قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم فانتوم (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDC
USDC
USDC
$0.9
0.01% 0.01% $32.553 B $5,993,058,368
2 LINK
Chainlink
LINK
$15.31
0.84% 12.42% $8.987 B $309,352,322 خرید
3 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.02% 0.01% $5.346 B $329,204,452
4 GRT
The Graph
GRT
$0.2
1.9% 15.54% $2.354 B $88,486,471 خرید
5 FTM
Fantom
FTM
$0.6
0.42% 19.95% $1.812 B $111,611,043 خرید
6 AAVE
Aave
AAVE
$85.16
1.76% 17.34% $1.264 B $95,539,920 خرید
7 SNX
Synthetix
SNX
$2.22
1.99% 18.77% $729.270 M $25,225,652 خرید
8 CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.2
3.27% 37.25% $362.185 M $318,501,826 خرید
9 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$67,085.73
0.69% 5.65% $10.279 B $169,660,577
10 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0% 0.01% $648.153 M $20,174,053
11 SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$0.9
0.72% 16.43% $257.398 M $22,159,017 خرید
12 API3
API3
API3
$2.68
4.26% 25.4% $231.948 M $11,487,158 خرید
13 ONT
Ontology
ONT
$0.2
2.86% 18.96% $226.018 M $9,819,093 خرید
14 YFI
yearn.finance
YFI
$6,323.12
0.89% 9.31% $210.407 M $16,533,390 خرید
15 BAND
Band Protocol
BAND
$1.40
1.3% 20.35% $200.337 M $6,367,028 خرید
16 COTI
COTI
COTI
$0.1
3.74% 18.39% $182.954 M $7,866,053 خرید
17 XEM
NEM
XEM
$0.01
0.55% 7.82% $179.430 M $9,743,987 خرید
18 CREAM
Cream Finance
CREAM
$75.87
2.06% 6.66% $140.785 M $1,988,005 خرید
19 CQT
Covalent
CQT
$0.1
9.03% 25.01% $139.498 M $1,921,072
20 STG
Stargate Finance
STG
$0.5
1.47% 12.69% $110.184 M $14,775,636 خرید
21 REN
Ren
REN
$0.05
0.67% 22.32% $57.965 M $8,898,063
22 ORN
Orion
ORN
$1.56
0.42% 11.7% $53.169 M $4,444,802
23 DIA
DIA
DIA
$0.4
2.63% 11.7% $51.107 M $7,037,317
24 CLV
CLV
CLV
$0.05
1.43% 22.26% $47.668 M $2,854,885
25 AVA
AVA
AVA
$0.8
4.11% 5.48% $41.337 M $1,511,651
26 SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.06% 0.17% $36.489 M $2,270,335
27 UFT
UniLend
UFT
$0.3
0.96% 18.63% $29.062 M $2,199,685
28 KP3R
Keep3rV1
KP3R
$68.21
0.3% 9.12% $29.002 M $2,676,632
29 BIFI
Beefy
BIFI
$348.50
0.87% 14.5% $27.880 M $1,068,540
30 ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0.1
1.22% 14.65% $24.198 M $2,379,992
31 RENBTC
renBTC
RENBTC
$66,414.90
0.1% 1.97% $21.911 M $253
32 HEGIC
Hegic
HEGIC
$0.02
4.03% 11.23% $16.098 M $123,455
33 BOO
SpookySwap
BOO
$1.53
0.87% 23.49% $14.352 M $75,468
34 TAROT
Tarot
TAROT
$0.1
9.53% 25.09% $11.900 M $269,509
35 LSS
Lossless
LSS
$0.1
4.7% 6% $6.974 M $519,513
36 MCRT
MagicCraft
MCRT
$0.001
1.88% 17.47% $6.599 M $312,939
37 OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
0.97% 14.75% $6.234 M $218,587
38 TREEB
Retreeb
TREEB
$0.007
1.52% 1.73% $4.209 M $143,223
39 SFI
saffron.finance
SFI
$24.78
3.44% 12.67% $2.265 M $24,350
40 MOD
Modefi
MOD
$0.1
36.04% 39.61% $1.631 M $1,274
41 SPIRIT
SpiritSwap
SPIRIT
$0.002
2.95% 35% $1.379 M $3,484
42 SUTER
suterusu
SUTER
$0.0003
3.89% 11.26% $1.237 M $10,184
43 1ART
OneArt
1ART
$0.006
1.71% 14.89% $911 K $17,810
44 XY
XY Finance
XY
$0.09
3.71% 25.07% $830 K $18,353
45 TRAVA
TRAVA.FINANCE
TRAVA
$0.0002
11.66% 32.59% $652 K $775,685
46 FS
FantomStarter
FS
$0.0005
1.89% 21.38% $55 K $25
47 OKT
OKT Chain
OKT
$12.75
2.63% 8.33% - $437,811
48 LIF3
LIF3
LIF3
$0.007
2.35% 14.62% - $407,211
49 ICE
Popsicle Finance
ICE
$0.005
1.47% 2.1% - $227,680
50 SQT
SubQuery Network
SQT
$0.01
4.39% 10% - $223,012
51 DEUS
DEUS Finance
DEUS
$24.93
2.33% 12.87% - $41,872
52 FAME
Fantom Maker
FAME
$0.0001
4.38% 5.23% - $14,800
53 PPAD
PlayPad
PPAD
$0.001
0.4% 2.14% - $14,462
54 BRUSH
PaintSwap
BRUSH
$0.01
1.2% 16.23% - $13,354
55 BAY
Moon Bay
BAY
$0.08
2.09% 20.48% - $13,224
56 TSHARE
Tomb Shares
TSHARE
$28.83
5.86% 17.71% - $5,968
57 TOMB
Tomb
TOMB
$0.006
0.87% 19.21% - $4,264
58 ELK
Elk Finance
ELK
$0.1
1.5% 9.61% - $3,846
59 ABR
Allbridge
ABR
$0.1
2.3% 13.4% - $3,450
60 SCREAM
Scream
SCREAM
$0.5
2.68% 20.41% - $3,174
61 RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0004
5.73% 10.67% - $3,072
62 ATS
Atlas DEX
ATS
$0.004
5.98% 10.11% - $3,036
63 MMY
Mummy Finance
MMY
$0.3
2.4% 19.31% - $2,496
64 KIRBY
Blue Kirby
KIRBY
$0.0001
7.75% 15.1% - $2,059
65 YOSHI
Yoshi.exchange
YOSHI
$0.03
8.91% 4.24% - $1,723
66 2OMB
2omb Finance
2OMB
$0.08
1.71% 6.61% - $1,195
67 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.9
2.75% 10.75% - $269
68 DKNIGHT
Dark Knight
DKNIGHT
$0.0003
1.55% 23.57% - $210
69 OATH
Oath
OATH
$0.01
2.91% 18.03% - $183
70 WMEMO
Wonderful Memories
WMEMO
$370.42
5.7% 36.03% - $109
71 RENZEC
renZEC
RENZEC
$71.64
4.84% 75.76% - $75
72 WEVE
veDAO
WEVE
$0.00008
4.31% 10.15% - $73
73 PROTO
Protofi
PROTO
$0.00002
2.21% 17.33% - $32
74 LINSPIRIT
linSpirit
LINSPIRIT
$0.001
2.32% 19.34% - $18
75 ANY
Anyswap
ANY
$4.27
113.79% 19.27% - $15
76 SPA
Spartacus
SPA
$29.67
0.28% 5.64% - $13
77 MORPH
Morpheus Token
MORPH
$0.05
1.43% 18.37% - $11
78 GEIST
Geist Finance
GEIST
$0.0001
0.23% 19.56% - $7
79 OXD
0xDAO
OXD
$0.00007
3.89% 12.09% - $4
80 ZOO
ZooCoin
ZOO
$0.0002
6.37% 20.73% - $3
81 2SHARES
2SHARE
2SHARES
$11.77
1.65% 11.95% - $3
82 COMB
Comb Finance
COMB
$0.4
1.43% 38.66% - $2
83 HEC
Hector Network
HEC
$0.1
0.07% 12.53% - $2
84 FPAD
FantomPAD
FPAD
$0.001
0.04% 0.25% - $0
85 BEFTM
Beefy Escrowed Fantom
BEFTM
$0.6
8.43% 19.14% - $0
86 FEED
Feeder.finance
FEED
$0.0006
0.91% 14.81% - $0
87 SCARAB
Scarab Finance
SCARAB
$0.01
0% 19.07% - -
88 WBOND
War Bond Token
WBOND
$0.0001
0% 13.35% - -
89 GC
Globel Community
GC
$3.09
1.34% 22.56% - -
90 SPANK
Spank
SPANK
$0.00008
0% 21.02% - -
91 RENFIL
renFIL
RENFIL
$0
0% 0.04% - -
92 COVER
COVER Protocol
COVER
$0
0% 51.67% - -
93 GTON
GTONCapital
GTON
$0
0% 0% - -
94 GRIM
GrimToken
GRIM
$0
0% 0.33% - -
95 MENSA
Mensa Protocol
MENSA
$0
0% 0% - -
96 WAKA
Waka Finance
WAKA
$0
0% 0.11% - -
97 COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0
0% 0.87% - -
98 BOUJE
Bouje Token
BOUJE
$0
0.29% 1.87% - -
99 EXOD
Exodia
EXOD
$0
0% 2.36% - -
100 TREAT
Treat
TREAT
$0
0% 0.21% - -
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDC
USDC
USDC
$0.9
0.01% 0.01%
LINK
Chainlink
LINK
$15.31
0.84% 12.42%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.02% 0.01%
GRT
The Graph
GRT
$0.2
1.9% 15.54%
FTM
Fantom
FTM
$0.6
0.42% 19.95%
AAVE
Aave
AAVE
$85.16
1.76% 17.34%
SNX
Synthetix
SNX
$2.22
1.99% 18.77%
CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.2
3.27% 37.25%
WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$67,085.73
0.69% 5.65%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0% 0.01%
SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$0.9
0.72% 16.43%
API3
API3
API3
$2.68
4.26% 25.4%
ONT
Ontology
ONT
$0.2
2.86% 18.96%
YFI
yearn.finance
YFI
$6,323.12
0.89% 9.31%
BAND
Band Protocol
BAND
$1.40
1.3% 20.35%
COTI
COTI
COTI
$0.1
3.74% 18.39%
XEM
NEM
XEM
$0.01
0.55% 7.82%
CREAM
Cream Finance
CREAM
$75.87
2.06% 6.66%
CQT
Covalent
CQT
$0.1
9.03% 25.01%
STG
Stargate Finance
STG
$0.5
1.47% 12.69%
REN
Ren
REN
$0.05
0.67% 22.32%
ORN
Orion
ORN
$1.56
0.42% 11.7%
DIA
DIA
DIA
$0.4
2.63% 11.7%
CLV
CLV
CLV
$0.05
1.43% 22.26%
AVA
AVA
AVA
$0.8
4.11% 5.48%
SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.06% 0.17%
UFT
UniLend
UFT
$0.3
0.96% 18.63%
KP3R
Keep3rV1
KP3R
$68.21
0.3% 9.12%
BIFI
Beefy
BIFI
$348.50
0.87% 14.5%
ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0.1
1.22% 14.65%
RENBTC
renBTC
RENBTC
$66,414.90
0.1% 1.97%
HEGIC
Hegic
HEGIC
$0.02
4.03% 11.23%
BOO
SpookySwap
BOO
$1.53
0.87% 23.49%
TAROT
Tarot
TAROT
$0.1
9.53% 25.09%
LSS
Lossless
LSS
$0.1
4.7% 6%
MCRT
MagicCraft
MCRT
$0.001
1.88% 17.47%
OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
0.97% 14.75%
TREEB
Retreeb
TREEB
$0.007
1.52% 1.73%
SFI
saffron.finance
SFI
$24.78
3.44% 12.67%
MOD
Modefi
MOD
$0.1
36.04% 39.61%
SPIRIT
SpiritSwap
SPIRIT
$0.002
2.95% 35%
SUTER
suterusu
SUTER
$0.0003
3.89% 11.26%
1ART
OneArt
1ART
$0.006
1.71% 14.89%
XY
XY Finance
XY
$0.09
3.71% 25.07%
TRAVA
TRAVA.FINANCE
TRAVA
$0.0002
11.66% 32.59%
FS
FantomStarter
FS
$0.0005
1.89% 21.38%
OKT
OKT Chain
OKT
$12.75
2.63% 8.33%
LIF3
LIF3
LIF3
$0.007
2.35% 14.62%
ICE
Popsicle Finance
ICE
$0.005
1.47% 2.1%
SQT
SubQuery Network
SQT
$0.01
4.39% 10%
DEUS
DEUS Finance
DEUS
$24.93
2.33% 12.87%
FAME
Fantom Maker
FAME
$0.0001
4.38% 5.23%
PPAD
PlayPad
PPAD
$0.001
0.4% 2.14%
BRUSH
PaintSwap
BRUSH
$0.01
1.2% 16.23%
BAY
Moon Bay
BAY
$0.08
2.09% 20.48%
TSHARE
Tomb Shares
TSHARE
$28.83
5.86% 17.71%
TOMB
Tomb
TOMB
$0.006
0.87% 19.21%
ELK
Elk Finance
ELK
$0.1
1.5% 9.61%
ABR
Allbridge
ABR
$0.1
2.3% 13.4%
SCREAM
Scream
SCREAM
$0.5
2.68% 20.41%
RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0004
5.73% 10.67%
ATS
Atlas DEX
ATS
$0.004
5.98% 10.11%
MMY
Mummy Finance
MMY
$0.3
2.4% 19.31%
KIRBY
Blue Kirby
KIRBY
$0.0001
7.75% 15.1%
YOSHI
Yoshi.exchange
YOSHI
$0.03
8.91% 4.24%
2OMB
2omb Finance
2OMB
$0.08
1.71% 6.61%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.9
2.75% 10.75%
DKNIGHT
Dark Knight
DKNIGHT
$0.0003
1.55% 23.57%
OATH
Oath
OATH
$0.01
2.91% 18.03%
WMEMO
Wonderful Memories
WMEMO
$370.42
5.7% 36.03%
RENZEC
renZEC
RENZEC
$71.64
4.84% 75.76%
WEVE
veDAO
WEVE
$0.00008
4.31% 10.15%
PROTO
Protofi
PROTO
$0.00002
2.21% 17.33%
LINSPIRIT
linSpirit
LINSPIRIT
$0.001
2.32% 19.34%
ANY
Anyswap
ANY
$4.27
113.79% 19.27%
SPA
Spartacus
SPA
$29.67
0.28% 5.64%
MORPH
Morpheus Token
MORPH
$0.05
1.43% 18.37%
GEIST
Geist Finance
GEIST
$0.0001
0.23% 19.56%
OXD
0xDAO
OXD
$0.00007
3.89% 12.09%
ZOO
ZooCoin
ZOO
$0.0002
6.37% 20.73%
2SHARES
2SHARE
2SHARES
$11.77
1.65% 11.95%
COMB
Comb Finance
COMB
$0.4
1.43% 38.66%
HEC
Hector Network
HEC
$0.1
0.07% 12.53%
FPAD
FantomPAD
FPAD
$0.001
0.04% 0.25%
BEFTM
Beefy Escrowed Fantom
BEFTM
$0.6
8.43% 19.14%
FEED
Feeder.finance
FEED
$0.0006
0.91% 14.81%
SCARAB
Scarab Finance
SCARAB
$0.01
0% 19.07%
WBOND
War Bond Token
WBOND
$0.0001
0% 13.35%
GC
Globel Community
GC
$3.09
1.34% 22.56%
SPANK
Spank
SPANK
$0.00008
0% 21.02%
RENFIL
renFIL
RENFIL
$0
0% 0.04%
COVER
COVER Protocol
COVER
$0
0% 51.67%
GTON
GTONCapital
GTON
$0
0% 0%
GRIM
GrimToken
GRIM
$0
0% 0.33%
MENSA
Mensa Protocol
MENSA
$0
0% 0%
WAKA
Waka Finance
WAKA
$0
0% 0.11%
COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0
0% 0.87%
BOUJE
Bouje Token
BOUJE
$0
0.29% 1.87%
EXOD
Exodia
EXOD
$0
0% 2.36%
TREAT
Treat
TREAT
$0
0% 0.21%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments