قیمت لحظه ای توکن های لایه دو (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 MATIC
Polygon
MATIC
$0.8
2.83% 9.24% $8.246 B $599,195,109 خرید
2 IMX
Immutable
IMX
$1.88
7.15% 32.91% $2.418 B $346,587,498 خرید
3 OP
Optimism
OP
$2.14
0.79% 23.48% $1.951 B $298,069,033 خرید
4 MNT
Mantle
MNT
$0.6
3.73% 11.94% $1.906 B $70,020,498 خرید
5 ARB
Arbitrum
ARB
$1.13
4.77% 1.66% $1.439 B $408,120,738 خرید
6 LRC
Loopring
LRC
$0.2
3.09% 14.58% $343.289 M $26,592,004 خرید
7 SKL
SKALE
SKL
$0.04
3.16% 0.28% $219.895 M $37,834,038 خرید
8 METIS
MetisDAO
METIS
$24.68
1.82% 6.36% $112.637 M $4,141,079 خرید
9 MYRIA
Myria
MYRIA
$0.01
1.98% 14.75% $93.122 M $6,711,158 خرید
10 BOBA
Boba Network
BOBA
$0.1
0.8% 14.45% $30.175 M $2,890,154 خرید
11 CWEB
Coinweb
CWEB
$0.01
6.07% 8.71% $23.837 M $568,547 خرید
12 ZKS
ZKSpace
ZKS
$0.08
1.35% 2.98% $17.552 M $1,042,600 خرید
13 BROCK
Bitrock
BROCK
$0.1
11.32% 6.92% $11.400 M $471,510 خرید
14 LAI
LayerAI
LAI
$0.01
1.5% 2.11% - $2,256,669 خرید
15 AIA
AIA Chain
AIA
$0.002
2.32% 12.25% - $480,886 خرید
16 xDAI
xDAI
xDAI
$0.9
0.72% 0.39% - $111,395 خرید
17 DG
DeGate
DG
$0.04
6.29% 62.91% - $930 خرید
18 ---
Blast
---
$0
0% 0% - - خرید

دیدگاه خود را ثبت کنید

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments