قیمت لحظه ای توکن های اثبات سهام (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ETH
Ethereum
ETH
$2,335.99
1.1% 7.8% $280.824 B $8,420,242,234 خرید
2 SOL
Solana
SOL
$71.64
6.82% 12.51% $30.524 B $2,255,908,672 خرید
3 ADA
Cardano
ADA
$0.5
8.01% 47.39% $20.588 B $1,682,505,633 خرید
4 MATIC
Polygon
MATIC
$0.8
3.51% 9.4% $8.254 B $593,565,014 خرید
5 TON
Toncoin
TON
$2.32
0.37% 4.67% $8.013 B $42,647,974 خرید
6 INJ
Injective
INJ
$18.57
3.49% 3.12% $1.555 B $91,905,434 خرید
7 ALGO
Algorand
ALGO
$0.1
4.51% 25.87% $1.539 B $274,294,536 خرید
8 XTZ
Tezos
XTZ
$0.9
2.93% 11.19% $916.197 M $33,212,429 خرید
9 MINA
Mina
MINA
$0.8
1.48% 7.54% $812.875 M $104,300,894 خرید
10 CELO
Celo
CELO
$0.6
3.35% 8.87% $316.302 M $22,375,822 خرید
11 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
2.96% 3.76% $128.713 M $9,381,192 خرید
12 KWD
KWD
KWD
$0.9
6.14% 2.64% $105.339 M $7,735 خرید
13 DUSK
Dusk
DUSK
$0.1
4.72% 2.59% $72.656 M $8,001,019 خرید
14 VEGA
Vega Protocol
VEGA
$1.19
0.38% 5.23% $70.763 M $736,354 خرید
15 LTO
LTO Network
LTO
$0.07
1.56% 2.47% $32.184 M $1,422,038 خرید
16 PIVX
PIVX
PIVX
$0.3
4.77% 5.61% $27.526 M $3,203,127 خرید
17 BTS
BitShares
BTS
$0.005
3.74% 21.98% $15.568 M $219,483 خرید
18 VAL
Validity
VAL
$2.09
1.24% 0.08% $10.426 M $123,186 خرید
19 OXEN
Oxen
OXEN
$0.1
4.47% 15.88% $9.485 M $5,911 خرید
20 XEP
Electra Protocol
XEP
$0.0004
13.1% 9.49% $8.275 M $39,456 خرید
21 OMAX
Omax Coin
OMAX
$0.0006
0.64% 8.54% $5.533 M $2,768,564 خرید
22 PZM
PRIZM
PZM
$0.001
0.83% 6.99% $4.798 M $696 خرید
23 PART
Particl
PART
$0.3
0% 22.32% $4.105 M $116,646 خرید
24 OTO
OTOCASH
OTO
$0.08
0.01% 0.01% $2.946 M - خرید
25 SUTER
suterusu
SUTER
$0.0006
7.66% 1.34% $2.445 M $113,244 خرید
26 GHOST
Ghost
GHOST
$0.07
0% 0% $1.927 M $0 خرید
27 PAC
PAC Protocol
PAC
$0.00009
5.39% 52.03% $1.712 M $30,432 خرید
28 MRX
Metrix Coin
MRX
$0.00005
1.63% 5.32% $979 K $12,591 خرید
29 DAPS
DAPS Coin
DAPS
$0.00001
0.37% 10.66% $760 K $45 خرید
30 BLKC
BlackHat
BLKC
$0.04
6% 0.59% $481 K $10,442 خرید
31 XBC
Bitcoin Plus
XBC
$2.12
18.95% 25.92% $467 K $1,115 خرید
32 BIS
Bismuth
BIS
$0.01
4.87% 6.61% $434 K $84 خرید
33 FREED
FreedomCoin
FREED
$0.02
6% 0.61% $137 K $98 خرید
34 FYD
FYDcoin
FYD
$0.0001
0.37% 29.11% $97 K - خرید
35 ATMOS
Atmos
ATMOS
$0.0008
0.37% 10.67% $54 K $104 خرید
36 ION
ION
ION
$0.002
0.37% 20.96% $40 K - خرید
37 DONU
Donu
DONU
$0.0004
0.37% 44.67% $2 K - خرید
38 NAV
Navcoin
NAV
$0.06
8.35% 20.03% - $36,158 خرید
39 TC
TTcoin
TC
$0.00009
0.27% 0.76% - $4,306 خرید
40 NLC
NoLimitCoin
NLC
$0.0003
11.48% 13.95% - $3,121 خرید
41 BLK
BlackCoin
BLK
$0.01
11.76% 4.05% - $1,069 خرید
42 ENQ
Enecuum
ENQ
$0.0006
9.82% 21.82% - $406 خرید
43 ALIAS
Alias
ALIAS
$0.01
0.76% 28.25% - $125 خرید
44 GRC
Gridcoin
GRC
$0.01
3.32% 5.79% - $59 خرید
45 NXT
Nxt
NXT
$0.001
0% 19.1% - - خرید
46 MINT
MintCoin
MINT
$0.00004
0.37% 10.66% - - خرید
47 RBY
Rubycoin
RBY
$0.1
0.37% 13.26% - - خرید
48 CRW
Crown
CRW
$0.003
0.37% 53.18% - - خرید
49 XPY
PayCoin
XPY
$0.0004
0.37% 10.67% - - خرید
50 DFT
DraftCoin
DFT
$0.001
0.74% 9.21% - - خرید
51 AV
AvatarCoin
AV
$0.03
0.37% 10.66% - - خرید
52 RBIES
Rubies
RBIES
$0.003
0.37% 11.47% - - خرید
53 CAB
Cabbage
CAB
$0.0004
0.37% 10.66% - - خرید
54 MOJO
MojoCoin
MOJO
$0.003
0.37% 10.66% - - خرید
55 POST
PostCoin
POST
$0.0008
0.37% 10.66% - - خرید
56 XHI
HiCoin
XHI
$0.0004
0.37% 10.66% - - خرید
57 ACES
Aces
ACES
$0.0004
0.37% 10.66% - - خرید
58 ASAFE
AllSafe
ASAFE
$0.001
9.59% 52.17% - - خرید
59 VIDZ
PureVidz
VIDZ
$0.0004
0.37% 10.67% - - خرید
60 ICON
Iconic
ICON
$0.004
0.37% 10.67% - - خرید
61 ZENI
Zennies
ZENI
$0.0004
0.37% 10.67% - - خرید
62 SONO
SonoCoin
SONO
$0.002
0.02% 0.58% - - خرید
63 PND
Pandacoin
PND
$0
7.45% 59.28% - - خرید
64 ZEIT
Zeitcoin
ZEIT
$0
0% 0% - - خرید
65 ECC
ECC
ECC
$0
0% 0% - - خرید
66 SPB
SpiderByte
SPB
$0
0% 0.07% - - خرید
67 USNBT
NuBits
USNBT
$0
0% 0% - - خرید
68 EXCL
ExclusiveCoin
EXCL
$0
0% 0.25% - - خرید
69 BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0% - - خرید
70 BCY
BitCrystals
BCY
$0
8.43% 27.99% - - خرید
71 BIGUP
BigUp
BIGUP
$0
0% 0% - - خرید
72 DCT
DECENT
DCT
$0
2.88% 18.41% - - خرید
73 UNI
Universe
UNI
$0
3.88% 11.64% - - خرید
74 XLR
Solaris
XLR
$0
0% 0% - - خرید
75 USC
Ultimate Secure Cash
USC
$0
8.51% 27.9% - - خرید
76 PROC
ProCurrency
PROC
$0
0% 9.4% - - خرید
77 ECOB
Ecobit
ECOB
$0
1.44% 12.76% - - خرید
78 VITAE
Vitae
VITAE
$0
12.04% 1.41% - $20,384 خرید
79 FLG
Folgory Coin
FLG
$0
0% 0% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ETH
Ethereum
ETH
$2,335.99
1.1% 7.8%
SOL
Solana
SOL
$71.64
6.82% 12.51%
ADA
Cardano
ADA
$0.5
8.01% 47.39%
MATIC
Polygon
MATIC
$0.8
3.51% 9.4%
TON
Toncoin
TON
$2.32
0.37% 4.67%
INJ
Injective
INJ
$18.57
3.49% 3.12%
ALGO
Algorand
ALGO
$0.1
4.51% 25.87%
XTZ
Tezos
XTZ
$0.9
2.93% 11.19%
MINA
Mina
MINA
$0.8
1.48% 7.54%
CELO
Celo
CELO
$0.6
3.35% 8.87%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
2.96% 3.76%
KWD
KWD
KWD
$0.9
6.14% 2.64%
DUSK
Dusk
DUSK
$0.1
4.72% 2.59%
VEGA
Vega Protocol
VEGA
$1.19
0.38% 5.23%
LTO
LTO Network
LTO
$0.07
1.56% 2.47%
PIVX
PIVX
PIVX
$0.3
4.77% 5.61%
BTS
BitShares
BTS
$0.005
3.74% 21.98%
VAL
Validity
VAL
$2.09
1.24% 0.08%
OXEN
Oxen
OXEN
$0.1
4.47% 15.88%
XEP
Electra Protocol
XEP
$0.0004
13.1% 9.49%
OMAX
Omax Coin
OMAX
$0.0006
0.64% 8.54%
PZM
PRIZM
PZM
$0.001
0.83% 6.99%
PART
Particl
PART
$0.3
0% 22.32%
OTO
OTOCASH
OTO
$0.08
0.01% 0.01%
SUTER
suterusu
SUTER
$0.0006
7.66% 1.34%
GHOST
Ghost
GHOST
$0.07
0% 0%
PAC
PAC Protocol
PAC
$0.00009
5.39% 52.03%
MRX
Metrix Coin
MRX
$0.00005
1.63% 5.32%
DAPS
DAPS Coin
DAPS
$0.00001
0.37% 10.66%
BLKC
BlackHat
BLKC
$0.04
6% 0.59%
XBC
Bitcoin Plus
XBC
$2.12
18.95% 25.92%
BIS
Bismuth
BIS
$0.01
4.87% 6.61%
FREED
FreedomCoin
FREED
$0.02
6% 0.61%
FYD
FYDcoin
FYD
$0.0001
0.37% 29.11%
ATMOS
Atmos
ATMOS
$0.0008
0.37% 10.67%
ION
ION
ION
$0.002
0.37% 20.96%
DONU
Donu
DONU
$0.0004
0.37% 44.67%
NAV
Navcoin
NAV
$0.06
8.35% 20.03%
TC
TTcoin
TC
$0.00009
0.27% 0.76%
NLC
NoLimitCoin
NLC
$0.0003
11.48% 13.95%
BLK
BlackCoin
BLK
$0.01
11.76% 4.05%
ENQ
Enecuum
ENQ
$0.0006
9.82% 21.82%
ALIAS
Alias
ALIAS
$0.01
0.76% 28.25%
GRC
Gridcoin
GRC
$0.01
3.32% 5.79%
NXT
Nxt
NXT
$0.001
0% 19.1%
MINT
MintCoin
MINT
$0.00004
0.37% 10.66%
RBY
Rubycoin
RBY
$0.1
0.37% 13.26%
CRW
Crown
CRW
$0.003
0.37% 53.18%
XPY
PayCoin
XPY
$0.0004
0.37% 10.67%
DFT
DraftCoin
DFT
$0.001
0.74% 9.21%
AV
AvatarCoin
AV
$0.03
0.37% 10.66%
RBIES
Rubies
RBIES
$0.003
0.37% 11.47%
CAB
Cabbage
CAB
$0.0004
0.37% 10.66%
MOJO
MojoCoin
MOJO
$0.003
0.37% 10.66%
POST
PostCoin
POST
$0.0008
0.37% 10.66%
XHI
HiCoin
XHI
$0.0004
0.37% 10.66%
ACES
Aces
ACES
$0.0004
0.37% 10.66%
ASAFE
AllSafe
ASAFE
$0.001
9.59% 52.17%
VIDZ
PureVidz
VIDZ
$0.0004
0.37% 10.67%
ICON
Iconic
ICON
$0.004
0.37% 10.67%
ZENI
Zennies
ZENI
$0.0004
0.37% 10.67%
SONO
SonoCoin
SONO
$0.002
0.02% 0.58%
PND
Pandacoin
PND
$0
7.45% 59.28%
ZEIT
Zeitcoin
ZEIT
$0
0% 0%
ECC
ECC
ECC
$0
0% 0%
SPB
SpiderByte
SPB
$0
0% 0.07%
USNBT
NuBits
USNBT
$0
0% 0%
EXCL
ExclusiveCoin
EXCL
$0
0% 0.25%
BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0%
BCY
BitCrystals
BCY
$0
8.43% 27.99%
BIGUP
BigUp
BIGUP
$0
0% 0%
DCT
DECENT
DCT
$0
2.88% 18.41%
UNI
Universe
UNI
$0
3.88% 11.64%
XLR
Solaris
XLR
$0
0% 0%
USC
Ultimate Secure Cash
USC
$0
8.51% 27.9%
PROC
ProCurrency
PROC
$0
0% 9.4%
ECOB
Ecobit
ECOB
$0
1.44% 12.76%
VITAE
Vitae
VITAE
$0
12.04% 1.41%
FLG
Folgory Coin
FLG
$0
0% 0%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments