لیست کامل توکن صرافی های معتبر خارجی

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 BNB
BNB
BNB
$235.57
1.77% 3% $35.735 B $858,351,495 خرید
2 LEO
UNUS SED LEO
LEO
$3.82
0.94% 4.08% $3.543 B $700,441 خرید
3 OKB
OKB
OKB
$57.78
0.37% 0.14% $3.466 B $9,460,544 خرید
4 CRO
Cronos
CRO
$0.09
2.89% 4.67% $2.428 B $13,189,810 خرید
5 FTT
FTX Token
FTT
$4.46
0.29% 9.56% $1.467 B $71,138,940 خرید
6 KCS
KuCoin Token
KCS
$9.54
2.2% 21.94% $922.937 M $3,193,972 خرید
7 BGB
Bitget Token
BGB
$0.5
0.06% 3.91% $717.687 M $12,498,052 خرید
8 HT
Huobi Token
HT
$2.78
1.58% 1.09% $450.452 M $14,298,414 خرید
9 WOO
WOO Network
WOO
$0.2
6.3% 12.6% $445.804 M $18,985,396 خرید
10 GT
GateToken
GT
$4.33
1.83% 1.62% $429.647 M $1,505,644 خرید
11 MX
MX TOKEN
MX
$2.99
1.01% 0.3% $301.065 M $2,030,064 خرید
12 FNSA
FINSCHIA
FNSA
$27.81
0.11% 4.39% $206.080 M $1,515,110 خرید
13 WRX
WazirX
WRX
$0.1
7.65% 18.46% $54.903 M $2,205,650 خرید
14 WXT
Wirex Token
WXT
$0.005
3.27% 0.55% $52.509 M $227,991 خرید
15 TKO
Toko Token
TKO
$0.2
2.33% 9.35% $46.732 M $2,545,208 خرید
16 ASD
ASD
ASD
$0.04
0.55% 2.21% $31.716 M $1,518,953 خرید
17 LA
LATOKEN
LA
$0.04
2.88% 3.08% $16.473 M $14,866 خرید
18 BITCI
Bitcicoin
BITCI
$0.002
0.44% 1.76% $15.969 M $689,751 خرید
19 BTR
Bitrue Coin
BTR
$0.06
9.73% 7.81% $8.590 M $10,320,457 خرید
20 OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
3.2% 43.02% $7.952 M $434,306 خرید
21 ONE
BigONE Token
ONE
$0.0005
0.18% 1.48% $5.088 M - خرید
22 BF
BitForex Token
BF
$0.0009
2.46% 5.09% $4.009 M $984,031 خرید
23 BTSE
BTSE Token
BTSE
$0.8
0.79% 6.45% $3.701 M $1,084 خرید
24 EXM
EXMO Coin
EXM
$0.008
0.69% 4.16% $864 K $49,937 خرید
25 PTF
PowerTrade Fuel
PTF
$0.03
17.77% 75.86% $761 K $96,261 خرید
26 SCC
StakeCubeCoin
SCC
$0.04
3.3% 14.11% $572 K $3,287 خرید
27 TCH
TigerCash
TCH
$0.004
0.82% 2.55% $244 K - خرید
28 MAX
MAX Exchange Token
MAX
$0.04
197.88% 113.33% $241 K $70,072 خرید
29 CNX
Cryptonex
CNX
$29.81
0.7% 10.83% - $5,654,642 خرید
30 MMX
MMX
MMX
$2.28
0.86% 12.95% - $1,514,917 خرید
31 OX
Open Exchange Token
OX
$0.01
0.25% 18.49% - $1,407,469 خرید
32 DFT
DigiFinexToken
DFT
$0.01
6.84% 35.56% - $1,129,568 خرید
33 PT
Phemex Token
PT
$0.6
0.92% 11.63% - $795,734 خرید
34 PROB
ProBit Token
PROB
$0.08
1.6% 3.79% - $371,851 خرید
35 NGC
NAGA
NGC
$0.02
16.96% 31.1% - $140,383 خرید
36 BIT
Biconomy Exchange Token
BIT
$0.000005
0.55% 2.21% - $102,004 خرید
37 GDT
Globe Derivative Exchange
GDT
$0.01
4.59% 46.22% - $31,714 خرید
38 TDX
Tidex Token
TDX
$0.02
3.28% 0.16% - $23,714 خرید
39 ZMT
Zipmex
ZMT
$0.007
13.36% 10.72% - $23,455 خرید
40 BITO
BitoPro Exchange Token
BITO
$0.07
1.84% 1.78% - $20,108 خرید
41 BEST
Bitpanda Ecosystem Token
BEST
$0.4
3.03% 11.23% - $2,973 خرید
42 BNS
BNS Token
BNS
$0.0002
17.18% 1.81% - $1,060 خرید
43 BIR
Birake
BIR
$0.001
20.2% 17.89% - $356 خرید
44 BIX
Bibox Token
BIX
$0.003
6.92% 2.05% - $195 خرید
45 COB
Cobinhood
COB
$0.0004
0.74% 14.31% - - خرید
46 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$8.46
2.06% 10.08% - - خرید
47 BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0% - - خرید
48 OBITS
OBITS
OBITS
$0
8.54% 27.93% - - خرید
49 LKK
Lykke
LKK
$0
0% 0.16% - - خرید
50 BLN
Bolenum
BLN
$0
0% 0% - - خرید
51 CREDO
Credo
CREDO
$0
10.33% 72.74% - - خرید
52 XIN
Infinity Economics
XIN
$0
0% 0.47% - - خرید
53 BCO
BridgeCoin
BCO
$0
0% 0% - - خرید
54 DEW
DEW
DEW
$0
0% 0% - - خرید
55 SXDT
Spectre.ai Dividend Token
SXDT
$0
21.44% 180.12% - $7 خرید
56 LGO
LGO Token
LGO
$0
0.19% 4.51% - - خرید
57 BNK
Bankera
BNK
$0
0% 0% - $1,260 خرید
58 THR
ThoreCoin
THR
$0
0% 1.82% - - خرید
59 ZB
ZB Token
ZB
$0
0% 0% - - خرید
60 TIOX
Trade Token X
TIOX
$0
88.18% 0.1% - - خرید
61 TOK
TOKOK
TOK
$0
0% 2.72% - - خرید
62 NET
NEXT
NET
$0
0.04% 1.24% - - خرید
63 BQQQ
Bitsdaq
BQQQ
$0
18111.98% 18115.68% - - خرید
64 BHC
BHEX Token
BHC
$0
0.19% 2.61% - - خرید
65 HTB
Hotbit Token
HTB
$0
0% 0.38% - - خرید
66 BKK
BKEX Chain
BKK
$0
0% 0.02% - - خرید
67 RES
Resfinex Token
RES
$0
0% 1.22% - - خرید
68 BWB
Bit World Token
BWB
$0
0% 0% - - خرید
69 SXC
SXC Token
SXC
$0
0.39% 6.77% - - خرید
70 HBC
HBTC Captain Token
HBC
$0
2.39% 0% - - خرید
71 ACXT
ACDX Exchange Governance Token
ACXT
$0
0% 0.01% - - خرید
72 WELL
WELL
WELL
$0
0.04% 1.38% - - خرید
73 MDX
Mandala Exchange Token
MDX
$0
0% 0% - - خرید
74 EQO
EQO
EQO
$0
0% 0.01% - - خرید
75 OVI
Oviex
OVI
$0
0.02% 0% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
BNB
BNB
BNB
$235.57
1.77% 3%
LEO
UNUS SED LEO
LEO
$3.82
0.94% 4.08%
OKB
OKB
OKB
$57.78
0.37% 0.14%
CRO
Cronos
CRO
$0.09
2.89% 4.67%
FTT
FTX Token
FTT
$4.46
0.29% 9.56%
KCS
KuCoin Token
KCS
$9.54
2.2% 21.94%
BGB
Bitget Token
BGB
$0.5
0.06% 3.91%
HT
Huobi Token
HT
$2.78
1.58% 1.09%
WOO
WOO Network
WOO
$0.2
6.3% 12.6%
GT
GateToken
GT
$4.33
1.83% 1.62%
MX
MX TOKEN
MX
$2.99
1.01% 0.3%
FNSA
FINSCHIA
FNSA
$27.81
0.11% 4.39%
WRX
WazirX
WRX
$0.1
7.65% 18.46%
WXT
Wirex Token
WXT
$0.005
3.27% 0.55%
TKO
Toko Token
TKO
$0.2
2.33% 9.35%
ASD
ASD
ASD
$0.04
0.55% 2.21%
LA
LATOKEN
LA
$0.04
2.88% 3.08%
BITCI
Bitcicoin
BITCI
$0.002
0.44% 1.76%
BTR
Bitrue Coin
BTR
$0.06
9.73% 7.81%
OOE
OpenOcean
OOE
$0.01
3.2% 43.02%
ONE
BigONE Token
ONE
$0.0005
0.18% 1.48%
BF
BitForex Token
BF
$0.0009
2.46% 5.09%
BTSE
BTSE Token
BTSE
$0.8
0.79% 6.45%
EXM
EXMO Coin
EXM
$0.008
0.69% 4.16%
PTF
PowerTrade Fuel
PTF
$0.03
17.77% 75.86%
SCC
StakeCubeCoin
SCC
$0.04
3.3% 14.11%
TCH
TigerCash
TCH
$0.004
0.82% 2.55%
MAX
MAX Exchange Token
MAX
$0.04
197.88% 113.33%
CNX
Cryptonex
CNX
$29.81
0.7% 10.83%
MMX
MMX
MMX
$2.28
0.86% 12.95%
OX
Open Exchange Token
OX
$0.01
0.25% 18.49%
DFT
DigiFinexToken
DFT
$0.01
6.84% 35.56%
PT
Phemex Token
PT
$0.6
0.92% 11.63%
PROB
ProBit Token
PROB
$0.08
1.6% 3.79%
NGC
NAGA
NGC
$0.02
16.96% 31.1%
BIT
Biconomy Exchange Token
BIT
$0.000005
0.55% 2.21%
GDT
Globe Derivative Exchange
GDT
$0.01
4.59% 46.22%
TDX
Tidex Token
TDX
$0.02
3.28% 0.16%
ZMT
Zipmex
ZMT
$0.007
13.36% 10.72%
BITO
BitoPro Exchange Token
BITO
$0.07
1.84% 1.78%
BEST
Bitpanda Ecosystem Token
BEST
$0.4
3.03% 11.23%
BNS
BNS Token
BNS
$0.0002
17.18% 1.81%
BIR
Birake
BIR
$0.001
20.2% 17.89%
BIX
Bibox Token
BIX
$0.003
6.92% 2.05%
COB
Cobinhood
COB
$0.0004
0.74% 14.31%
TKX
Tokenize Xchange
TKX
$8.46
2.06% 10.08%
BAY
BitBay
BAY
$0
0% 0%
OBITS
OBITS
OBITS
$0
8.54% 27.93%
LKK
Lykke
LKK
$0
0% 0.16%
BLN
Bolenum
BLN
$0
0% 0%
CREDO
Credo
CREDO
$0
10.33% 72.74%
XIN
Infinity Economics
XIN
$0
0% 0.47%
BCO
BridgeCoin
BCO
$0
0% 0%
DEW
DEW
DEW
$0
0% 0%
SXDT
Spectre.ai Dividend Token
SXDT
$0
21.44% 180.12%
LGO
LGO Token
LGO
$0
0.19% 4.51%
BNK
Bankera
BNK
$0
0% 0%
THR
ThoreCoin
THR
$0
0% 1.82%
ZB
ZB Token
ZB
$0
0% 0%
TIOX
Trade Token X
TIOX
$0
88.18% 0.1%
TOK
TOKOK
TOK
$0
0% 2.72%
NET
NEXT
NET
$0
0.04% 1.24%
BQQQ
Bitsdaq
BQQQ
$0
18111.98% 18115.68%
BHC
BHEX Token
BHC
$0
0.19% 2.61%
HTB
Hotbit Token
HTB
$0
0% 0.38%
BKK
BKEX Chain
BKK
$0
0% 0.02%
RES
Resfinex Token
RES
$0
0% 1.22%
BWB
Bit World Token
BWB
$0
0% 0%
SXC
SXC Token
SXC
$0
0.39% 6.77%
HBC
HBTC Captain Token
HBC
$0
2.39% 0%
ACXT
ACDX Exchange Governance Token
ACXT
$0
0% 0.01%
WELL
WELL
WELL
$0
0.04% 1.38%
MDX
Mandala Exchange Token
MDX
$0
0% 0%
EQO
EQO
EQO
$0
0% 0.01%
OVI
Oviex
OVI
$0
0.02% 0%

چرا صرافی‌ها اقدام به عرضه توکن صرافی می‌کنند؟

برای پذیرش بیشتر رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی با تقلید از صرافی‌های سنتی برای خرید، فروش و تبادل رمزارزها روی کار آمدند. در حال حاضر صرافی‌های رمزارزی همچون دروازه‌ای رو به بازار رمزارزها عمل می‌کنند و رفته‌رفته امکانات جدیدی همچون توکن‌ صرافی را به این عرصه نوظهور می‌افزایند. در بیشتر موارد توکن‌ های صرافی به عنوان روشی برای جذب سرمایه عمل می‌کنند. این ارزها دارای ارزش و تضمین‌کننده فعالیت درست صرافی‌ها هستند. همچنین به دلیل موارد استفاده این توکن‌ها برای کاربران ایجاد انگیزه می‌کنند. قاعده این نیست که تمامی صرافی‌ها ملزم به ارائه توکن صرافی باشند و این موضوع به اهداف و برنامه‌ریزی‌های آن صرافی بستگی دارد.

توکن های صرافی چه استفاده‌هایی دارند؟

برخی از استفاده‌های رایج از این نوع توکن‌ها، استفاده در مواردی همچون روش پرداخت، حاکمیت، تأمین مالی برای مسابقات و بهبود وضعیت نقدینگی است. علی‌رغم اینکه این توکن‌ها به عنوان توکن کاربردی در صرافی‌ها عمل می‌کنند و استفاده‌هایی همچون پرداخت کارمزد ترید، واریز و برداشت در صرافی دارند، جزئیات موارد مربوط به توکن های صرافی به صادرکننده آن بستگی دارد. همچنین بسیاری از این توکن‌ها برای کاربران حق رأی در تصمیمات اکوسیستم را ایجاد می‌کنند.

در نهایت هدف این است که به مرور زمان صرافی غیرمتمرکزتر شود و دارندکان توکن صرافی نقش پررنگ‌تری در تصمیمات حاکمیتی همچون تعیین بودجه و توسعه داشته باشند. علاوه بر مسائل حاکمیتی، صرافی‌ها برای دارندگان توکن های صرافی مزایای بیشتری به نسبت دیگر کاربران در نظر می‌گیرند.

استفاده‌های دیگر

مورد دیگری که توکن های صرافی را برای تریدرها بااهمیت می‌کند، استفاده به عنوان ارز پایه در معاملات و ترید است. در یسیاری از صرافی‌ها، قابلیت معامله جفت ارزهای متعددی با توکن صرافی به عنوان ارز پایه فراهم شده است. این موضوع در نهایت به افزایش نقدینگی و نقدشوندگی می‌انجامد. همان‌طور که می‌دانید، نقدینگی و نقدشوندگی دو عامل بسیار مهم برای صرافی‌ها هستند.

نقدینگی بالا کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که خریداران و فروشندگان می‌توانند معامله را همان‌طور که در نظر گرفته شده، بدون مواجه شدن با تغییر قیمت قابل توجه، انجام دهند. توکن های صرافی با ایجاد انگیزه در کاربران باعث افزایش فعالیت و در نتیجه رفع مشکل نقدینگی در یک بازار خاص می‌شود.

مزایای سرمایه گذاری در توکن های صرافی چیست؟

دارندگان با نگه داشتن توکن های صرافی از مزایایی همچون کاهش کارمزد پرداختی، بهبود خدمات مشتریان و مزایای مشابه دیگر بهره‌مند می‌شوند. برخی کاربران فقط با انگیزه‌های حاکمیتی در این توکن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما برخی انگیزه‌های مالی دیگری نیز دارند که آنها را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کند.

در برخی موارد تریدرها در صورت استفاده از توکن صرافی از 1 تا 50 درصد تخفیف در کارمزدها خواهند داشت. این کاهش مبلغ کارمزد به خصوص در مواردی که کارمزد به حجم معاملات بستگی دارد یا کاربر به صورت منظم و زیاد معامله و ترید می‌کند، بسیار تأثیرگذار است.

برخی از توکن‌های صرافی مزایای دیگری مانند مشاوره سرمایه‌گذاری شخصی، پرداخت سود، اهرم در معاملات مارجین، وثیقه‌گذاری در معاملات فیوچرز و بهبود خدمات مشتری را به کسانی که دارایی‌های قابل‌توجهی دارند، ارائه می‌کنند.

چگونه توکن صرافی تهیه کنیم؟

توکن های صرافی از طریق IEO، خرید از پتلفرم صرافی و اگر خیلی خوش‌شانس باشید، از طریق ایردراپ قابل تهیه است. اغلب توکن های صرافی از طریق عرضه اولیه صرافی و با هدف جمع‌آوری سرمایه به بازار ارائه می‌شوند.

شناخته‌شده‌ترین توکن های صرافی کدامند؟

بایننس، کوین بیس، اف تی ایکس، اوکی اکس، کوکوین و HitBTC از شناخته‌شده‌ترین توکن های صرافی هستند. بر اساس داده‌های موجود در وبسایت CoinMarketCap، بیش از 90 توکن صرافی مختلف وجود دارد که بسیاری از آنها متعلق به بزرگ‌ترین نام‌های صنعت ارزهای دیجیتال هستند. تعیین اینکه در کدام یک از آنها سرمایه‌گذاری کنید، به خود صرافی، حجم معاملات، پیشینه فعالیت صرافی و مزایای آن بستگی دارد.

بنابراین همچون گذشته یادآور می‌شویم که قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در یک پروژه حتماً در مورد بنیاد و موارد مربوط به آن تحقیق و بررسی‌های لازم را به عمل آورید و هرگز بیش از آنچه را که می‌توانید از دست بدهید سرمایه‌گذاری نکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments