قیمت لحظه ای توکن های شبکه اجتماعی (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 MASK
Mask Network
MASK
$3.80
3.78% 11.13% $312.338 M $146,522,127 خرید
2 DESO
Decentralized Social
DESO
$12.86
6.71% 20.14% $114.218 M $1,806,281 خرید
3 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.02
15.54% 24.02% $93.172 M $3,416,390 خرید
4 CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.96
0.7% 13.7% $76.862 M $39,159,349 خرید
5 RSS3
RSS3
RSS3
$0.1
4.62% 10.25% $68.514 M $10,066,783 خرید
6 XCAD
XCAD Network
XCAD
$1.20
11.42% 4.87% $55.810 M $10,738,582 خرید
7 MOON
r/CryptoCurrency Moons
MOON
$0.1
5.17% 2.52% $15.699 M $156,282 خرید
8 LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
0.69% 2.12% $13.067 M $754,531 خرید
9 LIKE
Only1
LIKE
$0.03
22.47% 0.06% $8.833 M $900,958 خرید
10 XTM
Torum
XTM
$0.03
11.37% 39.47% $8.358 M $264,618 خرید
11 SYLO
Sylo
SYLO
$0.003
12.21% 0.47% $7.674 M $2,539,951 خرید
12 BRICK
r/FortNiteBR Bricks
BRICK
$0.06
0.48% 8.11% $7.555 M $28,043 خرید
13 DHB
DeHub
DHB
$0.001
2.18% 12.12% $4.997 M $32,028 خرید
14 LIME
iMe Lab
LIME
$0.006
4.87% 12.86% $3.111 M $161,347 خرید
15 COR
Coreto
COR
$0.001
4.46% 78.58% $258 K $3,828 خرید
16 INSP
Inspect
INSP
$0.2
1.27% 12.71% - $9,598,850 خرید
17 TIP
Tipcoin
TIP
$0.0004
1.34% 18.04% - $1,926,687 خرید
18 F3
Friend3
F3
$0.02
0.6% 13.05% - $726,269 خرید
19 D3D
D3D Social
D3D
$0.1
5.79% 9% - $187,626 خرید
20 SIMP
SO-COL
SIMP
$0.003
10.56% 2.94% - $70,025 خرید
21 SUB
Subsocial
SUB
$0.009
8.06% 16.24% - $6,475 خرید
22 KTT
K-Tune
KTT
$0.001
0.59% 3.94% - $1,405 خرید
23 G999
G999
G999
$0.002
7.31% 7.81% - $991 خرید
24 SHARES
shares.finance
SHARES
$0.3
4.23% 15.87% - $941 خرید
25 WHL
WhaleRoom
WHL
$0.6
2.25% 89.53% - - خرید
26 KUE
Kuende
KUE
$0
0% 0% - - خرید
27 DTUBE
Dtube Coin
DTUBE
$0
0% 1.23% - - خرید
28 FEG
FEG Token [OLD]
FEG
$0
4.72% 11.62% - $623,290 خرید
29 WAIV
Waivlength
WAIV
$0
0.88% 10.62% - - خرید
30 ADAM
Adam Cochran (Friend.tech)
ADAM
$0
0% 10.48% - - خرید
31 SIS
Sisyphus (Friend.tech)
SIS
$0
0% 0.27% - - خرید
32 ICE
Icebergy (Friend.tech)
ICE
$0
0% 2.17% - - خرید
33 FOO
Foobar (Friend.tech)
FOO
$0
0% 1.37% - - خرید
34 TIPCHAT
Tip Chat
TIPCHAT
$0
0% 0.05% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
MASK
Mask Network
MASK
$3.80
3.78% 11.13%
DESO
Decentralized Social
DESO
$12.86
6.71% 20.14%
ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.02
15.54% 24.02%
CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.96
0.7% 13.7%
RSS3
RSS3
RSS3
$0.1
4.62% 10.25%
XCAD
XCAD Network
XCAD
$1.20
11.42% 4.87%
MOON
r/CryptoCurrency Moons
MOON
$0.1
5.17% 2.52%
LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
0.69% 2.12%
LIKE
Only1
LIKE
$0.03
22.47% 0.06%
XTM
Torum
XTM
$0.03
11.37% 39.47%
SYLO
Sylo
SYLO
$0.003
12.21% 0.47%
BRICK
r/FortNiteBR Bricks
BRICK
$0.06
0.48% 8.11%
DHB
DeHub
DHB
$0.001
2.18% 12.12%
LIME
iMe Lab
LIME
$0.006
4.87% 12.86%
COR
Coreto
COR
$0.001
4.46% 78.58%
INSP
Inspect
INSP
$0.2
1.27% 12.71%
TIP
Tipcoin
TIP
$0.0004
1.34% 18.04%
F3
Friend3
F3
$0.02
0.6% 13.05%
D3D
D3D Social
D3D
$0.1
5.79% 9%
SIMP
SO-COL
SIMP
$0.003
10.56% 2.94%
SUB
Subsocial
SUB
$0.009
8.06% 16.24%
KTT
K-Tune
KTT
$0.001
0.59% 3.94%
G999
G999
G999
$0.002
7.31% 7.81%
SHARES
shares.finance
SHARES
$0.3
4.23% 15.87%
WHL
WhaleRoom
WHL
$0.6
2.25% 89.53%
KUE
Kuende
KUE
$0
0% 0%
DTUBE
Dtube Coin
DTUBE
$0
0% 1.23%
FEG
FEG Token [OLD]
FEG
$0
4.72% 11.62%
WAIV
Waivlength
WAIV
$0
0.88% 10.62%
ADAM
Adam Cochran (Friend.tech)
ADAM
$0
0% 10.48%
SIS
Sisyphus (Friend.tech)
SIS
$0
0% 0.27%
ICE
Icebergy (Friend.tech)
ICE
$0
0% 2.17%
FOO
Foobar (Friend.tech)
FOO
$0
0% 1.37%
TIPCHAT
Tip Chat
TIPCHAT
$0
0% 0.05%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments