قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم سولانا (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.01% $90.603 B $38,241,963,752 خرید
2 SOL
Solana
SOL
$71.75
6.17% 13.46% $30.572 B $2,229,274,256 خرید
3 LINK
Chainlink
LINK
$15.99
4.99% 0.06% $8.903 B $679,377,738 خرید
4 GRT
The Graph
GRT
$0.1
2.69% 12.59% $1.566 B $87,174,059 خرید
5 RNDR
Render
RNDR
$3.71
2.66% 1.58% $1.381 B $88,263,966 خرید
6 LUNC
Terra Classic
LUNC
$0.0001
4.21% 5.52% $1.117 B $275,961,563 خرید
7 HNT
Helium
HNT
$4.84
4.05% 71.93% $696.974 M $10,380,244 خرید
8 BONK
Bonk
BONK
$0.00001
26.81% 118.2% $644.402 M $237,089,546 خرید
9 AR
Arweave
AR
$8.11
6.91% 0.19% $530.509 M $23,696,816 خرید
10 GMT
STEPN
GMT
$0.2
0.69% 5.71% $409.116 M $121,178,401 خرید
11 JTO
Jito
JTO
$3.30
12.95% 98.64% $379.990 M $996,716,414 خرید
12 AUDIO
Audius
AUDIO
$0.2
4.54% 12.52% $256.172 M $9,102,305 خرید
13 BAND
Band Protocol
BAND
$1.64
4.23% 10.58% $223.745 M $9,556,323 خرید
14 RAY
Raydium
RAY
$0.6
7.06% 48.61% $161.998 M $64,153,098 خرید
15 POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0.6
3.7% 12.94% $154.930 M $1,290,760 خرید
16 C98
Coin98
C98
$0.2
3.32% 12% $144.243 M $14,939,959 خرید
17 CVC
Civic
CVC
$0.1
2.12% 3.45% $115.003 M $11,313,822 خرید
18 ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0.006
1.69% 6.82% $95.502 M $4,204,408 خرید
19 HIGH
Highstreet
HIGH
$1.89
0.95% 27.9% $94.959 M $18,518,668 خرید
20 SLND
Solend
SLND
$2.14
9.65% 47.13% $77.213 M $384,853 خرید
21 REN
Ren
REN
$0.06
2.63% 9.97% $66.624 M $22,402,084 خرید
22 KIN
Kin
KIN
$0.00002
2.53% 2.62% $60.538 M $306,617 خرید
23 SAMO
Samoyedcoin
SAMO
$0.01
14.99% 28.37% $48.640 M $4,794,788 خرید
24 MSOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$82.70
6% 13.64% $41.182 M $37,378,674 خرید
25 DIA
DIA
DIA
$0.3
2.45% 16.34% $39.119 M $7,403,008 خرید
26 FRONT
Frontier
FRONT
$0.3
1.83% 2.44% $32.690 M $19,935,868 خرید
27 MYRO
Myro
MYRO
$0.03
14.27% 40.92% $31.765 M $6,631,781 خرید
28 ZBC
Zebec
ZBC
$0.008
0.37% 6.17% $30.249 M $10,590,888 خرید
29 FIDA
Bonfida
FIDA
$0.2
4.67% 18.14% $30.206 M $13,699,227 خرید
30 DFL
DeFi Land
DFL
$0.003
15.44% 65.82% $26.615 M $311,225 خرید
31 AURY
Aurory
AURY
$1.50
4.6% 5.16% $26.597 M $1,550,796 خرید
32 PRQ
PARSIQ
PRQ
$0.1
8.81% 71.87% $25.708 M $1,570,940 خرید
33 RAMP
RAMP
RAMP
$0.05
0.47% 0.43% $24.365 M $34 خرید
34 ALEPH
Aleph.im
ALEPH
$0.09
1.3% 14.03% $24.335 M $620,115 خرید
35 SLIM
Solanium
SLIM
$0.2
10.57% 51.02% $22.986 M $1,265,845 خرید
36 MNGO
Mango
MNGO
$0.02
1.63% 4.91% $21.566 M $209,433 خرید
37 DIO
Decimated
DIO
$0.05
11.41% 2.56% $21.385 M $326,837 خرید
38 SRM
Serum
SRM
$0.07
1.16% 50.51% $19.187 M $9,740,948 خرید
39 GENE
Genopets
GENE
$0.5
19.57% 3.21% $18.423 M $226,559 خرید
40 GST
Green Satoshi Token (SOL)
GST
$0.01
11.27% 17.81% $15.009 M $628,757 خرید
41 STEP
Step Finance
STEP
$0.05
1.25% 14.01% $13.309 M $381,221 خرید
42 CUBE
Somnium Space Cubes
CUBE
$0.9
1% 3.99% $11.671 M $33,778 خرید
43 GARI
Gari Network
GARI
$0.04
9.34% 12.93% $11.555 M $1,401,389 خرید
44 DUST
Dust Protocol
DUST
$0.6
1.34% 5.39% $11.523 M $191,908 خرید
45 LIKE
Only1
LIKE
$0.03
13.23% 13.78% $10.725 M $1,171,234 خرید
46 OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
13.4% 60.88% $10.049 M $1,533,700 خرید
47 CWAR
Cryowar
CWAR
$0.03
5.71% 1.05% $9.439 M $278,656 خرید
48 WOOF
WOOF
WOOF
$0.0004
12.49% 53.16% $7.845 M $258,546 خرید
49 BDP
Big Data Protocol
BDP
$0.1
1.75% 9.96% $7.701 M $226,623 خرید
50 HAWK
Hawksight
HAWK
$0.005
28.93% 93.02% $5.707 M $717,962 خرید
51 MBS
UNKJD
MBS
$0.03
19.5% 31.01% $5.548 M $175,048 خرید
52 CRWNY
Crowny
CRWNY
$0.01
9% 1.45% $4.883 M $297,776 خرید
53 WLKN
Walken
WLKN
$0.008
8.62% 9.22% $4.138 M $2,042,107 خرید
54 PRISM
Prism
PRISM
$0.006
12.93% 4.91% $3.734 M $86,189 خرید
55 INSUR
InsurAce
INSUR
$0.07
9.46% 18.13% $3.416 M $554,435 خرید
56 AART
All.Art Protocol
AART
$0.001
18% 39.72% $2.913 M $116,141 خرید
57 XTAG
xHashtag
XTAG
$0.03
4.31% 31.68% $2.614 M $764,225 خرید
58 TULIP
Tulip Protocol
TULIP
$2.66
7.03% 31.08% $2.172 M $57,881 خرید
59 CHO
Choise.com
CHO
$0.01
17.1% 27.11% $2.153 M $691,429 خرید
60 SLRS
Solrise Finance
SLRS
$0.01
14.14% 100.58% $1.713 M $20,601 خرید
61 MAPS
MAPS
MAPS
$0.03
5.73% 29.26% $1.548 M $127,041 خرید
62 CHEEMS
Cheems
CHEEMS
$0.0005
31.92% 11.3% $1.413 M $250,087 خرید
63 KING
KING
KING
$0.0001
10.97% 17.19% $973 K $216,499 خرید
64 OXY
Oxygen
OXY
$0.01
2.57% 3.45% $767 K $156,681 خرید
65 RACEFI
RaceFi
RACEFI
$0.01
14.25% 101.94% $737 K $12,304 خرید
66 DXL
Dexlab
DXL
$0.01
11.9% 31.1% $680 K $5,073 خرید
67 VISION
VisionGame
VISION
$0.007
10.37% 17.77% $403 K $595,317 خرید
68 CRP
CropperFinance
CRP
$0.009
6.46% 32.65% $255 K $101,249 خرید
69 SAO
Sator
SAO
$0.004
0.19% 21.22% $233 K $552,486 خرید
70 CHICKS
SolChicks Token
CHICKS
$0.0002
5.77% 58.49% $183 K $7,390 خرید
71 SNY
Synthetify
SNY
$0.01
0.85% 123.26% $63 K $426,527 خرید
72 SPWN
Bitspawn
SPWN
$0.00009
49.04% 88.94% $49 K $662 خرید
73 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0.4
4.42% 0.55% - $73,545,923 خرید
74 JITOSOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$76.86
6.1% 13.39% - $34,948,608 خرید
75 ORCA
Orca
ORCA
$5.33
24.26% 59.58% - $14,427,082 خرید
76 MNDE
Marinade
MNDE
$0.4
13.38% 72.81% - $8,090,539 خرید
77 $PEEP
Peepo (SOL)
$PEEP
$0.0002
46.68% 729.4% - $7,703,911 خرید
78 ELU
Elumia Crowns
ELU
$0.006
10.16% 21.59% - $7,433,002 خرید
79 stSOL
Lido Staked SOL
stSOL
$82.04
6.1% 13.16% - $2,651,810 خرید
80 FRONK
Fronk
FRONK
$0.0000001
144.56% 361.1% - $2,567,415 خرید
81 SHDW
Shadow Token
SHDW
$0.6
10.32% 20.54% - $1,780,540 خرید
82 MPLX
Metaplex
MPLX
$0.1
18.15% 83.76% - $1,777,053 خرید
83 UXD
UXD Stablecoin
UXD
$1.00
0.02% 0.03% - $1,770,146 خرید
84 HBB
Hubble Protocol
HBB
$0.2
30.46% 229.08% - $1,402,271 خرید
85 NEON
Neon EVM
NEON
$0.5
0.26% 14.48% - $1,379,501 خرید
86 LIQ
LIQ Protocol
LIQ
$0.005
199.75% 378.09% - $1,158,763 خرید
87 SBR
Saber
SBR
$0.006
12.61% 32.39% - $852,944 خرید
88 FOMO
FOMOSolana
FOMO
$0.06
8.21% 7.35% - $739,050 خرید
89 SOLR
RazrFi
SOLR
$0.07
4.32% 128.69% - $661,014 خرید
90 STARS
StarLaunch
STARS
$0.3
14.4% 36.67% - $407,374 خرید
91 REAL
Realy
REAL
$0.05
0.37% 53.19% - $350,126 خرید
92 FLUXB
Fluxbot
FLUXB
$0.01
2.41% 18.06% - $329,020 خرید
93 CYS
Cykura
CYS
$0.02
30.01% 225.43% - $322,694 خرید
94 HXRO
HXRO
HXRO
$0.1
7.95% 37.71% - $293,512 خرید
95 UNQ
Unique Venture Clubs
UNQ
$0.0006
85.62% 75.25% - $282,344 خرید
96 ABR
Allbridge
ABR
$0.4
17.21% 21.01% - $247,224 خرید
97 MEDIA
Media Network
MEDIA
$12.03
2.95% 6.28% - $221,143 خرید
98 UXP
UXD Protocol
UXP
$0.01
6.88% 27.45% - $212,210 خرید
99 PORT
Port Finance
PORT
$0.06
17% 15.67% - $207,131 خرید
100 HADES
Hadeswap
HADES
$0.1
4.34% 10.03% - $204,524 خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.01%
SOL
Solana
SOL
$71.75
6.17% 13.46%
LINK
Chainlink
LINK
$15.99
4.99% 0.06%
GRT
The Graph
GRT
$0.1
2.69% 12.59%
RNDR
Render
RNDR
$3.71
2.66% 1.58%
LUNC
Terra Classic
LUNC
$0.0001
4.21% 5.52%
HNT
Helium
HNT
$4.84
4.05% 71.93%
BONK
Bonk
BONK
$0.00001
26.81% 118.2%
AR
Arweave
AR
$8.11
6.91% 0.19%
GMT
STEPN
GMT
$0.2
0.69% 5.71%
JTO
Jito
JTO
$3.30
12.95% 98.64%
AUDIO
Audius
AUDIO
$0.2
4.54% 12.52%
BAND
Band Protocol
BAND
$1.64
4.23% 10.58%
RAY
Raydium
RAY
$0.6
7.06% 48.61%
POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0.6
3.7% 12.94%
C98
Coin98
C98
$0.2
3.32% 12%
CVC
Civic
CVC
$0.1
2.12% 3.45%
ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0.006
1.69% 6.82%
HIGH
Highstreet
HIGH
$1.89
0.95% 27.9%
SLND
Solend
SLND
$2.14
9.65% 47.13%
REN
Ren
REN
$0.06
2.63% 9.97%
KIN
Kin
KIN
$0.00002
2.53% 2.62%
SAMO
Samoyedcoin
SAMO
$0.01
14.99% 28.37%
MSOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$82.70
6% 13.64%
DIA
DIA
DIA
$0.3
2.45% 16.34%
FRONT
Frontier
FRONT
$0.3
1.83% 2.44%
MYRO
Myro
MYRO
$0.03
14.27% 40.92%
ZBC
Zebec
ZBC
$0.008
0.37% 6.17%
FIDA
Bonfida
FIDA
$0.2
4.67% 18.14%
DFL
DeFi Land
DFL
$0.003
15.44% 65.82%
AURY
Aurory
AURY
$1.50
4.6% 5.16%
PRQ
PARSIQ
PRQ
$0.1
8.81% 71.87%
RAMP
RAMP
RAMP
$0.05
0.47% 0.43%
ALEPH
Aleph.im
ALEPH
$0.09
1.3% 14.03%
SLIM
Solanium
SLIM
$0.2
10.57% 51.02%
MNGO
Mango
MNGO
$0.02
1.63% 4.91%
DIO
Decimated
DIO
$0.05
11.41% 2.56%
SRM
Serum
SRM
$0.07
1.16% 50.51%
GENE
Genopets
GENE
$0.5
19.57% 3.21%
GST
Green Satoshi Token (SOL)
GST
$0.01
11.27% 17.81%
STEP
Step Finance
STEP
$0.05
1.25% 14.01%
CUBE
Somnium Space Cubes
CUBE
$0.9
1% 3.99%
GARI
Gari Network
GARI
$0.04
9.34% 12.93%
DUST
Dust Protocol
DUST
$0.6
1.34% 5.39%
LIKE
Only1
LIKE
$0.03
13.23% 13.78%
OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
13.4% 60.88%
CWAR
Cryowar
CWAR
$0.03
5.71% 1.05%
WOOF
WOOF
WOOF
$0.0004
12.49% 53.16%
BDP
Big Data Protocol
BDP
$0.1
1.75% 9.96%
HAWK
Hawksight
HAWK
$0.005
28.93% 93.02%
MBS
UNKJD
MBS
$0.03
19.5% 31.01%
CRWNY
Crowny
CRWNY
$0.01
9% 1.45%
WLKN
Walken
WLKN
$0.008
8.62% 9.22%
PRISM
Prism
PRISM
$0.006
12.93% 4.91%
INSUR
InsurAce
INSUR
$0.07
9.46% 18.13%
AART
All.Art Protocol
AART
$0.001
18% 39.72%
XTAG
xHashtag
XTAG
$0.03
4.31% 31.68%
TULIP
Tulip Protocol
TULIP
$2.66
7.03% 31.08%
CHO
Choise.com
CHO
$0.01
17.1% 27.11%
SLRS
Solrise Finance
SLRS
$0.01
14.14% 100.58%
MAPS
MAPS
MAPS
$0.03
5.73% 29.26%
CHEEMS
Cheems
CHEEMS
$0.0005
31.92% 11.3%
KING
KING
KING
$0.0001
10.97% 17.19%
OXY
Oxygen
OXY
$0.01
2.57% 3.45%
RACEFI
RaceFi
RACEFI
$0.01
14.25% 101.94%
DXL
Dexlab
DXL
$0.01
11.9% 31.1%
VISION
VisionGame
VISION
$0.007
10.37% 17.77%
CRP
CropperFinance
CRP
$0.009
6.46% 32.65%
SAO
Sator
SAO
$0.004
0.19% 21.22%
CHICKS
SolChicks Token
CHICKS
$0.0002
5.77% 58.49%
SNY
Synthetify
SNY
$0.01
0.85% 123.26%
SPWN
Bitspawn
SPWN
$0.00009
49.04% 88.94%
PYTH
Pyth Network
PYTH
$0.4
4.42% 0.55%
JITOSOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$76.86
6.1% 13.39%
ORCA
Orca
ORCA
$5.33
24.26% 59.58%
MNDE
Marinade
MNDE
$0.4
13.38% 72.81%
$PEEP
Peepo (SOL)
$PEEP
$0.0002
46.68% 729.4%
ELU
Elumia Crowns
ELU
$0.006
10.16% 21.59%
stSOL
Lido Staked SOL
stSOL
$82.04
6.1% 13.16%
FRONK
Fronk
FRONK
$0.0000001
144.56% 361.1%
SHDW
Shadow Token
SHDW
$0.6
10.32% 20.54%
MPLX
Metaplex
MPLX
$0.1
18.15% 83.76%
UXD
UXD Stablecoin
UXD
$1.00
0.02% 0.03%
HBB
Hubble Protocol
HBB
$0.2
30.46% 229.08%
NEON
Neon EVM
NEON
$0.5
0.26% 14.48%
LIQ
LIQ Protocol
LIQ
$0.005
199.75% 378.09%
SBR
Saber
SBR
$0.006
12.61% 32.39%
FOMO
FOMOSolana
FOMO
$0.06
8.21% 7.35%
SOLR
RazrFi
SOLR
$0.07
4.32% 128.69%
STARS
StarLaunch
STARS
$0.3
14.4% 36.67%
REAL
Realy
REAL
$0.05
0.37% 53.19%
FLUXB
Fluxbot
FLUXB
$0.01
2.41% 18.06%
CYS
Cykura
CYS
$0.02
30.01% 225.43%
HXRO
HXRO
HXRO
$0.1
7.95% 37.71%
UNQ
Unique Venture Clubs
UNQ
$0.0006
85.62% 75.25%
ABR
Allbridge
ABR
$0.4
17.21% 21.01%
MEDIA
Media Network
MEDIA
$12.03
2.95% 6.28%
UXP
UXD Protocol
UXP
$0.01
6.88% 27.45%
PORT
Port Finance
PORT
$0.06
17% 15.67%
HADES
Hadeswap
HADES
$0.1
4.34% 10.03%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments