قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم آپتیمیزم (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.01% 0.01% $90.273 B $51,908,837,505 خرید
2 USDC
USDC
USDC
$1.00
0.01% 0.05% $24.366 B $6,775,958,879 خرید
3 LINK
Chainlink
LINK
$16.82
9.99% 12.61% $9.368 B $1,017,795,965 خرید
4 DAI
Dai
DAI
$1.00
0.02% 0.09% $5.350 B $314,865,393 خرید
5 UNI
Uniswap
UNI
$6.34
2.11% 5.45% $3.731 B $157,891,998 خرید
6 LDO
Lido DAO
LDO
$2.43
1.37% 2.84% $2.163 B $139,145,328 خرید
7 OP
Optimism
OP
$2.10
6.3% 25.49% $1.911 B $665,647,816 خرید
8 BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0.02% 0.01% $1.535 B $364,604,479 خرید
9 AAVE
Aave
AAVE
$97.17
1.47% 3.57% $1.425 B $141,764,348 خرید
10 SNX
Synthetix
SNX
$3.83
1.82% 14.7% $1.148 B $72,594,498 خرید
11 CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
6.83% 21.87% $643.547 M $103,969,529 خرید
12 WLD
Worldcoin
WLD
$2.46
1.08% 2.63% $296.715 M $105,271,048 خرید
13 BAL
Balancer
BAL
$4.31
1.1% 14.03% $232.235 M $9,682,218 خرید
14 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$43,829.57
0.35% 14.26% $6.786 B $227,617,411 خرید
15 FRAX
Frax
FRAX
$1.00
0.01% 0.17% $650.107 M $13,142,358 خرید
16 LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0% 0.2% $191.054 M $2,293,324 خرید
17 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
5.47% 10.19% $130.518 M $10,380,435 خرید
18 KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.7
1.44% 6.07% $116.230 M $22,338,194 خرید
19 STG
Stargate Finance
STG
$0.5
0.49% 4.89% $115.608 M $106,572,964 خرید
20 LYRA
Lyra
LYRA
$0.1
1.58% 31.31% $93.480 M $116,062 خرید
21 ALPHA
Stella
ALPHA
$0.1
1.87% 10.28% $89.281 M $7,591,439 خرید
22 HFT
Hashflow
HFT
$0.3
1.6% 4.49% $87.087 M $22,202,872 خرید
23 CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.97
0.83% 13.71% $76.909 M $39,132,025 خرید
24 KWENTA
Kwenta
KWENTA
$159.07
3.5% 9.51% $68.687 M $227,962 خرید
25 SYN
Synapse
SYN
$0.4
2.11% 10.08% $67.258 M $7,649,219 خرید
26 PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0.7
2.37% 15.68% $48.482 M $11,977,505 خرید
27 BIFI
Beefy
BIFI
$400.38
1.3% 4.96% $32.030 M $1,153,413 خرید
28 BOND
BarnBridge
BOND
$3.80
1.43% 2.35% $30.065 M $7,456,148 خرید
29 ACX
Across Protocol
ACX
$0.1
2.83% 12.91% $20.923 M $355,136 خرید
30 DF
dForce
DF
$0.03
1.13% 10.08% $17.255 M $881,967 خرید
31 OOKI
Ooki Protocol
OOKI
$0.002
0.72% 6.62% $10.831 M $3,468,890 خرید
32 CTX
Cryptex Finance
CTX
$1.64
8.24% 17.03% $8.599 M $241,526 خرید
33 TORN
Tornado Cash
TORN
$1.33
16.13% 27.15% $6.980 M $215,956 خرید
34 DHT
dHedge DAO
DHT
$0.09
1.34% 9.93% $4.241 M $34,390 خرید
35 KROM
Kromatika
KROM
$0.03
0.22% 13.45% $2.817 M $59,601 خرید
36 O3
O3 Swap
O3
$0.04
0.51% 24.77% $2.266 M $442,816 خرید
37 TAROT
Tarot
TAROT
$0.03
2.43% 9.65% $2.243 M $21,641 خرید
38 PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0.5
3.13% 9.41% $1.098 M $215,186 خرید
39 HAN
HanChain
HAN
$0.05
0.95% 12.61% $671 K $48,331 خرید
40 WETH
WETH
WETH
$2,353.54
1.26% 13.12% - $1,362,208,138 خرید
41 WSTETH
Lido wstETH
WSTETH
$2,703.68
1.21% 13.24% - $41,143,942 خرید
42 VELO
Velodrome Finance
VELO
$0.05
15.38% 29.84% - $6,295,219 خرید
43 USD+
USD+
USD+
$0.9
0.52% 0.17% - $1,209,072 خرید
44 SONNE
Sonne Finance
SONNE
$0.08
26.22% 31.03% - $904,210 خرید
45 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.08% 0.52% - $267,701 خرید
46 THALES
Thales
THALES
$0.4
0.02% 33.65% - $215,627 خرید
47 BORING
BoringDAO
BORING
$0.002
4.33% 14.41% - $209,609 خرید
48 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.7
5.54% 6.22% - $151,737 خرید
49 ANGLE
Angle
ANGLE
$0.03
1.57% 0.08% - $133,453 خرید
50 PREMIA
Premia
PREMIA
$0.6
8.73% 29.19% - $103,878 خرید
51 HOP
Hop Protocol
HOP
$0.05
2.52% 4.22% - $96,208 خرید
52 COLLAB
Collab.Land
COLLAB
$0.01
5.16% 40.03% - $64,735 خرید
53 UNIDX
UniDex
UNIDX
$2.61
0.44% 14.14% - $41,391 خرید
54 ELK
Elk Finance
ELK
$0.1
3.28% 6.63% - $37,245 خرید
55 GAMMA
Gamma
GAMMA
$0.2
1.03% 4.87% - $31,819 خرید
56 BEETS
Beethoven X
BEETS
$0.02
12.15% 27.66% - $28,078 خرید
57 OPENX
OpenSwap Optimism Token
OPENX
$0.03
6.33% 17.73% - $7,290 خرید
58 RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0003
7.12% 3.62% - $6,381 خرید
59 OATH
Oath
OATH
$0.03
4.67% 3.73% - $4,224 خرید
60 POOL
PoolTogether
POOL
$0.6
3.53% 11.45% - $3,317 خرید
61 PIKA
Pika
PIKA
$0.00000001
2.07% 12.96% - $1,606 خرید
62 BUILD
BUILD
BUILD
$0.00005
4.5% 6.64% - $1,282 خرید
63 L2DAO
Layer2DAO
L2DAO
$0.001
0.23% 16.78% - $1,035 خرید
64 OPX
OPX Finance
OPX
$0.3
3.11% 13.28% - $796 خرید
65 BOB
BOB
BOB
$1.00
0.05% 0.24% - $611 خرید
66 POP
Popcorn
POP
$0.08
2.06% 202.36% - $476 خرید
67 QI
QiDao
QI
$0.002
3.51% 9.87% - $173 خرید
68 WPC
WePiggy Coin
WPC
$0.0001
2.41% 2.83% - $31 خرید
69 HND
Hundred Finance
HND
$0.01
8.56% 15.69% - $10 خرید
70 AELIN
Aelin
AELIN
$477.61
3.34% 8.11% - - خرید
71 IB
Iron Bank
IB
$1.27
0% 1.66% - - خرید
72 SHACK
Shack Token
SHACK
$0.00007
0% 0% - - خرید
73 OPXVEVELO
OpenX Locked Velo
OPXVEVELO
$0.03
0% 6.14% - - خرید
74 XTK
xToken
XTK
$0
0% 0% - - خرید
75 ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0
0% 0.03% - - خرید
76 BITANT
BitANT
BITANT
$0
0% 0.5% - - خرید
77 SDL
Saddle
SDL
$0
0% 10.52% - - خرید
78 INSURE
InsureDAO
INSURE
$0
0% 0% - - خرید
79 ZIP
ZipSwap
ZIP
$0
0% 2.38% - - خرید
80 XOPENX
OpenXSwap Gov. Token
XOPENX
$0
0% 0.21% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.01% 0.01%
USDC
USDC
USDC
$1.00
0.01% 0.05%
LINK
Chainlink
LINK
$16.82
9.99% 12.61%
DAI
Dai
DAI
$1.00
0.02% 0.09%
UNI
Uniswap
UNI
$6.34
2.11% 5.45%
LDO
Lido DAO
LDO
$2.43
1.37% 2.84%
OP
Optimism
OP
$2.10
6.3% 25.49%
BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0.02% 0.01%
AAVE
Aave
AAVE
$97.17
1.47% 3.57%
SNX
Synthetix
SNX
$3.83
1.82% 14.7%
CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
6.83% 21.87%
WLD
Worldcoin
WLD
$2.46
1.08% 2.63%
BAL
Balancer
BAL
$4.31
1.1% 14.03%
WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$43,829.57
0.35% 14.26%
FRAX
Frax
FRAX
$1.00
0.01% 0.17%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0% 0.2%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
5.47% 10.19%
KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.7
1.44% 6.07%
STG
Stargate Finance
STG
$0.5
0.49% 4.89%
LYRA
Lyra
LYRA
$0.1
1.58% 31.31%
ALPHA
Stella
ALPHA
$0.1
1.87% 10.28%
HFT
Hashflow
HFT
$0.3
1.6% 4.49%
CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.97
0.83% 13.71%
KWENTA
Kwenta
KWENTA
$159.07
3.5% 9.51%
SYN
Synapse
SYN
$0.4
2.11% 10.08%
PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0.7
2.37% 15.68%
BIFI
Beefy
BIFI
$400.38
1.3% 4.96%
BOND
BarnBridge
BOND
$3.80
1.43% 2.35%
ACX
Across Protocol
ACX
$0.1
2.83% 12.91%
DF
dForce
DF
$0.03
1.13% 10.08%
OOKI
Ooki Protocol
OOKI
$0.002
0.72% 6.62%
CTX
Cryptex Finance
CTX
$1.64
8.24% 17.03%
TORN
Tornado Cash
TORN
$1.33
16.13% 27.15%
DHT
dHedge DAO
DHT
$0.09
1.34% 9.93%
KROM
Kromatika
KROM
$0.03
0.22% 13.45%
O3
O3 Swap
O3
$0.04
0.51% 24.77%
TAROT
Tarot
TAROT
$0.03
2.43% 9.65%
PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0.5
3.13% 9.41%
HAN
HanChain
HAN
$0.05
0.95% 12.61%
WETH
WETH
WETH
$2,353.54
1.26% 13.12%
WSTETH
Lido wstETH
WSTETH
$2,703.68
1.21% 13.24%
VELO
Velodrome Finance
VELO
$0.05
15.38% 29.84%
USD+
USD+
USD+
$0.9
0.52% 0.17%
SONNE
Sonne Finance
SONNE
$0.08
26.22% 31.03%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.08% 0.52%
THALES
Thales
THALES
$0.4
0.02% 33.65%
BORING
BoringDAO
BORING
$0.002
4.33% 14.41%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.7
5.54% 6.22%
ANGLE
Angle
ANGLE
$0.03
1.57% 0.08%
PREMIA
Premia
PREMIA
$0.6
8.73% 29.19%
HOP
Hop Protocol
HOP
$0.05
2.52% 4.22%
COLLAB
Collab.Land
COLLAB
$0.01
5.16% 40.03%
UNIDX
UniDex
UNIDX
$2.61
0.44% 14.14%
ELK
Elk Finance
ELK
$0.1
3.28% 6.63%
GAMMA
Gamma
GAMMA
$0.2
1.03% 4.87%
BEETS
Beethoven X
BEETS
$0.02
12.15% 27.66%
OPENX
OpenSwap Optimism Token
OPENX
$0.03
6.33% 17.73%
RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0003
7.12% 3.62%
OATH
Oath
OATH
$0.03
4.67% 3.73%
POOL
PoolTogether
POOL
$0.6
3.53% 11.45%
PIKA
Pika
PIKA
$0.00000001
2.07% 12.96%
BUILD
BUILD
BUILD
$0.00005
4.5% 6.64%
L2DAO
Layer2DAO
L2DAO
$0.001
0.23% 16.78%
OPX
OPX Finance
OPX
$0.3
3.11% 13.28%
BOB
BOB
BOB
$1.00
0.05% 0.24%
POP
Popcorn
POP
$0.08
2.06% 202.36%
QI
QiDao
QI
$0.002
3.51% 9.87%
WPC
WePiggy Coin
WPC
$0.0001
2.41% 2.83%
HND
Hundred Finance
HND
$0.01
8.56% 15.69%
AELIN
Aelin
AELIN
$477.61
3.34% 8.11%
IB
Iron Bank
IB
$1.27
0% 1.66%
SHACK
Shack Token
SHACK
$0.00007
0% 0%
OPXVEVELO
OpenX Locked Velo
OPXVEVELO
$0.03
0% 6.14%
XTK
xToken
XTK
$0
0% 0%
ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0
0% 0.03%
BITANT
BitANT
BITANT
$0
0% 0.5%
SDL
Saddle
SDL
$0
0% 10.52%
INSURE
InsureDAO
INSURE
$0
0% 0%
ZIP
ZipSwap
ZIP
$0
0% 2.38%
XOPENX
OpenXSwap Gov. Token
XOPENX
$0
0% 0.21%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments