قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم فانتوم (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDC
USDC
USDC
$1.00
0.02% 0.04% $24.548 B $4,119,954,887 خرید
2 LINK
Chainlink
LINK
$15.97
5.1% 0.49% $8.892 B $682,835,726 خرید
3 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.03% 0.02% $5.345 B $257,034,333 خرید
4 GRT
The Graph
GRT
$0.1
2.67% 11.66% $1.567 B $86,562,647 خرید
5 AAVE
Aave
AAVE
$97.00
4.28% 5.75% $1.422 B $162,752,993 خرید
6 SNX
Synthetix
SNX
$4.05
6.33% 4.81% $1.217 B $116,899,630 خرید
7 FTM
Fantom
FTM
$0.3
3.39% 22.8% $1.101 B $172,757,293 خرید
8 CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
0.7% 14.44% $639.143 M $79,318,346 خرید
9 XEM
NEM
XEM
$0.03
2.89% 7.38% $355.825 M $17,369,294 خرید
10 SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.30
3.12% 4.58% $301.914 M $59,692,102 خرید
11 YFI
yearn.finance
YFI
$8,996.16
2.51% 4.7% $298.961 M $58,423,309 خرید
12 BAND
Band Protocol
BAND
$1.63
3.85% 10.03% $222.621 M $9,896,371 خرید
13 ONT
Ontology
ONT
$0.2
1.93% 5.96% $211.692 M $14,304,367 خرید
14 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$43,605.59
0.53% 10.6% $6.752 B $134,684,843 خرید
15 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.03% 0.06% $649.494 M $11,176,915 خرید
16 CQT
Covalent
CQT
$0.2
4.24% 20.78% $157.528 M $971,615 خرید
17 API3
API3
API3
$1.57
2.77% 2.04% $135.314 M $10,847,794 خرید
18 STG
Stargate Finance
STG
$0.5
4.05% 6.77% $112.704 M $31,645,034 خرید
19 COTI
COTI
COTI
$0.06
3.63% 14.25% $81.732 M $7,259,116 خرید
20 REN
Ren
REN
$0.06
2.38% 9.27% $66.502 M $22,486,675 خرید
21 SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.12% 0.16% $50.126 M $6,910,790 خرید
22 DIA
DIA
DIA
$0.3
3.31% 17.07% $39.390 M $6,555,127 خرید
23 CLV
CLV
CLV
$0.04
4.98% 12.09% $36.220 M $6,006,780 خرید
24 KP3R
Keep3rV1
KP3R
$82.53
5.71% 11.1% $35.089 M $17,770,859 خرید
25 CREAM
Cream Finance
CREAM
$18.05
0.52% 2.11% $33.496 M $38,614,839 خرید
26 AVA
AVA
AVA
$0.6
1.56% 9.46% $31.100 M $1,221,097 خرید
27 BIFI
Beefy
BIFI
$388.25
3.52% 0.86% $31.059 M $1,394,726 خرید
28 ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0.1
0.58% 11.81% $29.634 M $2,750,025 خرید
29 ORN
Orion
ORN
$0.8
3.39% 13.57% $29.390 M $6,593,218 خرید
30 HEGIC
Hegic
HEGIC
$0.03
2.83% 19.65% $21.385 M $632,977 خرید
31 RENBTC
renBTC
RENBTC
$42,808.95
3.2% 8.18% $13.035 M $87 خرید
32 UFT
UniLend
UFT
$0.3
3.88% 8.98% $10.308 M $4,017,827 خرید
33 OOE
OpenOcean
OOE
$0.02
14.55% 63.61% $10.136 M $1,548,852 خرید
34 LSS
Lossless
LSS
$0.1
1.55% 2.26% $10.039 M $277,330 خرید
35 BOO
SpookySwap
BOO
$0.8
4.42% 33.53% $8.434 M $389,736 خرید
36 TREEB
Retreeb
TREEB
$0.009
1.56% 28.86% $5.465 M $47,651 خرید
37 MCRT
MagicCraft
MCRT
$0.001
1.09% 5.34% $4.609 M $293,420 خرید
38 TAROT
Tarot
TAROT
$0.04
20.56% 29.6% $2.772 M $99,903 خرید
39 MOD
Modefi
MOD
$0.1
7.69% 130.35% $2.503 M $4,067 خرید
40 SUTER
suterusu
SUTER
$0.0006
6.54% 0.23% $2.422 M $111,455 خرید
41 SPIRIT
SpiritSwap
SPIRIT
$0.005
5.44% 84.99% $2.245 M $91,707 خرید
42 SFI
saffron.finance
SFI
$24.38
1.47% 2.72% $2.228 M $30,782 خرید
43 1ART
OneArt
1ART
$0.005
3.58% 18.51% $822 K $47,662 خرید
44 XY
XY Finance
XY
$0.05
0.22% 42.62% $529 K $37,054 خرید
45 FS
FantomStarter
FS
$0.001
2.82% 19.07% $115 K $533 خرید
46 GTON
GTONCapital
GTON
$0.008
0% 0% $29 K - خرید
47 OKT
OKT Chain
OKT
$25.59
74.8% 83.02% - $51,021,027 خرید
48 BRUSH
PaintSwap
BRUSH
$0.02
1.45% 35.9% - $182,274 خرید
49 ABR
Allbridge
ABR
$0.4
21.33% 26.29% - $147,679 خرید
50 ATS
Atlas DEX
ATS
$0.02
11.46% 530.61% - $125,889 خرید
51 FAME
Fantom Maker
FAME
$0.002
73.82% 159.41% - $39,150 خرید
52 BEFTM
Beefy Escrowed Fantom
BEFTM
$0.3
1.46% 28.35% - $38,244 خرید
53 PPAD
PlayPad
PPAD
$0.001
2.88% 52.08% - $36,707 خرید
54 ELK
Elk Finance
ELK
$0.1
0.45% 13.13% - $34,645 خرید
55 TSHARE
Tomb Shares
TSHARE
$47.76
13.37% 29.11% - $31,390 خرید
56 ICE
Popsicle Finance
ICE
$1.15
6.04% 46.48% - $27,806 خرید
57 TOMB
Tomb
TOMB
$0.01
3.82% 29.2% - $24,316 خرید
58 OATH
Oath
OATH
$0.03
3.5% 1.73% - $19,118 خرید
59 SCREAM
Scream
SCREAM
$0.4
6.85% 29.81% - $12,329 خرید
60 WMEMO
Wonderful Memories
WMEMO
$3,327.57
20.81% 22.32% - $8,380 خرید
61 RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0004
1.63% 2.83% - $5,671 خرید
62 2OMB
2omb Finance
2OMB
$0.04
1.99% 43.94% - $5,135 خرید
63 SPA
Spartacus
SPA
$24.17
13.48% 1.96% - $2,788 خرید
64 WIS
WingSwap
WIS
$0.0002
12.09% 10.26% - $2,429 خرید
65 WBOND
War Bond Token
WBOND
$0.0005
1.4% 159.49% - $2,273 خرید
66 LINSPIRIT
linSpirit
LINSPIRIT
$0.001
4.55% 48.47% - $2,028 خرید
67 COMB
Comb Finance
COMB
$0.9
1.99% 23.57% - $1,906 خرید
68 YOSHI
Yoshi.exchange
YOSHI
$0.03
2.51% 7.46% - $1,316 خرید
69 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.2
5.01% 15.84% - $1,238 خرید
70 ZOO
ZooCoin
ZOO
$0.0004
6.27% 4.54% - $983 خرید
71 SPANK
Spank
SPANK
$0.0003
13.88% 78.66% - $398 خرید
72 DKNIGHT
Dark Knight
DKNIGHT
$0.0004
3.57% 19.7% - $291 خرید
73 ANY
Anyswap
ANY
$3.25
3.2% 23.53% - $277 خرید
74 HEC
Hector Network
HEC
$0.2
4.33% 8.65% - $162 خرید
75 WEVE
veDAO
WEVE
$0.0001
4.37% 7.7% - $159 خرید
76 RENZEC
renZEC
RENZEC
$48.57
2.51% 7.17% - $110 خرید
77 GEIST
Geist Finance
GEIST
$0.0001
3.13% 24.34% - $51 خرید
78 PROTO
Protofi
PROTO
$0.00002
3.84% 19.22% - $29 خرید
79 MORPH
Morpheus Token
MORPH
$0.04
2.06% 12.08% - $16 خرید
80 OXD
0xDAO
OXD
$0.00008
4.66% 10.61% - $11 خرید
81 XTAROT
Staked TAROT
XTAROT
$0.05
0.22% 25.98% - $6 خرید
82 FEED
Feeder.finance
FEED
$0.0003
0.94% 11.13% - $6 خرید
83 PANIC
PanicSwap
PANIC
$0.0003
3.72% 19.92% - $3 خرید
84 FPAD
FantomPAD
FPAD
$0.002
0.07% 0.78% - $3 خرید
85 SCARAB
Scarab Finance
SCARAB
$0.009
15.77% 6.17% - $2 خرید
86 2SHARES
2SHARE
2SHARES
$15.92
4.17% 17.45% - $2 خرید
87 LIF3
LIF3
LIF3
$0.01
0% 10.47% - - خرید
88 LSHARE
LSHARE
LSHARE
$182.78
0% 0.89% - - خرید
89 RENFIL
renFIL
RENFIL
$0
0% 0.04% - - خرید
90 COVER
COVER Protocol
COVER
$0
0% 51.67% - - خرید
91 GRIM
GrimToken
GRIM
$0
0% 0.33% - - خرید
92 MENSA
Mensa Protocol
MENSA
$0
0% 0% - - خرید
93 WAKA
Waka Finance
WAKA
$0
0% 0.11% - - خرید
94 COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0
0% 0.87% - - خرید
95 BOUJE
Bouje Token
BOUJE
$0
0.29% 1.87% - - خرید
96 EXOD
Exodia
EXOD
$0
0% 2.36% - - خرید
97 TREAT
Treat
TREAT
$0
0% 0.21% - - خرید
98 FTML
FTMlaunch
FTML
$0
0% 0% - - خرید
99 SEANCE
SeanceCircle
SEANCE
$0
0% 1.64% - - خرید
100 FETHP
FANTOM ETHPrinter
FETHP
$0
0% 1.27% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDC
USDC
USDC
$1.00
0.02% 0.04%
LINK
Chainlink
LINK
$15.97
5.1% 0.49%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.03% 0.02%
GRT
The Graph
GRT
$0.1
2.67% 11.66%
AAVE
Aave
AAVE
$97.00
4.28% 5.75%
SNX
Synthetix
SNX
$4.05
6.33% 4.81%
FTM
Fantom
FTM
$0.3
3.39% 22.8%
CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
0.7% 14.44%
XEM
NEM
XEM
$0.03
2.89% 7.38%
SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.30
3.12% 4.58%
YFI
yearn.finance
YFI
$8,996.16
2.51% 4.7%
BAND
Band Protocol
BAND
$1.63
3.85% 10.03%
ONT
Ontology
ONT
$0.2
1.93% 5.96%
WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$43,605.59
0.53% 10.6%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.03% 0.06%
CQT
Covalent
CQT
$0.2
4.24% 20.78%
API3
API3
API3
$1.57
2.77% 2.04%
STG
Stargate Finance
STG
$0.5
4.05% 6.77%
COTI
COTI
COTI
$0.06
3.63% 14.25%
REN
Ren
REN
$0.06
2.38% 9.27%
SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.12% 0.16%
DIA
DIA
DIA
$0.3
3.31% 17.07%
CLV
CLV
CLV
$0.04
4.98% 12.09%
KP3R
Keep3rV1
KP3R
$82.53
5.71% 11.1%
CREAM
Cream Finance
CREAM
$18.05
0.52% 2.11%
AVA
AVA
AVA
$0.6
1.56% 9.46%
BIFI
Beefy
BIFI
$388.25
3.52% 0.86%
ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0.1
0.58% 11.81%
ORN
Orion
ORN
$0.8
3.39% 13.57%
HEGIC
Hegic
HEGIC
$0.03
2.83% 19.65%
RENBTC
renBTC
RENBTC
$42,808.95
3.2% 8.18%
UFT
UniLend
UFT
$0.3
3.88% 8.98%
OOE
OpenOcean
OOE
$0.02
14.55% 63.61%
LSS
Lossless
LSS
$0.1
1.55% 2.26%
BOO
SpookySwap
BOO
$0.8
4.42% 33.53%
TREEB
Retreeb
TREEB
$0.009
1.56% 28.86%
MCRT
MagicCraft
MCRT
$0.001
1.09% 5.34%
TAROT
Tarot
TAROT
$0.04
20.56% 29.6%
MOD
Modefi
MOD
$0.1
7.69% 130.35%
SUTER
suterusu
SUTER
$0.0006
6.54% 0.23%
SPIRIT
SpiritSwap
SPIRIT
$0.005
5.44% 84.99%
SFI
saffron.finance
SFI
$24.38
1.47% 2.72%
1ART
OneArt
1ART
$0.005
3.58% 18.51%
XY
XY Finance
XY
$0.05
0.22% 42.62%
FS
FantomStarter
FS
$0.001
2.82% 19.07%
GTON
GTONCapital
GTON
$0.008
0% 0%
OKT
OKT Chain
OKT
$25.59
74.8% 83.02%
BRUSH
PaintSwap
BRUSH
$0.02
1.45% 35.9%
ABR
Allbridge
ABR
$0.4
21.33% 26.29%
ATS
Atlas DEX
ATS
$0.02
11.46% 530.61%
FAME
Fantom Maker
FAME
$0.002
73.82% 159.41%
BEFTM
Beefy Escrowed Fantom
BEFTM
$0.3
1.46% 28.35%
PPAD
PlayPad
PPAD
$0.001
2.88% 52.08%
ELK
Elk Finance
ELK
$0.1
0.45% 13.13%
TSHARE
Tomb Shares
TSHARE
$47.76
13.37% 29.11%
ICE
Popsicle Finance
ICE
$1.15
6.04% 46.48%
TOMB
Tomb
TOMB
$0.01
3.82% 29.2%
OATH
Oath
OATH
$0.03
3.5% 1.73%
SCREAM
Scream
SCREAM
$0.4
6.85% 29.81%
WMEMO
Wonderful Memories
WMEMO
$3,327.57
20.81% 22.32%
RADIO
RadioShack
RADIO
$0.0004
1.63% 2.83%
2OMB
2omb Finance
2OMB
$0.04
1.99% 43.94%
SPA
Spartacus
SPA
$24.17
13.48% 1.96%
WIS
WingSwap
WIS
$0.0002
12.09% 10.26%
WBOND
War Bond Token
WBOND
$0.0005
1.4% 159.49%
LINSPIRIT
linSpirit
LINSPIRIT
$0.001
4.55% 48.47%
COMB
Comb Finance
COMB
$0.9
1.99% 23.57%
YOSHI
Yoshi.exchange
YOSHI
$0.03
2.51% 7.46%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.2
5.01% 15.84%
ZOO
ZooCoin
ZOO
$0.0004
6.27% 4.54%
SPANK
Spank
SPANK
$0.0003
13.88% 78.66%
DKNIGHT
Dark Knight
DKNIGHT
$0.0004
3.57% 19.7%
ANY
Anyswap
ANY
$3.25
3.2% 23.53%
HEC
Hector Network
HEC
$0.2
4.33% 8.65%
WEVE
veDAO
WEVE
$0.0001
4.37% 7.7%
RENZEC
renZEC
RENZEC
$48.57
2.51% 7.17%
GEIST
Geist Finance
GEIST
$0.0001
3.13% 24.34%
PROTO
Protofi
PROTO
$0.00002
3.84% 19.22%
MORPH
Morpheus Token
MORPH
$0.04
2.06% 12.08%
OXD
0xDAO
OXD
$0.00008
4.66% 10.61%
XTAROT
Staked TAROT
XTAROT
$0.05
0.22% 25.98%
FEED
Feeder.finance
FEED
$0.0003
0.94% 11.13%
PANIC
PanicSwap
PANIC
$0.0003
3.72% 19.92%
FPAD
FantomPAD
FPAD
$0.002
0.07% 0.78%
SCARAB
Scarab Finance
SCARAB
$0.009
15.77% 6.17%
2SHARES
2SHARE
2SHARES
$15.92
4.17% 17.45%
LIF3
LIF3
LIF3
$0.01
0% 10.47%
LSHARE
LSHARE
LSHARE
$182.78
0% 0.89%
RENFIL
renFIL
RENFIL
$0
0% 0.04%
COVER
COVER Protocol
COVER
$0
0% 51.67%
GRIM
GrimToken
GRIM
$0
0% 0.33%
MENSA
Mensa Protocol
MENSA
$0
0% 0%
WAKA
Waka Finance
WAKA
$0
0% 0.11%
COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0
0% 0.87%
BOUJE
Bouje Token
BOUJE
$0
0.29% 1.87%
EXOD
Exodia
EXOD
$0
0% 2.36%
TREAT
Treat
TREAT
$0
0% 0.21%
FTML
FTMlaunch
FTML
$0
0% 0%
SEANCE
SeanceCircle
SEANCE
$0
0% 1.64%
FETHP
FANTOM ETHPrinter
FETHP
$0
0% 1.27%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments