قیمت لحظه ای توکن های تولید محتوا (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ATOM
Cosmos
ATOM
$10.44
6.15% 11.2% $3.948 B $190,638,211 خرید
2 THETA
Theta Network
THETA
$1.11
5.85% 11.24% $1.111 B $25,510,665 خرید
3 SAND
The Sandbox
SAND
$0.4
5.88% 16.16% $1.010 B $166,171,899 خرید
4 CHZ
Chiliz
CHZ
$0.08
4.65% 20.66% $680.150 M $115,741,163 خرید
5 APE
ApeCoin
APE
$1.69
3.14% 6.2% $624.625 M $72,433,561 خرید
6 BAT
Basic Attention Token
BAT
$0.2
3.29% 13.03% $372.383 M $40,518,623 خرید
7 MASK
Mask Network
MASK
$3.79
3.61% 10.68% $311.461 M $146,119,026 خرید
8 TFUEL
Theta Fuel
TFUEL
$0.04
2.31% 0.35% $307.022 M $8,844,910 خرید
9 HIVE
Hive
HIVE
$0.3
2.37% 6.26% $189.730 M $5,942,226 خرید
10 SNT
Status
SNT
$0.04
2.69% 7.91% $175.252 M $16,139,030 خرید
11 ZEN
Horizen
ZEN
$11.28
0.62% 12.34% $162.666 M $9,103,088 خرید
12 STEEM
Steem
STEEM
$0.2
2.48% 6.05% $120.220 M $11,228,067 خرید
13 RLC
iExec RLC
RLC
$1.61
3.39% 8.11% $116.450 M $22,747,897 خرید
14 IQ
IQ
IQ
$0.006
3.17% 2.91% $106.674 M $9,583,969 خرید
15 MBL
MovieBloc
MBL
$0.005
3.94% 1.85% $95.639 M $19,838,930 خرید
16 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.02
14.82% 22.98% $92.348 M $3,357,953 خرید
17 KIN
Kin
KIN
$0.00002
5.66% 49.08% $66.502 M $401,930 خرید
18 SBD
Steem Dollars
SBD
$5.22
2.45% 7.07% $66.058 M $24,946,484 خرید
19 XCAD
XCAD Network
XCAD
$1.20
11.62% 5.16% $55.940 M $10,746,985 خرید
20 CGPT
ChainGPT
CGPT
$0.1
3.63% 1.29% $53.656 M $6,373,610 خرید
21 COS
Contentos
COS
$0.007
2.01% 8.83% $37.988 M $3,204,302 خرید
22 JOY
Joystream
JOY
$0.04
7.68% 24.67% $31.534 M $358,946 خرید
23 SOUL
Phantasma
SOUL
$0.2
4.18% 12.2% $28.527 M $272,978 خرید
24 GFT
Gifto
GFT
$0.02
22.65% 4.41% $26.152 M $13,735,749 خرید
25 LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
0.76% 2.18% $13.095 M $758,349 خرید
26 KAN
BitKan
KAN
$0.001
0.87% 0.6% $9.783 M $243,953 خرید
27 AIMX
Aimedis (new)
AIMX
$0.02
9.45% 16.16% $7.752 M $625,542 خرید
28 WWY
WeWay
WWY
$0.005
9.84% 18.86% $7.449 M $1,114,957 خرید
29 STRM
StreamCoin
STRM
$0.002
2.51% 9.42% $4.348 M $5,342,446 خرید
30 LBC
LBRY Credits
LBC
$0.003
5.05% 48.92% $2.159 M $27,772 خرید
31 MARO
Maro
MARO
$0.001
27.98% 100.96% $1.803 M $236,562 خرید
32 MITH
Mithril
MITH
$0.0007
5.15% 19.28% $706 K $98,775 خرید
33 GEM
Gemie
GEM
$0.002
8.92% 32.86% $347 K $158,810 خرید
34 RFR
Refereum
RFR
$0.00006
3.03% 12.52% $345 K $33,249 خرید
35 COR
Coreto
COR
$0.001
4.69% 78.26% $258 K $3,828 خرید
36 CYCLUB
Cyclub
CYCLUB
$0.0001
0.41% 6.41% $141 K $22,833 خرید
37 PCNT
Playcent
PCNT
$0.003
1.74% 4.9% $120 K $31,885 خرید
38 STREAM
Streamit Coin
STREAM
$0.0004
0.19% 14.03% $5 K - خرید
39 HVE2
Uhive
HVE2
$0.0006
3.71% 30.12% - $169,541 خرید
40 ZPT
Zeepin
ZPT
$0.0002
2.91% 1.94% - $45,870 خرید
41 XMX
XMax
XMX
$0.00002
2.51% 3.44% - $30,278 خرید
42 CVNT
Conscious Value Network
CVNT
$0.6
1.66% 19.48% - $26,143 خرید
43 PST
Primas
PST
$0.001
0.12% 3.08% - $25,305 خرید
44 SPACE
Space Token
SPACE
$0.01
3.79% 9.02% - $13,885 خرید
45 $MANGA
Manga Token
$MANGA
$0.00001
3.52% 22.68% - $525 خرید
46 MFT
Mainframe
MFT
$0.003
52.48% 4.99% - $18 خرید
47 POP
POP Network Token
POP
$0.000009
0% 40.98% - $13 خرید
48 RDD
ReddCoin
RDD
$0.00008
75.17% 136.38% - $8 خرید
49 UUU
U Network
UUU
$0.000003
3.19% 14.17% - $1 خرید
50 LUN
Lunyr
LUN
$0.04
0.26% 4.34% - - خرید
51 IFT
InvestFeed
IFT
$0.0004
0.26% 14.17% - - خرید
52 VEE
BLOCKv
VEE
$0.002
0% 59.56% - - خرید
53 AMP
HyperSpace
AMP
$0
0% 0% - - خرید
54 SNGLS
SingularDTV
SNGLS
$0
208.93% 136.23% - - خرید
55 YOYOW
YOYOW
YOYOW
$0
0% 54.21% - - خرید
56 HBT
Hubii Network
HBT
$0
0.12% 6.78% - - خرید
57 ALIS
ALIS
ALIS
$0
0% 0% - - خرید
58 ATS
Authorship
ATS
$0
0% 0% - - خرید
59 PBL
Publica
PBL
$0
0% 0% - - خرید
60 ONG
SoMee.Social [OLD]
ONG
$0
1.02% 3.02% - $4 خرید
61 CFUN
CFun
CFUN
$0
0% 0% - - خرید
62 CAN
Content and AD Network
CAN
$0
0% 0% - - خرید
63 NOX
Nitro
NOX
$0
0% 0% - - خرید
64 READ
Read
READ
$0
0% 0% - - خرید
65 PRS
PressOne
PRS
$0
0.11% 1.31% - - خرید
66 PARETO
PARETO Rewards
PARETO
$0
0% 0.04% - - خرید
67 LOCI
LOCIcoin
LOCI
$0
3.8% 18.18% - - خرید
68 CEN
Concensum
CEN
$0
0% 0% - - خرید
69 SETH
Sether
SETH
$0
0% 0% - - خرید
70 ADH
AdHive
ADH
$0
5.17% 9.44% - - خرید
71 YOU
YOU COIN
YOU
$0
0% 10.71% - - خرید
72 KUE
Kuende
KUE
$0
0% 0% - - خرید
73 ADN
Aladdin
ADN
$0
9.01% 19.31% - - خرید
74 VID
Vivid Labs
VID
$0
0% 5.8% - - خرید
75 WAIV
Waivlength
WAIV
$0
0.88% 10.62% - - خرید
76 AIMX
Aimedis (old)
AIMX
$0
2% 11.27% - $2,892 خرید
77 MYNFT
LaunchMyNFT
MYNFT
$0
0% 0% - - خرید
78 RCADE
Arcade Galaxy
RCADE
$0
0% 0% - - خرید
79 PSTR
Polkastream
PSTR
$0
0% 0% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ATOM
Cosmos
ATOM
$10.44
6.15% 11.2%
THETA
Theta Network
THETA
$1.11
5.85% 11.24%
SAND
The Sandbox
SAND
$0.4
5.88% 16.16%
CHZ
Chiliz
CHZ
$0.08
4.65% 20.66%
APE
ApeCoin
APE
$1.69
3.14% 6.2%
BAT
Basic Attention Token
BAT
$0.2
3.29% 13.03%
MASK
Mask Network
MASK
$3.79
3.61% 10.68%
TFUEL
Theta Fuel
TFUEL
$0.04
2.31% 0.35%
HIVE
Hive
HIVE
$0.3
2.37% 6.26%
SNT
Status
SNT
$0.04
2.69% 7.91%
ZEN
Horizen
ZEN
$11.28
0.62% 12.34%
STEEM
Steem
STEEM
$0.2
2.48% 6.05%
RLC
iExec RLC
RLC
$1.61
3.39% 8.11%
IQ
IQ
IQ
$0.006
3.17% 2.91%
MBL
MovieBloc
MBL
$0.005
3.94% 1.85%
ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0.02
14.82% 22.98%
KIN
Kin
KIN
$0.00002
5.66% 49.08%
SBD
Steem Dollars
SBD
$5.22
2.45% 7.07%
XCAD
XCAD Network
XCAD
$1.20
11.62% 5.16%
CGPT
ChainGPT
CGPT
$0.1
3.63% 1.29%
COS
Contentos
COS
$0.007
2.01% 8.83%
JOY
Joystream
JOY
$0.04
7.68% 24.67%
SOUL
Phantasma
SOUL
$0.2
4.18% 12.2%
GFT
Gifto
GFT
$0.02
22.65% 4.41%
LMWR
LimeWire
LMWR
$0.2
0.76% 2.18%
KAN
BitKan
KAN
$0.001
0.87% 0.6%
AIMX
Aimedis (new)
AIMX
$0.02
9.45% 16.16%
WWY
WeWay
WWY
$0.005
9.84% 18.86%
STRM
StreamCoin
STRM
$0.002
2.51% 9.42%
LBC
LBRY Credits
LBC
$0.003
5.05% 48.92%
MARO
Maro
MARO
$0.001
27.98% 100.96%
MITH
Mithril
MITH
$0.0007
5.15% 19.28%
GEM
Gemie
GEM
$0.002
8.92% 32.86%
RFR
Refereum
RFR
$0.00006
3.03% 12.52%
COR
Coreto
COR
$0.001
4.69% 78.26%
CYCLUB
Cyclub
CYCLUB
$0.0001
0.41% 6.41%
PCNT
Playcent
PCNT
$0.003
1.74% 4.9%
STREAM
Streamit Coin
STREAM
$0.0004
0.19% 14.03%
HVE2
Uhive
HVE2
$0.0006
3.71% 30.12%
ZPT
Zeepin
ZPT
$0.0002
2.91% 1.94%
XMX
XMax
XMX
$0.00002
2.51% 3.44%
CVNT
Conscious Value Network
CVNT
$0.6
1.66% 19.48%
PST
Primas
PST
$0.001
0.12% 3.08%
SPACE
Space Token
SPACE
$0.01
3.79% 9.02%
$MANGA
Manga Token
$MANGA
$0.00001
3.52% 22.68%
MFT
Mainframe
MFT
$0.003
52.48% 4.99%
POP
POP Network Token
POP
$0.000009
0% 40.98%
RDD
ReddCoin
RDD
$0.00008
75.17% 136.38%
UUU
U Network
UUU
$0.000003
3.19% 14.17%
LUN
Lunyr
LUN
$0.04
0.26% 4.34%
IFT
InvestFeed
IFT
$0.0004
0.26% 14.17%
VEE
BLOCKv
VEE
$0.002
0% 59.56%
AMP
HyperSpace
AMP
$0
0% 0%
SNGLS
SingularDTV
SNGLS
$0
208.93% 136.23%
YOYOW
YOYOW
YOYOW
$0
0% 54.21%
HBT
Hubii Network
HBT
$0
0.12% 6.78%
ALIS
ALIS
ALIS
$0
0% 0%
ATS
Authorship
ATS
$0
0% 0%
PBL
Publica
PBL
$0
0% 0%
ONG
SoMee.Social [OLD]
ONG
$0
1.02% 3.02%
CFUN
CFun
CFUN
$0
0% 0%
CAN
Content and AD Network
CAN
$0
0% 0%
NOX
Nitro
NOX
$0
0% 0%
READ
Read
READ
$0
0% 0%
PRS
PressOne
PRS
$0
0.11% 1.31%
PARETO
PARETO Rewards
PARETO
$0
0% 0.04%
LOCI
LOCIcoin
LOCI
$0
3.8% 18.18%
CEN
Concensum
CEN
$0
0% 0%
SETH
Sether
SETH
$0
0% 0%
ADH
AdHive
ADH
$0
5.17% 9.44%
YOU
YOU COIN
YOU
$0
0% 10.71%
KUE
Kuende
KUE
$0
0% 0%
ADN
Aladdin
ADN
$0
9.01% 19.31%
VID
Vivid Labs
VID
$0
0% 5.8%
WAIV
Waivlength
WAIV
$0
0.88% 10.62%
AIMX
Aimedis (old)
AIMX
$0
2% 11.27%
MYNFT
LaunchMyNFT
MYNFT
$0
0% 0%
RCADE
Arcade Galaxy
RCADE
$0
0% 0%
PSTR
Polkastream
PSTR
$0
0% 0%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments