لیست بهترین استیبل کوین ها (غیر متمرکز و متمرکز)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.01% $90.603 B $38,542,703,889 خرید
2 USDC
USDC
USDC
$1.00
0% 0.02% $24.547 B $4,052,520,519 خرید
3 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.03% 0.01% $5.347 B $255,320,433 خرید
4 TUSD
TrueUSD
TUSD
$0.9
0.09% 0.01% $2.631 B $149,656,630 خرید
5 BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0% 0.01% $1.506 B $206,009,001 خرید
6 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0.9
0.01% 0.03% $1.069 B $1,481,274,049 خرید
7 USDD
USDD
USDD
$0.9
0.26% 0.37% $716.956 M $44,962,001 خرید
8 USDP
Pax Dollar
USDP
$0.9
0.15% 0.14% $428.066 M $2,998,052 خرید
9 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.04
0.94% 31.91% $389.255 M $79,554,392 خرید
10 FRAX
Frax
FRAX
$1.00
0.01% 0.07% $649.672 M $11,098,915 خرید
11 LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0.01% 0.13% $190.260 M $1,886,570 خرید
12 USDJ
USDJ
USDJ
$1.12
0.05% 0.54% $171.896 M $1,153,317 خرید
13 PYUSD
PayPal USD
PYUSD
$0.9
0.08% 0.3% $158.718 M $6,220,199 خرید
14 GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$0.9
1.06% 0.26% $147.864 M $426,299 خرید
15 EURS
STASIS EURO
EURS
$1.07
1.12% 2.03% $132.453 M $4,962 خرید
16 vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0.01% 0.19% $108.659 M $91,838,082 خرید
17 USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.9
0.82% 1.57% $106.171 M $412,937 خرید
18 AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$1.07
1.53% 1.21% $76.408 M $8,170,187 خرید
19 SBD
Steem Dollars
SBD
$5.16
0.97% 3.75% $65.393 M $8,181,558 خرید
20 vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0% 0.01% $60.108 M $4,848,374 خرید
21 EURC
EURC
EURC
$1.08
0.57% 0.87% $55.208 M $1,991,876 خرید
22 SUSD
sUSD
SUSD
$1.00
0.35% 0.2% $50.232 M $5,133,386 خرید
23 RSV
Reserve
RSV
$1.39
0.54% 35.88% $40.232 M - خرید
24 EURt
Tether EURt
EURt
$1.07
0.02% 0.74% $39.102 M $2,057,794 خرید
25 FEI
Fei USD
FEI
$0.9
1.43% 0.68% $34.535 M $190,519 خرید
26 CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.4% 0.17% $34.418 M $1,272,409 خرید
27 vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0.01% 0.17% $33.897 M $204,366,636 خرید
28 USDK
USDK
USDK
$0.9
3.46% 4.33% $26.892 M $1,688 خرید
29 XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.72% 1.55% $24.191 M $163,052 خرید
30 GYEN
GYEN
GYEN
$0.006
0.5% 1.38% $18.948 M $73,799 خرید
31 USDV
Verified USD
USDV
$0.9
0.01% 0.07% $17.098 M $1,129,503 خرید
32 OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.02% 0.09% $14.709 M $6,406,165 خرید
33 BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.21% 0.19% $14.550 M $1,789,497 خرید
34 CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.08
0.13% 0.86% $14.248 M $59,499 خرید
35 HUSD
HUSD
HUSD
$0.04
3.03% 3.26% $10.830 M $1,274 خرید
36 IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.42% 0.44% $10.762 M $122,514 خرید
37 vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0.16% $6.166 M $3,980,035 خرید
38 VAI
Vai
VAI
$1.00
0.15% 0.1% $4.212 M $99,485 خرید
39 DJED
Djed
DJED
$1.01
2.16% 0.68% $3.313 M $702,679 خرید
40 ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.11% 0.32% $1.474 M $1,989 خرید
41 EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.3
4.08% 5.25% $890 K $0 خرید
42 BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
9.41% 17.79% $183 K $30,032 خرید
43 ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.0003
2.14% 0.44% $164 K $20 خرید
44 USDH
USDH
USDH
$0.9
0.38% 0.28% - $2,717,073 خرید
45 USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.03% 0.05% - $1,593,313 خرید
46 AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.08
0.06% 0.8% - $1,312,563 خرید
47 GHO
GHO
GHO
$0.9
0.02% 0.01% - $950,580 خرید
48 USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.02% 0.59% - $796,125 خرید
49 WEMIX$
WEMIX Dollar
WEMIX$
$0.9
1.13% 0.33% - $683,826 خرید
50 DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.1
8.25% 37.45% - $632,415 خرید
51 MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.41% 0.27% - $543,226 خرید
52 SDAI
Savings Dai
SDAI
$1.05
0.1% 6.74% - $503,573 خرید
53 HAY
HAY
HAY
$1.00
0.08% 0.12% - $477,188 خرید
54 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.69% 0.63% - $326,188 خرید
55 JUSDT
TON Bridged USDT
JUSDT
$0.9
0.56% 0.5% - $244,668 خرید
56 MTR
Meter Stable
MTR
$0.7
0.8% 2.53% - $202,951 خرید
57 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.8
6.79% 4.17% - $201,044 خرید
58 DUSD
DefiDollar
DUSD
$0.6
0.93% 1.5% - $127,497 خرید
59 xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.04% 0.94% - $112,871 خرید
60 VCHF
VNX Swiss Franc
VCHF
$1.14
0.1% 2.87% - $88,426 خرید
61 BRZ
Brazilian Digital Token
BRZ
$0.1
1.29% 2.25% - $77,544 خرید
62 XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.12
1.8% 3.73% - $70,977 خرید
63 USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.16% 0.05% - $61,920 خرید
64 JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.006
0.5% 1.63% - $40,187 خرید
65 VEUR
VNX EURO
VEUR
$1.11
2.94% 0.98% - $35,316 خرید
66 ONC
One Cash
ONC
$0.06
0.89% 14.84% - $32,733 خرید
67 mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$0.9
0.32% 0.64% - $30,245 خرید
68 MUSD
Mad USD
MUSD
$0.7
2.71% 3.27% - $13,021 خرید
69 MXNt
Tether MXNt
MXNt
$0.05
0.07% 1.57% - $12,354 خرید
70 TRYB
BiLira
TRYB
$0.03
1.18% 0.13% - $9,527 خرید
71 PAR
Parallel
PAR
$1.02
3.55% 72.14% - $8,110 خرید
72 mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.08
0.02% 1.1% - $2,500 خرید
73 CUSD
Coin98 Dollar
CUSD
$0.9
6.54% 2.31% - $1,986 خرید
74 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.2
5.94% 15.78% - $1,238 خرید
75 JUSDC
TON Bridged USDC
JUSDC
$0.8
8.57% 6.96% - $1,209 خرید
76 XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$0.5
5.05% 16.66% - $1,209 خرید
77 YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$0.9
2.65% 2.76% - $1,165 خرید
78 JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.008
4.26% 1.75% - $862 خرید
79 WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.07% 0.68% - $163 خرید
80 DAI+
Overnight DAI+
DAI+
$0.9
0.58% 0.38% - $161 خرید
81 TOR
TOR
TOR
$0.006
5.21% 14.32% - $35 خرید
82 USDB
USD Bancor
USDB
$0.1
2.05% 0.53% - $30 خرید
83 XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.05
0.9% 0.88% - $30 خرید
84 MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
7.58% 3.87% - $3 خرید
85 BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
0.56% 0.23% - - خرید
86 DGD
DigixDAO
DGD
$71.99
1.54% 0.45% - - خرید
87 DGX
Digix Gold Token
DGX
$53.14
1.12% 4.5% - - خرید
88 KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0004
0.68% 9.28% - - خرید
89 DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.1
0% 0% - - خرید
90 1GOLD
1irstGold
1GOLD
$58.01
0% 0.01% - - خرید
91 MUSD
mStable USD
MUSD
$1.00
0% 0.03% - - خرید
92 CADC
CAD Coin
CADC
$0.5
0.01% 37.4% - - خرید
93 IRON
Iron
IRON
$1.52
2.75% 13.61% - - خرید
94 BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.02
0.01% 0% - - خرید
95 USX
dForce USD
USX
$1.00
0.29% 0.66% - - خرید
96 XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
0.69% 7.16% - - خرید
97 STATIK
Statik
STATIK
$0.5
0% 0% - - خرید
98 FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$0.9
0% 4.89% - - خرید
99 USN
USN
USN
$0.9
0.94% 0.97% - - خرید
100 USDS
SpiceUSD
USDS
$0.07
0.96% 8.48% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.02% 0.01%
USDC
USDC
USDC
$1.00
0% 0.02%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.03% 0.01%
TUSD
TrueUSD
TUSD
$0.9
0.09% 0.01%
BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0% 0.01%
FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0.9
0.01% 0.03%
USDD
USDD
USDD
$0.9
0.26% 0.37%
USDP
Pax Dollar
USDP
$0.9
0.15% 0.14%
USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.04
0.94% 31.91%
FRAX
Frax
FRAX
$1.00
0.01% 0.07%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0.01% 0.13%
USDJ
USDJ
USDJ
$1.12
0.05% 0.54%
PYUSD
PayPal USD
PYUSD
$0.9
0.08% 0.3%
GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$0.9
1.06% 0.26%
EURS
STASIS EURO
EURS
$1.07
1.12% 2.03%
vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0.01% 0.19%
USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.9
0.82% 1.57%
AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$1.07
1.53% 1.21%
SBD
Steem Dollars
SBD
$5.16
0.97% 3.75%
vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0% 0.01%
EURC
EURC
EURC
$1.08
0.57% 0.87%
SUSD
sUSD
SUSD
$1.00
0.35% 0.2%
RSV
Reserve
RSV
$1.39
0.54% 35.88%
EURt
Tether EURt
EURt
$1.07
0.02% 0.74%
FEI
Fei USD
FEI
$0.9
1.43% 0.68%
CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.4% 0.17%
vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0.01% 0.17%
USDK
USDK
USDK
$0.9
3.46% 4.33%
XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.72% 1.55%
GYEN
GYEN
GYEN
$0.006
0.5% 1.38%
USDV
Verified USD
USDV
$0.9
0.01% 0.07%
OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.02% 0.09%
BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.21% 0.19%
CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.08
0.13% 0.86%
HUSD
HUSD
HUSD
$0.04
3.03% 3.26%
IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.42% 0.44%
vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0.16%
VAI
Vai
VAI
$1.00
0.15% 0.1%
DJED
Djed
DJED
$1.01
2.16% 0.68%
ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.11% 0.32%
EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.3
4.08% 5.25%
BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
9.41% 17.79%
ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.0003
2.14% 0.44%
USDH
USDH
USDH
$0.9
0.38% 0.28%
USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.03% 0.05%
AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.08
0.06% 0.8%
GHO
GHO
GHO
$0.9
0.02% 0.01%
USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.02% 0.59%
WEMIX$
WEMIX Dollar
WEMIX$
$0.9
1.13% 0.33%
DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.1
8.25% 37.45%
MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.41% 0.27%
SDAI
Savings Dai
SDAI
$1.05
0.1% 6.74%
HAY
HAY
HAY
$1.00
0.08% 0.12%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.69% 0.63%
JUSDT
TON Bridged USDT
JUSDT
$0.9
0.56% 0.5%
MTR
Meter Stable
MTR
$0.7
0.8% 2.53%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.8
6.79% 4.17%
DUSD
DefiDollar
DUSD
$0.6
0.93% 1.5%
xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.04% 0.94%
VCHF
VNX Swiss Franc
VCHF
$1.14
0.1% 2.87%
BRZ
Brazilian Digital Token
BRZ
$0.1
1.29% 2.25%
XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.12
1.8% 3.73%
USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.16% 0.05%
JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.006
0.5% 1.63%
VEUR
VNX EURO
VEUR
$1.11
2.94% 0.98%
ONC
One Cash
ONC
$0.06
0.89% 14.84%
mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$0.9
0.32% 0.64%
MUSD
Mad USD
MUSD
$0.7
2.71% 3.27%
MXNt
Tether MXNt
MXNt
$0.05
0.07% 1.57%
TRYB
BiLira
TRYB
$0.03
1.18% 0.13%
PAR
Parallel
PAR
$1.02
3.55% 72.14%
mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.08
0.02% 1.1%
CUSD
Coin98 Dollar
CUSD
$0.9
6.54% 2.31%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.2
5.94% 15.78%
JUSDC
TON Bridged USDC
JUSDC
$0.8
8.57% 6.96%
XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$0.5
5.05% 16.66%
YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$0.9
2.65% 2.76%
JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.008
4.26% 1.75%
WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.07% 0.68%
DAI+
Overnight DAI+
DAI+
$0.9
0.58% 0.38%
TOR
TOR
TOR
$0.006
5.21% 14.32%
USDB
USD Bancor
USDB
$0.1
2.05% 0.53%
XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.05
0.9% 0.88%
MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
7.58% 3.87%
BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
0.56% 0.23%
DGD
DigixDAO
DGD
$71.99
1.54% 0.45%
DGX
Digix Gold Token
DGX
$53.14
1.12% 4.5%
KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0004
0.68% 9.28%
DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.1
0% 0%
1GOLD
1irstGold
1GOLD
$58.01
0% 0.01%
MUSD
mStable USD
MUSD
$1.00
0% 0.03%
CADC
CAD Coin
CADC
$0.5
0.01% 37.4%
IRON
Iron
IRON
$1.52
2.75% 13.61%
BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.02
0.01% 0%
USX
dForce USD
USX
$1.00
0.29% 0.66%
XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
0.69% 7.16%
STATIK
Statik
STATIK
$0.5
0% 0%
FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$0.9
0% 4.89%
USN
USN
USN
$0.9
0.94% 0.97%
USDS
SpiceUSD
USDS
$0.07
0.96% 8.48%

بدون شک بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارز‌‌ها همیشه می‌‌تواند یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای خرید باشد. اما بیت کوین و اتریوم به دلیل دامنه نوسانات زیاد قیمت، برای افرادی که جانب احتیاط را نگه می‌‌دارند، گزینه مناسبی نیستند. در این مواقع استیبل کوین ها (Stablecoin) هستند که وارد عرصه می‌شوند و اجازه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک را به کاربران می‌‌دهند.

سرمایه‌گذاری روی استیبل کوین‌‌ها شما را از خطرات ناشی از نوسان قیمت حفظ می‌‌کند.

در نگاه اول تتر بهترین استیبل کوین برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌‌رسد. اما باید بدانید که علاوه بر تتر، ارزهای باثبات دیگری هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. با هم برخی از این رمزارزها را بررسی می‌‌کنیم. اما قبل از آن بهتر است در مورد این ارزهای دیجیتال اطلاعاتی به دست بیاوریم.

استیبل کوین (stablecoin) چیست؟

استیبل کوین یک نوع ارز دیجیتال است که از نوسانات قیمت در امان است. این ارزها از پشتیبانی ارزهای فیات یا الگوریتمی خاص جهت ثبات قیمت بهره‌‌مند هستند. پشتیبانی این ارزها با اتصال به یک ارز پایدار دیگر یا همان الگو‌‌های خاص صورت می‌‌پذیرد. در ادامه این مطلب، به مرور با ویژگی‌‌های بیشتری از استیبل کوین‌‌ها آشنا می‌‌شویم. انتخاب بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بدون شناخت انواع آن کار ساده‌‌ای نیست.

انواع استیبل کوین

همان‌طور که گفتیم، تتر فقط یکی از استیبل کوین‌‌ها است؛ بنابراین هر ارز با قیمت ثابت می‌‌تواند نماینده یکی از انواع استیبل کوین‌ها باشد.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه ارزهای فیات

مدیریت اکثر این نوع ارزها به صورت متمرکز است. پشتیبان تتر و ارزهای مشابه، ارزهای فیاتی مانند یوان چین، یورو و دلار آمریکا است. ارزش‌گذاری تتر به صورت 1:1 صورت می‌‌پذیرد. به معنی دیگر قیمت تتر همیشه برابر با یک دلار است.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کالا

برخی از بهترین استیبل کوین ها از طریق کالاهای سخت مانند املاک و طلا و حتی برخی از فلزات گران‌‌بهای دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. گفتنی است که متداول‌‌ترین وثیقه در زمینه استیبل کوین‌‌ها با پشتوانه کالا، طلا است. این نوع پشتوانه، برخی شبهات پیرامون بیت کوین و حتی ارزهای فیات را قوت بخشیده است.بهترین استیبل کوین

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو اندکی با ارزهای نوع اول متفاوت‌اند. این ارزها با ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. اما آیا هر ارزی می‌‌تواند به‌ عنوان پشتیبان انتخاب شود؟ پاسخ منفی است. ارزهای پشتیبان استیبل کوین‌‌ها باید دو ویژگی داشته باشند. اول اینکه ارزش آنها باید چندبرابر ارز هدف باشد. به عنوان مثال بیت کوین می‌‌تواند به عنوان پشتوانه این مدل استیبل کوین مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر نیز جلوگیری از تأثیر نوسانات بر قیمت استیبل کوین است.

استیبل کوین‌‌های بدون پشتوانه

در تعریف استیبل کوین گفتیم که برخی از آنها برای ثابت نگهداری قیمت از یک الگوی خاص پیروی می‌‌کنند. هر ارز باثباتی می‌‌تواند در فهرست بهترین استیبل کوین ها قرار بگیرد و ارزهای بدون پشتوانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان مثال برخی از قراردادهای هوشمند می‌‌توانند به عنوان پشتوانه برای این ارزها انتخاب شوند. البته این قراردادها باید مبتنی بر یک پلتفرم غیر متمرکز باشند که قبول شوند. رابرت سامس (Robert Sams) مبدع و مبتکر این نوع ارزها است. وی در سال 2014 با انتشار وایت پیپر ارز فدرال رزرو یا fedcoin پایه‌گذاری این ارزها را آغاز کرد.

آشنایی با انواع استیبل کوین، اولین گام در شناخت و معرفی بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بود که با هم مرور کردیم.

بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو

قبل از معرفی برخی از بهترین استیبل کوین ها، بهتر است یک نکته مهم را برای شما بازگویی کنیم. تقدم ‌و تأخر ارزها در این مطلب نشانه برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست. هرچند که برخی از آنها نام و آوازة بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارند. با هم برخی از این ارزهای با ثبات قیمتی (استیبل کوین) را بررسی می‌‌کنیم.

تتر (Tether)

ارز دیجیتال تتر (USDT) را می‌توان مشهورترین و تقریباً کاربردی‌‌ترین استیبل کوین در دنیای رمزارزها دانست. پشتوانه این ارز دلار امریکا است و نسبت آن نیز 1:1 است. تقریباً می‌‌توان گفت بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی، تتر را در لیست ارزهای قابل خرید و فروش خود قرار داده‌‌اند.

تتر در برخی از صرافی‌‌ها به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
بهترین استیبل کوین

یو اس‌ دی کوین (USD Coin)

یواس‌دی سی (USDC) یکی از استیبل کوین‌‌هایی است که پشتوانه آن صرافی بزرگ Coinbase است.

پکسوس (Paxos Standard)

در سال 2018 شایعه‌‌ای در بین کاربران ارزهای دیجیتال به وجود آمد که بر اساس آن تتر هیچ پشتوانه‌‌ای نداشت. در این هنگام تتر از حساب خود در بانکی در باهاماس به مبلغ 1.8 میلیارد دلار رونمایی کرد، اما نتوانست از تولد پکسوس استاندارد (PAX) جلوگیری کند. پکسوس نیز مانند تتر با نسبت 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی می‌‌شود.

بایننس ‌‌یو‌‌ اس‌‌ دی (Binance USD)

وقتی صرافی کوین بیس، از یک استیبل کوین پشتیبانی می‌‌کند، چرا صرافی بایننس اقدام به پشتیبانی از یکی از بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو نکند؟ صرافی Binance نیز یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا و با نسبت ۱:۱ منتشر کرده است که بایننس یواس‌دی (BUSD) نام دارد.

ترو یو‌‌ اس‌‌ دی (TrueUSD)

بی‌انصافی است که در میان فهرست بهترین استیبل کوین ها، نامی از TUSD نبریم. ترو یواس‌دی به ‌صورت 100 درصدی از پشتیبانی دلار برخوردار است. اما این بهترین ویژگی آن نیست. ترو یواس‌‌دی کارمزد انتقال کمتری نسبت به ارزهای فیات دارد و در مقابل نرخ بهره بالاتری در مقایسه با آنها دارد. همچنین تبدیل آن به ارز فیات سرعت قابل قبولی دارد.

بدون شک توجه به مزایا یا معایب مطرح شده، استفاده از استیبل کوین‌‌ها امری ضروری است. ما در این صفحه سعی کردیم شما را با برخی از بهترین استیبل کوین ها و البته انواع آن آشنا کنیم. گفتنی است که در بازار ارزهای دیجیتال استیبل کوین‌‌های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است از جهاتی نسبت به دیگر ارزها برتری داشته باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

4 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

مطلب جالبی بود

سلام ausd هم استیبل کوینه؟واینکه اعتبار استیبل کوینا بر اساس پشتوانه متفاوته ایا؟

سلام لیست ارزهای وب ۳ رو میخواستم از کدوم قسمت باید مشاهده کنم

سلام خدمت شما
در پیج اینستاگرام رمزارز یک پست داریم که رمزارزهای مهم در حوزه وب ۳ را معرفی کردیم.