لیست کامل توکن صرافی های معتبر خارجی

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 BNB
BNB
BNB
$608.06
0.13% 13.02% $89.739 B $1,764,576,521 خرید
2 LEO
UNUS SED LEO
LEO
$5.59
3.75% 6.92% $5.180 B $3,222,408
3 OKB
OKB
OKB
$46.04
0.93% 6.77% $2.762 B $5,657,197
4 CRO
Cronos
CRO
$0.1
0.07% 11.04% $2.715 B $9,086,227
5 BGB
Bitget Token
BGB
$1.16
1.04% 4.32% $1.624 B $52,548,704
6 KCS
KuCoin Token
KCS
$10.43
0.44% 0.43% $997.463 M $988,607
7 GT
GateToken
GT
$8.37
0.56% 6.82% $779.917 M $3,857,087
8 WOO
WOO
WOO
$0.2
0.59% 21.85% $502.698 M $9,779,351
9 FTT
FTX Token
FTT
$1.38
1.45% 13.88% $454.693 M $10,984,152
10 MX
MX TOKEN
MX
$3.83
2.32% 8.68% $376.993 M $39,601,179
11 FNSA
FINSCHIA
FNSA
$26.11
2.05% 13.71% $206.598 M $849,469
12 HT
Huobi Token
HT
$0.5
0.3% 6.88% $90.405 M $258,269
13 TKO
Toko Token
TKO
$0.4
0.71% 11.11% $69.281 M $1,938,449
14 WRX
WazirX
WRX
$0.1
0.47% 18.49% $68.519 M $2,479,866 خرید
15 WXT
Wirex Token
WXT
$0.005
1.73% 0.22% $59.947 M $1,458,892
16 ASD
ASD
ASD
$0.05
1% 3.9% $33.031 M $1,454,359
17 LA
LATOKEN
LA
$0.02
3.91% 4.8% $10.911 M $23,147
18 ONE
BigONE Token
ONE
$0.001
0.05% 0.01% $9.756 M $3 خرید
19 BITCI
Bitcicoin
BITCI
$0.0008
2.03% 16.29% $6.864 M $1,687,139
20 SOLCEX
SolCex
SOLCEX
$0.01
5.5% 26.86% $6.749 M $1,561,244
21 OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
0.16% 14.49% $6.245 M $217,803
22 BTR
Bitrue Coin
BTR
$0.03
1.14% 1.73% $5.110 M $6,822,669
23 BF
BitForex Token
BF
$0.0006
0.8% 68.51% $2.878 M -
24 BTSE
BTSE Token
BTSE
$0.6
0% 0% $2.617 M -
25 MAX
MAX Exchange Token
MAX
$0.3
0.04% 0.27% $1.750 M $39,503
26 EXM
EXMO Coin
EXM
$0.008
1.93% 5.09% $964 K $31,795
27 SCC
StakeCubeCoin
SCC
$0.02
1.83% 20.94% $357 K $1,232
28 PTF
PowerTrade Fuel
PTF
$0.01
0.38% 0.5% $291 K $137,724
29 HTX
HTX
HTX
$0.000001
0.73% 2.63% - $52,256,112
30 UZX
UZX
UZX
$1.57
0.74% 4.4% - $13,543,100
31 CNX
Cryptonex
CNX
$34.65
0.5% 4.95% - $10,365,866
32 FMC
Fimarkcoin
FMC
$0.0006
0.02% 0.66% - $9,963,095
33 MMX
MMX
MMX
$2.13
1.03% 1.94% - $2,638,004
34 BIT
Biconomy Exchange Token
BIT
$0.000004
23.55% 17.07% - $1,857,904
35 THR
ThoreCoin
THR
$137.93
0.06% 9.28% - $1,051,506
36 PT
Phemex Token
PT
$1.24
1.15% 5.98% - $879,816
37 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$11.98
2.72% 6.32% - $336,201
38 DFT
DigiFinexToken
DFT
$0.01
0.9% 8.87% - $138,963
39 NGC
NAGA
NGC
$0.02
2.54% 8.53% - $44,091
40 OX
Open Exchange Token
OX
$0.007
5.21% 19.86% - $31,788
41 GDT
Globe Derivative Exchange
GDT
$0.01
0.4% 1.34% - $24,256
42 PROB
ProBit Token
PROB
$0.09
0.87% 3.81% - $18,958
43 BITO
BitoPro Exchange Token
BITO
$0.07
0.35% 0.15% - $11,107
44 BTTY
Bitcointry Token
BTTY
$0.0009
2.66% 10.49% - $407
45 BIR
Birake
BIR
$0.001
0.86% 12.29% - $220
46 ZMT
Zipmex
ZMT
$0.007
0.06% 8.38% - $66
47 BEST
Bitpanda Ecosystem Token
BEST
$0.6
2.57% 14.16% - $66
48 BIX
Bibox Token
BIX
$0.003
3.91% 9.6% - $44
49 TDX
Tidex Token
TDX
$0.01
1.35% 14.31% - $0
50 COB
Cobinhood
COB
$0.0006
0.91% 5.61% - -
51 BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0% - -
52 OBITS
OBITS
OBITS
$0
8.54% 27.93% - -
53 LKK
Lykke
LKK
$0
0% 0.16% - -
54 BLN
Bolenum
BLN
$0
0% 0% - -
55 CREDO
Credo
CREDO
$0
10.33% 72.74% - -
56 XIN
Infinity Economics
XIN
$0
0% 0.47% - -
57 BCO
BridgeCoin
BCO
$0
0% 0% - -
58 DEW
DEW
DEW
$0
0% 0% - -
59 SXDT
Spectre.ai Dividend Token
SXDT
$0
21.44% 180.12% - $7
60 LGO
LGO Token
LGO
$0
0.19% 4.51% - -
61 BNK
Bankera
BNK
$0
0% 0% - $1,260
62 ZB
ZB Token
ZB
$0
0% 0% - -
63 TIOX
Trade Token X
TIOX
$0
88.18% 0.1% - -
64 TOK
TOKOK
TOK
$0
0% 2.72% - -
65 NET
NEXT
NET
$0
0.04% 1.24% - -
66 TCH
TigerCash
TCH
$0
0% 0.73% - -
67 BQQQ
Bitsdaq
BQQQ
$0
18111.98% 18115.68% - -
68 BHC
BHEX Token
BHC
$0
0.19% 2.61% - -
69 HTB
Hotbit Token
HTB
$0
0% 0.38% - -
70 BKK
BKEX Chain
BKK
$0
0% 0.02% - -
71 RES
Resfinex Token
RES
$0
0% 1.22% - -
72 BNS
BNS Token
BNS
$0
0% 11.54% - -
73 BWB
Bit World Token
BWB
$0
0% 0% - -
74 SXC
SXC Token
SXC
$0
0.39% 6.77% - -
75 HBC
HBTC Captain Token
HBC
$0
2.39% 0% - -
76 ACXT
ACDX Exchange Governance Token
ACXT
$0
0% 0.01% - -
77 WELL
WELL
WELL
$0
0.04% 1.38% - -
78 MDX
Mandala Exchange Token
MDX
$0
0% 0% - -
79 EQO
EQO
EQO
$0
0% 0.01% - -
80 OVI
Oviex
OVI
$0
0.02% 0% - -
81 CALL
CALL
CALL
$0
0% 0% - -
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
BNB
BNB
BNB
$608.06
0.13% 13.02%
LEO
UNUS SED LEO
LEO
$5.59
3.75% 6.92%
OKB
OKB
OKB
$46.04
0.93% 6.77%
CRO
Cronos
CRO
$0.1
0.07% 11.04%
BGB
Bitget Token
BGB
$1.16
1.04% 4.32%
KCS
KuCoin Token
KCS
$10.43
0.44% 0.43%
GT
GateToken
GT
$8.37
0.56% 6.82%
WOO
WOO
WOO
$0.2
0.59% 21.85%
FTT
FTX Token
FTT
$1.38
1.45% 13.88%
MX
MX TOKEN
MX
$3.83
2.32% 8.68%
FNSA
FINSCHIA
FNSA
$26.11
2.05% 13.71%
HT
Huobi Token
HT
$0.5
0.3% 6.88%
TKO
Toko Token
TKO
$0.4
0.71% 11.11%
WRX
WazirX
WRX
$0.1
0.47% 18.49%
WXT
Wirex Token
WXT
$0.005
1.73% 0.22%
ASD
ASD
ASD
$0.05
1% 3.9%
LA
LATOKEN
LA
$0.02
3.91% 4.8%
ONE
BigONE Token
ONE
$0.001
0.05% 0.01%
BITCI
Bitcicoin
BITCI
$0.0008
2.03% 16.29%
SOLCEX
SolCex
SOLCEX
$0.01
5.5% 26.86%
OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
0.16% 14.49%
BTR
Bitrue Coin
BTR
$0.03
1.14% 1.73%
BF
BitForex Token
BF
$0.0006
0.8% 68.51%
BTSE
BTSE Token
BTSE
$0.6
0% 0%
MAX
MAX Exchange Token
MAX
$0.3
0.04% 0.27%
EXM
EXMO Coin
EXM
$0.008
1.93% 5.09%
SCC
StakeCubeCoin
SCC
$0.02
1.83% 20.94%
PTF
PowerTrade Fuel
PTF
$0.01
0.38% 0.5%
HTX
HTX
HTX
$0.000001
0.73% 2.63%
UZX
UZX
UZX
$1.57
0.74% 4.4%
CNX
Cryptonex
CNX
$34.65
0.5% 4.95%
FMC
Fimarkcoin
FMC
$0.0006
0.02% 0.66%
MMX
MMX
MMX
$2.13
1.03% 1.94%
BIT
Biconomy Exchange Token
BIT
$0.000004
23.55% 17.07%
THR
ThoreCoin
THR
$137.93
0.06% 9.28%
PT
Phemex Token
PT
$1.24
1.15% 5.98%
TKX
Tokenize Xchange
TKX
$11.98
2.72% 6.32%
DFT
DigiFinexToken
DFT
$0.01
0.9% 8.87%
NGC
NAGA
NGC
$0.02
2.54% 8.53%
OX
Open Exchange Token
OX
$0.007
5.21% 19.86%
GDT
Globe Derivative Exchange
GDT
$0.01
0.4% 1.34%
PROB
ProBit Token
PROB
$0.09
0.87% 3.81%
BITO
BitoPro Exchange Token
BITO
$0.07
0.35% 0.15%
BTTY
Bitcointry Token
BTTY
$0.0009
2.66% 10.49%
BIR
Birake
BIR
$0.001
0.86% 12.29%
ZMT
Zipmex
ZMT
$0.007
0.06% 8.38%
BEST
Bitpanda Ecosystem Token
BEST
$0.6
2.57% 14.16%
BIX
Bibox Token
BIX
$0.003
3.91% 9.6%
TDX
Tidex Token
TDX
$0.01
1.35% 14.31%
COB
Cobinhood
COB
$0.0006
0.91% 5.61%
BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0%
OBITS
OBITS
OBITS
$0
8.54% 27.93%
LKK
Lykke
LKK
$0
0% 0.16%
BLN
Bolenum
BLN
$0
0% 0%
CREDO
Credo
CREDO
$0
10.33% 72.74%
XIN
Infinity Economics
XIN
$0
0% 0.47%
BCO
BridgeCoin
BCO
$0
0% 0%
DEW
DEW
DEW
$0
0% 0%
SXDT
Spectre.ai Dividend Token
SXDT
$0
21.44% 180.12%
LGO
LGO Token
LGO
$0
0.19% 4.51%
BNK
Bankera
BNK
$0
0% 0%
ZB
ZB Token
ZB
$0
0% 0%
TIOX
Trade Token X
TIOX
$0
88.18% 0.1%
TOK
TOKOK
TOK
$0
0% 2.72%
NET
NEXT
NET
$0
0.04% 1.24%
TCH
TigerCash
TCH
$0
0% 0.73%
BQQQ
Bitsdaq
BQQQ
$0
18111.98% 18115.68%
BHC
BHEX Token
BHC
$0
0.19% 2.61%
HTB
Hotbit Token
HTB
$0
0% 0.38%
BKK
BKEX Chain
BKK
$0
0% 0.02%
RES
Resfinex Token
RES
$0
0% 1.22%
BNS
BNS Token
BNS
$0
0% 11.54%
BWB
Bit World Token
BWB
$0
0% 0%
SXC
SXC Token
SXC
$0
0.39% 6.77%
HBC
HBTC Captain Token
HBC
$0
2.39% 0%
ACXT
ACDX Exchange Governance Token
ACXT
$0
0% 0.01%
WELL
WELL
WELL
$0
0.04% 1.38%
MDX
Mandala Exchange Token
MDX
$0
0% 0%
EQO
EQO
EQO
$0
0% 0.01%
OVI
Oviex
OVI
$0
0.02% 0%
CALL
CALL
CALL
$0
0% 0%

چرا صرافی‌ها اقدام به عرضه توکن صرافی می‌کنند؟

برای پذیرش بیشتر رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی با تقلید از صرافی‌های سنتی برای خرید، فروش و تبادل رمزارزها روی کار آمدند. در حال حاضر صرافی‌های رمزارزی همچون دروازه‌ای رو به بازار رمزارزها عمل می‌کنند و رفته‌رفته امکانات جدیدی همچون توکن‌ صرافی را به این عرصه نوظهور می‌افزایند. در بیشتر موارد توکن‌ های صرافی به عنوان روشی برای جذب سرمایه عمل می‌کنند. این ارزها دارای ارزش و تضمین‌کننده فعالیت درست صرافی‌ها هستند. همچنین به دلیل موارد استفاده این توکن‌ها برای کاربران ایجاد انگیزه می‌کنند. قاعده این نیست که تمامی صرافی‌ها ملزم به ارائه توکن صرافی باشند و این موضوع به اهداف و برنامه‌ریزی‌های آن صرافی بستگی دارد.

توکن های صرافی چه استفاده‌هایی دارند؟

برخی از استفاده‌های رایج از این نوع توکن‌ها، استفاده در مواردی همچون روش پرداخت، حاکمیت، تأمین مالی برای مسابقات و بهبود وضعیت نقدینگی است. علی‌رغم اینکه این توکن‌ها به عنوان توکن کاربردی در صرافی‌ها عمل می‌کنند و استفاده‌هایی همچون پرداخت کارمزد ترید، واریز و برداشت در صرافی دارند، جزئیات موارد مربوط به توکن های صرافی به صادرکننده آن بستگی دارد. همچنین بسیاری از این توکن‌ها برای کاربران حق رأی در تصمیمات اکوسیستم را ایجاد می‌کنند.

در نهایت هدف این است که به مرور زمان صرافی غیرمتمرکزتر شود و دارندکان توکن صرافی نقش پررنگ‌تری در تصمیمات حاکمیتی همچون تعیین بودجه و توسعه داشته باشند. علاوه بر مسائل حاکمیتی، صرافی‌ها برای دارندگان توکن های صرافی مزایای بیشتری به نسبت دیگر کاربران در نظر می‌گیرند.

استفاده‌های دیگر

مورد دیگری که توکن های صرافی را برای تریدرها بااهمیت می‌کند، استفاده به عنوان ارز پایه در معاملات و ترید است. در یسیاری از صرافی‌ها، قابلیت معامله جفت ارزهای متعددی با توکن صرافی به عنوان ارز پایه فراهم شده است. این موضوع در نهایت به افزایش نقدینگی و نقدشوندگی می‌انجامد. همان‌طور که می‌دانید، نقدینگی و نقدشوندگی دو عامل بسیار مهم برای صرافی‌ها هستند.

نقدینگی بالا کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که خریداران و فروشندگان می‌توانند معامله را همان‌طور که در نظر گرفته شده، بدون مواجه شدن با تغییر قیمت قابل توجه، انجام دهند. توکن های صرافی با ایجاد انگیزه در کاربران باعث افزایش فعالیت و در نتیجه رفع مشکل نقدینگی در یک بازار خاص می‌شود.

مزایای سرمایه گذاری در توکن های صرافی چیست؟

دارندگان با نگه داشتن توکن های صرافی از مزایایی همچون کاهش کارمزد پرداختی، بهبود خدمات مشتریان و مزایای مشابه دیگر بهره‌مند می‌شوند. برخی کاربران فقط با انگیزه‌های حاکمیتی در این توکن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما برخی انگیزه‌های مالی دیگری نیز دارند که آنها را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کند.

در برخی موارد تریدرها در صورت استفاده از توکن صرافی از 1 تا 50 درصد تخفیف در کارمزدها خواهند داشت. این کاهش مبلغ کارمزد به خصوص در مواردی که کارمزد به حجم معاملات بستگی دارد یا کاربر به صورت منظم و زیاد معامله و ترید می‌کند، بسیار تأثیرگذار است.

برخی از توکن‌های صرافی مزایای دیگری مانند مشاوره سرمایه‌گذاری شخصی، پرداخت سود، اهرم در معاملات مارجین، وثیقه‌گذاری در معاملات فیوچرز و بهبود خدمات مشتری را به کسانی که دارایی‌های قابل‌توجهی دارند، ارائه می‌کنند.

چگونه توکن صرافی تهیه کنیم؟

توکن های صرافی از طریق IEO، خرید از پتلفرم صرافی و اگر خیلی خوش‌شانس باشید، از طریق ایردراپ قابل تهیه است. اغلب توکن های صرافی از طریق عرضه اولیه صرافی و با هدف جمع‌آوری سرمایه به بازار ارائه می‌شوند.

شناخته‌شده‌ترین توکن های صرافی کدامند؟

بایننس، کوین بیس، اف تی ایکس، اوکی اکس، کوکوین و HitBTC از شناخته‌شده‌ترین توکن های صرافی هستند. بر اساس داده‌های موجود در وبسایت CoinMarketCap، بیش از 90 توکن صرافی مختلف وجود دارد که بسیاری از آنها متعلق به بزرگ‌ترین نام‌های صنعت ارزهای دیجیتال هستند. تعیین اینکه در کدام یک از آنها سرمایه‌گذاری کنید، به خود صرافی، حجم معاملات، پیشینه فعالیت صرافی و مزایای آن بستگی دارد.

بنابراین همچون گذشته یادآور می‌شویم که قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در یک پروژه حتماً در مورد بنیاد و موارد مربوط به آن تحقیق و بررسی‌های لازم را به عمل آورید و هرگز بیش از آنچه را که می‌توانید از دست بدهید سرمایه‌گذاری نکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments