لیست بهترین استیبل کوین ها (غیر متمرکز و متمرکز)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 USDT
Tether
USDT
$1.00
0.03% 0.03% $83.275 B $20,219,737,454 خرید
2 USDC
USD Coin
USDC
$1.00
0.01% 0.01% $28.975 B $2,886,550,323 خرید
3 BUSD
Binance USD
BUSD
$1.00
0.04% 0.05% $5.166 B $1,650,748,939 خرید
4 DAI
Dai
DAI
$1.00
0.08% 0.1% $4.801 B $140,356,592 خرید
5 TUSD
TrueUSD
TUSD
$1.00
0.04% 0.05% $2.050 B $2,582,065,397 خرید
6 USDP
Pax Dollar
USDP
$0.9
0.27% 0.74% $1.025 B $39,937,520 خرید
7 USDD
USDD
USDD
$0.9
0.09% 0.07% $745.588 M $15,553,158 خرید
8 GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$1.00
0.61% 0.77% $573.209 M $573,348 خرید
9 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.01
1.3% 3.88% $132.118 M $3,027,886 خرید
10 FRAX
Frax
FRAX
$1.00
0.12% 0.18% $1.004 B $3,380,425 خرید
11 USDJ
USDJ
USDJ
$1.11
0.25% 1.49% $303.708 M $1,661,076 خرید
12 LUSD
Liquity USD
LUSD
$1.01
0.05% 0.29% $281.797 M $2,251,836 خرید
13 TRIBE
Tribe
TRIBE
$0.2
0.88% 0.56% $148.362 M $99,942 خرید
14 EURS
STASIS EURO
EURS
$1.07
0.66% 0.09% $132.990 M $242,921 خرید
15 vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0% 0.03% $105.692 M - خرید
16 USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.8
0.1% 1.03% $92.944 M $629,542 خرید
17 XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.48% 0.06% $65.262 M $1,994,032 خرید
18 vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0% 0.05% $59.585 M - خرید
19 VAI
Vai
VAI
$0.9
2.03% 0.67% $56.364 M $779,906 خرید
20 EUROC
Euro Coin
EUROC
$1.08
0.87% 0.41% $51.892 M $4,051,600 خرید
21 SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.08% 0.22% $46.350 M $2,452,374 خرید
22 CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.19% 0.03% $42.260 M $393,050 خرید
23 FEI
Fei USD
FEI
$0.9
4.01% 5.91% $34.146 M $206,453 خرید
24 vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0% 1.26% $32.716 M - خرید
25 USDK
USDK
USDK
$1.02
0.22% 0% $29.095 M $75 خرید
26 RSV
Reserve
RSV
$0.9
0.06% 0.09% $28.777 M $3,741 خرید
27 OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.01% 0.01% $27.327 M $662,453 خرید
28 SBD
Steem Dollars
SBD
$2.14
1.1% 2.61% $26.056 M $311,512 خرید
29 KRT
TerraKRW
KRT
$0.0005
9.58% 6.4% $21.110 M - خرید
30 GYEN
GYEN
GYEN
$0.007
0.43% 0.1% $19.737 M $73,773 خرید
31 CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.07
0.51% 0.49% $15.549 M $67,892 خرید
32 BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.02% 0.04% $15.087 M $10,026,912 خرید
33 HUSD
HUSD
HUSD
$0.05
0.68% 4% $12.892 M $981 خرید
34 IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.24% 0.41% $8.095 M $109,066 خرید
35 vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0.06% $6.001 M - خرید
36 DGD
DigixDAO
DGD
$80.16
0.81% 1.29% $5.921 M - خرید
37 BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
0.27% 0.31% $4.033 M $283,832 خرید
38 DJED
Djed
DJED
$1.05
2.87% 2.24% $3.464 M $153,279 خرید
39 XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.11
0.25% 0.1% $3.431 M $74,205 خرید
40 DGX
Digix Gold Token
DGX
$43.55
1.7% 0.11% $2.378 M $13 خرید
41 ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.12% 0.24% $1.473 M $0 خرید
42 EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.3
1.45% 3.8% $1.054 M - خرید
43 ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.002
1.66% 2.83% $947 K $1 خرید
44 BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
0.55% 6.07% $216 K $10,578 خرید
45 CUSDT
Compound USDT
CUSDT
$0.01
29.62% 29.6% - $2,550,014 خرید
46 AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.08
0.77% 0.02% - $2,392,516 خرید
47 USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.14% 0.03% - $2,228,418 خرید
48 EURT
Tether EURt
EURT
$1.08
0.89% 0.07% - $1,553,519 خرید
49 USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.23% 0.2% - $1,328,459 خرید
50 MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.9
0.28% 0.15% - $1,109,035 خرید
51 MIM
Magic Internet Money
MIM
$1.00
0.41% 0.61% - $553,713 خرید
52 DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.06% 0.03% - $332,226 خرید
53 USDH
USDH
USDH
$0.9
0.4% 0.23% - $312,721 خرید
54 TOR
TOR
TOR
$1.00
0.32% 0.5% - $292,938 خرید
55 DUSD
DefiDollar
DUSD
$0.8
4.36% 3.73% - $279,226 خرید
56 xDAI
xDAI
xDAI
$1.00
0.03% 0.34% - $252,138 خرید
57 DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.3
0.09% 0.67% - $204,642 خرید
58 MTR
Meter Stable
MTR
$0.6
4.85% 8.4% - $189,050 خرید
59 USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.12% 0.09% - $170,600 خرید
60 PAR
Parallel
PAR
$1.07
0.2% 0.27% - $124,391 خرید
61 XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
1.72% 0.44% - $93,446 خرید
62 YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$1.00
0.04% 0.14% - $71,214 خرید
63 DAI+
Overnight
DAI+
$0.9
0.03% 0.03% - $65,575 خرید
64 JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.007
0.45% 0.87% - $53,383 خرید
65 FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.7
31.74% 16.18% - $45,375 خرید
66 TRYB
BiLira
TRYB
$0.04
1.71% 2.57% - $41,971 خرید
67 USX
dForce USD
USX
$1.02
1.6% 2.96% - $40,348 خرید
68 BRZ
Brazilian Digital Token
BRZ
$0.1
0.45% 0.58% - $35,764 خرید
69 mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$1.00
0.39% 0.16% - $34,712 خرید
70 IST
Inter Stable Token
IST
$1.00
0.09% 0.33% - $14,112 خرید
71 FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$1.00
0.04% 0.03% - $11,447 خرید
72 ONC
One Cash
ONC
$0.08
0.64% 7.63% - $10,522 خرید
73 CUSD
Coin98 Dollar
CUSD
$1.00
0.03% 0.03% - $7,039 خرید
74 mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.07
0.65% 0.63% - $4,822 خرید
75 MXNT
Mexican Peso Tether
MXNT
$0.05
0.98% 1.69% - $4,615 خرید
76 WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.3% 1.01% - $4,586 خرید
77 XUSD
xUSD Token
XUSD
$1.26
0.48% 0.45% - $2,999 خرید
78 1GOLD
1irstGold
1GOLD
$65.10
1.26% 1.84% - $2,605 خرید
79 XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$1.15
9.73% 12.99% - $2,432 خرید
80 MUSD
Mad USD
MUSD
$0.8
0.01% 1.21% - $2,405 خرید
81 MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
0.02% 0.14% - $1,240 خرید
82 USDS
SpiceUSD
USDS
$0.1
2.6% 8.27% - $581 خرید
83 USDEX
USDEX
USDEX
$0.001
11.59% 10.71% - $287 خرید
84 JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.008
0.41% 1.09% - $65 خرید
85 IRON
Iron
IRON
$0.0001
5.59% 4.6% - $55 خرید
86 BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.004
0.04% 0.03% - $39 خرید
87 USDB
USD Bancor
USDB
$0.1
1.66% 2.83% - $35 خرید
88 USDR
Ratio Stable Coin
USDR
$0.9
0.07% 0.06% - $8 خرید
89 KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0004
1.49% 3.66% - - خرید
90 DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.1
0% 0% - - خرید
91 MUSD
mStable USD
MUSD
$0.9
0% 0% - - خرید
92 DSD
Dynamic Set Dollar
DSD
$0.0000001
0% 103.18% - - خرید
93 ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0.9
0% 0.96% - - خرید
94 CADC
CAD Coin
CADC
$0.2
0.07% 0.06% - - خرید
95 COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0.001
0% 8.04% - - خرید
96 XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.04
0.59% 1.85% - - خرید
97 STATIK
Statik
STATIK
$0.5
0% 0% - - خرید
98 USN
USN
USN
$0.9
0.21% 0.37% - - خرید
99 BITUSD
bitUSD
BITUSD
$0.8
0% 0% $1.614 M - خرید
100 USNBT
NuBits
USNBT
$0.003
0% 0% $40 K - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
USDT
Tether
USDT
$1.00
0.03% 0.03%
USDC
USD Coin
USDC
$1.00
0.01% 0.01%
BUSD
Binance USD
BUSD
$1.00
0.04% 0.05%
DAI
Dai
DAI
$1.00
0.08% 0.1%
TUSD
TrueUSD
TUSD
$1.00
0.04% 0.05%
USDP
Pax Dollar
USDP
$0.9
0.27% 0.74%
USDD
USDD
USDD
$0.9
0.09% 0.07%
GUSD
Gemini Dollar
GUSD
$1.00
0.61% 0.77%
USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.01
1.3% 3.88%
FRAX
Frax
FRAX
$1.00
0.12% 0.18%
USDJ
USDJ
USDJ
$1.11
0.25% 1.49%
LUSD
Liquity USD
LUSD
$1.01
0.05% 0.29%
TRIBE
Tribe
TRIBE
$0.2
0.88% 0.56%
EURS
STASIS EURO
EURS
$1.07
0.66% 0.09%
vUSDC
Venus USDC
vUSDC
$0.02
0% 0.03%
USDX
USDX [Kava]
USDX
$0.8
0.1% 1.03%
XSGD
XSGD
XSGD
$0.7
0.48% 0.06%
vBUSD
Venus BUSD
vBUSD
$0.02
0% 0.05%
VAI
Vai
VAI
$0.9
2.03% 0.67%
EUROC
Euro Coin
EUROC
$1.08
0.87% 0.41%
SUSD
sUSD
SUSD
$0.9
0.08% 0.22%
CUSD
Celo Dollar
CUSD
$0.9
0.19% 0.03%
FEI
Fei USD
FEI
$0.9
4.01% 5.91%
vUSDT
Venus USDT
vUSDT
$0.02
0% 1.26%
USDK
USDK
USDK
$1.02
0.22% 0%
RSV
Reserve
RSV
$0.9
0.06% 0.09%
OUSD
Origin Dollar
OUSD
$0.9
0.01% 0.01%
SBD
Steem Dollars
SBD
$2.14
1.1% 2.61%
KRT
TerraKRW
KRT
$0.0005
9.58% 6.4%
GYEN
GYEN
GYEN
$0.007
0.43% 0.1%
CEUR
Celo Euro
CEUR
$1.07
0.51% 0.49%
BIDR
BIDR
BIDR
$0.00006
0.02% 0.04%
HUSD
HUSD
HUSD
$0.05
0.68% 4%
IDRT
Rupiah Token
IDRT
$0.00006
0.24% 0.41%
vDAI
Venus DAI
vDAI
$0.02
0% 0.06%
DGD
DigixDAO
DGD
$80.16
0.81% 1.29%
BITCNY
bitCNY
BITCNY
$0.1
0.27% 0.31%
DJED
Djed
DJED
$1.05
2.87% 2.24%
XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1.11
0.25% 0.1%
DGX
Digix Gold Token
DGX
$43.55
1.7% 0.11%
ZUSD
ZUSD
ZUSD
$1.00
0.12% 0.24%
EOSDT
EOSDT
EOSDT
$0.3
1.45% 3.8%
ESD
Empty Set Dollar
ESD
$0.002
1.66% 2.83%
BAC
Basis Cash
BAC
$0.003
0.55% 6.07%
CUSDT
Compound USDT
CUSDT
$0.01
29.62% 29.6%
AGEUR
Angle Protocol
AGEUR
$1.08
0.77% 0.02%
USDZ
ZEDXION
USDZ
$0.9
0.14% 0.03%
EURT
Tether EURt
EURT
$1.08
0.89% 0.07%
USDP
USDP Stablecoin
USDP
$1.00
0.23% 0.2%
MIMATIC
MAI
MIMATIC
$0.9
0.28% 0.15%
MIM
Magic Internet Money
MIM
$1.00
0.41% 0.61%
DOLA
DOLA
DOLA
$0.9
0.06% 0.03%
USDH
USDH
USDH
$0.9
0.4% 0.23%
TOR
TOR
TOR
$1.00
0.32% 0.5%
DUSD
DefiDollar
DUSD
$0.8
4.36% 3.73%
xDAI
xDAI
xDAI
$1.00
0.03% 0.34%
DUSD
Decentralized USD(Defichain)
DUSD
$0.3
0.09% 0.67%
MTR
Meter Stable
MTR
$0.6
4.85% 8.4%
USDs
Sperax USD
USDs
$0.9
0.12% 0.09%
PAR
Parallel
PAR
$1.07
0.2% 0.27%
XIDR
XIDR
XIDR
$0.00006
1.72% 0.44%
YUSD
YUSD Stablecoin
YUSD
$1.00
0.04% 0.14%
DAI+
Overnight
DAI+
$0.9
0.03% 0.03%
JPYC
JPY Coin
JPYC
$0.007
0.45% 0.87%
FUSD
Fantom USD
FUSD
$0.7
31.74% 16.18%
TRYB
BiLira
TRYB
$0.04
1.71% 2.57%
USX
dForce USD
USX
$1.02
1.6% 2.96%
BRZ
Brazilian Digital Token
BRZ
$0.1
0.45% 0.58%
mCUSD
Moola Celo USD
mCUSD
$1.00
0.39% 0.16%
IST
Inter Stable Token
IST
$1.00
0.09% 0.33%
FUSD
Fuse Dollar
FUSD
$1.00
0.04% 0.03%
ONC
One Cash
ONC
$0.08
0.64% 7.63%
CUSD
Coin98 Dollar
CUSD
$1.00
0.03% 0.03%
mCEUR
Moola Celo EUR
mCEUR
$1.07
0.65% 0.63%
MXNT
Mexican Peso Tether
MXNT
$0.05
0.98% 1.69%
WANUSDT
wanUSDT
WANUSDT
$1.00
0.3% 1.01%
XUSD
xUSD Token
XUSD
$1.26
0.48% 0.45%
1GOLD
1irstGold
1GOLD
$65.10
1.26% 1.84%
XSTUSD
SORA Synthetic USD
XSTUSD
$1.15
9.73% 12.99%
MUSD
Mad USD
MUSD
$0.8
0.01% 1.21%
MONEY
Moremoney USD
MONEY
$0.9
0.02% 0.14%
USDS
SpiceUSD
USDS
$0.1
2.6% 8.27%
USDEX
USDEX
USDEX
$0.001
11.59% 10.71%
JPYC
JPY Coin v1
JPYC
$0.008
0.41% 1.09%
IRON
Iron
IRON
$0.0001
5.59% 4.6%
BRCP
BRCP TOKEN
BRCP
$0.004
0.04% 0.03%
USDB
USD Bancor
USDB
$0.1
1.66% 2.83%
USDR
Ratio Stable Coin
USDR
$0.9
0.07% 0.06%
KBC
Karatgold Coin
KBC
$0.0004
1.49% 3.66%
DPT
Diamond Platform Token
DPT
$0.1
0% 0%
MUSD
mStable USD
MUSD
$0.9
0% 0%
DSD
Dynamic Set Dollar
DSD
$0.0000001
0% 103.18%
ALUSD
Alchemix USD
ALUSD
$0.9
0% 0.96%
CADC
CAD Coin
CADC
$0.2
0.07% 0.06%
COFFIN
Coffin Finance
COFFIN
$0.001
0% 8.04%
XUSD
xDollar Stablecoin
XUSD
$1.04
0.59% 1.85%
STATIK
Statik
STATIK
$0.5
0% 0%
USN
USN
USN
$0.9
0.21% 0.37%
BITUSD
bitUSD
BITUSD
$0.8
0% 0%
USNBT
NuBits
USNBT
$0.003
0% 0%

بدون شک بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارز‌‌ها همیشه می‌‌تواند یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای خرید باشد. اما بیت کوین و اتریوم به دلیل دامنه نوسانات زیاد قیمت، برای افرادی که جانب احتیاط را نگه می‌‌دارند، گزینه مناسبی نیستند. در این مواقع استیبل کوین ها (Stablecoin) هستند که وارد عرصه می‌شوند و اجازه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک را به کاربران می‌‌دهند.

سرمایه‌گذاری روی استیبل کوین‌‌ها شما را از خطرات ناشی از نوسان قیمت حفظ می‌‌کند.

در نگاه اول تتر بهترین استیبل کوین برای سرمایه‌گذاری به نظر می‌‌رسد. اما باید بدانید که علاوه بر تتر، ارزهای باثبات دیگری هم برای سرمایه‌گذاری وجود دارند. با هم برخی از این رمزارزها را بررسی می‌‌کنیم. اما قبل از آن بهتر است در مورد این ارزهای دیجیتال اطلاعاتی به دست بیاوریم.

استیبل کوین (stablecoin) چیست؟

استیبل کوین یک نوع ارز دیجیتال است که از نوسانات قیمت در امان است. این ارزها از پشتیبانی ارزهای فیات یا الگوریتمی خاص جهت ثبات قیمت بهره‌‌مند هستند. پشتیبانی این ارزها با اتصال به یک ارز پایدار دیگر یا همان الگو‌‌های خاص صورت می‌‌پذیرد. در ادامه این مطلب، به مرور با ویژگی‌‌های بیشتری از استیبل کوین‌‌ها آشنا می‌‌شویم. انتخاب بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بدون شناخت انواع آن کار ساده‌‌ای نیست.

انواع استیبل کوین

همان‌طور که گفتیم، تتر فقط یکی از استیبل کوین‌‌ها است؛ بنابراین هر ارز با قیمت ثابت می‌‌تواند نماینده یکی از انواع استیبل کوین‌ها باشد.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه ارزهای فیات

مدیریت اکثر این نوع ارزها به صورت متمرکز است. پشتیبان تتر و ارزهای مشابه، ارزهای فیاتی مانند یوان چین، یورو و دلار آمریکا است. ارزش‌گذاری تتر به صورت 1:1 صورت می‌‌پذیرد. به معنی دیگر قیمت تتر همیشه برابر با یک دلار است.

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کالا

برخی از بهترین استیبل کوین ها از طریق کالاهای سخت مانند املاک و طلا و حتی برخی از فلزات گران‌‌بهای دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. گفتنی است که متداول‌‌ترین وثیقه در زمینه استیبل کوین‌‌ها با پشتوانه کالا، طلا است. این نوع پشتوانه، برخی شبهات پیرامون بیت کوین و حتی ارزهای فیات را قوت بخشیده است.بهترین استیبل کوین

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو

استیبل کوین‌‌های با پشتوانه کریپتو اندکی با ارزهای نوع اول متفاوت‌اند. این ارزها با ارزهای دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌‌شوند. اما آیا هر ارزی می‌‌تواند به‌ عنوان پشتیبان انتخاب شود؟ پاسخ منفی است. ارزهای پشتیبان استیبل کوین‌‌ها باید دو ویژگی داشته باشند. اول اینکه ارزش آنها باید چندبرابر ارز هدف باشد. به عنوان مثال بیت کوین می‌‌تواند به عنوان پشتوانه این مدل استیبل کوین مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این امر نیز جلوگیری از تأثیر نوسانات بر قیمت استیبل کوین است.

استیبل کوین‌‌های بدون پشتوانه

در تعریف استیبل کوین گفتیم که برخی از آنها برای ثابت نگهداری قیمت از یک الگوی خاص پیروی می‌‌کنند. هر ارز باثباتی می‌‌تواند در فهرست بهترین استیبل کوین ها قرار بگیرد و ارزهای بدون پشتوانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به عنوان مثال برخی از قراردادهای هوشمند می‌‌توانند به عنوان پشتوانه برای این ارزها انتخاب شوند. البته این قراردادها باید مبتنی بر یک پلتفرم غیر متمرکز باشند که قبول شوند. رابرت سامس (Robert Sams) مبدع و مبتکر این نوع ارزها است. وی در سال 2014 با انتشار وایت پیپر ارز فدرال رزرو یا fedcoin پایه‌گذاری این ارزها را آغاز کرد.

آشنایی با انواع استیبل کوین، اولین گام در شناخت و معرفی بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو بود که با هم مرور کردیم.

بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو

قبل از معرفی برخی از بهترین استیبل کوین ها، بهتر است یک نکته مهم را برای شما بازگویی کنیم. تقدم ‌و تأخر ارزها در این مطلب نشانه برتری آنها نسبت به یکدیگر نیست. هرچند که برخی از آنها نام و آوازة بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارند. با هم برخی از این ارزهای با ثبات قیمتی (استیبل کوین) را بررسی می‌‌کنیم.

تتر (Tether)

ارز دیجیتال تتر (USDT) را می‌توان مشهورترین و تقریباً کاربردی‌‌ترین استیبل کوین در دنیای رمزارزها دانست. پشتوانه این ارز دلار امریکا است و نسبت آن نیز 1:1 است. تقریباً می‌‌توان گفت بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی، تتر را در لیست ارزهای قابل خرید و فروش خود قرار داده‌‌اند.

تتر در برخی از صرافی‌‌ها به عنوان ثمن معامله مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
بهترین استیبل کوین

یو اس‌ دی کوین (USD Coin)

یواس‌دی سی (USDC) یکی از استیبل کوین‌‌هایی است که پشتوانه آن صرافی بزرگ Coinbase است.

پکسوس (Paxos Standard)

در سال 2018 شایعه‌‌ای در بین کاربران ارزهای دیجیتال به وجود آمد که بر اساس آن تتر هیچ پشتوانه‌‌ای نداشت. در این هنگام تتر از حساب خود در بانکی در باهاماس به مبلغ 1.8 میلیارد دلار رونمایی کرد، اما نتوانست از تولد پکسوس استاندارد (PAX) جلوگیری کند. پکسوس نیز مانند تتر با نسبت 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی می‌‌شود.

بایننس ‌‌یو‌‌ اس‌‌ دی (Binance USD)

وقتی صرافی کوین بیس، از یک استیبل کوین پشتیبانی می‌‌کند، چرا صرافی بایننس اقدام به پشتیبانی از یکی از بهترین استیبل کوین های موجود در بازار کریپتو نکند؟ صرافی Binance نیز یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا و با نسبت ۱:۱ منتشر کرده است که بایننس یواس‌دی (BUSD) نام دارد.

ترو یو‌‌ اس‌‌ دی (TrueUSD)

بی‌انصافی است که در میان فهرست بهترین استیبل کوین ها، نامی از TUSD نبریم. ترو یواس‌دی به ‌صورت 100 درصدی از پشتیبانی دلار برخوردار است. اما این بهترین ویژگی آن نیست. ترو یواس‌‌دی کارمزد انتقال کمتری نسبت به ارزهای فیات دارد و در مقابل نرخ بهره بالاتری در مقایسه با آنها دارد. همچنین تبدیل آن به ارز فیات سرعت قابل قبولی دارد.

بدون شک توجه به مزایا یا معایب مطرح شده، استفاده از استیبل کوین‌‌ها امری ضروری است. ما در این صفحه سعی کردیم شما را با برخی از بهترین استیبل کوین ها و البته انواع آن آشنا کنیم. گفتنی است که در بازار ارزهای دیجیتال استیبل کوین‌‌های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است از جهاتی نسبت به دیگر ارزها برتری داشته باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

سلام لیست ارزهای وب ۳ رو میخواستم از کدوم قسمت باید مشاهده کنم

سلام خدمت شما
در پیج اینستاگرام رمزارز یک پست داریم که رمزارزهای مهم در حوزه وب ۳ را معرفی کردیم.