لیست بهترین استیبل کوین ها (غیر متمرکز و متمرکز)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.08% 0.09% $107.480 B $122,220,727,963 خرید
2 USDC
USDC
USDC
$1.00
0.01% 0.01% $32.317 B $12,575,383,904 خرید
3 DAI
Dai
DAI
$1.00
0.02% 0% $5.347 B $896,781,882 خرید
4 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$1.00
0.09% 0.1% $3.962 B $10,776,183,696 خرید
5 USDD
USDD
USDD
$0.9
0.03% 0.02% $722.370 M $10,296,074 خرید
6 TUSD
TrueUSD
TUSD
$1.00
0.16% 0.08% $509.842 M $83,386,704 خرید
7 USDe
Ethena USDe
USDe
$0.9
0.08% 0.21% $2.368 B $210,949,120 خرید
8 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.05% 0.1% $647.351 M $76,945,110 خرید
9 PYUSD
PayPal USD
PYUSD
$0.9
0.06% 0.03% $191.897 M $26,248,840 خرید
10 USDJ
USDJ
USDJ
$1.11
0.2% 0.64% $170.513 M $387,014 خرید
11 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.01
14.42% 37.22% $144.822 M $66,500,274 خرید
12 CRVUSD
crvUSD
CRVUSD
$0.9
0% 0.09% $140.041 M $114,012,657 خرید
13 USDP
Pax Dollar
USDP
$1.00
1.93% 0.15% $139.880 M $4,384,176 خرید
14 EURS
STASIS EURO
EURS
$1.05
0.85% 2.53% $130.909 M $2,006,146 خرید
15 GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$1.00
0.12% 0.29% $118.267 M $2,310,937 خرید
16 LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0% 0.08% $114.932 M $3,113,531 خرید
17 vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0% 0.12% $112.909 M - خرید
18 USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.8
1.12% 0.12% $98.089 M $249,298 خرید
19 BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0.03% 0.29% $70.628 M $37,045,895 خرید
20 AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$1.06
0.3% 2.27% $60.346 M $6,320,941 خرید
21 vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0% 0.27% $60.222 M - خرید
22 SBD
Steem Dollars
SBD
$3.80
7.2% 15.83% $50.049 M $2,164,586 خرید
23 SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.15% 0.17% $47.826 M $14,013,346 خرید
24 EURC
EURC
EURC
$1.05
1.96% 3.23% $46.308 M $2,987,175 خرید
25 RSV
Reserve
RSV
$1.60
3.52% 6.78% $46.225 M - خرید
26 EURt
Tether EURt
EURt
$1.05
0.19% 1.46% $38.377 M $4,265,431 خرید
27 CUSD
Celo Dollar
CUSD
$1.00
0.25% 0.19% $37.951 M $8,953,994 خرید
28 XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.34% 0.67% $36.472 M $936,781 خرید
29 vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0% 0.04% $35.112 M - خرید
30 USDK
USDK
USDK
$0.8
1.26% 1.68% $25.324 M $1,397 خرید
31 ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.05% 0.11% $19.030 M $32,792 خرید
32 USDV
Verified USD
USDV
$0.9
0.06% 0.03% $17.123 M $13,385,491 خرید
33 MKUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$0.9
0.26% 1.4% $16.612 M $2,237,135 خرید
34 FEI
Fei USD
FEI
$0.9
6.43% 2.8% $15.245 M $48,591 خرید
35 BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.63% 3% $13.779 M $2,558,560 خرید
36 GYEN
GYEN
GYEN
$0.006
0.26% 0.55% $13.619 M $85,487 خرید
37 IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00005
0.19% 3.46% $11.398 M $1,821,219 خرید
38 HUSD
HUSD
HUSD
$0.04
0.23% 1.19% $10.335 M $1,818 خرید
39 CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.05
0.52% 2.69% $9.926 M $1,950,854 خرید
40 OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.01% 0.04% $8.712 M $542,308 خرید
41 vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0.12% $6.386 M - خرید
42 VAI
Vai
VAI
$0.9
0.2% 0.03% $4.808 M $85,644 خرید
43 DJED
Djed
DJED
$0.9
0.02% 0.03% $3.277 M $789,374 خرید
44 VEUR
VNX Euro
VEUR
$1.07
0.07% 0.57% $2.386 M $324,603 خرید
45 EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.7
8.91% 25.09% $2.065 M - خرید
46 VCHF
VNX Swiss Franc
VCHF
$1.10
0.21% 1.01% $1.748 M $258,611 خرید
47 USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.05% 0.14% $758 K $123,863 خرید
48 ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.0005
1.29% 2.34% $236 K - خرید
49 BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
2.38% 7% $208 K $15,546 خرید
50 IDRX
IDRX
IDRX
$0.00006
2.06% 2.72% $162 K $37,917 خرید
51 SDAI
Savings Dai
SDAI
$1.07
0.06% 0.23% - $13,051,922 خرید
52 GHO
GHO
GHO
$0.9
0.04% 0.09% - $5,454,360 خرید
53 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.29% 0.1% - $5,399,391 خرید
54 sUSDe
Ethena Staked USDe
sUSDe
$1.03
0.57% 0.55% - $4,517,157 خرید
55 USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
1.02% 0.15% - $3,678,422 خرید
56 JUSDT
TON Bridged USDT
JUSDT
$0.5
11.67% 44.61% - $2,867,527 خرید
57 AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.06
0.52% 2.15% - $2,452,394 خرید
58 lisUSD
lisUSD
lisUSD
$0.9
0.14% 0.1% - $1,278,392 خرید
59 BRZ
Brazilian Digital Token
BRZ
$0.1
3.08% 4.56% - $1,213,413 خرید
60 USDH
USDH
USDH
$0.9
1.52% 4.17% - $1,079,407 خرید
61 MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.63% 1.22% - $1,017,771 خرید
62 USDZ
Zedxion
USDZ
$0.9
0.12% 0.09% - $782,878 خرید
63 AMAPT
Amnis Finance
AMAPT
$8.72
6.17% 34.07% - $745,244 خرید
64 WUSD
Worldwide USD
WUSD
$0.9
0.13% 0.38% - $450,985 خرید
65 FXD
Fathom Dollar
FXD
$0.9
0.29% 0.28% - $382,374 خرید
66 DRAM
DRAM
DRAM
$1.00
0.05% 0.04% - $219,640 خرید
67 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.6
16.71% 38.78% - $204,267 خرید
68 xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.09% 1.32% - $174,528 خرید
69 IST
Inter Stable Token
IST
$1.00
0.02% 0.51% - $158,980 خرید
70 mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$1.00
0.84% 0.33% - $105,118 خرید
71 JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.006
0.68% 2.27% - $98,831 خرید
72 DUSD
Decentralized USD (DefiChain)
DUSD
$0.4
2% 7.44% - $71,615 خرید
73 DAI+
Overnight DAI+
DAI+
$1.00
0.2% 0.03% - $59,088 خرید
74 MTR
Meter Stable
MTR
$0.8
1.05% 8.42% - $57,230 خرید
75 USX
dForce USD
USX
$0.9
0.5% 3.05% - $41,822 خرید
76 WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.46% 0.17% - $25,457 خرید
77 mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.06
0.32% 2.65% - $21,657 خرید
78 ONC
One Cash
ONC
$0.09
5.44% 8.66% - $14,247 خرید
79 PAR
Parallel
PAR
$1.02
0.41% 4.85% - $13,477 خرید
80 XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.13
3.72% 0.66% - $12,724 خرید
81 TRYB
BiLira
TRYB
$0.02
1.07% 5.6% - $12,342 خرید
82 ZARP
ZARP Stablecoin
ZARP
$0.05
0.24% 1.67% - $10,995 خرید
83 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.4
0.31% 12.75% - $7,857 خرید
84 JUSDC
TON Bridged USDC
JUSDC
$0.1
121.67% 272.82% - $4,626 خرید
85 MUSD
Mad USD
MUSD
$0.3
5.72% 7.1% - $2,935 خرید
86 TOR
TOR
TOR
$0.01
4.97% 11.02% - $1,330 خرید
87 MXNt
Tether MXNt
MXNt
$0.06
0.69% 0.12% - $1,272 خرید
88 XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$0.3
33.26% 29.66% - $1,066 خرید
89 JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.007
3.91% 5.38% - $623 خرید
90 XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
4.51% 14.84% - $398 خرید
91 YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$0.9
0.12% 0.09% - $189 خرید
92 MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
0.09% 3% - $167 خرید
93 XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.05
0.08% 0.01% - $126 خرید
94 USN
USN
USN
$0.8
0.05% 1.14% - $125 خرید
95 USDS
SpiceUSD
USDS
$0.1
9.41% 15.14% - $113 خرید
96 USDB
USD Bancor
USDB
$0.3
3.96% 1.28% - $9 خرید
97 WEMIX$
WEMIX Dollar
WEMIX$
$1.00
0.12% 0.31% - $3 خرید
98 KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0006
0.32% 8.41% - $1 خرید
99 DGD
DigixDAO
DGD
$74.18
2.83% 4.99% - - خرید
100 DGX
Digix Gold Token
DGX
$44.45
1.71% 5.83% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether USDt
USDT
$1.00
0.08% 0.09%
USDC
USDC
USDC
$1.00
0.01% 0.01%
DAI
Dai
DAI
$1.00
0.02% 0%
FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$1.00
0.09% 0.1%
USDD
USDD
USDD
$0.9
0.03% 0.02%
TUSD
TrueUSD
TUSD
$1.00
0.16% 0.08%
USDe
Ethena USDe
USDe
$0.9
0.08% 0.21%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.05% 0.1%
PYUSD
PayPal USD
PYUSD
$0.9
0.06% 0.03%
USDJ
USDJ
USDJ
$1.11
0.2% 0.64%
USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.01
14.42% 37.22%
CRVUSD
crvUSD
CRVUSD
$0.9
0% 0.09%
USDP
Pax Dollar
USDP
$1.00
1.93% 0.15%
EURS
STASIS EURO
EURS
$1.05
0.85% 2.53%
GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$1.00
0.12% 0.29%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$0.9
0% 0.08%
vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0% 0.12%
USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.8
1.12% 0.12%
BUSD
BUSD
BUSD
$1.00
0.03% 0.29%
AEUR
Anchored Coins AEUR
AEUR
$1.06
0.3% 2.27%
vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0% 0.27%
SBD
Steem Dollars
SBD
$3.80
7.2% 15.83%
SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.15% 0.17%
EURC
EURC
EURC
$1.05
1.96% 3.23%
RSV
Reserve
RSV
$1.60
3.52% 6.78%
EURt
Tether EURt
EURt
$1.05
0.19% 1.46%
CUSD
Celo Dollar
CUSD
$1.00
0.25% 0.19%
XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.34% 0.67%
vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0% 0.04%
USDK
USDK
USDK
$0.8
1.26% 1.68%
ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.05% 0.11%
USDV
Verified USD
USDV
$0.9
0.06% 0.03%
MKUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$0.9
0.26% 1.4%
FEI
Fei USD
FEI
$0.9
6.43% 2.8%
BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.63% 3%
GYEN
GYEN
GYEN
$0.006
0.26% 0.55%
IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00005
0.19% 3.46%
HUSD
HUSD
HUSD
$0.04
0.23% 1.19%
CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.05
0.52% 2.69%
OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.01% 0.04%
vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0.12%
VAI
Vai
VAI
$0.9
0.2% 0.03%
DJED
Djed
DJED
$0.9
0.02% 0.03%
VEUR
VNX Euro
VEUR
$1.07
0.07% 0.57%
EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.7
8.91% 25.09%
VCHF
VNX Swiss Franc
VCHF
$1.10
0.21% 1.01%
USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.05% 0.14%
ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.0005
1.29% 2.34%
BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
2.38% 7%
IDRX
IDRX
IDRX
$0.00006
2.06% 2.72%
SDAI
Savings Dai
SDAI
$1.07
0.06% 0.23%
GHO
GHO
GHO
$0.9
0.04% 0.09%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.29% 0.1%
sUSDe
Ethena Staked USDe
sUSDe
$1.03
0.57% 0.55%
USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
1.02% 0.15%
JUSDT
TON Bridged USDT
JUSDT
$0.5
11.67% 44.61%
AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.06
0.52% 2.15%
lisUSD
lisUSD
lisUSD
$0.9
0.14% 0.1%
BRZ
Brazilian Digital Token
BRZ
$0.1
3.08% 4.56%
USDH
USDH
USDH
$0.9
1.52% 4.17%
MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.63% 1.22%
USDZ
Zedxion
USDZ
$0.9
0.12% 0.09%
AMAPT
Amnis Finance
AMAPT
$8.72
6.17% 34.07%
WUSD
Worldwide USD
WUSD
$0.9
0.13% 0.38%
FXD
Fathom Dollar
FXD
$0.9
0.29% 0.28%
DRAM
DRAM
DRAM
$1.00
0.05% 0.04%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.6
16.71% 38.78%
xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.09% 1.32%
IST
Inter Stable Token
IST
$1.00
0.02% 0.51%
mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$1.00
0.84% 0.33%
JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.006
0.68% 2.27%
DUSD
Decentralized USD (DefiChain)
DUSD
$0.4
2% 7.44%
DAI+
Overnight DAI+
DAI+
$1.00
0.2% 0.03%
MTR
Meter Stable
MTR
$0.8
1.05% 8.42%
USX
dForce USD
USX
$0.9
0.5% 3.05%
WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.46% 0.17%
mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.06
0.32% 2.65%
ONC
One Cash
ONC
$0.09
5.44% 8.66%
PAR
Parallel
PAR
$1.02
0.41% 4.85%
XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.13
3.72% 0.66%
TRYB
BiLira
TRYB
$0.02
1.07% 5.6%
ZARP
ZARP Stablecoin
ZARP
$0.05
0.24% 1.67%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.4
0.31% 12.75%
JUSDC
TON Bridged USDC
JUSDC
$0.1
121.67% 272.82%
MUSD
Mad USD
MUSD
$0.3
5.72% 7.1%
TOR
TOR
TOR
$0.01
4.97% 11.02%
MXNt
Tether MXNt
MXNt
$0.06
0.69% 0.12%
XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$0.3
33.26% 29.66%
JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.007
3.91% 5.38%
XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
4.51% 14.84%
YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$0.9
0.12% 0.09%
MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
0.09% 3%
XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.05
0.08% 0.01%
USN
USN
USN
$0.8
0.05% 1.14%
USDS
SpiceUSD
USDS
$0.1
9.41% 15.14%
USDB
USD Bancor
USDB
$0.3
3.96% 1.28%
WEMIX$
WEMIX Dollar
WEMIX$
$1.00
0.12% 0.31%
KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0006
0.32% 8.41%
DGD
DigixDAO
DGD
$74.18
2.83% 4.99%
DGX
Digix Gold Token
DGX
$44.45
1.71% 5.83%

بدون شک بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارز‌‌ها همیشه می‌‌تواند یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای خرید باشد. اما بیت کوین و اتریوم به دلیل دامنه نوسانات زیاد قیمت، برای افرادی که جانب احتیاط را نگه می‌‌دارند، گزینه مناسبی نیستند. در این مواقع استیبل کوین ها (Stablecoin) هستند که وارد عرصه می‌شوند و اجازه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک را به کاربران می‌‌دهند.

سرمایه‌گذاری روی استیبل کوین‌‌ها شما را از خطرات ناشی از نوسان قیمت حفظ می‌‌کند.

در نگاه اول تتر بهترین استیبل کوین برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌‌رسد. اما باید بدانید که علاوه بر تتر، ارزهای باثبات دیگری هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. با هم برخی از این رمزارزها را بررسی می‌‌کنیم. اما قبل از آن بهتر است در مورد این ارزهای دیجیتال اطلاعاتی به دست بیاوریم.

استیبل کوین (stablecoin) چیست؟

استیبل کوین یک نوع ارز دیجیتال است که از نوسانات قیمت در امان است. این ارزها از پشتیبانی ارزهای فیات یا الگوریتمی خاص جهت ثبات قیمت بهره‌‌مند هستند. پشتیبانی این ارزها با اتصال به یک ارز پایدار دیگر یا همان الگو‌‌های خاص صورت می‌‌پذیرد. در ادامه این مطلب، به مرور با ویژگی‌‌های بیشتری از استیبل کوین‌‌ها آشنا می‌‌شویم. انتخاب بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بدون شناخت انواع آن کار ساده‌‌ای نیست.

انواع استیبل کوین

همان‌طور که گفتیم، تتر فقط یکی از استیبل کوین‌‌ها است؛ بنابراین هر ارز با قیمت ثابت می‌‌تواند نماینده یکی از انواع استیبل کوین‌ها باشد.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه ارزهای فیات

مدیریت اکثر این نوع ارزها به صورت متمرکز است. پشتیبان تتر و ارزهای مشابه، ارزهای فیاتی مانند یوان چین، یورو و دلار آمریکا است. ارزش‌گذاری تتر به صورت 1:1 صورت می‌‌پذیرد. به معنی دیگر قیمت تتر همیشه برابر با یک دلار است.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کالا

برخی از بهترین استیبل کوین ها از طریق کالاهای سخت مانند املاک و طلا و حتی برخی از فلزات گران‌‌بهای دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. گفتنی است که متداول‌‌ترین وثیقه در زمینه استیبل کوین‌‌ها با پشتوانه کالا، طلا است. این نوع پشتوانه، برخی شبهات پیرامون بیت کوین و حتی ارزهای فیات را قوت بخشیده است.بهترین استیبل کوین

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو اندکی با ارزهای نوع اول متفاوت‌اند. این ارزها با ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. اما آیا هر ارزی می‌‌تواند به‌ عنوان پشتیبان انتخاب شود؟ پاسخ منفی است. ارزهای پشتیبان استیبل کوین‌‌ها باید دو ویژگی داشته باشند. اول اینکه ارزش آنها باید چندبرابر ارز هدف باشد. به عنوان مثال بیت کوین می‌‌تواند به عنوان پشتوانه این مدل استیبل کوین مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر نیز جلوگیری از تأثیر نوسانات بر قیمت استیبل کوین است.

استیبل کوین‌‌های بدون پشتوانه

در تعریف استیبل کوین گفتیم که برخی از آنها برای ثابت نگهداری قیمت از یک الگوی خاص پیروی می‌‌کنند. هر ارز باثباتی می‌‌تواند در فهرست بهترین استیبل کوین ها قرار بگیرد و ارزهای بدون پشتوانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان مثال برخی از قراردادهای هوشمند می‌‌توانند به عنوان پشتوانه برای این ارزها انتخاب شوند. البته این قراردادها باید مبتنی بر یک پلتفرم غیر متمرکز باشند که قبول شوند. رابرت سامس (Robert Sams) مبدع و مبتکر این نوع ارزها است. وی در سال 2014 با انتشار وایت پیپر ارز فدرال رزرو یا fedcoin پایه‌گذاری این ارزها را آغاز کرد.

آشنایی با انواع استیبل کوین، اولین گام در شناخت و معرفی بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بود که با هم مرور کردیم.

بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو

قبل از معرفی برخی از بهترین استیبل کوین ها، بهتر است یک نکته مهم را برای شما بازگویی کنیم. تقدم ‌و تأخر ارزها در این مطلب نشانه برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست. هرچند که برخی از آنها نام و آوازة بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارند. با هم برخی از این ارزهای با ثبات قیمتی (استیبل کوین) را بررسی می‌‌کنیم.

تتر (Tether)

ارز دیجیتال تتر (USDT) را می‌توان مشهورترین و تقریباً کاربردی‌‌ترین استیبل کوین در دنیای رمزارزها دانست. پشتوانه این ارز دلار امریکا است و نسبت آن نیز 1:1 است. تقریباً می‌‌توان گفت بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی، تتر را در لیست ارزهای قابل خرید و فروش خود قرار داده‌‌اند.

تتر در برخی از صرافی‌‌ها به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
بهترین استیبل کوین

یو اس‌ دی کوین (USD Coin)

یواس‌دی سی (USDC) یکی از استیبل کوین‌‌هایی است که پشتوانه آن صرافی بزرگ Coinbase است.

پکسوس (Paxos Standard)

در سال 2018 شایعه‌‌ای در بین کاربران ارزهای دیجیتال به وجود آمد که بر اساس آن تتر هیچ پشتوانه‌‌ای نداشت. در این هنگام تتر از حساب خود در بانکی در باهاماس به مبلغ 1.8 میلیارد دلار رونمایی کرد، اما نتوانست از تولد پکسوس استاندارد (PAX) جلوگیری کند. پکسوس نیز مانند تتر با نسبت 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی می‌‌شود.

بایننس ‌‌یو‌‌ اس‌‌ دی (Binance USD)

وقتی صرافی کوین بیس، از یک استیبل کوین پشتیبانی می‌‌کند، چرا صرافی بایننس اقدام به پشتیبانی از یکی از بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو نکند؟ صرافی Binance نیز یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا و با نسبت ۱:۱ منتشر کرده است که بایننس یواس‌دی (BUSD) نام دارد.

ترو یو‌‌ اس‌‌ دی (TrueUSD)

بی‌انصافی است که در میان فهرست بهترین استیبل کوین ها، نامی از TUSD نبریم. ترو یواس‌دی به ‌صورت 100 درصدی از پشتیبانی دلار برخوردار است. اما این بهترین ویژگی آن نیست. ترو یواس‌‌دی کارمزد انتقال کمتری نسبت به ارزهای فیات دارد و در مقابل نرخ بهره بالاتری در مقایسه با آنها دارد. همچنین تبدیل آن به ارز فیات سرعت قابل قبولی دارد.

بدون شک توجه به مزایا یا معایب مطرح شده، استفاده از استیبل کوین‌‌ها امری ضروری است. ما در این صفحه سعی کردیم شما را با برخی از بهترین استیبل کوین ها و البته انواع آن آشنا کنیم. گفتنی است که در بازار ارزهای دیجیتال استیبل کوین‌‌های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است از جهاتی نسبت به دیگر ارزها برتری داشته باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

4 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

مطلب جالبی بود

سلام ausd هم استیبل کوینه؟واینکه اعتبار استیبل کوینا بر اساس پشتوانه متفاوته ایا؟

سلام لیست ارزهای وب ۳ رو میخواستم از کدوم قسمت باید مشاهده کنم

سلام خدمت شما
در پیج اینستاگرام رمزارز یک پست داریم که رمزارزهای مهم در حوزه وب ۳ را معرفی کردیم.