قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم آربیتروم (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.01% $90.606 B $38,656,478,717 خرید
2 USDC
USDC
USDC
$1.00
0% 0.02% $24.550 B $4,202,150,161 خرید
3 LINK
Chainlink
LINK
$15.94
5.08% 0.54% $8.877 B $682,509,902 خرید
4 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.04% 0.08% $5.343 B $260,336,181 خرید
5 UNI
Uniswap
UNI
$6.59
1.37% 5.77% $3.873 B $226,920,778 خرید
6 TUSD
TrueUSD
TUSD
$0.9
0.04% 0% $2.630 B $148,955,774 خرید
7 LDO
Lido DAO
LDO
$2.36
3.61% 3.24% $2.095 B $72,117,047 خرید
8 GRT
The Graph
GRT
$0.1
2.79% 11.58% $1.569 B $86,846,261 خرید
9 ARB
Arbitrum
ARB
$1.13
4.63% 1.86% $1.441 B $409,538,164 خرید
10 MKR
Maker
MKR
$1,401.78
3.51% 7.94% $1.287 B $69,631,372 خرید
11 USDD
USDD
USDD
$0.9
0.13% 0.55% $716.989 M $44,867,221 خرید
12 FXS
Frax Share
FXS
$9.14
1.99% 15.79% $690.072 M $32,818,041 خرید
13 CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
1.25% 13.19% $632.850 M $78,758,997 خرید
14 GNO
Gnosis
GNO
$239.43
1.7% 15.97% $620.029 M $10,642,745 خرید
15 GMX
GMX
GMX
$52.93
3.41% 2.23% $490.682 M $24,029,598 خرید
16 COMP
Compound
COMP
$54.20
2.87% 4.21% $436.074 M $60,940,622 خرید
17 WOO
WOO Network
WOO
$0.2
3.78% 4.73% $428.439 M $11,434,065 خرید
18 LRC
Loopring
LRC
$0.2
2.08% 14.67% $343.424 M $26,524,309 خرید
19 SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.30
3.1% 3.11% $301.704 M $59,334,432 خرید
20 YFI
yearn.finance
YFI
$8,947.71
3.21% 4% $297.351 M $58,298,715 خرید
21 JOE
JOE
JOE
$0.6
1.59% 49.72% $250.503 M $63,094,564 خرید
22 BAL
Balancer
BAL
$4.26
2.92% 7.66% $229.602 M $8,159,641 خرید
23 MAGIC
Magic
MAGIC
$0.8
4.8% 3.97% $221.177 M $66,665,418 خرید
24 LPT
Livepeer
LPT
$6.70
5.95% 1.45% $200.817 M $34,906,845 خرید
25 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$43,604.37
0.57% 10.6% $6.751 B $135,422,582 خرید
26 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0% 0.07% $649.484 M $14,067,611 خرید
27 CELR
Celer Network
CELR
$0.01
1.75% 20.51% $143.886 M $7,380,859 خرید
28 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
1.33% 4.07% $128.449 M $9,531,550 خرید
29 GNS
Gains Network
GNS
$3.93
4.83% 1.62% $119.608 M $7,746,063 خرید
30 KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.7
3.59% 2.31% $118.953 M $23,626,699 خرید
31 STG
Stargate Finance
STG
$0.5
4.01% 6.61% $112.496 M $31,725,124 خرید
32 POND
Marlin
POND
$0.01
2.7% 13.2% $107.335 M $3,542,866 خرید
33 RDNT
Radiant Capital
RDNT
$0.2
4.03% 1.65% $105.034 M $25,454,116 خرید
34 BNT
Bancor
BNT
$0.7
3.91% 1.84% $104.715 M $17,168,089 خرید
35 DODO
DODO
DODO
$0.1
4.78% 19.09% $96.749 M $9,896,993 خرید
36 HFT
Hashflow
HFT
$0.3
5.42% 0.76% $84.269 M $20,803,395 خرید
37 COTI
COTI
COTI
$0.06
3.98% 13.68% $81.529 M $7,252,612 خرید
38 BADGER
Badger DAO
BADGER
$4.24
5.49% 4.25% $78.460 M $11,361,119 خرید
39 CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.60
4.19% 1.65% $72.898 M $189,548,455 خرید
40 SPELL
Spell Token
SPELL
$0.0006
3.52% 6.97% $67.670 M $14,268,923 خرید
41 SYN
Synapse
SYN
$0.4
4.55% 6.07% $65.321 M $6,593,070 خرید
42 LON
Tokenlon Network Token
LON
$0.6
0.38% 2.22% $63.496 M $669,559 خرید
43 ZTX
ZTX
ZTX
$0.03
13.23% 82.13% $63.490 M $8,677,149 خرید
44 VRTX
Vertex Protocol
VRTX
$0.4
1.02% 10.53% $63.313 M $2,313,051 خرید
45 PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0.7
3.47% 0.24% $46.696 M $8,120,920 خرید
46 MCB
MUX Protocol
MCB
$11.94
6.09% 14.04% $45.627 M $370,082 خرید
47 AIDOGE
ArbDoge AI
AIDOGE
$0.0000000002
33.25% 43.95% $39.933 M $36,366,093 خرید
48 DIA
DIA
DIA
$0.3
1.71% 15.01% $38.797 M $6,437,210 خرید
49 CREAM
Cream Finance
CREAM
$17.87
1.42% 4.29% $33.155 M $38,699,325 خرید
50 BIFI
Beefy
BIFI
$386.52
3.88% 1.56% $30.921 M $1,388,558 خرید
51 GSWIFT
GameSwift
GSWIFT
$0.4
0.45% 17.48% $30.506 M $1,280,681 خرید
52 BOND
BarnBridge
BOND
$3.83
1.03% 1.42% $30.297 M $10,342,072 خرید
53 MULTI
Multichain
MULTI
$2.02
2.8% 0.51% $29.414 M $5,558,575 خرید
54 SIS
Symbiosis
SIS
$0.5
22.64% 102.45% $27.527 M $16,023,171 خرید
55 BURGER
BurgerCities
BURGER
$0.4
3.22% 11.6% $22.567 M $4,815,884 خرید
56 HEGIC
Hegic
HEGIC
$0.03
2.26% 21.91% $21.514 M $632,699 خرید
57 PNT
pNetwork
PNT
$0.2
9.09% 12.82% $21.357 M $4,290,784 خرید
58 HDN
Hydranet
HDN
$0.1
4.03% 3.42% $19.286 M $299,238 خرید
59 GYEN
GYEN
GYEN
$0.006
0.49% 1.35% $18.946 M $73,861 خرید
60 DF
dForce
DF
$0.04
0.21% 8.49% $17.431 M $987,120 خرید
61 DVF
rhino.fi
DVF
$0.6
0.58% 6.26% $14.558 M $15,763 خرید
62 SPA
Sperax
SPA
$0.008
5.42% 2.17% $13.991 M $2,119,344 خرید
63 MATH
MATH
MATH
$0.1
4.74% 8.3% $11.524 M $573,393 خرید
64 STFX
STFX
STFX
$0.06
1.64% 21.18% $10.748 M $28,177 خرید
65 SWTH
Carbon Protocol
SWTH
$0.006
1.5% 8.54% $9.606 M $32,277 خرید
66 STRP
Strips Finance
STRP
$2.24
21.76% 89.03% $9.237 M $43,889 خرید
67 RGT
Rari Governance Token
RGT
$0.6
3.34% 13.1% $7.827 M $16,132 خرید
68 DSLA
DSLA Protocol
DSLA
$0.001
8.81% 8.94% $7.544 M $120,560 خرید
69 NEX
Nash
NEX
$0.1
4.83% 8.06% $7.078 M $4,150 خرید
70 MATTER
AntiMatter Token
MATTER
$0.1
7.92% 129.87% $4.981 M $398,157 خرید
71 DHT
dHedge DAO
DHT
$0.1
0.02% 14.92% $4.533 M $10,976 خرید
72 DFYN
Dfyn Network
DFYN
$0.02
5.76% 19.6% $4.504 M $178,126 خرید
73 ROOBEE
ROOBEE
ROOBEE
$0.001
3.92% 22.16% $4.160 M $412,111 خرید
74 BRG
Bridge Oracle
BRG
$0.0004
0.85% 22.75% $3.740 M $375,194 خرید
75 DERI
Deri Protocol
DERI
$0.01
11.6% 0.13% $3.626 M $61,725 خرید
76 KROM
Kromatika
KROM
$0.03
9.09% 25.04% $3.152 M $188,585 خرید
77 O3
O3 Swap
O3
$0.04
1.06% 19.46% $2.298 M $419,043 خرید
78 GOB
Goons of Balatroon
GOB
$0.009
5.65% 56.19% $1.768 M $59,443 خرید
79 ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.07% 0.05% $1.472 M $1,987 خرید
80 PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0.5
2.37% 6.27% $1.072 M $216,664 خرید
81 0xBTC
0xBitcoin
0xBTC
$0.09
13.97% 18.41% $895 K $167,271 خرید
82 ZYB
Zyberswap
ZYB
$0.1
0.26% 25.18% $861 K $47,833 خرید
83 AIBB
BullBear AI
AIBB
$0.0000000004
25.63% 65.98% $824 K $204,722 خرید
84 XY
XY Finance
XY
$0.05
0.03% 42.71% $528 K $37,409 خرید
85 SDT
Stake DAO
SDT
$0.3
4.48% 7.03% $257 K $20,205 خرید
86 NEU
Neutra Finance
NEU
$0.2
1.72% 6.91% $181 K $840 خرید
87 ALN
Aluna.Social
ALN
$0.004
2.43% 24.73% $154 K $54,654 خرید
88 SABLE
Sable Finance
SABLE
$0.01
9.04% 17.19% $53 K $14,266 خرید
89 WETH
WETH
WETH
$2,328.36
1.41% 7.54% - $1,092,699,190 خرید
90 axlUSDC
Axelar Wrapped USDC
axlUSDC
$1.00
0% 0.03% - $11,136,960 خرید
91 DOG
The Doge NFT
DOG
$0.003
10.24% 364.31% - $2,349,334 خرید
92 GRAIL
Camelot Token
GRAIL
$1,660.92
0.32% 22.88% - $2,055,752 خرید
93 pogai
POGAI
pogai
$0.0001
1.52% 1.03% - $1,688,727 خرید
94 AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.08
0.14% 0.92% - $1,309,657 خرید
95 RAB
Rabbit
RAB
$0.003
3.77% 0.29% - $1,051,484 خرید
96 VELA
Vela Exchange
VELA
$0.9
2.12% 8.15% - $933,388 خرید
97 WINR
WINR Protocol
WINR
$0.09
5.7% 10.44% - $833,630 خرید
98 ARBI
ArbiPad
ARBI
$0.0004
29.83% 170.74% - $692,552 خرید
99 MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.29% 0.22% - $572,345 خرید
100 AA
A3S Protocol
AA
$0.4
0.01% 4.75% - $508,171 خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.01%
USDC
USDC
USDC
$1.00
0% 0.02%
LINK
Chainlink
LINK
$15.94
5.08% 0.54%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.04% 0.08%
UNI
Uniswap
UNI
$6.59
1.37% 5.77%
TUSD
TrueUSD
TUSD
$0.9
0.04% 0%
LDO
Lido DAO
LDO
$2.36
3.61% 3.24%
GRT
The Graph
GRT
$0.1
2.79% 11.58%
ARB
Arbitrum
ARB
$1.13
4.63% 1.86%
MKR
Maker
MKR
$1,401.78
3.51% 7.94%
USDD
USDD
USDD
$0.9
0.13% 0.55%
FXS
Frax Share
FXS
$9.14
1.99% 15.79%
CRV
Curve DAO Token
CRV
$0.6
1.25% 13.19%
GNO
Gnosis
GNO
$239.43
1.7% 15.97%
GMX
GMX
GMX
$52.93
3.41% 2.23%
COMP
Compound
COMP
$54.20
2.87% 4.21%
WOO
WOO Network
WOO
$0.2
3.78% 4.73%
LRC
Loopring
LRC
$0.2
2.08% 14.67%
SUSHI
SushiSwap
SUSHI
$1.30
3.1% 3.11%
YFI
yearn.finance
YFI
$8,947.71
3.21% 4%
JOE
JOE
JOE
$0.6
1.59% 49.72%
BAL
Balancer
BAL
$4.26
2.92% 7.66%
MAGIC
Magic
MAGIC
$0.8
4.8% 3.97%
LPT
Livepeer
LPT
$6.70
5.95% 1.45%
WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
$43,604.37
0.57% 10.6%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0% 0.07%
CELR
Celer Network
CELR
$0.01
1.75% 20.51%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
1.33% 4.07%
GNS
Gains Network
GNS
$3.93
4.83% 1.62%
KNC
Kyber Network Crystal v2
KNC
$0.7
3.59% 2.31%
STG
Stargate Finance
STG
$0.5
4.01% 6.61%
POND
Marlin
POND
$0.01
2.7% 13.2%
RDNT
Radiant Capital
RDNT
$0.2
4.03% 1.65%
BNT
Bancor
BNT
$0.7
3.91% 1.84%
DODO
DODO
DODO
$0.1
4.78% 19.09%
HFT
Hashflow
HFT
$0.3
5.42% 0.76%
COTI
COTI
COTI
$0.06
3.98% 13.68%
BADGER
Badger DAO
BADGER
$4.24
5.49% 4.25%
CYBER
CyberConnect
CYBER
$6.60
4.19% 1.65%
SPELL
Spell Token
SPELL
$0.0006
3.52% 6.97%
SYN
Synapse
SYN
$0.4
4.55% 6.07%
LON
Tokenlon Network Token
LON
$0.6
0.38% 2.22%
ZTX
ZTX
ZTX
$0.03
13.23% 82.13%
VRTX
Vertex Protocol
VRTX
$0.4
1.02% 10.53%
PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0.7
3.47% 0.24%
MCB
MUX Protocol
MCB
$11.94
6.09% 14.04%
AIDOGE
ArbDoge AI
AIDOGE
$0.0000000002
33.25% 43.95%
DIA
DIA
DIA
$0.3
1.71% 15.01%
CREAM
Cream Finance
CREAM
$17.87
1.42% 4.29%
BIFI
Beefy
BIFI
$386.52
3.88% 1.56%
GSWIFT
GameSwift
GSWIFT
$0.4
0.45% 17.48%
BOND
BarnBridge
BOND
$3.83
1.03% 1.42%
MULTI
Multichain
MULTI
$2.02
2.8% 0.51%
SIS
Symbiosis
SIS
$0.5
22.64% 102.45%
BURGER
BurgerCities
BURGER
$0.4
3.22% 11.6%
HEGIC
Hegic
HEGIC
$0.03
2.26% 21.91%
PNT
pNetwork
PNT
$0.2
9.09% 12.82%
HDN
Hydranet
HDN
$0.1
4.03% 3.42%
GYEN
GYEN
GYEN
$0.006
0.49% 1.35%
DF
dForce
DF
$0.04
0.21% 8.49%
DVF
rhino.fi
DVF
$0.6
0.58% 6.26%
SPA
Sperax
SPA
$0.008
5.42% 2.17%
MATH
MATH
MATH
$0.1
4.74% 8.3%
STFX
STFX
STFX
$0.06
1.64% 21.18%
SWTH
Carbon Protocol
SWTH
$0.006
1.5% 8.54%
STRP
Strips Finance
STRP
$2.24
21.76% 89.03%
RGT
Rari Governance Token
RGT
$0.6
3.34% 13.1%
DSLA
DSLA Protocol
DSLA
$0.001
8.81% 8.94%
NEX
Nash
NEX
$0.1
4.83% 8.06%
MATTER
AntiMatter Token
MATTER
$0.1
7.92% 129.87%
DHT
dHedge DAO
DHT
$0.1
0.02% 14.92%
DFYN
Dfyn Network
DFYN
$0.02
5.76% 19.6%
ROOBEE
ROOBEE
ROOBEE
$0.001
3.92% 22.16%
BRG
Bridge Oracle
BRG
$0.0004
0.85% 22.75%
DERI
Deri Protocol
DERI
$0.01
11.6% 0.13%
KROM
Kromatika
KROM
$0.03
9.09% 25.04%
O3
O3 Swap
O3
$0.04
1.06% 19.46%
GOB
Goons of Balatroon
GOB
$0.009
5.65% 56.19%
ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.07% 0.05%
PICKLE
Pickle Finance
PICKLE
$0.5
2.37% 6.27%
0xBTC
0xBitcoin
0xBTC
$0.09
13.97% 18.41%
ZYB
Zyberswap
ZYB
$0.1
0.26% 25.18%
AIBB
BullBear AI
AIBB
$0.0000000004
25.63% 65.98%
XY
XY Finance
XY
$0.05
0.03% 42.71%
SDT
Stake DAO
SDT
$0.3
4.48% 7.03%
NEU
Neutra Finance
NEU
$0.2
1.72% 6.91%
ALN
Aluna.Social
ALN
$0.004
2.43% 24.73%
SABLE
Sable Finance
SABLE
$0.01
9.04% 17.19%
WETH
WETH
WETH
$2,328.36
1.41% 7.54%
axlUSDC
Axelar Wrapped USDC
axlUSDC
$1.00
0% 0.03%
DOG
The Doge NFT
DOG
$0.003
10.24% 364.31%
GRAIL
Camelot Token
GRAIL
$1,660.92
0.32% 22.88%
pogai
POGAI
pogai
$0.0001
1.52% 1.03%
AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.08
0.14% 0.92%
RAB
Rabbit
RAB
$0.003
3.77% 0.29%
VELA
Vela Exchange
VELA
$0.9
2.12% 8.15%
WINR
WINR Protocol
WINR
$0.09
5.7% 10.44%
ARBI
ArbiPad
ARBI
$0.0004
29.83% 170.74%
MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.29% 0.22%
AA
A3S Protocol
AA
$0.4
0.01% 4.75%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments