قیمت لحظه ای توکن های اکوسیستم کازماس (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 ATOM
Cosmos
ATOM
$10.61
7.21% 12.29% $4.013 B $199,942,209 خرید
2 CRO
Cronos
CRO
$0.09
2.44% 5.11% $2.453 B $13,534,888 خرید
3 RUNE
THORChain
RUNE
$6.41
2.19% 0.21% $2.163 B $278,512,772 خرید
4 INJ
Injective
INJ
$19.25
8.91% 3.92% $1.612 B $181,768,865 خرید
5 LUNC
Terra Classic
LUNC
$0.0002
0.62% 39.55% $1.175 B $229,309,488 خرید
6 KAVA
Kava
KAVA
$0.8
0.21% 10.72% $873.265 M $39,947,169 خرید
7 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0.08
3.68% 0.19% $575.244 M $32,746,317 خرید
8 ETHDYDX
dYdX (ethDYDX)
ETHDYDX
$3.09
1.83% 0.47% $567.240 M $132,705,661 خرید
9 FET
Fetch.ai
FET
$0.5
3.19% 0.51% $441.802 M $81,159,939 خرید
10 AKT
Akash Network
AKT
$1.80
5.17% 9.73% $401.568 M $3,792,754 خرید
11 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.04
1.12% 18.21% $396.697 M $116,339,921 خرید
12 OSMO
Osmosis
OSMO
$0.7
5.48% 13.82% $389.443 M $21,023,674 خرید
13 ANKR
Ankr
ANKR
$0.02
2.62% 11% $283.887 M $27,678,487 خرید
14 BAND
Band Protocol
BAND
$1.64
3.94% 14.86% $224.293 M $18,893,076 خرید
15 KUJI
Kujira
KUJI
$3.06
3.17% 10.64% $374.549 M $1,795,562 خرید
16 LOOM
Loom Network
LOOM
$0.1
0.61% 4.11% $149.360 M $37,750,285 خرید
17 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
2.94% 9.31% $130.127 M $9,767,638 خرید
18 BLZ
Bluzelle
BLZ
$0.2
0.18% 8.46% $116.263 M $6,867,644 خرید
19 SCRT
Secret
SCRT
$0.4
5.81% 10.74% $108.038 M $3,299,013 خرید
20 MED
MediBloc
MED
$0.01
4.84% 10.12% $107.082 M $3,950,757 خرید
21 CTK
Shentu
CTK
$0.6
2.38% 8.28% $77.670 M $5,418,867 خرید
22 ORAI
Oraichain
ORAI
$4.90
8.76% 4.7% $62.256 M $3,134,211 خرید
23 FCT
FirmaChain
FCT
$0.06
1.52% 3.14% $54.107 M $3,582,313 خرید
24 XPRT
Persistence
XPRT
$0.2
2.37% 0.34% $47.266 M $281,869 خرید
25 IRIS
IRISnet
IRIS
$0.02
5.44% 9.8% $40.536 M $1,619,877 خرید
26 DORA
Dora Factory
DORA
$0.07
9.87% 24.65% $40.373 M $382,129 خرید
27 CUDOS
CUDOS
CUDOS
$0.006
4.77% 18.43% $38.109 M $465,464 خرید
28 HARD
Kava Lend
HARD
$0.1
4% 13.85% $24.562 M $1,641,470 خرید
29 ALEPH
Aleph.im
ALEPH
$0.09
5.39% 16.21% $24.313 M $652,597 خرید
30 CHEQ
cheqd
CHEQ
$0.06
10.93% 10.09% $22.637 M $476,871 خرید
31 CET
CoinEx Token
CET
$0.03
0.23% 1.86% $22.315 M $92,461 خرید
32 BTM
Bytom
BTM
$0.009
16.52% 7.45% $16.872 M $1,154,436 خرید
33 MATH
MATH
MATH
$0.1
0.66% 0.38% $12.017 M $353,069 خرید
34 DVPN
Sentinel
DVPN
$0.0005
11.94% 17.58% $9.483 M $204,487 خرید
35 SWTH
Carbon Protocol
SWTH
$0.005
4.08% 11.37% $9.246 M $21,744 خرید
36 FUND
Unification
FUND
$0.2
4.94% 43.99% $7.975 M $67,487 خرید
37 ANC
Anchor Protocol
ANC
$0.01
2.79% 6.22% $6.770 M $235,907 خرید
38 LAMB
Lambda
LAMB
$0.001
3.78% 17.1% $3.050 M $509,946 خرید
39 UFI
PureFi Protocol
UFI
$0.04
26.05% 30.91% $2.668 M $195,324 خرید
40 erowan
SifChain
erowan
$0.0004
1.64% 22.26% $1.824 M $51,360 خرید
41 DEC
Decentr
DEC
$0.01
12.52% 12.56% $1.653 M $106,292 خرید
42 MIR
Mirror Protocol
MIR
$0.02
2.45% 12.27% $1.642 M $528,210 خرید
43 AWC
Atomic Wallet Coin
AWC
$0.09
13.07% 35.04% $1.058 M $23,310 خرید
44 CNTR
Centaur
CNTR
$0.00004
0.04% 5.47% $227 K - خرید
45 DAWN
Dawn Protocol
DAWN
$0.002
0.8% 7.77% $193 K $577 خرید
46 KEX
KIRA
KEX
$0.01
3.28% 28.21% $125 K $134,384 خرید
47 GARD
Hashgard
GARD
$0.00001
3.26% 19.89% $119 K $30,142 خرید
48 OKT
OKT Chain
OKT
$14.11
2.51% 3.3% - $2,660,424 خرید
49 ARCH
Archway
ARCH
$0.1
13.67% 0.81% - $296,639 خرید
50 HUAHUA
Chihuahua
HUAHUA
$0.0001
90.89% 123.77% - $109,557 خرید
51 BID
Bidao
BID
$0.001
23.36% 3.65% - $31,904 خرید
52 STARS
Stargaze
STARS
$0.01
3.66% 3.48% - $17,192 خرید
53 STRD
Stride
STRD
$2.08
10.27% 38.39% - $4,302 خرید
54 ZEBI
Zebi Token
ZEBI
$0.0002
22.3% 109.76% - $153 خرید
55 CMT
CyberMiles
CMT
$0.001
0% 0% - - خرید
56 NDAU
Ndau
NDAU
$12.39
0% 34.74% - - خرید
57 ING
Iungo
ING
$0
1.44% 12.76% - - خرید
58 LIKE
LikeCoin
LIKE
$0
13.71% 19.09% - - خرید
59 SPND
Spendcoin
SPND
$0
18.47% 44.35% - $724 خرید
60 FOAM
FOAM
FOAM
$0
0% 0.36% - - خرید
61 BCNA
BitCanna
BCNA
$0
0.05% 5.23% - - خرید
62 OURO
Ouroboros
OURO
$0
0% 0% - - خرید
63 PHT
Lightstreams
PHT
$0
0% 0.37% - - خرید
64 XFI
Dfinance
XFI
$0
0% 1.59% - - خرید
65 IOV
Starname
IOV
$0
5.33% 2.77% - - خرید
66 NGM
e-Money
NGM
$0
1.87% 12.25% - - خرید
67 BTSG
BitSong
BTSG
$0
0.3% 6.09% - - خرید
68 ODIN
ODIN PROTOCOL
ODIN
$0
15.99% 19.48% - - خرید
69 XKI
Ki
XKI
$0
0.79% 5.57% - - خرید
70 REGEN
Regen Network
REGEN
$0
0.72% 6.51% - - خرید
71 EEUR
e-Money EUR
EEUR
$0
0.55% 5.69% - - خرید
72 CMDX
Comdex
CMDX
$0
2.89% 10.34% - - خرید
73 IXO
IXO
IXO
$0
0% 3.46% - - خرید
74 LUM
Lum Network
LUM
$0
3.52% 0.57% - - خرید
75 TICK
Microtick
TICK
$0
0% 4.59% - - خرید
76 CRBRUS
Cerberus
CRBRUS
$0
0% 0% - - خرید
77 LORE
Gitopia
LORE
$0
1.1% 0.35% - - خرید
78 JKL
Jackal Protocol
JKL
$0
4.85% 6.74% - - خرید
79 NIBI
Nibiru Chain
NIBI
$0
0% 0% - - خرید
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
ATOM
Cosmos
ATOM
$10.61
7.21% 12.29%
CRO
Cronos
CRO
$0.09
2.44% 5.11%
RUNE
THORChain
RUNE
$6.41
2.19% 0.21%
INJ
Injective
INJ
$19.25
8.91% 3.92%
LUNC
Terra Classic
LUNC
$0.0002
0.62% 39.55%
KAVA
Kava
KAVA
$0.8
0.21% 10.72%
ROSE
Oasis Network
ROSE
$0.08
3.68% 0.19%
ETHDYDX
dYdX (ethDYDX)
ETHDYDX
$3.09
1.83% 0.47%
FET
Fetch.ai
FET
$0.5
3.19% 0.51%
AKT
Akash Network
AKT
$1.80
5.17% 9.73%
USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0.04
1.12% 18.21%
OSMO
Osmosis
OSMO
$0.7
5.48% 13.82%
ANKR
Ankr
ANKR
$0.02
2.62% 11%
BAND
Band Protocol
BAND
$1.64
3.94% 14.86%
KUJI
Kujira
KUJI
$3.06
3.17% 10.64%
LOOM
Loom Network
LOOM
$0.1
0.61% 4.11%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
2.94% 9.31%
BLZ
Bluzelle
BLZ
$0.2
0.18% 8.46%
SCRT
Secret
SCRT
$0.4
5.81% 10.74%
MED
MediBloc
MED
$0.01
4.84% 10.12%
CTK
Shentu
CTK
$0.6
2.38% 8.28%
ORAI
Oraichain
ORAI
$4.90
8.76% 4.7%
FCT
FirmaChain
FCT
$0.06
1.52% 3.14%
XPRT
Persistence
XPRT
$0.2
2.37% 0.34%
IRIS
IRISnet
IRIS
$0.02
5.44% 9.8%
DORA
Dora Factory
DORA
$0.07
9.87% 24.65%
CUDOS
CUDOS
CUDOS
$0.006
4.77% 18.43%
HARD
Kava Lend
HARD
$0.1
4% 13.85%
ALEPH
Aleph.im
ALEPH
$0.09
5.39% 16.21%
CHEQ
cheqd
CHEQ
$0.06
10.93% 10.09%
CET
CoinEx Token
CET
$0.03
0.23% 1.86%
BTM
Bytom
BTM
$0.009
16.52% 7.45%
MATH
MATH
MATH
$0.1
0.66% 0.38%
DVPN
Sentinel
DVPN
$0.0005
11.94% 17.58%
SWTH
Carbon Protocol
SWTH
$0.005
4.08% 11.37%
FUND
Unification
FUND
$0.2
4.94% 43.99%
ANC
Anchor Protocol
ANC
$0.01
2.79% 6.22%
LAMB
Lambda
LAMB
$0.001
3.78% 17.1%
UFI
PureFi Protocol
UFI
$0.04
26.05% 30.91%
erowan
SifChain
erowan
$0.0004
1.64% 22.26%
DEC
Decentr
DEC
$0.01
12.52% 12.56%
MIR
Mirror Protocol
MIR
$0.02
2.45% 12.27%
AWC
Atomic Wallet Coin
AWC
$0.09
13.07% 35.04%
CNTR
Centaur
CNTR
$0.00004
0.04% 5.47%
DAWN
Dawn Protocol
DAWN
$0.002
0.8% 7.77%
KEX
KIRA
KEX
$0.01
3.28% 28.21%
GARD
Hashgard
GARD
$0.00001
3.26% 19.89%
OKT
OKT Chain
OKT
$14.11
2.51% 3.3%
ARCH
Archway
ARCH
$0.1
13.67% 0.81%
HUAHUA
Chihuahua
HUAHUA
$0.0001
90.89% 123.77%
BID
Bidao
BID
$0.001
23.36% 3.65%
STARS
Stargaze
STARS
$0.01
3.66% 3.48%
STRD
Stride
STRD
$2.08
10.27% 38.39%
ZEBI
Zebi Token
ZEBI
$0.0002
22.3% 109.76%
CMT
CyberMiles
CMT
$0.001
0% 0%
NDAU
Ndau
NDAU
$12.39
0% 34.74%
ING
Iungo
ING
$0
1.44% 12.76%
LIKE
LikeCoin
LIKE
$0
13.71% 19.09%
SPND
Spendcoin
SPND
$0
18.47% 44.35%
FOAM
FOAM
FOAM
$0
0% 0.36%
BCNA
BitCanna
BCNA
$0
0.05% 5.23%
OURO
Ouroboros
OURO
$0
0% 0%
PHT
Lightstreams
PHT
$0
0% 0.37%
XFI
Dfinance
XFI
$0
0% 1.59%
IOV
Starname
IOV
$0
5.33% 2.77%
NGM
e-Money
NGM
$0
1.87% 12.25%
BTSG
BitSong
BTSG
$0
0.3% 6.09%
ODIN
ODIN PROTOCOL
ODIN
$0
15.99% 19.48%
XKI
Ki
XKI
$0
0.79% 5.57%
REGEN
Regen Network
REGEN
$0
0.72% 6.51%
EEUR
e-Money EUR
EEUR
$0
0.55% 5.69%
CMDX
Comdex
CMDX
$0
2.89% 10.34%
IXO
IXO
IXO
$0
0% 3.46%
LUM
Lum Network
LUM
$0
3.52% 0.57%
TICK
Microtick
TICK
$0
0% 4.59%
CRBRUS
Cerberus
CRBRUS
$0
0% 0%
LORE
Gitopia
LORE
$0
1.1% 0.35%
JKL
Jackal Protocol
JKL
$0
4.85% 6.74%
NIBI
Nibiru Chain
NIBI
$0
0% 0%

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments