قیمت لحظه ای توکن های اثبات سهام (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ETH
Ethereum
ETH
$3,003.18
5.45% 11.44% $360.586 B $30,871,835,201 خرید
2 SOL
Solana
SOL
$139.08
5.28% 23.79% $62.092 B $9,253,168,426 خرید
3 TON
Toncoin
TON
$5.84
7.49% 7.64% $20.273 B $899,170,377 خرید
4 ADA
Cardano
ADA
$0.4
9.07% 24.17% $15.899 B $1,259,750,594 خرید
5 MATIC
Polygon
MATIC
$0.6
13.05% 28.23% $6.417 B $863,822,556 خرید
6 INJ
Injective
INJ
$23.50
8.28% 32.9% $2.195 B $388,076,036 خرید
7 ALGO
Algorand
ALGO
$0.1
9.88% 29.45% $1.351 B $268,559,753 خرید
8 EGLD
MultiversX
EGLD
$37.78
10.11% 31.28% $1.013 B $73,060,526 خرید
9 XTZ
Tezos
XTZ
$0.9
8.09% 23.67% $950.819 M $66,779,727 خرید
10 MINA
Mina
MINA
$0.7
10.58% 33.72% $783.915 M $98,722,338 خرید
11 CELO
Celo
CELO
$0.7
10.09% 31.85% $395.619 M $62,177,928 خرید
12 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
12.29% 35.58% $142.019 M $20,538,792 خرید
13 DUSK
Dusk
DUSK
$0.3
9.82% 35.82% $134.273 M $30,644,886 خرید
14 LTO
LTO Network
LTO
$0.2
1.17% 15.58% $89.285 M $12,162,041 خرید
15 KWD
KWD
KWD
$0.6
0.02% 0.58% $73.731 M $1,101 خرید
16 VEGA
Vega Protocol
VEGA
$0.6
9.33% 27.49% $39.358 M $407,736 خرید
17 PIVX
PIVX
PIVX
$0.3
9.48% 25.59% $28.485 M $2,905,340 خرید
18 XEP
Electra Protocol
XEP
$0.0009
11.2% 28.06% $16.291 M $193,574 خرید
19 VAL
Validity
VAL
$1.87
4.25% 18.06% $9.482 M $197,677 خرید
20 OXEN
Oxen
OXEN
$0.1
16.92% 19.02% $8.936 M $6,963 خرید
21 BTS
BitShares
BTS
$0.002
17.47% 24.46% $8.743 M $239,670 خرید
22 RING
Darwinia Network
RING
$0.004
9.46% 20.04% $7.221 M $64,930 خرید
23 OMAX
Omax Coin
OMAX
$0.0008
11.83% 22.9% $7.165 M $1,903,986 خرید
24 PART
Particl
PART
$0.3
2.22% 1.68% $5.220 M $51,301 خرید
25 BIS
Bismuth
BIS
$0.1
619.85% 508.97% $4.886 M $11 خرید
26 PZM
PRIZM
PZM
$0.0007
2.93% 2.21% $2.757 M $1,849 خرید
27 GHOST
Ghost
GHOST
$0.07
11.95% 17.16% $1.912 M $4,624 خرید
28 OTO
OTOCASH
OTO
$0.03
0.1% 0.1% $1.290 M - خرید
29 SUTER
suterusu
SUTER
$0.0003
16.85% 23.08% $1.254 M $223,500 خرید
30 PAC
PAC Protocol
PAC
$0.00006
5.91% 4.51% $1.141 M $26,199 خرید
31 XBC
Bitcoin Plus
XBC
$2.90
4.79% 10.59% $666 K $939 خرید
32 MRX
Metrix Coin
MRX
$0.00002
1.21% 45.26% $464 K $368 خرید
33 BLKC
BlackHat
BLKC
$0.03
24.9% 9.69% $431 K $10,554 خرید
34 DAPS
DAPS Coin
DAPS
$0.000003
0% 0% $231 K - خرید
35 FYD
FYDcoin
FYD
$0.0002
3.37% 8.08% $142 K - خرید
36 FREED
FreedomCoin
FREED
$0.01
1.51% 12.35% $68 K - خرید
37 ATMOS
Atmos
ATMOS
$0.0004
3.31% 8.25% $26 K $6 خرید
38 DONU
Donu
DONU
$0.0006
3.42% 8.08% $3 K - خرید
39 NAV
Navcoin
NAV
$0.06
14.14% 8.36% - $33,470 خرید
40 ION
ION
ION
$307.90
16.19% 19.69% - $13,925 خرید
41 TC
TTcoin
TC
$0.0001
2.99% 7.87% - $5,724 خرید
42 BCY
BitCrystals
BCY
$0.03
31.37% 31.37% - $1,699 خرید
43 ENQ
Enecuum
ENQ
$0.0009
26.74% 49.96% - $1,110 خرید
44 ALIAS
Alias
ALIAS
$0.01
16.53% 8.25% - $52 خرید
45 RBY
Rubycoin
RBY
$0.2
21.36% 25.14% - $15 خرید
46 NLC
NoLimitCoin
NLC
$0.0003
6.09% 9.11% - $11 خرید
47 RBIES
Rubies
RBIES
$0.003
19.39% 23.5% - $3 خرید
48 NXT
Nxt
NXT
$0.001
0% 5.71% - - خرید
49 BLK
BlackCoin
BLK
$0.02
3.42% 10.88% - - خرید
50 CRW
Crown
CRW
$0.003
3.47% 7.41% - - خرید
51 XPY
PayCoin
XPY
$0.0006
3.28% 8.21% - - خرید
52 DFT
DraftCoin
DFT
$0.001
3.98% 38.32% - - خرید
53 AV
AvatarCoin
AV
$0.01
3.28% 78.03% - - خرید
54 CAB
Cabbage
CAB
$0.0006
3.27% 54.1% - - خرید
55 MOJO
MojoCoin
MOJO
$0.005
3.27% 144.8% - - خرید
56 POST
PostCoin
POST
$0.0006
3.28% 8.2% - - خرید
57 XHI
HiCoin
XHI
$0.0006
3.27% 8.2% - - خرید
58 ACES
Aces
ACES
$0.0006
3.27% 8.2% - - خرید
59 ASAFE
AllSafe
ASAFE
$0.0008
3.29% 7.96% - - خرید
60 VIDZ
PureVidz
VIDZ
$0.0006
3.28% 8.21% - - خرید
61 ICON
Iconic
ICON
$0.002
3.27% 8.19% - - خرید
62 ZENI
Zennies
ZENI
$0.0006
3.27% 8.2% - - خرید
63 SONO
SonoCoin
SONO
$0.005
0% 1.81% - - خرید
64 MINT
MintCoin
MINT
$0
0% 0% - - خرید
65 PND
Pandacoin
PND
$0
7.45% 59.28% - - خرید
66 ZEIT
Zeitcoin
ZEIT
$0
0% 0% - - خرید
67 ECC
ECC
ECC
$0
0% 0% - - خرید
68 SPB
SpiderByte
SPB
$0
0% 0.07% - - خرید
69 USNBT
NuBits
USNBT
$0
0% 0% - - خرید
70 EXCL
ExclusiveCoin
EXCL
$0
0% 0.25% - - خرید
71 BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0% - - خرید
72 GRC
Gridcoin
GRC
$0
0% 0% - - خرید
73 BIGUP
BigUp
BIGUP
$0
0% 0% - - خرید
74 DCT
DECENT
DCT
$0
2.88% 18.41% - - خرید
75 UNI
Universe
UNI
$0
3.88% 11.64% - - خرید
76 XLR
Solaris
XLR
$0
0% 0% - - خرید
77 USC
Ultimate Secure Cash
USC
$0
8.51% 27.9% - - خرید
78 PROC
ProCurrency
PROC
$0
0% 9.4% - - خرید
79 ECOB
Ecobit
ECOB
$0
1.44% 12.76% - - خرید
80 VITAE
Vitae
VITAE
$0
12.04% 1.41% - $20,384 خرید
81 FLG
Folgory Coin
FLG
$0
0% 0% - - خرید
82 CTC
Creditcoin Mainnet
CTC
$0
0% 0% - - خرید
83 KONET
KONET
KONET
$0
0% 0% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ETH
Ethereum
ETH
$3,003.18
5.45% 11.44%
SOL
Solana
SOL
$139.08
5.28% 23.79%
TON
Toncoin
TON
$5.84
7.49% 7.64%
ADA
Cardano
ADA
$0.4
9.07% 24.17%
MATIC
Polygon
MATIC
$0.6
13.05% 28.23%
INJ
Injective
INJ
$23.50
8.28% 32.9%
ALGO
Algorand
ALGO
$0.1
9.88% 29.45%
EGLD
MultiversX
EGLD
$37.78
10.11% 31.28%
XTZ
Tezos
XTZ
$0.9
8.09% 23.67%
MINA
Mina
MINA
$0.7
10.58% 33.72%
CELO
Celo
CELO
$0.7
10.09% 31.85%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
12.29% 35.58%
DUSK
Dusk
DUSK
$0.3
9.82% 35.82%
LTO
LTO Network
LTO
$0.2
1.17% 15.58%
KWD
KWD
KWD
$0.6
0.02% 0.58%
VEGA
Vega Protocol
VEGA
$0.6
9.33% 27.49%
PIVX
PIVX
PIVX
$0.3
9.48% 25.59%
XEP
Electra Protocol
XEP
$0.0009
11.2% 28.06%
VAL
Validity
VAL
$1.87
4.25% 18.06%
OXEN
Oxen
OXEN
$0.1
16.92% 19.02%
BTS
BitShares
BTS
$0.002
17.47% 24.46%
RING
Darwinia Network
RING
$0.004
9.46% 20.04%
OMAX
Omax Coin
OMAX
$0.0008
11.83% 22.9%
PART
Particl
PART
$0.3
2.22% 1.68%
BIS
Bismuth
BIS
$0.1
619.85% 508.97%
PZM
PRIZM
PZM
$0.0007
2.93% 2.21%
GHOST
Ghost
GHOST
$0.07
11.95% 17.16%
OTO
OTOCASH
OTO
$0.03
0.1% 0.1%
SUTER
suterusu
SUTER
$0.0003
16.85% 23.08%
PAC
PAC Protocol
PAC
$0.00006
5.91% 4.51%
XBC
Bitcoin Plus
XBC
$2.90
4.79% 10.59%
MRX
Metrix Coin
MRX
$0.00002
1.21% 45.26%
BLKC
BlackHat
BLKC
$0.03
24.9% 9.69%
DAPS
DAPS Coin
DAPS
$0.000003
0% 0%
FYD
FYDcoin
FYD
$0.0002
3.37% 8.08%
FREED
FreedomCoin
FREED
$0.01
1.51% 12.35%
ATMOS
Atmos
ATMOS
$0.0004
3.31% 8.25%
DONU
Donu
DONU
$0.0006
3.42% 8.08%
NAV
Navcoin
NAV
$0.06
14.14% 8.36%
ION
ION
ION
$307.90
16.19% 19.69%
TC
TTcoin
TC
$0.0001
2.99% 7.87%
BCY
BitCrystals
BCY
$0.03
31.37% 31.37%
ENQ
Enecuum
ENQ
$0.0009
26.74% 49.96%
ALIAS
Alias
ALIAS
$0.01
16.53% 8.25%
RBY
Rubycoin
RBY
$0.2
21.36% 25.14%
NLC
NoLimitCoin
NLC
$0.0003
6.09% 9.11%
RBIES
Rubies
RBIES
$0.003
19.39% 23.5%
NXT
Nxt
NXT
$0.001
0% 5.71%
BLK
BlackCoin
BLK
$0.02
3.42% 10.88%
CRW
Crown
CRW
$0.003
3.47% 7.41%
XPY
PayCoin
XPY
$0.0006
3.28% 8.21%
DFT
DraftCoin
DFT
$0.001
3.98% 38.32%
AV
AvatarCoin
AV
$0.01
3.28% 78.03%
CAB
Cabbage
CAB
$0.0006
3.27% 54.1%
MOJO
MojoCoin
MOJO
$0.005
3.27% 144.8%
POST
PostCoin
POST
$0.0006
3.28% 8.2%
XHI
HiCoin
XHI
$0.0006
3.27% 8.2%
ACES
Aces
ACES
$0.0006
3.27% 8.2%
ASAFE
AllSafe
ASAFE
$0.0008
3.29% 7.96%
VIDZ
PureVidz
VIDZ
$0.0006
3.28% 8.21%
ICON
Iconic
ICON
$0.002
3.27% 8.19%
ZENI
Zennies
ZENI
$0.0006
3.27% 8.2%
SONO
SonoCoin
SONO
$0.005
0% 1.81%
MINT
MintCoin
MINT
$0
0% 0%
PND
Pandacoin
PND
$0
7.45% 59.28%
ZEIT
Zeitcoin
ZEIT
$0
0% 0%
ECC
ECC
ECC
$0
0% 0%
SPB
SpiderByte
SPB
$0
0% 0.07%
USNBT
NuBits
USNBT
$0
0% 0%
EXCL
ExclusiveCoin
EXCL
$0
0% 0.25%
BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0%
GRC
Gridcoin
GRC
$0
0% 0%
BIGUP
BigUp
BIGUP
$0
0% 0%
DCT
DECENT
DCT
$0
2.88% 18.41%
UNI
Universe
UNI
$0
3.88% 11.64%
XLR
Solaris
XLR
$0
0% 0%
USC
Ultimate Secure Cash
USC
$0
8.51% 27.9%
PROC
ProCurrency
PROC
$0
0% 9.4%
ECOB
Ecobit
ECOB
$0
1.44% 12.76%
VITAE
Vitae
VITAE
$0
12.04% 1.41%
FLG
Folgory Coin
FLG
$0
0% 0%
CTC
Creditcoin Mainnet
CTC
$0
0% 0%
KONET
KONET
KONET
$0
0% 0%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments