قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم اتریوم (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ETH
Ethereum
ETH
$2,335.04
0.87% 7.8% $280.710 B $8,508,425,200 خرید
2 SHIB
Shiba Inu
SHIB
$0.000009
3.94% 17.83% $5.884 B $439,036,830 خرید
3 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.02% 0.03% $5.344 B $258,891,948 خرید
4 MNT
Mantle
MNT
$0.6
3.77% 12% $1.906 B $70,445,969 خرید
5 ARB
Arbitrum
ARB
$1.13
4.63% 2.06% $1.444 B $407,187,701 خرید
6 RNDR
Render
RNDR
$3.74
2.18% 3.07% $1.389 B $88,082,244 خرید
7 SAND
The Sandbox
SAND
$0.5
9.14% 34.09% $1.196 B $511,882,374 خرید
8 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0.9
0.09% 0.09% $1.068 B $1,485,277,957 خرید
9 BEAM
Beam
BEAM
$0.01
7.57% 47.74% $781.762 M $113,540,006 خرید
10 AXL
Axelar
AXL
$0.7
0.24% 7.78% $395.335 M $22,483,874 خرید
11 ENJ
Enjin Coin
ENJ
$0.3
1.02% 20.2% $362.974 M $30,079,035 خرید
12 LRC
Loopring
LRC
$0.2
3.04% 14.73% $343.437 M $26,622,787 خرید
13 WLD
Worldcoin
WLD
$2.59
4.94% 2.52% $313.434 M $191,445,364 خرید
14 MASK
Mask Network
MASK
$3.73
2.84% 6.22% $305.960 M $139,372,640 خرید
15 JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0.006
2.34% 13.74% $300.004 M $33,061,803 خرید
16 SFP
SafePal
SFP
$0.7
2.13% 1.93% $295.027 M $7,173,024 خرید
17 ANT
Aragon
ANT
$5.91
1.35% 7.87% $255.279 M $10,889,182 خرید
18 CFG
Centrifuge
CFG
$0.6
6.92% 15.7% $221.382 M $1,043,864 خرید
19 WBETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$2,387.23
0.98% 7.77% $1.839 B $1,596,867 خرید
20 TRAC
OriginTrail
TRAC
$0.5
2.13% 10.82% $206.769 M $1,554,138 خرید
21 CELR
Celer Network
CELR
$0.01
1.19% 20.91% $144.408 M $7,376,642 خرید
22 PLA
PlayDapp
PLA
$0.2
1.38% 8.07% $129.660 M $18,636,346 خرید
23 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
1.19% 4.42% $128.749 M $9,558,915 خرید
24 MVL
MVL
MVL
$0.004
1.34% 23.45% $120.124 M $8,780,614 خرید
25 CHR
Chromia
CHR
$0.1
5.49% 8.35% $116.021 M $5,379,235 خرید
26 STG
Stargate Finance
STG
$0.5
3.93% 6.64% $112.817 M $31,650,286 خرید
27 RLC
iExec RLC
RLC
$1.56
3.07% 0.47% $112.714 M $20,221,869 خرید
28 GODS
Gods Unchained
GODS
$0.4
2.04% 2.08% $112.395 M $3,781,945 خرید
29 POND
Marlin
POND
$0.01
2.72% 12.84% $107.283 M $3,566,924 خرید
30 IQ
IQ
IQ
$0.006
3.54% 2.02% $105.480 M $6,853,969 خرید
31 AGRS
Agoras: Currency of Tau
AGRS
$5.74
14.79% 31.78% $103.409 M $2,741,449 خرید
32 HIGH
Highstreet
HIGH
$1.83
3.25% 23.07% $92.396 M $18,026,820 خرید
33 HFT
Hashflow
HFT
$0.3
5.06% 1.31% $84.782 M $20,900,673 خرید
34 HELLO
HELLO Labs
HELLO
$0.1
1.87% 5.45% $83.409 M $5,708,335 خرید
35 XYO
XYO
XYO
$0.006
2.66% 7.9% $82.778 M $1,359,201 خرید
36 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.02
9.19% 0.03% $80.439 M $6,026,002 خرید
37 ARKM
Arkham
ARKM
$0.5
6.64% 7.3% $75.473 M $46,799,604 خرید
38 GMT
Gomining
GMT
$0.1
1.59% 22.95% $73.824 M $2,011,831 خرید
39 CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.64
3.81% 1.48% $73.263 M $189,730,103 خرید
40 PHA
Phala Network
PHA
$0.1
0.37% 2.53% $72.748 M $11,130,118 خرید
41 RBX
RabbitX
RBX
$0.2
27.2% 87.89% $66.820 M $3,700,769 خرید
42 VRTX
Vertex Protocol
VRTX
$0.4
1.45% 10.52% $63.261 M $2,336,756 خرید
43 TRU
TrueFi
TRU
$0.05
4.48% 2.07% $62.594 M $4,499,132 خرید
44 UNIBOT
UniBot
UNIBOT
$59.56
8.94% 6.17% $59.559 M $15,394,617 خرید
45 FORT
Forta
FORT
$0.1
6.14% 3.31% $57.118 M $418,488 خرید
46 EURC
EURC
EURC
$1.08
0.53% 0.87% $55.200 M $1,973,048 خرید
47 BEL
Bella Protocol
BEL
$0.7
1.66% 10.69% $48.184 M $17,301,426 خرید
48 TOKEN
TokenFi
TOKEN
$0.04
7.41% 27.27% $42.730 M $8,483,050 خرید
49 CGPT
ChainGPT
CGPT
$0.1
6% 1.69% $40.975 M $4,447,125 خرید
50 DIA
DIA
DIA
$0.3
2.86% 16.39% $39.223 M $6,530,082 خرید
51 LIT
Litentry
LIT
$0.9
3.63% 6.07% $37.914 M $6,915,650 خرید
52 EXRD
e-Radix
EXRD
$0.05
1.94% 11.3% $36.896 M $394,895 خرید
53 CLV
CLV
CLV
$0.04
4.69% 11.51% $36.093 M $6,032,472 خرید
54 VXV
Vectorspace AI
VXV
$0.7
1.13% 0.07% $34.656 M $205,396 خرید
55 GSWIFT
GameSwift
GSWIFT
$0.4
2.28% 17.23% $29.942 M $1,268,073 خرید
56 VR
Victoria VR
VR
$0.01
7.57% 35.58% $26.430 M $2,136,890 خرید
57 CAPS
Ternoa
CAPS
$0.02
5.81% 7.95% $26.243 M $467,623 خرید
58 PDT
ParagonsDAO
PDT
$0.1
3.37% 19.36% $21.624 M $20,634 خرید
59 ONIT
ONBUFF
ONIT
$0.02
1.4% 6.51% $20.869 M $439,355 خرید
60 RFOX
RFOX
RFOX
$0.01
7.57% 30.06% $20.812 M $442,284 خرید
61 LOKA
League of Kingdoms Arena
LOKA
$0.2
3.15% 9.88% $20.449 M $3,985,240 خرید
62 BAD
Bad Idea AI
BAD
$0.00000003
10.51% 9.3% $18.856 M $942,298 خرید
63 STOS
Stratos
STOS
$0.9
1.88% 20.2% $18.755 M $242,812 خرید
64 VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.0000003
2.46% 9.65% $16.775 M $5,781,974 خرید
65 FOX
Shapeshift FOX Token
FOX
$0.04
3.81% 15.98% $16.098 M $426,091 خرید
66 PUSH
Push Protocol
PUSH
$0.2
3.76% 8.73% $15.016 M $280,766 خرید
67 MCADE
Metacade
MCADE
$0.01
1.71% 25% $14.655 M $285,869 خرید
68 PTU
Pintu Token
PTU
$0.5
18.7% 87.07% $13.140 M $127,862 خرید
69 LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
4.84% 5.63% $12.515 M $967,924 خرید
70 UNCX
UNCX Network
UNCX
$259.19
1.45% 0.58% $12.045 M $11,170 خرید
71 CULT
Cult DAO
CULT
$0.000002
2.43% 13.73% $12.022 M $586,634 خرید
72 NCDT
Nuco.cloud
NCDT
$0.4
14.78% 56.77% $11.937 M $394,252 خرید
73 CUBE
Somnium Space Cubes
CUBE
$0.9
0.9% 3.91% $11.689 M $45,864 خرید
74 BST
Blocksquare Token
BST
$0.3
0.98% 10.16% $11.376 M $201,314 خرید
75 AVT
Aventus
AVT
$1.76
1.76% 50.94% $10.579 M $431,795 خرید
76 NWC
Newscrypto
NWC
$0.06
3.58% 13.22% $10.470 M $68,146 خرید
77 APM
apM Coin
APM
$0.007
9.03% 24.08% $10.295 M $5,789,407 خرید
78 COT
Cosplay Token
COT
$0.02
1.22% 0.19% $10.196 M $131,307 خرید
79 OOE
OpenOcean
OOE
$0.02
14.87% 64.77% $10.171 M $1,552,681 خرید
80 ERC20
ERC20
ERC20
$0.008
12.77% 4.31% $10.127 M $1,588 خرید
81 LSS
Lossless
LSS
$0.1
1.54% 2.26% $10.040 M $277,216 خرید
82 SQUIDGROW
SquidGrow
SQUIDGROW
$0.000000007
2.35% 3.37% $9.278 M $786,568 خرید
83 DVI
Dvision Network
DVI
$0.01
11.43% 25.8% $9.260 M $1,040,149 خرید
84 OGV
Origin DeFi Governance
OGV
$0.01
0.48% 13.72% $8.886 M $971,747 خرید
85 XTM
Torum
XTM
$0.03
2.59% 15.24% $8.242 M $177,002 خرید
86 XED
Exeedme
XED
$0.08
8.71% 14.96% $7.690 M $126,431 خرید
87 DSLA
DSLA Protocol
DSLA
$0.001
7.39% 7.52% $7.659 M $118,344 خرید
88 NEX
Nash
NEX
$0.1
4.64% 8.2% $7.067 M $4,252 خرید
89 NOW
ChangeNOW Token
NOW
$0.07
0% 8.89% $6.533 M - خرید
90 PBR
PolkaBridge
PBR
$0.07
10.67% 62.25% $5.519 M $1,298,806 خرید
91 MANC
Mancium
MANC
$0.5
0.74% 1.16% $5.339 M $62,726 خرید
92 DCK
DexCheck
DCK
$0.02
2.93% 11.37% $5.198 M $829,424 خرید
93 SHIA
Shiba Saga
SHIA
$0.09
2.4% 21.76% $4.987 M $744,133 خرید
94 NHT
Neighbourhoods
NHT
$0.0004
0.76% 12.25% $3.815 M $343,415 خرید
95 BRG
Bridge Oracle
BRG
$0.0004
0.52% 23.26% $3.759 M $381,675 خرید
96 GST
Green Satoshi Token (ETH)
GST
$0.06
0.64% 3.76% $3.691 M - خرید
97 ADP
Adappter Token
ADP
$0.001
4.13% 20.92% $3.644 M $539,005 خرید
98 INSUR
InsurAce
INSUR
$0.07
9.71% 18.12% $3.412 M $567,238 خرید
99 KROM
Kromatika
KROM
$0.03
9.04% 25.55% $3.164 M $188,487 خرید
100 RPG
Rangers Protocol
RPG
$0.4
0.09% 12.35% $3.151 M $83,638 خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ETH
Ethereum
ETH
$2,335.04
0.87% 7.8%
SHIB
Shiba Inu
SHIB
$0.000009
3.94% 17.83%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.02% 0.03%
MNT
Mantle
MNT
$0.6
3.77% 12%
ARB
Arbitrum
ARB
$1.13
4.63% 2.06%
RNDR
Render
RNDR
$3.74
2.18% 3.07%
SAND
The Sandbox
SAND
$0.5
9.14% 34.09%
FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0.9
0.09% 0.09%
BEAM
Beam
BEAM
$0.01
7.57% 47.74%
AXL
Axelar
AXL
$0.7
0.24% 7.78%
ENJ
Enjin Coin
ENJ
$0.3
1.02% 20.2%
LRC
Loopring
LRC
$0.2
3.04% 14.73%
WLD
Worldcoin
WLD
$2.59
4.94% 2.52%
MASK
Mask Network
MASK
$3.73
2.84% 6.22%
JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0.006
2.34% 13.74%
SFP
SafePal
SFP
$0.7
2.13% 1.93%
ANT
Aragon
ANT
$5.91
1.35% 7.87%
CFG
Centrifuge
CFG
$0.6
6.92% 15.7%
WBETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$2,387.23
0.98% 7.77%
TRAC
OriginTrail
TRAC
$0.5
2.13% 10.82%
CELR
Celer Network
CELR
$0.01
1.19% 20.91%
PLA
PlayDapp
PLA
$0.2
1.38% 8.07%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
1.19% 4.42%
MVL
MVL
MVL
$0.004
1.34% 23.45%
CHR
Chromia
CHR
$0.1
5.49% 8.35%
STG
Stargate Finance
STG
$0.5
3.93% 6.64%
RLC
iExec RLC
RLC
$1.56
3.07% 0.47%
GODS
Gods Unchained
GODS
$0.4
2.04% 2.08%
POND
Marlin
POND
$0.01
2.72% 12.84%
IQ
IQ
IQ
$0.006
3.54% 2.02%
AGRS
Agoras: Currency of Tau
AGRS
$5.74
14.79% 31.78%
HIGH
Highstreet
HIGH
$1.83
3.25% 23.07%
HFT
Hashflow
HFT
$0.3
5.06% 1.31%
HELLO
HELLO Labs
HELLO
$0.1
1.87% 5.45%
XYO
XYO
XYO
$0.006
2.66% 7.9%
ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.02
9.19% 0.03%
ARKM
Arkham
ARKM
$0.5
6.64% 7.3%
GMT
Gomining
GMT
$0.1
1.59% 22.95%
CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.64
3.81% 1.48%
PHA
Phala Network
PHA
$0.1
0.37% 2.53%
RBX
RabbitX
RBX
$0.2
27.2% 87.89%
VRTX
Vertex Protocol
VRTX
$0.4
1.45% 10.52%
TRU
TrueFi
TRU
$0.05
4.48% 2.07%
UNIBOT
UniBot
UNIBOT
$59.56
8.94% 6.17%
FORT
Forta
FORT
$0.1
6.14% 3.31%
EURC
EURC
EURC
$1.08
0.53% 0.87%
BEL
Bella Protocol
BEL
$0.7
1.66% 10.69%
TOKEN
TokenFi
TOKEN
$0.04
7.41% 27.27%
CGPT
ChainGPT
CGPT
$0.1
6% 1.69%
DIA
DIA
DIA
$0.3
2.86% 16.39%
LIT
Litentry
LIT
$0.9
3.63% 6.07%
EXRD
e-Radix
EXRD
$0.05
1.94% 11.3%
CLV
CLV
CLV
$0.04
4.69% 11.51%
VXV
Vectorspace AI
VXV
$0.7
1.13% 0.07%
GSWIFT
GameSwift
GSWIFT
$0.4
2.28% 17.23%
VR
Victoria VR
VR
$0.01
7.57% 35.58%
CAPS
Ternoa
CAPS
$0.02
5.81% 7.95%
PDT
ParagonsDAO
PDT
$0.1
3.37% 19.36%
ONIT
ONBUFF
ONIT
$0.02
1.4% 6.51%
RFOX
RFOX
RFOX
$0.01
7.57% 30.06%
LOKA
League of Kingdoms Arena
LOKA
$0.2
3.15% 9.88%
BAD
Bad Idea AI
BAD
$0.00000003
10.51% 9.3%
STOS
Stratos
STOS
$0.9
1.88% 20.2%
VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.0000003
2.46% 9.65%
FOX
Shapeshift FOX Token
FOX
$0.04
3.81% 15.98%
PUSH
Push Protocol
PUSH
$0.2
3.76% 8.73%
MCADE
Metacade
MCADE
$0.01
1.71% 25%
PTU
Pintu Token
PTU
$0.5
18.7% 87.07%
LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
4.84% 5.63%
UNCX
UNCX Network
UNCX
$259.19
1.45% 0.58%
CULT
Cult DAO
CULT
$0.000002
2.43% 13.73%
NCDT
Nuco.cloud
NCDT
$0.4
14.78% 56.77%
CUBE
Somnium Space Cubes
CUBE
$0.9
0.9% 3.91%
BST
Blocksquare Token
BST
$0.3
0.98% 10.16%
AVT
Aventus
AVT
$1.76
1.76% 50.94%
NWC
Newscrypto
NWC
$0.06
3.58% 13.22%
APM
apM Coin
APM
$0.007
9.03% 24.08%
COT
Cosplay Token
COT
$0.02
1.22% 0.19%
OOE
OpenOcean
OOE
$0.02
14.87% 64.77%
ERC20
ERC20
ERC20
$0.008
12.77% 4.31%
LSS
Lossless
LSS
$0.1
1.54% 2.26%
SQUIDGROW
SquidGrow
SQUIDGROW
$0.000000007
2.35% 3.37%
DVI
Dvision Network
DVI
$0.01
11.43% 25.8%
OGV
Origin DeFi Governance
OGV
$0.01
0.48% 13.72%
XTM
Torum
XTM
$0.03
2.59% 15.24%
XED
Exeedme
XED
$0.08
8.71% 14.96%
DSLA
DSLA Protocol
DSLA
$0.001
7.39% 7.52%
NEX
Nash
NEX
$0.1
4.64% 8.2%
NOW
ChangeNOW Token
NOW
$0.07
0% 8.89%
PBR
PolkaBridge
PBR
$0.07
10.67% 62.25%
MANC
Mancium
MANC
$0.5
0.74% 1.16%
DCK
DexCheck
DCK
$0.02
2.93% 11.37%
SHIA
Shiba Saga
SHIA
$0.09
2.4% 21.76%
NHT
Neighbourhoods
NHT
$0.0004
0.76% 12.25%
BRG
Bridge Oracle
BRG
$0.0004
0.52% 23.26%
GST
Green Satoshi Token (ETH)
GST
$0.06
0.64% 3.76%
ADP
Adappter Token
ADP
$0.001
4.13% 20.92%
INSUR
InsurAce
INSUR
$0.07
9.71% 18.12%
KROM
Kromatika
KROM
$0.03
9.04% 25.55%
RPG
Rangers Protocol
RPG
$0.4
0.09% 12.35%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments