لیست بهترین استیبل کوین ها (غیر متمرکز و متمرکز)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
1 USDT
Tether
USDT
$1.00
0.01% 0.01% $67.332 B $35,179,139,568
2 USDC
USD Coin
USDC
$1.00
0.01% 0% $43.305 B $3,193,820,459
3 BUSD
Binance USD
BUSD
$1.00
0.03% 0.01% $15.725 B $9,687,384,383
4 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.01% 0.05% $5.863 B $197,335,615
5 TUSD
TrueUSD
TUSD
$1.00
0.01% 0.04% $943.826 M $37,626,465
6 USDP
Pax Dollar
USDP
$1.00
0.33% 0.16% $880.151 M $1,607,242
7 USDD
USDD
USDD
$0.9
0.13% 1.48% $715.733 M $22,277,336
8 GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$0.9
0.32% 1.73% $601.093 M $1,408,639
9 FEI
Fei USD
FEI
$0.9
0.13% 0.11% $423.572 M $1,389,428
10 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.02
2.1% 1.12% $213.042 M $8,946,851
11 USDN
Neutrino USD
USDN
$0.3
30.63% 17.07% $208.664 M $702,250
12 TRIBE
Tribe
TRIBE
$0.2
0.73% 1.73% $112.536 M $351,027
13 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.35% 0.17% $1.016 B $19,872,358
14 LUSD
Liquity USD
LUSD
$1.01
0.54% 0.97% $222.490 M $29,847,648
15 EURS
STASIS EURO
EURS
$1.08
0.31% 0.74% $134.653 M $595,687
16 vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0.02% 0.06% $104.152 M $13,045,520
17 USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.8
0.48% 0.32% $99.004 M $252,800
18 vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0.04% 0.05% $58.855 M $12,196,485
19 VAI
Vai
VAI
$0.9
0.37% 1.79% $56.210 M $1,938
20 SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.28% 0.74% $55.092 M $8,085,725
21 OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.02% 0.12% $47.210 M $162,691
22 XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.24% 0.52% $45.646 M $1,056,656
23 CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.23% 0.38% $43.282 M $622,559
24 vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0% 0.07% $32.651 M $15,588,861
25 HUSD
HUSD
HUSD
$0.1
0.08% 4.19% $30.770 M $4,352
26 SBD
Steem Dollars
SBD
$2.51
0.62% 2.56% $29.957 M $6,112,940
27 RSV
Reserve
RSV
$1.01
0.03% 0.08% $29.107 M $12,240
28 USDK
USDK
USDK
$1.01
1.97% 0.23% $28.765 M $21,269,834
29 CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.09
0.18% 0.26% $25.172 M $16,549
30 KRT
TerraKRW
KRT
$0.0005
1.83% 1.01% $22.339 M -
31 BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.15% 0.5% $15.045 M $17,507,507
32 IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.89% 0.01% $8.789 M $154,859
33 vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0% $5.929 M $1,622,154
34 DGD
DigixDAO
DGD
$70.52
1.93% 10.01% $5.209 M $0
35 BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
1.52% 2.72% $4.087 M $1,454,062
36 XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.08
2.57% 1.81% $3.336 M $17,214
37 DGX
Digix Gold Token
DGX
$48.48
0.08% 4.96% $2.648 M -
38 EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.8
0.54% 0.28% $2.311 M -
39 ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.001
2.25% 10.81% $864 K $7
40 USDS
Stably USD
USDS
$0.9
1.33% 0.81% $457 K $666
41 BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
1.03% 4.49% $197 K $15,426
42 MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.58% 0.48% - $5,584,079
43 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.9
0.03% 0.09% - $4,684,808
44 AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.09
0.11% 0.79% - $3,092,863
45 CUSDT
Compound USDT
CUSDT
$0.02
7.56% 7.51% - $2,387,366
46 USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.64% 0.25% - $1,734,279
47 USDP
USDP Stablecoin
USDP
$0.9
0.06% 0.06% - $1,428,957
48 xDAI
xDAI
xDAI
$1.00
0.21% 0.14% - $1,081,389
49 DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.6
0.37% 1.79% - $856,308
50 USDH
USDH
USDH
$0.9
0.5% 0.1% - $851,352
51 DUSD
DefiDollar
DUSD
$1.05
7.16% 2.45% - $845,517
52 TOR
TOR
TOR
$0.9
0.05% 0.16% - $610,595
53 YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$1.00
0.02% 0.03% - $409,179
54 USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.03% 0.04% - $387,650
55 SEUR
sEUR
SEUR
$1.09
0.5% 0.38% - $383,627
56 EURT
Tether EURt
EURT
$1.08
0.44% 0.06% - $380,274
57 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.28% 0.02% - $276,425
58 mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$0.9
0% 0.24% - $152,890
59 TRYB
BiLira
TRYB
$0.05
0.22% 0.33% - $129,547
60 XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
0.34% 0.29% - $113,104
61 USDEX
USDEX
USDEX
$1.07
0.47% 1.3% - $67,784
62 WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$0.9
0.26% 0.25% - $63,636
63 MTR
Meter Stable
MTR
$0.7
1.85% 5.39% - $51,619
64 JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.007
0.65% 0.14% - $48,897
65 FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$1.00
0.01% 0.33% - $46,752
66 ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0.9
0.07% 0.1% - $42,836
67 PAR
Parallel
PAR
$1.09
0.05% 0.59% - $38,961
68 mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.09
0.03% 0.01% - $20,172
69 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.6
2.62% 19.3% - $17,596
70 ONC
One Cash
ONC
$0.09
1.94% 6.11% - $15,675
71 1GOLD
1irstGold
1GOLD
$62.58
1.12% 1.26% - $8,463
72 ONEICHI
oneICHI
ONEICHI
$0.9
1.11% 0.38% - $6,348
73 CADC
CAD Coin
CADC
$0.7
4.05% 4.28% - $5,783
74 MUSD
Mad USD
MUSD
$0.8
0.59% 0.47% - $4,431
75 USX
dForce USD
USX
$0.9
1.75% 0.9% - $3,671
76 MXNT
Mexican Peso Tether
MXNT
$0.05
0.38% 1.29% - $2,627
77 XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$1.00
1.44% 0.38% - $1,758
78 XUSD
xUSD Token
XUSD
$1.23
1.09% 2.59% - $1,038
79 JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.008
1.4% 2.66% - $523
80 USDI
USDi
USDI
$0.9
3.17% 1.68% - $437
81 USDB
USD Bancor
USDB
$0.2
2.25% 10.81% - $165
82 XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.05
0.86% 0.71% - $156
83 USDS
SpiceUSD
USDS
$0.1
4.07% 1.89% - $103
84 DSD
Dynamic Set Dollar
DSD
$0.00000002
5.86% 17.34% - $93
85 MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
3.93% 3.4% - $63
86 IRON
Iron
IRON
$0.00008
1.31% 8.78% - $47
87 USDR
Ratio Stable Coin
USDR
$0.8
9.82% 9.83% - $14
88 COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0.002
10.99% 46.37% - $8
89 BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.008
0.01% 104.85% - $2
90 KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0002
2.66% 4.32% - -
91 DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.1
0% 0% - -
92 nUSD
nUSD (HotBit)
nUSD
$0.0000000009
0.49% 0.61% - -
93 STATIK
Statik
STATIK
$0.7
0% 0% - -
94 USN
USN
USN
$0.9
9.26% 9.47% - -
95 CUSD
Coin98 Dollar
CUSD
$0.9
1.31% 1.09% - -
96 BITUSD
bitUSD
BITUSD
$0.8
0% 0% $1.614 M -
97 USNBT
NuBits
USNBT
$0.003
0% 0% $40 K -
98 BITGOLD
bitGold
BITGOLD
$143.14
0% 0% $27 K -
99 BITEUR
bitEUR
BITEUR
$1.13
0% 0% $121 K -
100 HGT
HelloGold
HGT
$0.0008
35.87% 3.11% $232 K $261
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
USDT
Tether
USDT
$1.00
0.01% 0.01%
USDC
USD Coin
USDC
$1.00
0.01% 0%
BUSD
Binance USD
BUSD
$1.00
0.03% 0.01%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.01% 0.05%
TUSD
TrueUSD
TUSD
$1.00
0.01% 0.04%
USDP
Pax Dollar
USDP
$1.00
0.33% 0.16%
USDD
USDD
USDD
$0.9
0.13% 1.48%
GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$0.9
0.32% 1.73%
FEI
Fei USD
FEI
$0.9
0.13% 0.11%
USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.02
2.1% 1.12%
USDN
Neutrino USD
USDN
$0.3
30.63% 17.07%
TRIBE
Tribe
TRIBE
$0.2
0.73% 1.73%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.35% 0.17%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$1.01
0.54% 0.97%
EURS
STASIS EURO
EURS
$1.08
0.31% 0.74%
vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0.02% 0.06%
USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.8
0.48% 0.32%
vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0.04% 0.05%
VAI
Vai
VAI
$0.9
0.37% 1.79%
SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.28% 0.74%
OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.02% 0.12%
XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.24% 0.52%
CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.23% 0.38%
vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0% 0.07%
HUSD
HUSD
HUSD
$0.1
0.08% 4.19%
SBD
Steem Dollars
SBD
$2.51
0.62% 2.56%
RSV
Reserve
RSV
$1.01
0.03% 0.08%
USDK
USDK
USDK
$1.01
1.97% 0.23%
CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.09
0.18% 0.26%
KRT
TerraKRW
KRT
$0.0005
1.83% 1.01%
BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.15% 0.5%
IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.89% 0.01%
vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0%
DGD
DigixDAO
DGD
$70.52
1.93% 10.01%
BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
1.52% 2.72%
XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.08
2.57% 1.81%
DGX
Digix Gold Token
DGX
$48.48
0.08% 4.96%
EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.8
0.54% 0.28%
ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.001
2.25% 10.81%
USDS
Stably USD
USDS
$0.9
1.33% 0.81%
BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
1.03% 4.49%
MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.58% 0.48%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.9
0.03% 0.09%
AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.09
0.11% 0.79%
CUSDT
Compound USDT
CUSDT
$0.02
7.56% 7.51%
USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.64% 0.25%
USDP
USDP Stablecoin
USDP
$0.9
0.06% 0.06%
xDAI
xDAI
xDAI
$1.00
0.21% 0.14%
DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.6
0.37% 1.79%
USDH
USDH
USDH
$0.9
0.5% 0.1%
DUSD
DefiDollar
DUSD
$1.05
7.16% 2.45%
TOR
TOR
TOR
$0.9
0.05% 0.16%
YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$1.00
0.02% 0.03%
USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.03% 0.04%
SEUR
sEUR
SEUR
$1.09
0.5% 0.38%
EURT
Tether EURt
EURT
$1.08
0.44% 0.06%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.28% 0.02%
mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$0.9
0% 0.24%
TRYB
BiLira
TRYB
$0.05
0.22% 0.33%
XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
0.34% 0.29%
USDEX
USDEX
USDEX
$1.07
0.47% 1.3%
WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$0.9
0.26% 0.25%
MTR
Meter Stable
MTR
$0.7
1.85% 5.39%
JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.007
0.65% 0.14%
FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$1.00
0.01% 0.33%
ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0.9
0.07% 0.1%
PAR
Parallel
PAR
$1.09
0.05% 0.59%
mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.09
0.03% 0.01%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.6
2.62% 19.3%
ONC
One Cash
ONC
$0.09
1.94% 6.11%
1GOLD
1irstGold
1GOLD
$62.58
1.12% 1.26%
ONEICHI
oneICHI
ONEICHI
$0.9
1.11% 0.38%
CADC
CAD Coin
CADC
$0.7
4.05% 4.28%
MUSD
Mad USD
MUSD
$0.8
0.59% 0.47%
USX
dForce USD
USX
$0.9
1.75% 0.9%
MXNT
Mexican Peso Tether
MXNT
$0.05
0.38% 1.29%
XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$1.00
1.44% 0.38%
XUSD
xUSD Token
XUSD
$1.23
1.09% 2.59%
JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.008
1.4% 2.66%
USDI
USDi
USDI
$0.9
3.17% 1.68%
USDB
USD Bancor
USDB
$0.2
2.25% 10.81%
XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.05
0.86% 0.71%
USDS
SpiceUSD
USDS
$0.1
4.07% 1.89%
DSD
Dynamic Set Dollar
DSD
$0.00000002
5.86% 17.34%
MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
3.93% 3.4%
IRON
Iron
IRON
$0.00008
1.31% 8.78%
USDR
Ratio Stable Coin
USDR
$0.8
9.82% 9.83%
COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0.002
10.99% 46.37%
BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.008
0.01% 104.85%
KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0002
2.66% 4.32%
DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.1
0% 0%
nUSD
nUSD (HotBit)
nUSD
$0.0000000009
0.49% 0.61%
STATIK
Statik
STATIK
$0.7
0% 0%
USN
USN
USN
$0.9
9.26% 9.47%
CUSD
Coin98 Dollar
CUSD
$0.9
1.31% 1.09%
BITUSD
bitUSD
BITUSD
$0.8
0% 0%
USNBT
NuBits
USNBT
$0.003
0% 0%
BITGOLD
bitGold
BITGOLD
$143.14
0% 0%
BITEUR
bitEUR
BITEUR
$1.13
0% 0%
HGT
HelloGold
HGT
$0.0008
35.87% 3.11%

بدون شک بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارز‌‌ها همیشه می‌‌تواند یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای خرید باشد. اما بیت کوین و اتریوم به دلیل دامنه نوسانات زیاد قیمت، برای افرادی که جانب احتیاط را نگه می‌‌دارند، گزینه مناسبی نیستند. در این مواقع استیبل کوین ها (Stablecoin) هستند که وارد عرصه می‌شوند و اجازه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک را به کاربران می‌‌دهند.

سرمایه‌گذاری روی استیبل کوین‌‌ها شما را از خطرات ناشی از نوسان قیمت حفظ می‌‌کند.

در نگاه اول تتر بهترین استیبل کوین برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌‌رسد. اما باید بدانید که علاوه بر تتر، ارزهای باثبات دیگری هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. با هم برخی از این رمزارزها را بررسی می‌‌کنیم. اما قبل از آن بهتر است در مورد این ارزهای دیجیتال اطلاعاتی به دست بیاوریم.

استیبل کوین (stablecoin) چیست؟

استیبل کوین یک نوع ارز دیجیتال است که از نوسانات قیمت در امان است. این ارزها از پشتیبانی ارزهای فیات یا الگوریتمی خاص جهت ثبات قیمت بهره‌‌مند هستند. پشتیبانی این ارزها با اتصال به یک ارز پایدار دیگر یا همان الگو‌‌های خاص صورت می‌‌پذیرد. در ادامه این مطلب، به مرور با ویژگی‌‌های بیشتری از استیبل کوین‌‌ها آشنا می‌‌شویم. انتخاب بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بدون شناخت انواع آن کار ساده‌‌ای نیست.

انواع استیبل کوین

همان‌طور که گفتیم، تتر فقط یکی از استیبل کوین‌‌ها است؛ بنابراین هر ارز با قیمت ثابت می‌‌تواند نماینده یکی از انواع استیبل کوین‌ها باشد.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه ارزهای فیات

مدیریت اکثر این نوع ارزها به صورت متمرکز است. پشتیبان تتر و ارزهای مشابه، ارزهای فیاتی مانند یوان چین، یورو و دلار آمریکا است. ارزش‌گذاری تتر به صورت 1:1 صورت می‌‌پذیرد. به معنی دیگر قیمت تتر همیشه برابر با یک دلار است.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کالا

برخی از بهترین استیبل کوین ها از طریق کالاهای سخت مانند املاک و طلا و حتی برخی از فلزات گران‌‌بهای دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. گفتنی است که متداول‌‌ترین وثیقه در زمینه استیبل کوین‌‌ها با پشتوانه کالا، طلا است. این نوع پشتوانه، برخی شبهات پیرامون بیت کوین و حتی ارزهای فیات را قوت بخشیده است.بهترین استیبل کوین

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو اندکی با ارزهای نوع اول متفاوت‌اند. این ارزها با ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. اما آیا هر ارزی می‌‌تواند به‌ عنوان پشتیبان انتخاب شود؟ پاسخ منفی است. ارزهای پشتیبان استیبل کوین‌‌ها باید دو ویژگی داشته باشند. اول اینکه ارزش آنها باید چندبرابر ارز هدف باشد. به عنوان مثال بیت کوین می‌‌تواند به عنوان پشتوانه این مدل استیبل کوین مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر نیز جلوگیری از تأثیر نوسانات بر قیمت استیبل کوین است.

استیبل کوین‌‌های بدون پشتوانه

در تعریف استیبل کوین گفتیم که برخی از آنها برای ثابت نگهداری قیمت از یک الگوی خاص پیروی می‌‌کنند. هر ارز باثباتی می‌‌تواند در فهرست بهترین استیبل کوین ها قرار بگیرد و ارزهای بدون پشتوانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان مثال برخی از قراردادهای هوشمند می‌‌توانند به عنوان پشتوانه برای این ارزها انتخاب شوند. البته این قراردادها باید مبتنی بر یک پلتفرم غیر متمرکز باشند که قبول شوند. رابرت سامس (Robert Sams) مبدع و مبتکر این نوع ارزها است. وی در سال 2014 با انتشار وایت پیپر ارز فدرال رزرو یا fedcoin پایه‌گذاری این ارزها را آغاز کرد.

آشنایی با انواع استیبل کوین، اولین گام در شناخت و معرفی بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بود که با هم مرور کردیم.

بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو

قبل از معرفی برخی از بهترین استیبل کوین ها، بهتر است یک نکته مهم را برای شما بازگویی کنیم. تقدم ‌و تأخر ارزها در این مطلب نشانه برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست. هرچند که برخی از آنها نام و آوازة بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارند. با هم برخی از این ارزهای با ثبات قیمتی (استیبل کوین) را بررسی می‌‌کنیم.

تتر (Tether)

ارز دیجیتال تتر (USDT) را می‌توان مشهورترین و تقریباً کاربردی‌‌ترین استیبل کوین در دنیای رمزارزها دانست. پشتوانه این ارز دلار امریکا است و نسبت آن نیز 1:1 است. تقریباً می‌‌توان گفت بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی، تتر را در لیست ارزهای قابل خرید و فروش خود قرار داده‌‌اند.

تتر در برخی از صرافی‌‌ها به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
بهترین استیبل کوین

یو اس‌ دی کوین (USD Coin)

یواس‌دی سی (USDC) یکی از استیبل کوین‌‌هایی است که پشتوانه آن صرافی بزرگ Coinbase است.

پکسوس (Paxos Standard)

در سال 2018 شایعه‌‌ای در بین کاربران ارزهای دیجیتال به وجود آمد که بر اساس آن تتر هیچ پشتوانه‌‌ای نداشت. در این هنگام تتر از حساب خود در بانکی در باهاماس به مبلغ 1.8 میلیارد دلار رونمایی کرد، اما نتوانست از تولد پکسوس استاندارد (PAX) جلوگیری کند. پکسوس نیز مانند تتر با نسبت 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی می‌‌شود.

بایننس ‌‌یو‌‌ اس‌‌ دی (Binance USD)

وقتی صرافی کوین بیس، از یک استیبل کوین پشتیبانی می‌‌کند، چرا صرافی بایننس اقدام به پشتیبانی از یکی از بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو نکند؟ صرافی Binance نیز یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا و با نسبت ۱:۱ منتشر کرده است که بایننس یواس‌دی (BUSD) نام دارد.

ترو یو‌‌ اس‌‌ دی (TrueUSD)

بی‌انصافی است که در میان فهرست بهترین استیبل کوین ها، نامی از TUSD نبریم. ترو یواس‌دی به ‌صورت 100 درصدی از پشتیبانی دلار برخوردار است. اما این بهترین ویژگی آن نیست. ترو یواس‌‌دی کارمزد انتقال کمتری نسبت به ارزهای فیات دارد و در مقابل نرخ بهره بالاتری در مقایسه با آنها دارد. همچنین تبدیل آن به ارز فیات سرعت قابل قبولی دارد.

بدون شک توجه به مزایا یا معایب مطرح شده، استفاده از استیبل کوین‌‌ها امری ضروری است. ما در این صفحه سعی کردیم شما را با برخی از بهترین استیبل کوین ها و البته انواع آن آشنا کنیم. گفتنی است که در بازار ارزهای دیجیتال استیبل کوین‌‌های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است از جهاتی نسبت به دیگر ارزها برتری داشته باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سلام لیست ارزهای وب ۳ رو میخواستم از کدوم قسمت باید مشاهده کنم

سلام خدمت شما
در پیج اینستاگرام رمزارز یک پست داریم که رمزارزهای مهم در حوزه وب ۳ را معرفی کردیم.