM-N1Nov 20206.60 Th/s2400WEaglesong$2.48 --
Goldshell LB LITEAug 20221.62 Th/s1450WLBRY$2.47 --
Bitmain Antminer T17 40ThMay 201940.00 Th/s2520WSHA-256$2.43 15,750,000
Innosilicon T3 40TAug 201940.00 Th/s2200WSHA-256$2.43 --
Goldshell CK LITEMar 20226.30 Th/s1200WEaglesong$2.37 --
Innosilicon T2T-37TSep 201937.00 Th/s3100WSHA-256$2.25 --
Canaan Avalon 1047Sep 201937.00 Th/s2380WSHA-256$2.25 38,325,000
Goldshell HS LITEMar 20221.36 Th/s1250WHandshake$2.12 --
Innosilicon A9++ ZMasterMay 2019140.00 kh/s1550WEquihash$2.05 51,300,000
MicroBT Whatsminer M10Sep 201833.00 Th/s2145WSHA-256$2.00 --
Bitmain Antminer Z11Apr 2019135.00 kh/s1418WEquihash$1.98 --
Aladdin T1 32TAug 201932.00 Th/s2800WSHA-256$1.94 10,500,000
Innosilicon T2 Turbo+ 32TSep 201832.00 Th/s2200WSHA-256$1.94 16,150,000
Jasminer X4-1UNov 2021520.00 Mh/s240WEthash$1.92 --
Bitmain Antminer L3++May 2018596.00 Mh/s1050WScrypt$1.92 9,025,000
MicroBT Whatsminer M21Sep 201931.00 Th/s1860WSHA-256$1.88 --
Innosilicon A10 Pro 500MhJun 2020500.00 Mh/s860WEthash4G$1.85 80,750,000
Aladdin L2 30TNov 201930.00 Th/s2200WSHA-256$1.82 --
Innosilicon T2T-30TJun 201930.00 Th/s2200WSHA-256$1.82 12,350,000
Cheetah Miner F3-30TJul 201930.00 Th/s2200WSHA-256$1.82 --
Goldshell KD2Mar 20216.40 Th/s830WKadena$1.82 --
Innosilicon A9+ ZMasterJan 2019120.00 kh/s1550WEquihash$1.76 --
Bitmain Antminer S15Dec 201828.00 Th/s1600WSHA-256$1.70 --
Ebang EBIT E10 2Jul 201927.00 Th/s2700WSHA-256$1.64 14,250,000
Bitmain Antminer L3+Oct 2017504.00 Mh/s705WScrypt$1.63 7,505,000
Obelisk SC1 ImmersionMar 20192.20 Th/s1600WSia$1.61 --
Innosilicon T2T-26TJun 201826.00 Th/s2100WSHA-256$1.58 12,350,000
Bitmain Antminer Z11JAug 2019105.00 kh/s1418WEquihash$1.54 --
iBeLink BM-K1Nov 20205.30 Th/s835WKadena$1.51 66,500,000
iPollo Mini SE PlusAug 2022400.00 Mh/s232WEthash$1.48 --
Ebang EBIT E10 3Jul 201924.00 Th/s2640WSHA-256$1.46 19,950,000
Cheetah Miner F1-24TJul 201924.00 Th/s2100WSHA-256$1.46 3,705,000
Bitmain Antminer T15Dec 201823.00 Th/s1540WSHA-256$1.40 --
Bitmain Antminer S11Jan 201920.50 Th/s1530WSHA-256$1.24 8,075,000
Bitmain Antminer D5Nov 2018119.00 Gh/s1566WX11$1.23 --
Bitmain Antminer T15 (eco mode)Dec 201820.00 Th/s1200WSHA-256$1.21 --
Todek Toddminer C1 ProApr 20203.00 Th/s2700WEaglesong$1.13 --
iPollo V1 MiniAug 2022300.00 Mh/s240WEthash$1.11 --
Ebang EBIT E10 1Jan 201818.00 Th/s1980WSHA-256$1.09 5,700,000
Ebang EBIT E10May 201918.00 Th/s1650WSHA-256$1.09 6,270,000
Canaan Avalon 911Jul 201918.00 Th/s1440WSHA-256$1.09 --
StrongU STU-U1+Oct 201812.80 Th/s1850WBlake (14r)$1.07 --
iPollo V1 Mini Classic PlusJun 2022280.00 Mh/s270WEthash4G$1.04 --
Bitmain Antminer S9 SE 17ThDec 201917.00 Th/s1360WSHA-256$1.03 10,500,000
Bitmain Antminer S15 (eco mode)Dec 201817.00 Th/s850WSHA-256$1.03 --
Bitmain Antminer Z11EAug 201970.00 kh/s1390WEquihash$1.02 --
Bitmain Antminer S9 SE 16ThJul 201916.00 Th/s1280WSHA-256$0.97 10,500,000
Ebang EBIT E9 3May 201916.00 Th/s1760WSHA-256$0.97 5,250,000
StrongU STU-U1Oct 201811.00 Th/s1600WBlake (14r)$0.92 --
Canaan Avalon 852Jun 201915.00 Th/s1500WSHA-256$0.91 13,205,000
Bitmain Antminer S9j 14 5TAug 201814.50 Th/s1350WSHA-256$0.88 4,095,000
Bitmain Antminer S9kAug 201913.50 Th/s1148WSHA-256$0.82 3,325,000
Ebang EBIT E9i+Jun 201913.50 Th/s1420WSHA-256$0.82 2,755,000
Obelisk SC1 DualMar 20191.10 Th/s900WSia$0.80 --
iPollo Mini SEAug 2022200.00 Mh/s116WEthash$0.74 --
Goldshell KD BOX PROMar 20222.60 Th/s230WKadena$0.74 --
Innosilicon A9 ZMasterJun 201850.00 kh/s620WEquihash$0.73 --
Ebang EBIT E9 5Jul 201911.50 Th/s1200WSHA-256$0.70 4,750,000
Goldshell Mini-DOGE ProApr 2022205.00 Mh/s220WScrypt$0.66 --
Goldshell SC BOXApr 2022900.00 Gh/s200WSia$0.66 --
Dayun Zig Z1 ProJul 201913.00 Gh/s1500WLyra2REv2$0.64 --
FusionSilicon X1Jan 201912.96 Gh/s1100WLyra2REv2$0.64 --
Todek Toddminer C1Mar 20201.60 Th/s1380WEaglesong$0.60 --
Goldshell Mini-DOGEJun 2021185.00 Mh/s233WScrypt$0.60 --
Bitmain Antminer Z9Sep 201840.70 kh/s1150WEquihash$0.60 --
Goldshell KDA boxMay 20211.60 Th/s205WKadena$0.45 --
Bitmain Antminer K5Apr 20201.13 Th/s1580WEaglesong$0.42 36,100,000
Obelisk SC1 SlimJan 2019550.00 Gh/s450WSia$0.40 --
Obelisk SC1Jun 2018550.00 Gh/s500WSia$0.40 --
Goldshell HS-BOXJun 2021540.00 Gh/s150WHandshake$0.39 --
Goldshell CK-BOXJul 20211.05 Th/s215WEaglesong$0.39 --
Dayun Zig Z1+Oct 20187.20 Gh/s1200WLyra2REv2$0.36 --
Dayun Zig Z1Sep 20186.80 Gh/s1200WLyra2REv2$0.34 --
iPollo G1 MiniJan 20211.00 h/s120WCuckatoo32$0.33 --
Goldshell ST BOXAug 202113.90 kh/s65WCryptoNightSTC$0.31 --
Goldshell LB BOXAug 2021175.00 Gh/s162WLBRY$0.27 --
Jasminer X4 BrickDec 202165.00 Mh/s30WEthash$0.24 --
Hummer Miner Mars H1Jun 202088.00 Gh/s2800WHandshake$0.14 --
Goldshell LB1Apr 202187.00 Gh/s80WLBRY$0.13 --
Monad Imperium R2Jun 202085.00 Gh/s1150WHandshake$0.02 --
Monad Imperium F2Jun 202071.00 Gh/s1050WHandshake$0.02 --
مدل دستگاهنرخ هشدرآمد 24 ساعتقیمت تومان
Bitmain Antminer KA3 166.00 Th/s$47.16 --
Bitmain Antminer L7 9500Mh 9.50 Gh/s$30.64 446,250,000
Bitmain Antminer L7 9160Mh 9.16 Gh/s$29.54 504,000,000
Bitmain Antminer L7 9050Mh 9.05 Gh/s$29.19 --
Bitmain Antminer K7 63.50 Th/s$23.83 --
iPollo V1 3.60 Gh/s$13.33 --
Bitmain Antminer D7 1.29 Th/s$13.27 --
Goldshell SC6 SE 17.00 Th/s$12.41 --
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198.00 Th/s$11.99 --
iPollo G1 36.00 h/s$11.86 --
Goldshell KD MAX 40.20 Th/s$11.43 --
Goldshell LT6 3.35 Gh/s$10.80 --
iBeLink BM-K1 MAX 32.00 Th/s$9.10 --
Bitmain Antminer E9 2.40 Gh/s$8.88 --
iBeLink S1 Max 12.00 Th/s$8.76 --
Jasminer X4 2.50 Gh/s$8.68 --
Bitmain Antminer S19 XP 140.00 Th/s$8.48 --
Goldshell KD6 29.20 Th/s$8.30 --
Goldshell LT5-Pro 2.45 Gh/s$7.90 --
Goldshell HS6 10.60 Th/s$7.74 --
MicroBT M50S 126.00 Th/s$7.64 --
Goldshell CK6 19.30 Th/s$7.25 --
Goldshell KD6 SE 25.30 Th/s$7.19 --
Innosilicon A6+ LTC Master 2.20 Gh/s$7.09 --
MicroBT M50 112.00 Th/s$6.79 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 110T 110.00 Th/s$6.67 --
Bitmain Antminer S19J 110Th 110.00 Th/s$6.67 120,750,000
Bitmain Antminer S19 Pro 110.00 Th/s$6.67 102,600,000
Goldshell LT5 2.05 Gh/s$6.61 --
MicroBT Whatsminer M30S++ 106T 106.00 Th/s$6.43 --
Bitmain Antminer S19J Pro 104Th 104.00 Th/s$6.31 --
Bitmain Antminer Z15 420.00 kh/s$6.15 105,000,000
MicroBT Whatsminer M30S+ 100T 100.00 Th/s$6.06 --
Bitmain Antminer S19J Pro 100Th 100.00 Th/s$6.06 120,750,000
Canaan Avalon 1246 96T 96.00 Th/s$5.82 --
Bitmain Antminer S19J Pro 96Th 96.00 Th/s$5.82 --
Bitmain Antminer S19 95Th 95.00 Th/s$5.76 68,400,000
iPollo V1 Classic 1.55 Gh/s$5.74 --
Spondoolies SPx36 540.00 Gh/s$5.57 --
Innosilicon A11 Pro 8GB 1500Mh 1.50 Gh/s$5.55 --
Bitmain Antminer S19J 90Th 90.00 Th/s$5.46 --
MicroBT Whatsminer M30s 88.00 Th/s$5.34 65,550,000
Goldshell LT LITE 1.62 Gh/s$5.22 --
Canaan Avalon 1246 85T 85.00 Th/s$5.16 --
Goldshell KD5 18.00 Th/s$5.12 472,500,000
Bitmain Antminer T19 84.00 Th/s$5.10 72,450,000
MicroBT Whatsminer M31S+ 82T 82.00 Th/s$4.97 --
Canaan Avalon 1166 PRO 78Th 78.00 Th/s$4.73 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 76T 76.00 Th/s$4.61 46,550,000
Bitmain Antminer S17+ 76Th 76.00 Th/s$4.61 35,150,000
Goldshell KD LITE 16.20 Th/s$4.61 --
Goldshell CK5 12.00 Th/s$4.51 --
Bitmain Antminer S17+ 73Th 73.00 Th/s$4.43 36,750,000
Canaan Avalon 1166 PRO 72Th 72.00 Th/s$4.37 --
StrongU STU-U1++ 52.00 Th/s$4.35 --
StrongU STU-U6 420.00 Gh/s$4.34 --
iBeLink BM-K1+ 15.00 Th/s$4.26 --
MicroBT Whatsminer M31S 70T 70.00 Th/s$4.25 60,800,000
Bitmain Antminer S17+ 70Th 70.00 Th/s$4.25 35,700,000
Goldshell HS5 2.70 Th/s$4.21 --
MicroBT Whatsminer M31S+ 68T 68.00 Th/s$4.13 --
MicroBT Whatsminer M32 68T 68.00 Th/s$4.13 37,525,000
MicroBT Whatsminer M20S 68T 68.00 Th/s$4.13 32,775,000
Canaan Avalon 1126 68.00 Th/s$4.13 --
Canaan Avalon 1166 68.00 Th/s$4.13 --
Bitmain Antminer S17+ 67Th 67.00 Th/s$4.07 --
Innosilicon T3+ 67T 67.00 Th/s$4.07 --
Blackminer F2 6.60 Gh/s$3.99 --
MicroBT Whatsminer M20S 65T 65.00 Th/s$3.94 32,775,000
Bitmain Antminer S17e 64T 64.00 Th/s$3.88 57,000,000
Bitmain Antminer T17+ 64Th 64.00 Th/s$3.88 51,300,000
Jasminer X4-Q 1.04 Gh/s$3.85 --
MicroBT Whatsminer D1 44.00 Th/s$3.68 302,100,000
Bitmain Antminer S17e 60T 60.00 Th/s$3.64 --
Cheetah Miner F5i-60T 60.00 Th/s$3.64 --
Bitmain Antminer S17 59Th 59.00 Th/s$3.58 35,700,000
Bitmain Antminer S17 Pro 59Th 59.00 Th/s$3.58 21,000,000
MicroBT Whatsminer M21S 58T 58.00 Th/s$3.52 30,975,000
Bitmain Antminer T17+ 58Th 58.00 Th/s$3.52 24,150,000
BlackMiner F1-Ultra 5.75 Gh/s$3.48 --
Innosilicon T3+ 57T 57.00 Th/s$3.46 --
MicroBT Whatsminer M21S 56T 56.00 Th/s$3.40 27,075,000
Bitmain Antminer S17 56Th 56.00 Th/s$3.40 35,700,000
Canaan Avalon 1146 56.00 Th/s$3.40 --
Bitmain Antminer S17 Pro 56Th 56.00 Th/s$3.40 21,000,000
MicroBT Whatsminer M10S 55.00 Th/s$3.34 --
Bitmain Antminer T17+ 55Th 55.00 Th/s$3.34 43,050,000
FusionSilicon X7+ 320.00 Gh/s$3.30 --
Bitmain Antminer T17e 53.00 Th/s$3.22 --
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th 53.00 Th/s$3.22 47,775,000
Bitmain Antminer S17 53Th 53.00 Th/s$3.22 34,650,000
Cheetah Miner F5M 53T 53.00 Th/s$3.22 --
Goldshell HS3 2.00 Th/s$3.12 --
BlackMiner F1+ 5.04 Gh/s$3.05 --
iPollo B1L 50.00 Th/s$3.03 --
Bitmain Antminer S17 Pro 50Th 50.00 Th/s$3.03 47,775,000
Innosilicon T3 50T 50.00 Th/s$3.03 --
Ebang EBIT E12+ 50.00 Th/s$3.03 36,100,000
Canaan Avalon 1066 50.00 Th/s$3.03 36,100,000
Bitmain Antminer DR5 (35Th) 35.00 Th/s$2.93 278,250,000
Bitmain Antminer Z15e 200.00 kh/s$2.93 --
StrongU STU-U8 46.00 Th/s$2.79 --
Innosilicon A10 Pro+ 7GB 750.00 Mh/s$2.78 109,250,000
MicroBT Whatsminer M20 45T 45.00 Th/s$2.73 --
FusionSilicon X7 262.00 Gh/s$2.71 --
Ebang EBIT E12 44.00 Th/s$2.67 47,500,000
Ebang EBIT E11++ 44.00 Th/s$2.67 --
Innosilicon T3 43T 43.00 Th/s$2.61 --
Bitmain Antminer T17 42Th 42.00 Th/s$2.55 16,800,000
Baikal BK-G28 28.00 Gh/s$2.49 --
iBeLink BM-N1 6.60 Th/s$2.48 --
Goldshell LB LITE 1.62 Th/s$2.47 --
Bitmain Antminer T17 40Th 40.00 Th/s$2.43 15,750,000
Innosilicon T3 40T 40.00 Th/s$2.43 --
Goldshell CK LITE 6.30 Th/s$2.37 --
Innosilicon T2T-37T 37.00 Th/s$2.25 --
Canaan Avalon 1047 37.00 Th/s$2.25 38,325,000
Goldshell HS LITE 1.36 Th/s$2.12 --
Innosilicon A9++ ZMaster 140.00 kh/s$2.05 51,300,000
MicroBT Whatsminer M10 33.00 Th/s$2.00 --
Bitmain Antminer Z11 135.00 kh/s$1.98 --
Aladdin T1 32T 32.00 Th/s$1.94 10,500,000
Innosilicon T2 Turbo+ 32T 32.00 Th/s$1.94 16,150,000
Jasminer X4-1U 520.00 Mh/s$1.92 --
Bitmain Antminer L3++ 596.00 Mh/s$1.92 9,025,000
MicroBT Whatsminer M21 31.00 Th/s$1.88 --
Innosilicon A10 Pro 500Mh 500.00 Mh/s$1.85 80,750,000
Aladdin L2 30T 30.00 Th/s$1.82 --
Innosilicon T2T-30T 30.00 Th/s$1.82 12,350,000
Cheetah Miner F3-30T 30.00 Th/s$1.82 --
Goldshell KD2 6.40 Th/s$1.82 --
Innosilicon A9+ ZMaster 120.00 kh/s$1.76 --
Bitmain Antminer S15 28.00 Th/s$1.70 --
Ebang EBIT E10 2 27.00 Th/s$1.64 14,250,000
Bitmain Antminer L3+ 504.00 Mh/s$1.63 7,505,000
Obelisk SC1 Immersion 2.20 Th/s$1.61 --
Innosilicon T2T-26T 26.00 Th/s$1.58 12,350,000
Bitmain Antminer Z11J 105.00 kh/s$1.54 --
iBeLink BM-K1 5.30 Th/s$1.51 66,500,000
iPollo Mini SE Plus 400.00 Mh/s$1.48 --
Ebang EBIT E10 3 24.00 Th/s$1.46 19,950,000
Cheetah Miner F1-24T 24.00 Th/s$1.46 3,705,000
Bitmain Antminer T15 23.00 Th/s$1.40 --
Bitmain Antminer S11 20.50 Th/s$1.24 8,075,000
Bitmain Antminer D5 119.00 Gh/s$1.23 --
Bitmain Antminer T15 (eco mode) 20.00 Th/s$1.21 --
Todek Toddminer C1 Pro 3.00 Th/s$1.13 --
iPollo V1 Mini 300.00 Mh/s$1.11 --
Ebang EBIT E10 1 18.00 Th/s$1.09 5,700,000
Ebang EBIT E10 18.00 Th/s$1.09 6,270,000
Canaan Avalon 911 18.00 Th/s$1.09 --
StrongU STU-U1+ 12.80 Th/s$1.07 --
iPollo V1 Mini Classic Plus 280.00 Mh/s$1.04 --
Bitmain Antminer S9 SE 17Th 17.00 Th/s$1.03 10,500,000
Bitmain Antminer S15 (eco mode) 17.00 Th/s$1.03 --
Bitmain Antminer Z11E 70.00 kh/s$1.02 --
Bitmain Antminer S9 SE 16Th 16.00 Th/s$0.97 10,500,000
Ebang EBIT E9 3 16.00 Th/s$0.97 5,250,000
StrongU STU-U1 11.00 Th/s$0.92 --
Canaan Avalon 852 15.00 Th/s$0.91 13,205,000
Bitmain Antminer S9j 14 5T 14.50 Th/s$0.88 4,095,000
Bitmain Antminer S9k 13.50 Th/s$0.82 3,325,000
Ebang EBIT E9i+ 13.50 Th/s$0.82 2,755,000
Obelisk SC1 Dual 1.10 Th/s$0.80 --
iPollo Mini SE 200.00 Mh/s$0.74 --
Goldshell KD BOX PRO 2.60 Th/s$0.74 --
Innosilicon A9 ZMaster 50.00 kh/s$0.73 --
Ebang EBIT E9 5 11.50 Th/s$0.70 4,750,000
Goldshell Mini-DOGE Pro 205.00 Mh/s$0.66 --
Goldshell SC BOX 900.00 Gh/s$0.66 --
Dayun Zig Z1 Pro 13.00 Gh/s$0.64 --
FusionSilicon X1 12.96 Gh/s$0.64 --
Todek Toddminer C1 1.60 Th/s$0.60 --
Goldshell Mini-DOGE 185.00 Mh/s$0.60 --
Bitmain Antminer Z9 40.70 kh/s$0.60 --
Goldshell KDA box 1.60 Th/s$0.45 --
Bitmain Antminer K5 1.13 Th/s$0.42 36,100,000
Obelisk SC1 Slim 550.00 Gh/s$0.40 --
Obelisk SC1 550.00 Gh/s$0.40 --
Goldshell HS-BOX 540.00 Gh/s$0.39 --
Goldshell CK-BOX 1.05 Th/s$0.39 --
Dayun Zig Z1+ 7.20 Gh/s$0.36 --
Dayun Zig Z1 6.80 Gh/s$0.34 --
iPollo G1 Mini 1.00 h/s$0.33 --
Goldshell ST BOX 13.90 kh/s$0.31 --
Goldshell LB BOX 175.00 Gh/s$0.27 --
Jasminer X4 Brick 65.00 Mh/s$0.24 --
Hummer Miner Mars H1 88.00 Gh/s$0.14 --
Goldshell LB1 87.00 Gh/s$0.13 --
Monad Imperium R2 85.00 Gh/s$0.02 --
Monad Imperium F2 71.00 Gh/s$0.02 --

خرید دستگاه های ماینر ASIC

فروشگاهضمانت کالاخرید حضوریشهرخرید آنلاین
بانه ممتاز بانهخرید آنلاین
نوین ماین  اصفهانخرید آنلاین
پرسیس بازار تهرانخرید آنلاین
ارز724 مشهدخرید آنلاین

دستگاه ماینر ASIC چیست؟

اصطلاح Asic یا Application Specific Integrated Circuts به دستگاه‌ها یا مدارهای مجتمع خاص گفته می‌شود. ماینر Asic یا ایسک (یا ایزیک) یک سیستم الکترونیکی است که با هدفی خاص، مثلاً استخراج یک کوین با الگوریتم مشخص، طراحی و ساخته می‌شود. ایزیک شامل بخش‌های مختلف از جمله مادربورد، تراشه‌ها، اتصالات مختلف، فن و خنک‌کننده، نمایشگر و کلیدهای مختلف است.

در جدول بالا لیست دستگاه‌های ماینر Asic را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده می‌کنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در 24 ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.

همچنین برای بررسی و تحلیل بهترین دستگاه‌های موجود بازار می‌توانید بخش بهترین دستگاه ماینر بیت کوین مشاهده کنید.

چرا برخی از دستگاه‌ها قیمت ندارند؟

قیمت دستگاه‌های مندرج، معادل میانگین قیمت در بازار ایران است. دستگاه‌هایی که تعداد فروشنده کافی برای تعیین قیمت آنها در بازار وجود ندارد، بدون قیمت هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

260 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سلام من محل شرایط ایجاد مزرعه دارم هرکی میتونه دستگاه بياره کار کنیم تهرانم

سلام ipollo300…..فروختن ۸۰ ملیون الان نیم دلار میده به چه درد میخوره ناظر دیدگاه منو ثبت کن لطفا ….یا l3++ بخری اونوقت ۴۵تومن بده
به چه دردی میخوره
یا اون بابایی s19proخرید۱ملیاردهشتصد اون روزی ۵۰۰تومن به چه دردیش میخوره
نخرید ملت

L3++قیمتش تو بازار شیراز الان هفت تومن شده من دوازده تا s9j داشتم هر کدوم خریدم پونزده تومن ولی ب موقع فروختم الان شده نه تومن میخام بگم مشکل از دستگاه های ماین نیست مشکل از سختی شبکه شده من پدرم تو بازار ارز دیجیتال در اومده از من میشنوید برای استخراج سراغ ارز هایی برید ک سختی شبکه پاینتری دارند پیگیر شبکه استخراجتون باشید اگه سختی شبکه زیاد شد فوری دستگاهتون رو بفروشید برید سراغ یه ارز دیگه ک سختی کمتری داشته باشه(کلا از ارزی ک سر زبون افتاده دوری کنید چ استخراجش چ ترید کردن) یا حق🖐🏻

قیمتهارو بالا گذاشتن.این خبرا هم نیستش.گول نخورین و نخرین

سلام خسته نباشید. من میخوام دستگاه
+Innosilicon A10. Pro
۷۵۰mh/h بخرم. میشه بیزحمت درمورد این دستگاه بهم توضیح بدین و بگین آیا مقرون به صرفه هست با نه. ممنون

دستگاه اکبند یا استوک l7
ممنون

سلام خسته نباشید یه شماره مستقیم اعلام بفرمایید جهت خریدL7تماس بگیرم.ممنون

سلام.رمز ارز نیوز در زمینه خرید و فروش تجهیزات ماین فعالیتی ندارد.

درود مدیر محترم سایت خسته نباشید الان من بخوام در ماه یک عدد بایننس کوین رو به صورت کامل و تضمینی استخراج کنم کدام یک از مدل دستگاه های ماینر ASIC رو باید تهیه کنم؟
مدیر محترم یا هر کدام از دوستان اگر پاسخ بدین ممنون میشم خیلی ضروریه…

سلام. استخراج بایننس کوین با گوشی و یا استخراج با کامپیوتر و یا سایر سخت‌افزارها امکان‌پذیر نیست.

سلام خسته نباشید ، الان خرید ریگ اتریوم به صرفه است به نظرتون؟ میخوام ریگ دو کارت گرافیگ RTX 2060 super بگیرم یا دستگاه اتریوم ، کدوم بهتره؟ ممنون

سلام.از نظر قیمتی در حال حاضر خرید میتواند به صرفه باشد اما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با بروزرسانی اتریوم و روی کارآمدن اتریوم ۲ امکان ماین دیگر وجود نخواهد داشت.

سلام دوست عزیز،هلیوم پانتر x2 قیمتش ۱۵تومان هست،و میگن درآمدش حداقل روزانه ۷ دلار هست، اگر اینطوریه خوب تو دو الی سه ماه پولشو در میاره!! به نظرم یه جای موضوع میلنگه،یا درآمدش کمتر از اینه،و یا هلیوم زیاد کار نمیده و زود خراب میشه،

هلیوم تا یک یا دو ماه چیزی نمیده مثلا ماهی ۱ دلار میده بعد یک دو ماه جوری بهت دلار میده که نمیصرفه حداقل باید ۲سال وصل باشه تا به این حدی که میگن برسه

سلام
ماینر FFminer D18
میخوام
آیا میشه گیر آورد؟

با این قیمت برق دیگه نمیصرفه

سلام و درود
وقتتون به خیر
لیستتون رو دیدم‌
اما با توجه به تجربه ببشترتون بفرمایید که با ۱۰۰م چه دستگاهی خرید کنم؟

سلام. وقت بخیر
با توجه به اینکه انتخاب ماینر کاملا امری شخصی و مرتبط با بودجه، شرایط استقرار، میزان برق مصرفی و … است، لذا بهتر است با مطالعه دقیق ویژگی ماینر های موجود و مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، بهترین انتخاب را داشته باشید.

Match x m2 pro

سلام برق به اندازه کافی جهت راه اندازی فارم ماینینگ دارم، سرمایه گذار جهت خرید ماینر میخوام، درامد از ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون متغیر هست

سلام وقت بخیر یه ماینر خونگی در حد ۴۰ میلیون میخوام
برای بیت کوین و ارز هلیوم بی‌صدا یا کم صدا باشن
چی پیشنهاد میدین؟

سلام ماینر های بیت کوین اکثرشون صدا دارن ولی ماینر های هلیوم صدایی ندارند و مصرف برقشون هم کم هست ماینر های محبوب و موجود در ایران دستگاه ماینر Milesight IoT UG65 ، ماینر هلیوم Heltec ، ماینر هلیوم Panther X2

در مورد مزایا و معایب ماین هم مطلب بزارید لطفا.

از بابت صدا کدوم خوبه؟

صدا رو فن تولید میکنه. هر چی وات فن کمتر باشه، معمولا صداش کمتره.

به نتیجه مشخصی رسیدین لطفا اطلاغ رسانی کنید.
با تشکر

تتر

سلام،برای برق خونگی کدوم ماینر خوبه، البته از نظرصدا هم کم صداباشه

سلام . ماینر چه رمزارزی ؟

بیت کوین

در این لینک ماشین حساب ماینر هست https://ramzarz.news/mining-calculator/ می تونید درآمد ماینر های مختلف براساس مصرف برقشون رو بررسی کنید و انتخاب کنید

خیلی ممنون

کم کم داریم به لحظات حراج دستگاه های ماین نزدیک میشیم

با اینکه قیمت زدین ولی تو هیچ فروشگاهی پیداش نکردم

چرا ماینر L7رو میخوام بخرم ۹۵۰۰thرو نمیتونم بخرم

پرسیس بازار و بانه ممتار دارن

یه ماینر برا خونه که دردسرم نداشته باشه حالا کارت گرافیک یا هرچی که دولت گیر ندع جی هس

ماینر رمزارز هلیوم ، کوچک و کم حجم است و مصرف برق کمی هم دارد

M2 pro match x

سلام. من جواد اسحاقی هستم از مشهد. لطفا بگویید قیمت یک دستگاه ماینر برای تولید بیت کوین حدودا چند است و من چطوری میتوانم با تولید بیت کوین زود پولدار شوم. پاسخ سوالم را به ایمیل من بفرستید. با تشکر فراوان. جواد اسحاقی از مشهد.

سلام. در جدول پایین لینک ورود به فروشگاه ها وجود دارد . می توانید قیمت ماینر های مختلف را ببینید. باید بیت کوین استخراج کنید و طولانی مدت نگه دارید و در قیمت بالا بفروشید

یه ربه دارم ب چیزی ک نوشتی میخندم لعنتی
ولی از اعتماد ب سقفت خوشم اومد ده هشتادی خ خ خ

سلام ممنون
من تازه میخوام سرمایهگزاری کنم اینکه در لیست جدول نوشته است که”در آمد در ۲۴ساعت ۱۱۵دلار یا ۱۳۵ دلار
میخواستم مطمن بشم که این در آمد واقعا در ۲۴ ساعت است یا ماهانه است؟
ممنون از شما ادمین عزیز

همون ۲۴ ساعت که درج شده هست

سلام دوستان
با ۲۵۰ م تومان چه ماینری ببندیم به صرفه تره

سلام چرا قیمت این ماینرا نمیشکنه؟ دلار۳۴۰۰۰تومن بیت کوین ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومن درامد ماهانه t2t 36 تراهش ۸۹۰۰۰۰۰ تومن دستگاه t2t 36 تراهش ۴۵۰۰۰۰۰۰ الان دلار۲۶۰۰۰ تومن بیت کوین ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ تومن درامد ماهانه t2t 36 تراهش ۴۳۰۰۰۰۰ تومن دستگاه t2t 36 تراهش ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومن ؟ این دستگاه قیمتش ۲۱۰۰۰۰۰۰ تومن بود دلار رفت بالا شد ۴۵ تومن چرا الان که دلار و بیت ریزش کرده قیمتش رو نمیاد پایین چقدر سود اضافه میگیرید از مردم اخه

خرید دستگاه ماین در حال حاضر بصرفه هست ؟؟

سلام یه دستگاه ماینر ۷۰۰ میلیونی برق مصرفیش چقدره؟ آیا میشه سلولهای سولار خورشیدی رو پشت بام گذاشت و برقشو از اونجا تامین کرد؟ ممنون میشم جواب بدید🙏

سلام حدود ۳ کیلووات. تامین برق با سولارسل به صرفه نیست

دوستان میشه بگین کدوم دستگاه بازدهی بیشتری داره؟

بستگی به بودجه و شرایطتون داره

سلام وقت بخیر یه ماینر خونگی با مصرف کم برق در حد ۳۰ تومن چی پینهاد میدین ممنونم

سلام . در انتهای لیست به فروشندگان ماینر مراجعه کنید و سوال خودتون رو بپرسید

هلیوم

سلام
لطفا در شهرستان نمایندگی فروش یا نصب داشته باشید
آیا در کرمان دارید

سلام
چرا در شهرستانها نمایندگی فروش یا نصب حتی رفع مشکل وجود ندارد و یا شاید بنده اطلاع ندارم
در شهر کرمان نمایندگی دارید؟

سلام روی لینک فروشگاه ها کلیک کنید و از خود فروشگاه سوال بپرسید

داداش اره هست یه بنده خدایی تو ابوذر

درود.
در مورد اطلاعات جدول مشخصات ماینرها، چطور Bitmain Antminer S19J با هش ریت پنج برابر نسبت به Goldshell KD5، درآمد رو انه اش یک پنجم هست ؟
بنظر تنها تفاوت در الگوریتم محاسباتی شون هست.

سلام بله الگورتیم Hash شون متفاوت هست

سلام به همگی:
هر کسی هر دستگاهی میخواد میدم خودمم براتون نصب میکنم برقشم وصداش هم حل میکنم

خیلی ممنون

سلام
در شهر کرمان هم نصب میکنید

الان اگر شخصی سرمایه خودش رو وارد کنه برای خرید دستگاه ماین آیا کار درستی هست؟

ممنون

سلام‌. برقشو چه جور حل میکنید اون وقت؟

سلام،شماره شمارو میشه داشته باشم برای خرید و وصل کردن

سلام چطور با شما تماس بگیریم

من بوجه ۲۸ ملیونی دارم چی پیشنهاد میدید برای خونه

سلام عرض بحضورتان خدمات بعد از فروش دارید

سلام وقت شما بخیر عرض میخوام لطفا قیمت دستگاه Goldshell KD5 رو اعلام بفرمایید

سلام اگر دستگاه استخراج اتریوم بخرم و بعد استخراج متوقف کنن چطور میتونم یه ارز دیگه باش استخراج کنم؟
وحدودی تاچقدر دیگه استخراج اتریوم متوقف میشه؟
خواهشا راهنمایی کنید.
تشکر..

سلام.نه دوست عزیز.شما که نمیتونید با ماینر اتریوم یک ارز دیگه رو ماین کنید.۱۹ بهمن ۱۴۰۱ قراره دیگه اتریوم آپدیت بشه و از اون موقع هم دیگه نمیتونید اتریوم استخراج کنید.پس بهتره فعلا نخرید

سلام من چند تا سوال داشتم
۱_کدوم از اینا برق خانگی جواب میده
۲یه دستگاه جدید ایرانی هست بنام ccplus اینا جریانش چیه که مصرف برقش کمتر از۲۰۰واته و صدا هم نداره؟؟

سلام اینکه با برق خانگی جواب بدن فقط مهم نیست بلکه باید به صرفه هم باشه

سلام میخواستم بدونم ارز کادنا چجوری استخراج میشه و قیمت دستگاههاش چنده

سلام . رمزارز کادنا رو میتونید با دستگاه های اسیک استخراج کنید

Bitmain Antminer E9کجا می دهند ۱۵میلیون و ۲۲۵ هزار تومان من خریدارم شماره خودتان را بدهید ما با شما تماس بگیرم بخرم دستگاه را از شما

رمزارزنیوز خرید و فروش ماینر نداره، میتونین از فروشگاه هایی مثل آی تی بازار استفاده کنید. حتما قبلشض خودتون تحقیق و بررسی داشته باشید

سلام کسی s9میخاد دارم برای فروش

سلام چند

سلام چنده؟

سلام خسته نباشید ببخشید من آماتور هستم.برای خرید جی پی یو این قیمت یه دستگاه کامله ی باید چیزی دیگه تهیه کنیم؟

چرا اطلاعاتی در مورد ماینر A1 نیست !؟

چون از دور خارجه فقط خرابی رو دستت میذاره

داداش شماره تماس بزارین برای همین قیمت‌هایی که گذاشتین، یا سایت معرفی کنین،
ممنون

سلام اگه دستگاه میخای یکی ازدوستانم داره ومیفروشه

سلام چه دستگاهی باچه قیمتی میخوا بگو راهنماییت کنم

سلام اقا محسن خوبی
بنده میخوام یکی بگیرم ولی نمیدونم چی بگیرم چون هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارم میشه راهنمای کنید ممنون میشم بزرگوار

سلام، فروشگاه معرفی کنید برا خرید M10S , با قیمتی که نوشتید، هیچ جا این قیمتی نیست، از کجا قیمت میگیرید ما نمیدونیم، قبلا هم راهنمایی خواستم جواب نمی‌دید،

سلام دوست عزیز . هنوز فروشگاه معتبر که بتونه استاندارد های مورد نظر ما رو داشته باشه پیدا نکردیم که به راحتی بتونیم به کاربرها معرفی کنیم.

سلام اگه خریداری شماره تماس بزار

سلام من یه دونه Aladdin T1 32T میخوام
به نظرتون خوبه
از کجا میتونم تهیه کنم

سلام
اگر دوست داشتید من آکبند نو رو دارم

آوالون a852 رو معایب و مزایا نسبت به s9j میشه بگید دوستان
مرسی

سلام . چگونه تهیه کنیم؟
Goldshell KD5 چقدر در میاد؟؟

الآن ۱.۳ میلیارد.

زیر ۲ تومن پیدا کردی منو خبر کن

لطفا فروشنده را معرفی کنید ممنونم

سلام شماره تماس بزار

سلام و خسته نباشید
ایا با دستگاه s9 میشه ارز kadena رو ماین کرد؟

سلام . با دستگاه های Goldshell KD5 ، iBeLink™ BM-K1+
Goldshell KD2
iBeLink™ BM-K1
Goldshell KD BOX
میشه ارز kadena رو ماین کرد.

ارزان ترینیش چه قیمت هست

قیمت رو در لیست قیمت فروشگاه‌های ماینر بررسی کنید

سلام وقت بخیر این مشخصات درست هستن

سلام بله درست هست

سلام کسی میدونه قیمت Goldshellkd5چقده وچطورمیشه تهیه کرد

من ۳ تا ماینر قیمت هر کدوم حدود ۵۰ میلیون میخوام میشه بهم معرفی کنی

سلام فقط به این دوست که نمیشه گفت . چه ارزی رو می خواهید ماین کنید؟ چه نوع برقی در اختیار دارید؟ خانگی صنعتی؟

استاد به نظرم شما ماینر نخرید بجاش یدونه سی پی یو نسل جدید بخرید نصب کنید رو پیشونیتون .

سلام میشه یک ماینر معرفی کنید که ارزش خرید داسته باشه
قیمتش هم حداکثر ۴۰ میلیون

میتونی L3 بخری
ارزش خرید چیه؟ درآمدهارو تو همین جدوله ببین دیگه