قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم آپتیمیزم (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.02% $113.258 B $70,114,111,682 خرید
2 USDC
USDC
USDC
$0.9
0.01% 0.02% $33.986 B $7,301,607,299
3 LINK
Chainlink
LINK
$14.46
2.68% 12.14% $8.793 B $345,438,043 خرید
4 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.02% 0.01% $5.347 B $122,041,757
5 UNI
Uniswap
UNI
$8.25
2.6% 1.65% $4.947 B $217,074,639 خرید
6 OP
Optimism
OP
$1.88
8.15% 15.2% $2.106 B $243,649,447 خرید
7 LDO
Lido DAO
LDO
$1.89
8.29% 22.57% $1.688 B $125,430,572 خرید
8 AAVE
Aave
AAVE
$100.71
3.68% 15.69% $1.498 B $144,871,199 خرید
9 WLD
Worldcoin
WLD
$3.10
42.13% 63.52% $857.409 M $850,565,084 خرید
10 SNX
Synthetix
SNX
$1.95
5.16% 18.83% $638.295 M $28,233,939 خرید
11 CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.2
3.02% 5.61% $350.936 M $94,941,225 خرید
12 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.03% 0.1% $648.126 M $11,822,284
13 BAL
Balancer
BAL
$2.72
3.92% 10.06% $157.082 M $8,337,795 خرید
14 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
4.4% 13.87% $133.623 M $6,258,556
15 CYBER
Cyber
CYBER
$4.70
2.67% 11.71% $113.454 M $22,195,390
16 KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.5
5.39% 12.24% $105.229 M $15,938,781 خرید
17 SYN
Synapse
SYN
$0.4
2.1% 3.68% $89.114 M $4,194,404 خرید
18 HFT
Hashflow
HFT
$0.2
5.5% 10.62% $87.154 M $4,920,720
19 LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0.02% 0.12% $84.911 M $196,649
20 STG
Stargate Finance
STG
$0.3
6.79% 4.65% $79.909 M $18,934,015 خرید
21 VELO
Velodrome Finance
VELO
$0.1
5.01% 56.29% $77.381 M $5,937,208
22 BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0.07% 0.17% $69.684 M $15,552,561 خرید
23 ALPHA
Stella
ALPHA
$0.07
6.88% 15.43% $68.387 M $3,914,765
24 ACX
Across Protocol
ACX
$0.4
4.2% 28.55% $61.756 M $1,442,923
25 PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0.6
6.47% 14.46% $45.901 M $5,822,636
26 BIFI
Beefy
BIFI
$343.55
2.64% 12.81% $27.483 M $1,004,237
27 KWENTA
Kwenta
KWENTA
$46.71
16.35% 19.62% $20.170 M $262,444
28 KYVE
KYVE Network
KYVE
$0.03
2.54% 6.76% $19.589 M $28,934
29 OOKI
Ooki Protocol
OOKI
$0.001
5.25% 16.85% $15.042 M $999,097
30 TORN
Tornado Cash
TORN
$2.80
15.13% 15.9% $14.719 M $120,563
31 DF
dForce
DF
$0.03
2.4% 16.05% $14.221 M $1,502,587
32 BOND
BarnBridge
BOND
$1.69
11.5% 23.99% $13.384 M $22,250,513
33 CQT
Covalent
CQT
$0.01
35.99% 93.08% $9.899 M $593,831
34 TAROT
Tarot
TAROT
$0.1
5.11% 24.39% $9.185 M $97,344
35 DHT
dHedge DAO
DHT
$0.1
6.81% 13.74% $5.860 M $29,940
36 PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$1.13
2.83% 23.81% $2.158 M $6,577
37 KROM
Kromatika
KROM
$0.02
0.51% 10.14% $1.813 M $26,086
38 EXA
Exactly Protocol
EXA
$2.06
6.92% 2.66% $1.337 M $109,699
39 O3
O3 Swap
O3
$0.02
1.32% 6.75% $1.208 M $357,881
40 HAN
HanChain
HAN
$0.01
3.75% 9.89% $822 K $3,116,827
41 LYRA
Lyra
LYRA
$0.001
2.73% 30.34% $624 K $10
42 USD+
USD+
USD+
$0.9
0.02% 0.02% - $21,646,043
43 BORING
BoringDAO
BORING
$0.002
2.54% 5.49% - $922,387
44 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.36% 0.29% - $814,785
45 GIV
Giveth
GIV
$0.008
3.86% 7.97% - $259,080
46 HOP
Hop Protocol
HOP
$0.03
7.64% 48.83% - $119,105
47 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.5
17.03% 46.42% - $96,466
48 SONNE
Sonne Finance
SONNE
$0.009
1.67% 18.12% - $91,221
49 ANGLE
Angle
ANGLE
$0.06
1.38% 1.73% - $57,550
50 ELK
Elk Finance
ELK
$0.09
5.25% 15.51% - $14,167
51 THALES
Thales
THALES
$0.2
2.48% 9.89% - $11,089
52 GAMMA
Gamma
GAMMA
$0.09
6.28% 18.45% - $8,849
53 COLLAB
Collab.Land
COLLAB
$0.003
1.02% 1.12% - $4,749
54 OATH
Oath
OATH
$0.01
2.82% 14.16% - $3,828
55 BEETS
Beethoven X
BEETS
$0.02
0.91% 9.84% - $3,537
56 RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0004
3.59% 2.78% - $2,263
57 MOLTEN
Molten
MOLTEN
$1.07
6.08% 22.66% - $2,006
58 OPENX
OpenSwap Optimism Token
OPENX
$0.02
5.89% 6.02% - $1,813
59 PREMIA
Premia
PREMIA
$0.2
0.4% 11.28% - $1,697
60 POOL
PoolTogether
POOL
$0.3
2.34% 5.28% - $1,093
61 BUILD
BUILD
BUILD
$0.00009
5.76% 19.16% - $417
62 POP
Popcorn
POP
$0.007
16.06% 8.5% - $159
63 BOB
BOB
BOB
$1.00
0.23% 0.19% - $83
64 OPXVEVELO
OpenX Locked Velo
OPXVEVELO
$0.08
8.35% 36.99% - $80
65 QI
QiDao
QI
$0.0004
3.6% 6.16% - $41 خرید
66 2192
LERNITAS
2192
$0.0005
2.99% 9.08% - $27
67 HND
Hundred Finance
HND
$0.01
3.03% 15.32% - $21
68 L2DAO
Layer2DAO
L2DAO
$0.0007
1.88% 15.24% - $2
69 PIKA
Pika
PIKA
$0.000000003
1.77% 11.42% - $0
70 WPC
WePiggy Coin
WPC
$0.00009
0% 13.97% - -
71 AELIN
Aelin
AELIN
$382.11
0% 12.28% - -
72 WSTETH
Lido wstETH
WSTETH
$4,085.08
2.48% 12.95% $14.392 B $46,161,057
73 WETH
WETH
WETH
$3,490.47
2.91% 13.09% $11.781 B $1,105,313,482
74 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$65,384.00
3.41% 11.53% $10.120 B $313,955,095
75 XTK
xToken
XTK
$0
0% 0% - -
76 ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0
0% 0.03% - -
77 BITANT
BitANT
BITANT
$0
0% 0.5% - -
78 SDL
Saddle
SDL
$0
0% 10.52% - -
79 IB
Iron Bank
IB
$0
0% 0% - -
80 INSURE
InsureDAO
INSURE
$0
0% 0% - -
81 ZIP
ZipSwap
ZIP
$0
0% 2.38% - -
82 SHACK
Shack Token
SHACK
$0
0% 0% - -
83 OPX
OPX Finance
OPX
$0
0% 0% - -
84 XOPENX
OpenXSwap Gov. Token
XOPENX
$0
0% 0.21% - -
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.02%
USDC
USDC
USDC
$0.9
0.01% 0.02%
LINK
Chainlink
LINK
$14.46
2.68% 12.14%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.02% 0.01%
UNI
Uniswap
UNI
$8.25
2.6% 1.65%
OP
Optimism
OP
$1.88
8.15% 15.2%
LDO
Lido DAO
LDO
$1.89
8.29% 22.57%
AAVE
Aave
AAVE
$100.71
3.68% 15.69%
WLD
Worldcoin
WLD
$3.10
42.13% 63.52%
SNX
Synthetix
SNX
$1.95
5.16% 18.83%
CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.2
3.02% 5.61%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.03% 0.1%
BAL
Balancer
BAL
$2.72
3.92% 10.06%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
4.4% 13.87%
CYBER
Cyber
CYBER
$4.70
2.67% 11.71%
KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.5
5.39% 12.24%
SYN
Synapse
SYN
$0.4
2.1% 3.68%
HFT
Hashflow
HFT
$0.2
5.5% 10.62%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0.02% 0.12%
STG
Stargate Finance
STG
$0.3
6.79% 4.65%
VELO
Velodrome Finance
VELO
$0.1
5.01% 56.29%
BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0.07% 0.17%
ALPHA
Stella
ALPHA
$0.07
6.88% 15.43%
ACX
Across Protocol
ACX
$0.4
4.2% 28.55%
PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0.6
6.47% 14.46%
BIFI
Beefy
BIFI
$343.55
2.64% 12.81%
KWENTA
Kwenta
KWENTA
$46.71
16.35% 19.62%
KYVE
KYVE Network
KYVE
$0.03
2.54% 6.76%
OOKI
Ooki Protocol
OOKI
$0.001
5.25% 16.85%
TORN
Tornado Cash
TORN
$2.80
15.13% 15.9%
DF
dForce
DF
$0.03
2.4% 16.05%
BOND
BarnBridge
BOND
$1.69
11.5% 23.99%
CQT
Covalent
CQT
$0.01
35.99% 93.08%
TAROT
Tarot
TAROT
$0.1
5.11% 24.39%
DHT
dHedge DAO
DHT
$0.1
6.81% 13.74%
PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$1.13
2.83% 23.81%
KROM
Kromatika
KROM
$0.02
0.51% 10.14%
EXA
Exactly Protocol
EXA
$2.06
6.92% 2.66%
O3
O3 Swap
O3
$0.02
1.32% 6.75%
HAN
HanChain
HAN
$0.01
3.75% 9.89%
LYRA
Lyra
LYRA
$0.001
2.73% 30.34%
USD+
USD+
USD+
$0.9
0.02% 0.02%
BORING
BoringDAO
BORING
$0.002
2.54% 5.49%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.36% 0.29%
GIV
Giveth
GIV
$0.008
3.86% 7.97%
HOP
Hop Protocol
HOP
$0.03
7.64% 48.83%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.5
17.03% 46.42%
SONNE
Sonne Finance
SONNE
$0.009
1.67% 18.12%
ANGLE
Angle
ANGLE
$0.06
1.38% 1.73%
ELK
Elk Finance
ELK
$0.09
5.25% 15.51%
THALES
Thales
THALES
$0.2
2.48% 9.89%
GAMMA
Gamma
GAMMA
$0.09
6.28% 18.45%
COLLAB
Collab.Land
COLLAB
$0.003
1.02% 1.12%
OATH
Oath
OATH
$0.01
2.82% 14.16%
BEETS
Beethoven X
BEETS
$0.02
0.91% 9.84%
RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0004
3.59% 2.78%
MOLTEN
Molten
MOLTEN
$1.07
6.08% 22.66%
OPENX
OpenSwap Optimism Token
OPENX
$0.02
5.89% 6.02%
PREMIA
Premia
PREMIA
$0.2
0.4% 11.28%
POOL
PoolTogether
POOL
$0.3
2.34% 5.28%
BUILD
BUILD
BUILD
$0.00009
5.76% 19.16%
POP
Popcorn
POP
$0.007
16.06% 8.5%
BOB
BOB
BOB
$1.00
0.23% 0.19%
OPXVEVELO
OpenX Locked Velo
OPXVEVELO
$0.08
8.35% 36.99%
QI
QiDao
QI
$0.0004
3.6% 6.16%
2192
LERNITAS
2192
$0.0005
2.99% 9.08%
HND
Hundred Finance
HND
$0.01
3.03% 15.32%
L2DAO
Layer2DAO
L2DAO
$0.0007
1.88% 15.24%
PIKA
Pika
PIKA
$0.000000003
1.77% 11.42%
WPC
WePiggy Coin
WPC
$0.00009
0% 13.97%
AELIN
Aelin
AELIN
$382.11
0% 12.28%
WSTETH
Lido wstETH
WSTETH
$4,085.08
2.48% 12.95%
WETH
WETH
WETH
$3,490.47
2.91% 13.09%
WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$65,384.00
3.41% 11.53%
XTK
xToken
XTK
$0
0% 0%
ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0
0% 0.03%
BITANT
BitANT
BITANT
$0
0% 0.5%
SDL
Saddle
SDL
$0
0% 10.52%
IB
Iron Bank
IB
$0
0% 0%
INSURE
InsureDAO
INSURE
$0
0% 0%
ZIP
ZipSwap
ZIP
$0
0% 2.38%
SHACK
Shack Token
SHACK
$0
0% 0%
OPX
OPX Finance
OPX
$0
0% 0%
XOPENX
OpenXSwap Gov. Token
XOPENX
$0
0% 0.21%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments