لیست بهترین استیبل کوین ها (غیر متمرکز و متمرکز)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
1 USDT
Tether
USDT
$1.00
0.01% 0.01% $67.960 B $52,247,962,936
2 USDC
USD Coin
USDC
$1.00
0.01% 0% $48.580 B $4,058,629,785
3 BUSD
Binance USD
BUSD
$1.00
0.04% 0.09% $21.042 B $6,834,687,150
4 DAI
Dai
DAI
$0.9
0.01% 0.02% $6.870 B $433,698,668
5 USDP
Pax Dollar
USDP
$0.9
0.13% 0.17% $944.679 M $81,741,584
6 TUSD
TrueUSD
TUSD
$0.9
0.05% 0.02% $879.265 M $66,064,942
7 USDD
USDD
USDD
$0.9
0.02% 0.03% $745.828 M $74,927,856
8 USDN
Neutrino USD
USDN
$0.9
1.06% 1.39% $659.325 M $2,514,805
9 FEI
Fei USD
FEI
$0.9
0.39% 1.38% $418.949 M $622,737
10 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.03
0.84% 5.22% $302.170 M $16,858,352
11 GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$0.9
0.14% 0.31% $300.227 M $1,200,106
12 TRIBE
Tribe
TRIBE
$0.2
0.64% 2.36% $97.193 M $2,297,663
13 FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.16% 0.4% $1.348 B $11,724,840
14 LUSD
Liquity USD
LUSD
$1.03
0.01% 0.2% $175.832 M $1,322,451
15 HUSD
HUSD
HUSD
$0.9
0.11% 0.29% $159.177 M $2,026,582
16 EURS
STASIS EURO
EURS
$0.9
0.81% 0.4% $120.254 M $33,333,029
17 USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.9
0.13% 0.17% $104.991 M $203,706
18 vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0% 0.03% $103.186 M -
19 SUSD
sUSD
SUSD
$1.01
0.05% 0.28% $70.221 M $13,261,314
20 vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0.04% 0.07% $58.333 M -
21 VAI
Vai
VAI
$0.9
0.6% 0.16% $54.449 M $5,489
22 XSGD
XSGD
XSGD
$0.6
1.42% 0.41% $52.683 M $565,638
23 CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.36% 0.38% $51.417 M $660,820
24 OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.09% 0.07% $47.001 M $422,834
25 MUSD
mStable USD
MUSD
$0.9
0.9% 0.88% $40.679 M $13,488
26 CEUR
Celo Euro
CEUR
$0.9
0.06% 0.17% $32.972 M $30,665
27 vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0.01% 0.03% $32.401 M -
28 RSV
Reserve
RSV
$0.9
0.07% 0.03% $28.774 M $46,592
29 SBD
Steem Dollars
SBD
$2.46
0.17% 3.74% $28.663 M $778,633
30 USDK
USDK
USDK
$1.00
0.01% 0.09% $28.636 M $32,579,785
31 KRT
TerraKRW
KRT
$0.0005
0.05% 0.13% $23.069 M -
32 BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.16% 1.37% $14.808 M $23,357,361
33 IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.06% 1.49% $8.110 M $129,449
34 vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0.01% 0% $5.887 M -
35 DGD
DigixDAO
DGD
$74.92
0% 63.22% $5.534 M $5
36 BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
1.27% 0.93% $3.986 M $2,775,029
37 XCHF
CryptoFranc
XCHF
$0.9
0.2% 2.98% $3.099 M $53,010
38 DGX
Digix Gold Token
DGX
$45.07
545.77% 229.59% $2.462 M -
39 EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.9
1.11% 12.22% $2.391 M -
40 ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.002
3.02% 1.42% $1.026 M $33,800
41 USDS
Stably USD
USDS
$0.9
0.15% 0.1% $462 K $4,365
42 BAC
Basis Cash
BAC
$0.005
0.36% 2.07% $315 K $21,912
43 ITL
Italian Lira
ITL
$0.000001
0.38% 0.05% $48 K -
44 USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.05% 0.13% - $72,703,375
45 AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$0.9
0.89% 2.41% - $7,095,354
46 CUSDT
Compound USDT
CUSDT
$0.02
0.01% 0.04% - $4,217,888
47 USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.03% 0.1% - $2,731,422
48 USDH
USDH
USDH
$0.9
0.04% 0.01% - $1,479,865
49 SEUR
sEUR
SEUR
$0.9
1.51% 0.29% - $1,466,267
50 MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.04% 0.23% - $1,091,897
51 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.9
0.04% 0.18% - $928,810
52 TRYB
BiLira
TRYB
$0.05
0.09% 0.99% - $521,417
53 PAR
Parallel
PAR
$0.9
1.2% 0.74% - $485,087
54 DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.7
1.82% 6.57% - $423,898
55 USDR
Ratio Stable Coin
USDR
$0.9
0.17% 0.27% - $417,908
56 EURT
Tether EURt
EURT
$0.9
0.89% 0.68% - $370,209
57 TOR
TOR
TOR
$0.9
0.42% 0.3% - $285,628
58 DUSD
DefiDollar
DUSD
$1.00
2.81% 1.4% - $160,227
59 mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$0.9
0.42% 0.31% - $157,741
60 USDEX
USDEX
USDEX
$1.05
0.42% 1.21% - $143,066
61 MTR
Meter Stable
MTR
$1.15
4.21% 6.21% - $127,899
62 xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.09% 0.4% - $106,879
63 USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.07% 0.18% - $63,217
64 MUSD
Mad USD
MUSD
$0.9
0.32% 0.33% - $62,356
65 WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.19% 0.08% - $51,448
66 ONC
One Cash
ONC
$0.1
17.99% 1.73% - $48,765
67 JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.006
0.43% 0.72% - $44,282
68 XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
0.93% 2.73% - $33,715
69 USDI
USDi
USDI
$0.9
0.63% 0.63% - $13,986
70 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.41% 1.39% - $13,793
71 ONEICHI
oneICHI
ONEICHI
$0.9
0.6% 0.63% - $13,071
72 1GOLD
1irstGold
1GOLD
$61.76
10.64% 11.76% - $12,789
73 XUSD
xUSD Token
XUSD
$1.19
1.96% 3.87% - $12,562
74 USN
USN
USN
$0.9
0% 0.03% - $11,190
75 ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0.9
0.01% 0% - $10,809
76 mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$0.9
0.13% 0.79% - $10,235
77 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.3
4.5% 3.77% - $8,545
78 XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$0.7
1.45% 6.49% - $3,861
79 FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$1.00
0.01% 0.03% - $3,379
80 MXNT
Mexican Peso Tether
MXNT
$0.04
0.99% 2.1% - $2,943
81 JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.007
0.65% 0.26% - $1,887
82 ARTH
ARTH Valuecoin
ARTH
$2.10
2.91% 5.15% - $1,750
83 YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$0.9
0.97% 0.44% - $1,412
84 USDS
SpiceUSD
USDS
$0.7
14.05% 7.34% - $982
85 fUSDT
Frapped USDT
fUSDT
$1.00
0.01% 0% - $626
86 EUROS
SpiceEURO
EUROS
$0.7
6.58% 9.13% - $193
87 IUSDS
Inflation Adjusted USDS
IUSDS
$0.4
2.03% 10.94% - $117
88 DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.2
0.72% 10.92% - $82
89 USDB
USD Bancor
USDB
$0.1
1.01% 2.53% - $29
90 XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.06
0.17% 0.64% - $12
91 DSD
Dynamic Set Dollar
DSD
$0.0000002
74.64% 67.45% - $11
92 IRON
Iron
IRON
$0.9
0.63% 0.11% - $10
93 BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.07
0.01% 0.01% - $4
94 MONEY
Moremoney USD
MONEY
$1.03
0.91% 3.11% - $2
95 COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0.001
0.08% 1.31% - $1
96 KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0003
0.61% 0.44% - -
97 CADC
CAD Coin
CADC
$0.6
17.59% 35.54% - -
98 FLOAT
Float Protocol: Float
FLOAT
$0.9
0% 5.67% - -
99 USX
dForce USD
USX
$0.9
0.65% 1.26% - -
100 STATIK
Statik
STATIK
$0.7
0% 0% - -
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
USDT
Tether
USDT
$1.00
0.01% 0.01%
USDC
USD Coin
USDC
$1.00
0.01% 0%
BUSD
Binance USD
BUSD
$1.00
0.04% 0.09%
DAI
Dai
DAI
$0.9
0.01% 0.02%
USDP
Pax Dollar
USDP
$0.9
0.13% 0.17%
TUSD
TrueUSD
TUSD
$0.9
0.05% 0.02%
USDD
USDD
USDD
$0.9
0.02% 0.03%
USDN
Neutrino USD
USDN
$0.9
1.06% 1.39%
FEI
Fei USD
FEI
$0.9
0.39% 1.38%
USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.03
0.84% 5.22%
GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$0.9
0.14% 0.31%
TRIBE
Tribe
TRIBE
$0.2
0.64% 2.36%
FRAX
Frax
FRAX
$0.9
0.16% 0.4%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$1.03
0.01% 0.2%
HUSD
HUSD
HUSD
$0.9
0.11% 0.29%
EURS
STASIS EURO
EURS
$0.9
0.81% 0.4%
USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.9
0.13% 0.17%
vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0% 0.03%
SUSD
sUSD
SUSD
$1.01
0.05% 0.28%
vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0.04% 0.07%
VAI
Vai
VAI
$0.9
0.6% 0.16%
XSGD
XSGD
XSGD
$0.6
1.42% 0.41%
CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.36% 0.38%
OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.09% 0.07%
MUSD
mStable USD
MUSD
$0.9
0.9% 0.88%
CEUR
Celo Euro
CEUR
$0.9
0.06% 0.17%
vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0.01% 0.03%
RSV
Reserve
RSV
$0.9
0.07% 0.03%
SBD
Steem Dollars
SBD
$2.46
0.17% 3.74%
USDK
USDK
USDK
$1.00
0.01% 0.09%
KRT
TerraKRW
KRT
$0.0005
0.05% 0.13%
BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.16% 1.37%
IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.06% 1.49%
vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0.01% 0%
DGD
DigixDAO
DGD
$74.92
0% 63.22%
BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
1.27% 0.93%
XCHF
CryptoFranc
XCHF
$0.9
0.2% 2.98%
DGX
Digix Gold Token
DGX
$45.07
545.77% 229.59%
EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.9
1.11% 12.22%
ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.002
3.02% 1.42%
USDS
Stably USD
USDS
$0.9
0.15% 0.1%
BAC
Basis Cash
BAC
$0.005
0.36% 2.07%
ITL
Italian Lira
ITL
$0.000001
0.38% 0.05%
USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.05% 0.13%
AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$0.9
0.89% 2.41%
CUSDT
Compound USDT
CUSDT
$0.02
0.01% 0.04%
USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.03% 0.1%
USDH
USDH
USDH
$0.9
0.04% 0.01%
SEUR
sEUR
SEUR
$0.9
1.51% 0.29%
MIM
Magic Internet Money
MIM
$0.9
0.04% 0.23%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.9
0.04% 0.18%
TRYB
BiLira
TRYB
$0.05
0.09% 0.99%
PAR
Parallel
PAR
$0.9
1.2% 0.74%
DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.7
1.82% 6.57%
USDR
Ratio Stable Coin
USDR
$0.9
0.17% 0.27%
EURT
Tether EURt
EURT
$0.9
0.89% 0.68%
TOR
TOR
TOR
$0.9
0.42% 0.3%
DUSD
DefiDollar
DUSD
$1.00
2.81% 1.4%
mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$0.9
0.42% 0.31%
USDEX
USDEX
USDEX
$1.05
0.42% 1.21%
MTR
Meter Stable
MTR
$1.15
4.21% 6.21%
xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.09% 0.4%
USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.07% 0.18%
MUSD
Mad USD
MUSD
$0.9
0.32% 0.33%
WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.19% 0.08%
ONC
One Cash
ONC
$0.1
17.99% 1.73%
JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.006
0.43% 0.72%
XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
0.93% 2.73%
USDI
USDi
USDI
$0.9
0.63% 0.63%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.41% 1.39%
ONEICHI
oneICHI
ONEICHI
$0.9
0.6% 0.63%
1GOLD
1irstGold
1GOLD
$61.76
10.64% 11.76%
XUSD
xUSD Token
XUSD
$1.19
1.96% 3.87%
USN
USN
USN
$0.9
0% 0.03%
ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0.9
0.01% 0%
mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$0.9
0.13% 0.79%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.3
4.5% 3.77%
XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$0.7
1.45% 6.49%
FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$1.00
0.01% 0.03%
MXNT
Mexican Peso Tether
MXNT
$0.04
0.99% 2.1%
JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.007
0.65% 0.26%
ARTH
ARTH Valuecoin
ARTH
$2.10
2.91% 5.15%
YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$0.9
0.97% 0.44%
USDS
SpiceUSD
USDS
$0.7
14.05% 7.34%
fUSDT
Frapped USDT
fUSDT
$1.00
0.01% 0%
EUROS
SpiceEURO
EUROS
$0.7
6.58% 9.13%
IUSDS
Inflation Adjusted USDS
IUSDS
$0.4
2.03% 10.94%
DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.2
0.72% 10.92%
USDB
USD Bancor
USDB
$0.1
1.01% 2.53%
XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.06
0.17% 0.64%
DSD
Dynamic Set Dollar
DSD
$0.0000002
74.64% 67.45%
IRON
Iron
IRON
$0.9
0.63% 0.11%
BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.07
0.01% 0.01%
MONEY
Moremoney USD
MONEY
$1.03
0.91% 3.11%
COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0.001
0.08% 1.31%
KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0003
0.61% 0.44%
CADC
CAD Coin
CADC
$0.6
17.59% 35.54%
FLOAT
Float Protocol: Float
FLOAT
$0.9
0% 5.67%
USX
dForce USD
USX
$0.9
0.65% 1.26%
STATIK
Statik
STATIK
$0.7
0% 0%

بدون شک بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارز‌‌ها همیشه می‌‌تواند یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای خرید باشد. اما بیت کوین و اتریوم به دلیل دامنه نوسانات زیاد قیمت، برای افرادی که جانب احتیاط را نگه می‌‌دارند، گزینه مناسبی نیستند. در این مواقع استیبل کوین ها (Stablecoin) هستند که وارد عرصه می‌شوند و اجازه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک را به کاربران می‌‌دهند.

سرمایه‌گذاری روی استیبل کوین‌‌ها شما را از خطرات ناشی از نوسان قیمت حفظ می‌‌کند.

در نگاه اول تتر بهترین استیبل کوین برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌‌رسد. اما باید بدانید که علاوه بر تتر، ارزهای باثبات دیگری هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. با هم برخی از این رمزارزها را بررسی می‌‌کنیم. اما قبل از آن بهتر است در مورد این ارزهای دیجیتال اطلاعاتی به دست بیاوریم.

استیبل کوین (stablecoin) چیست؟

استیبل کوین یک نوع ارز دیجیتال است که از نوسانات قیمت در امان است. این ارزها از پشتیبانی ارزهای فیات یا الگوریتمی خاص جهت ثبات قیمت بهره‌‌مند هستند. پشتیبانی این ارزها با اتصال به یک ارز پایدار دیگر یا همان الگو‌‌های خاص صورت می‌‌پذیرد. در ادامه این مطلب، به مرور با ویژگی‌‌های بیشتری از استیبل کوین‌‌ها آشنا می‌‌شویم. انتخاب بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بدون شناخت انواع آن کار ساده‌‌ای نیست.

انواع استیبل کوین

همان‌طور که گفتیم، تتر فقط یکی از استیبل کوین‌‌ها است؛ بنابراین هر ارز با قیمت ثابت می‌‌تواند نماینده یکی از انواع استیبل کوین‌ها باشد.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه ارزهای فیات

مدیریت اکثر این نوع ارزها به صورت متمرکز است. پشتیبان تتر و ارزهای مشابه، ارزهای فیاتی مانند یوان چین، یورو و دلار آمریکا است. ارزش‌گذاری تتر به صورت 1:1 صورت می‌‌پذیرد. به معنی دیگر قیمت تتر همیشه برابر با یک دلار است.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کالا

برخی از بهترین استیبل کوین ها از طریق کالاهای سخت مانند املاک و طلا و حتی برخی از فلزات گران‌‌بهای دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. گفتنی است که متداول‌‌ترین وثیقه در زمینه استیبل کوین‌‌ها با پشتوانه کالا، طلا است. این نوع پشتوانه، برخی شبهات پیرامون بیت کوین و حتی ارزهای فیات را قوت بخشیده است.بهترین استیبل کوین

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو اندکی با ارزهای نوع اول متفاوت‌اند. این ارزها با ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. اما آیا هر ارزی می‌‌تواند به‌ عنوان پشتیبان انتخاب شود؟ پاسخ منفی است. ارزهای پشتیبان استیبل کوین‌‌ها باید دو ویژگی داشته باشند. اول اینکه ارزش آنها باید چندبرابر ارز هدف باشد. به عنوان مثال بیت کوین می‌‌تواند به عنوان پشتوانه این مدل استیبل کوین مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر نیز جلوگیری از تأثیر نوسانات بر قیمت استیبل کوین است.

استیبل کوین‌‌های بدون پشتوانه

در تعریف استیبل کوین گفتیم که برخی از آنها برای ثابت نگهداری قیمت از یک الگوی خاص پیروی می‌‌کنند. هر ارز باثباتی می‌‌تواند در فهرست بهترین استیبل کوین ها قرار بگیرد و ارزهای بدون پشتوانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان مثال برخی از قراردادهای هوشمند می‌‌توانند به عنوان پشتوانه برای این ارزها انتخاب شوند. البته این قراردادها باید مبتنی بر یک پلتفرم غیر متمرکز باشند که قبول شوند. رابرت سامس (Robert Sams) مبدع و مبتکر این نوع ارزها است. وی در سال 2014 با انتشار وایت پیپر ارز فدرال رزرو یا fedcoin پایه‌گذاری این ارزها را آغاز کرد.

آشنایی با انواع استیبل کوین، اولین گام در شناخت و معرفی بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بود که با هم مرور کردیم.

بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو

قبل از معرفی برخی از بهترین استیبل کوین ها، بهتر است یک نکته مهم را برای شما بازگویی کنیم. تقدم ‌و تأخر ارزها در این مطلب نشانه برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست. هرچند که برخی از آنها نام و آوازة بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارند. با هم برخی از این ارزهای با ثبات قیمتی (استیبل کوین) را بررسی می‌‌کنیم.

تتر (Tether)

ارز دیجیتال تتر (USDT) را می‌توان مشهورترین و تقریباً کاربردی‌‌ترین استیبل کوین در دنیای رمزارزها دانست. پشتوانه این ارز دلار امریکا است و نسبت آن نیز 1:1 است. تقریباً می‌‌توان گفت بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی، تتر را در لیست ارزهای قابل خرید و فروش خود قرار داده‌‌اند.

تتر در برخی از صرافی‌‌ها به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
بهترین استیبل کوین

یو اس‌ دی کوین (USD Coin)

یواس‌دی سی (USDC) یکی از استیبل کوین‌‌هایی است که پشتوانه آن صرافی بزرگ Coinbase است.

پکسوس (Paxos Standard)

در سال 2018 شایعه‌‌ای در بین کاربران ارزهای دیجیتال به وجود آمد که بر اساس آن تتر هیچ پشتوانه‌‌ای نداشت. در این هنگام تتر از حساب خود در بانکی در باهاماس به مبلغ 1.8 میلیارد دلار رونمایی کرد، اما نتوانست از تولد پکسوس استاندارد (PAX) جلوگیری کند. پکسوس نیز مانند تتر با نسبت 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی می‌‌شود.

بایننس ‌‌یو‌‌ اس‌‌ دی (Binance USD)

وقتی صرافی کوین بیس، از یک استیبل کوین پشتیبانی می‌‌کند، چرا صرافی بایننس اقدام به پشتیبانی از یکی از بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو نکند؟ صرافی Binance نیز یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا و با نسبت ۱:۱ منتشر کرده است که بایننس یواس‌دی (BUSD) نام دارد.

ترو یو‌‌ اس‌‌ دی (TrueUSD)

بی‌انصافی است که در میان فهرست بهترین استیبل کوین ها، نامی از TUSD نبریم. ترو یواس‌دی به ‌صورت 100 درصدی از پشتیبانی دلار برخوردار است. اما این بهترین ویژگی آن نیست. ترو یواس‌‌دی کارمزد انتقال کمتری نسبت به ارزهای فیات دارد و در مقابل نرخ بهره بالاتری در مقایسه با آنها دارد. همچنین تبدیل آن به ارز فیات سرعت قابل قبولی دارد.

بدون شک توجه به مزایا یا معایب مطرح شده، استفاده از استیبل کوین‌‌ها امری ضروری است. ما در این صفحه سعی کردیم شما را با برخی از بهترین استیبل کوین ها و البته انواع آن آشنا کنیم. گفتنی است که در بازار ارزهای دیجیتال استیبل کوین‌‌های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است از جهاتی نسبت به دیگر ارزها برتری داشته باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سلام لیست ارزهای وب ۳ رو میخواستم از کدوم قسمت باید مشاهده کنم

سلام خدمت شما
در پیج اینستاگرام رمزارز یک پست داریم که رمزارزهای مهم در حوزه وب ۳ را معرفی کردیم.