قیمت لحظه ای توکن های ییلد فارمینگ (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 UNI
Uniswap
UNI
$6.58
1.41% 5.44% $3.869 B $228,505,692 خرید
2 AAVE
Aave
AAVE
$96.97
4.33% 5.77% $1.422 B $162,780,154 خرید
3 SNX
Synthetix
SNX
$4.05
6.33% 4.77% $1.217 B $116,912,469 خرید
4 CAKE
PancakeSwap
CAKE
$2.48
2.19% 5.23% $646.628 M $79,788,116 خرید
5 CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
0.8% 14.35% $638.718 M $79,321,470 خرید
6 COMP
Compound
COMP
$54.58
2.41% 4.84% $439.138 M $61,541,112 خرید
7 SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.30
3.19% 4.47% $301.884 M $59,753,555 خرید
8 YFI
yearn.finance
YFI
$8,986.07
2.74% 4.51% $298.626 M $58,367,052 خرید
9 JOE
JOE
JOE
$0.6
1.98% 49.74% $250.332 M $62,836,898 خرید
10 BAL
Balancer
BAL
$4.27
2.76% 7.8% $230.178 M $8,184,739 خرید
11 XVS
Venus
XVS
$10.57
3.39% 45.85% $165.540 M $41,701,328 خرید
12 IQ
IQ
IQ
$0.006
3.76% 1.98% $105.434 M $6,906,475 خرید
13 ALPHA
Stella
ALPHA
$0.1
2.95% 10.01% $90.650 M $9,177,599 خرید
14 BADGER
Badger DAO
BADGER
$4.25
6.12% 4.89% $78.618 M $11,451,001 خرید
15 MBOX
MOBOX
MBOX
$0.3
4.42% 10.54% $72.093 M $10,615,603 خرید
16 LINA
Linear Finance
LINA
$0.01
5.16% 5.39% $65.766 M $11,201,654 خرید
17 MDX
Mdex
MDX
$0.06
5.75% 16.39% $64.364 M $4,882,182 خرید
18 TRU
TrueFi
TRU
$0.05
4.11% 2.13% $62.621 M $4,465,583 خرید
19 YFII
DFI.Money
YFII
$1,448.54
1.85% 24.95% $55.907 M $10,093,146 خرید
20 FLM
Flamingo
FLM
$0.09
4.05% 1.36% $49.755 M $3,769,094 خرید
21 BSW
Biswap
BSW
$0.09
0.21% 10.13% $47.226 M $8,121,422 خرید
22 RLY
Rally
RLY
$0.007
0.44% 32.81% $40.530 M $2,226,932 خرید
23 ALCX
Alchemix
ALCX
$19.84
0.87% 8.63% $40.289 M $3,926,343 خرید
24 BIFI
Beefy
BIFI
$388.38
3.48% 0.82% $31.070 M $1,394,743 خرید
25 BOND
BarnBridge
BOND
$3.81
0.36% 0.37% $30.127 M $10,367,621 خرید
26 ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0.1
0.59% 11.76% $29.633 M $2,749,026 خرید
27 CHESS
Tranchess
CHESS
$0.2
3.68% 8.83% $29.617 M $9,693,559 خرید
28 QUICK
QuickSwap [Old]
QUICK
$52.49
1.86% 4.26% $26.977 M $51,109 خرید
29 FARM
Harvest Finance
FARM
$36.82
2.62% 5.98% $25.215 M $2,750,512 خرید
30 BURGER
BurgerCities
BURGER
$0.4
2.52% 12.38% $22.761 M $4,853,675 خرید
31 FITFI
Step App
FITFI
$0.009
14.25% 26.26% $22.616 M $49,500,047 خرید
32 ICHI
ICHI
ICHI
$2.03
1.28% 5.63% $14.323 M $582,687 خرید
33 UNCX
UNCX Network
UNCX
$259.24
1.36% 0.54% $12.047 M $11,280 خرید
34 SCLP
Scallop
SCLP
$0.1
4.86% 6.13% $11.890 M $1,449,662 خرید
35 BNC
Bifrost
BNC
$0.3
1.72% 30.03% $11.299 M $298,350 خرید
36 ERC20
ERC20
ERC20
$0.008
12.9% 4.23% $10.129 M $1,588 خرید
37 XTM
Torum
XTM
$0.03
2.6% 17.59% $8.265 M $177,182 خرید
38 RGT
Rari Governance Token
RGT
$0.6
3.64% 12.99% $7.842 M $16,132 خرید
39 NEX
Nash
NEX
$0.1
4.62% 8.2% $7.065 M $4,278 خرید
40 BABY
BabySwap
BABY
$0.01
2.32% 10.2% $6.226 M $214,509 خرید
41 KALM
KALM
KALM
$0.6
9.11% 19.91% $5.621 M $58,708 خرید
42 PBR
PolkaBridge
PBR
$0.07
11.03% 63.77% $5.532 M $1,304,170 خرید
43 BANANA
ApeSwap
BANANA
$0.02
0.01% 6.21% $5.478 M $398,305 خرید
44 GSWAP
Gameswap
GSWAP
$0.4
7.65% 2.79% $4.947 M $39,355 خرید
45 VSP
Vesper
VSP
$0.4
1.87% 5.3% $4.159 M $60,354 خرید
46 ZOO
ZooKeeper
ZOO
$0.009
2.26% 93.96% $4.048 M $59,742 خرید
47 THE
THENA
THE
$0.1
3.92% 14.16% $3.957 M $155,297 خرید
48 BIP
Minter Network
BIP
$0.0004
0.49% 8.66% $3.552 M $96 خرید
49 LTX
Lattice Token
LTX
$0.1
1.52% 10.19% $3.230 M $65,344 خرید
50 HZN
Horizon Protocol
HZN
$0.02
1.53% 6.85% $3.074 M $61,805 خرید
51 TAROT
Tarot
TAROT
$0.04
20.38% 29.51% $2.771 M $99,903 خرید
52 IDLE
Idle
IDLE
$0.2
3.66% 16.64% $2.292 M $3,093 خرید
53 YAXIS
yAxis
YAXIS
$2.42
1.09% 7.76% $2.255 M - خرید
54 SFI
saffron.finance
SFI
$24.38
1.44% 2.75% $2.228 M $30,781 خرید
55 INTR
Interlay
INTR
$0.03
7.19% 7.81% $2.189 M $132,875 خرید
56 SHROOM
Niftyx Protocol
SHROOM
$0.03
5.55% 10.11% $1.903 M $1,220 خرید
57 AUTO
Auto
AUTO
$23.61
0.5% 25.28% $1.807 M $95,773 خرید
58 YAM
YAM V3
YAM
$0.1
1.02% 55.55% $1.736 M $22,363 خرید
59 CONV
Convergence
CONV
$0.0007
6.07% 13.45% $1.272 M $451,198 خرید
60 HOTCROSS
Hot Cross
HOTCROSS
$0.01
5.99% 3.88% $1.144 M $239,117 خرید
61 PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0.5
1.91% 6% $1.076 M $216,614 خرید
62 LBP
Launchblock.com
LBP
$0.0003
10.2% 93.37% $1.031 M $30,799 خرید
63 PTF
PowerTrade Fuel
PTF
$0.04
7.32% 105.56% $950 K $122,808 خرید
64 GRG
RigoBlock
GRG
$0.3
6.69% 2.64% $910 K $27 خرید
65 BELT
Belt Finance
BELT
$0.08
1.19% 16.77% $836 K $12 خرید
66 OXY
Oxygen
OXY
$0.01
9.96% 0.13% $791 K $159,204 خرید
67 STRONG
Strong
STRONG
$5.20
0.94% 18.75% $718 K $41,251 خرید
68 eRSDL
unFederalReserve
eRSDL
$0.001
23.12% 17.35% $546 K $15,596 خرید
69 YF-DAI
YFDAI.FINANCE
YF-DAI
$117.89
0.47% 3.29% $469 K $78,103 خرید
70 OCTO
OctoFi
OCTO
$0.5
1.19% 2.58% $447 K $394,329 خرید
71 SWRV
Swerve
SWRV
$0.02
13.4% 22.91% $407 K $375,267 خرید
72 CNS
Centric Swap
CNS
$0.000003
0.96% 14.34% $325 K $158,425 خرید
73 ROOK
Rook
ROOK
$0.4
5.79% 4.18% $295 K $8,009 خرید
74 SNOB
Snowball
SNOB
$0.05
27.72% 323.57% $295 K $19,778 خرید
75 EZ
EasyFi
EZ
$0.04
23.51% 29.33% $281 K $37,245 خرید
76 MPH
88mph
MPH
$0.5
0.2% 12.15% $261 K $26,694 خرید
77 CRP
CropperFinance
CRP
$0.008
8.64% 30.12% $248 K $103,292 خرید
78 SNOW
SnowSwap
SNOW
$0.4
4.42% 10.62% $199 K $33,689 خرید
79 NRV
Nerve Finance
NRV
$0.004
10.64% 19.16% $187 K $38,524 خرید
80 BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
13.02% 18.62% $184 K $30,353 خرید
81 DINO
DinoSwap
DINO
$0.0009
0.65% 19.55% $147 K $18 خرید
82 LUA
LuaSwap
LUA
$0.0005
6.75% 13.15% $113 K - خرید
83 MOMA
Mochi Market
MOMA
$0.002
15.29% 5.09% $103 K $32,191 خرید
84 APY
APY.Finance
APY
$0.001
0.75% 13.23% $90 K - خرید
85 DOGES
Dogeswap
DOGES
$4.37
0.47% 10.73% $87 K - خرید
86 RUNE
Rune
RUNE
$6.27
4.39% 13.12% $84 K $256,468 خرید
87 ETHA
ETHA Lend
ETHA
$0.007
1.15% 0.75% $73 K $76,002 خرید
88 DOKI
Doki Doki Finance
DOKI
$1.10
0% 0% $55 K - خرید
89 YVS
YVS.Finance
YVS
$0.03
0.75% 1.37% $49 K $7 خرید
90 BREW
CafeSwap Token
BREW
$0.001
0% 0% $49 K - خرید
91 SHARD
Shard
SHARD
$0.002
0.57% 10.61% $44 K - خرید
92 FOC
TheForce Trade
FOC
$0.0005
2.62% 5.24% $40 K $249 خرید
93 BNU
ByteNext
BNU
$0.001
0.54% 2.58% $29 K - خرید
94 AZUKI
Azuki
AZUKI
$0.002
10.98% 0.24% $25 K $23 خرید
95 EGG
Goose Finance
EGG
$0.01
9.35% 14.43% $24 K $30,432 خرید
96 ETNA
ETNA Network
ETNA
$0.0007
52.2% 269.17% $8 K $248 خرید
97 USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.01% 0.59% - $794,569 خرید
98 CVXCRV
Convex CRV
CVXCRV
$0.6
0.86% 13.87% - $310,240 خرید
99 COFI
CoFiX
COFI
$0.02
7.76% 8.77% - $309,889 خرید
100 TFI
TrustFi Network
TFI
$0.03
7.04% 59.03% - $274,677 خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
UNI
Uniswap
UNI
$6.58
1.41% 5.44%
AAVE
Aave
AAVE
$96.97
4.33% 5.77%
SNX
Synthetix
SNX
$4.05
6.33% 4.77%
CAKE
PancakeSwap
CAKE
$2.48
2.19% 5.23%
CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
0.8% 14.35%
COMP
Compound
COMP
$54.58
2.41% 4.84%
SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.30
3.19% 4.47%
YFI
yearn.finance
YFI
$8,986.07
2.74% 4.51%
JOE
JOE
JOE
$0.6
1.98% 49.74%
BAL
Balancer
BAL
$4.27
2.76% 7.8%
XVS
Venus
XVS
$10.57
3.39% 45.85%
IQ
IQ
IQ
$0.006
3.76% 1.98%
ALPHA
Stella
ALPHA
$0.1
2.95% 10.01%
BADGER
Badger DAO
BADGER
$4.25
6.12% 4.89%
MBOX
MOBOX
MBOX
$0.3
4.42% 10.54%
LINA
Linear Finance
LINA
$0.01
5.16% 5.39%
MDX
Mdex
MDX
$0.06
5.75% 16.39%
TRU
TrueFi
TRU
$0.05
4.11% 2.13%
YFII
DFI.Money
YFII
$1,448.54
1.85% 24.95%
FLM
Flamingo
FLM
$0.09
4.05% 1.36%
BSW
Biswap
BSW
$0.09
0.21% 10.13%
RLY
Rally
RLY
$0.007
0.44% 32.81%
ALCX
Alchemix
ALCX
$19.84
0.87% 8.63%
BIFI
Beefy
BIFI
$388.38
3.48% 0.82%
BOND
BarnBridge
BOND
$3.81
0.36% 0.37%
ALPACA
Alpaca Finance
ALPACA
$0.1
0.59% 11.76%
CHESS
Tranchess
CHESS
$0.2
3.68% 8.83%
QUICK
QuickSwap [Old]
QUICK
$52.49
1.86% 4.26%
FARM
Harvest Finance
FARM
$36.82
2.62% 5.98%
BURGER
BurgerCities
BURGER
$0.4
2.52% 12.38%
FITFI
Step App
FITFI
$0.009
14.25% 26.26%
ICHI
ICHI
ICHI
$2.03
1.28% 5.63%
UNCX
UNCX Network
UNCX
$259.24
1.36% 0.54%
SCLP
Scallop
SCLP
$0.1
4.86% 6.13%
BNC
Bifrost
BNC
$0.3
1.72% 30.03%
ERC20
ERC20
ERC20
$0.008
12.9% 4.23%
XTM
Torum
XTM
$0.03
2.6% 17.59%
RGT
Rari Governance Token
RGT
$0.6
3.64% 12.99%
NEX
Nash
NEX
$0.1
4.62% 8.2%
BABY
BabySwap
BABY
$0.01
2.32% 10.2%
KALM
KALM
KALM
$0.6
9.11% 19.91%
PBR
PolkaBridge
PBR
$0.07
11.03% 63.77%
BANANA
ApeSwap
BANANA
$0.02
0.01% 6.21%
GSWAP
Gameswap
GSWAP
$0.4
7.65% 2.79%
VSP
Vesper
VSP
$0.4
1.87% 5.3%
ZOO
ZooKeeper
ZOO
$0.009
2.26% 93.96%
THE
THENA
THE
$0.1
3.92% 14.16%
BIP
Minter Network
BIP
$0.0004
0.49% 8.66%
LTX
Lattice Token
LTX
$0.1
1.52% 10.19%
HZN
Horizon Protocol
HZN
$0.02
1.53% 6.85%
TAROT
Tarot
TAROT
$0.04
20.38% 29.51%
IDLE
Idle
IDLE
$0.2
3.66% 16.64%
YAXIS
yAxis
YAXIS
$2.42
1.09% 7.76%
SFI
saffron.finance
SFI
$24.38
1.44% 2.75%
INTR
Interlay
INTR
$0.03
7.19% 7.81%
SHROOM
Niftyx Protocol
SHROOM
$0.03
5.55% 10.11%
AUTO
Auto
AUTO
$23.61
0.5% 25.28%
YAM
YAM V3
YAM
$0.1
1.02% 55.55%
CONV
Convergence
CONV
$0.0007
6.07% 13.45%
HOTCROSS
Hot Cross
HOTCROSS
$0.01
5.99% 3.88%
PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0.5
1.91% 6%
LBP
Launchblock.com
LBP
$0.0003
10.2% 93.37%
PTF
PowerTrade Fuel
PTF
$0.04
7.32% 105.56%
GRG
RigoBlock
GRG
$0.3
6.69% 2.64%
BELT
Belt Finance
BELT
$0.08
1.19% 16.77%
OXY
Oxygen
OXY
$0.01
9.96% 0.13%
STRONG
Strong
STRONG
$5.20
0.94% 18.75%
eRSDL
unFederalReserve
eRSDL
$0.001
23.12% 17.35%
YF-DAI
YFDAI.FINANCE
YF-DAI
$117.89
0.47% 3.29%
OCTO
OctoFi
OCTO
$0.5
1.19% 2.58%
SWRV
Swerve
SWRV
$0.02
13.4% 22.91%
CNS
Centric Swap
CNS
$0.000003
0.96% 14.34%
ROOK
Rook
ROOK
$0.4
5.79% 4.18%
SNOB
Snowball
SNOB
$0.05
27.72% 323.57%
EZ
EasyFi
EZ
$0.04
23.51% 29.33%
MPH
88mph
MPH
$0.5
0.2% 12.15%
CRP
CropperFinance
CRP
$0.008
8.64% 30.12%
SNOW
SnowSwap
SNOW
$0.4
4.42% 10.62%
NRV
Nerve Finance
NRV
$0.004
10.64% 19.16%
BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
13.02% 18.62%
DINO
DinoSwap
DINO
$0.0009
0.65% 19.55%
LUA
LuaSwap
LUA
$0.0005
6.75% 13.15%
MOMA
Mochi Market
MOMA
$0.002
15.29% 5.09%
APY
APY.Finance
APY
$0.001
0.75% 13.23%
DOGES
Dogeswap
DOGES
$4.37
0.47% 10.73%
RUNE
Rune
RUNE
$6.27
4.39% 13.12%
ETHA
ETHA Lend
ETHA
$0.007
1.15% 0.75%
DOKI
Doki Doki Finance
DOKI
$1.10
0% 0%
YVS
YVS.Finance
YVS
$0.03
0.75% 1.37%
BREW
CafeSwap Token
BREW
$0.001
0% 0%
SHARD
Shard
SHARD
$0.002
0.57% 10.61%
FOC
TheForce Trade
FOC
$0.0005
2.62% 5.24%
BNU
ByteNext
BNU
$0.001
0.54% 2.58%
AZUKI
Azuki
AZUKI
$0.002
10.98% 0.24%
EGG
Goose Finance
EGG
$0.01
9.35% 14.43%
ETNA
ETNA Network
ETNA
$0.0007
52.2% 269.17%
USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.01% 0.59%
CVXCRV
Convex CRV
CVXCRV
$0.6
0.86% 13.87%
COFI
CoFiX
COFI
$0.02
7.76% 8.77%
TFI
TrustFi Network
TFI
$0.03
7.04% 59.03%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments