قیمت لحظه ای توکن های لایه دو (لیست کامل)

# ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
ارزش بازار حجم معاملات
24 ساعت گذشته
خرید
1 MATIC
Polygon
MATIC
$0.6
2.83% 14.45% $6.046 B $293,922,817 خرید
2 MNT
Mantle
MNT
$0.8
0.25% 12.28% $2.922 B $156,711,642 خرید
3 ARB
Arbitrum
ARB
$0.9
0.56% 12.95% $2.750 B $243,857,229 خرید
4 IMX
Immutable
IMX
$1.81
2.9% 19.19% $2.726 B $62,365,534 خرید
5 OP
Optimism
OP
$2.04
1.37% 18.44% $2.215 B $230,202,363 خرید
6 STRK
Starknet
STRK
$1.01
1.32% 23.49% $1.309 B $77,672,381
7 AEVO
Aevo
AEVO
$0.6
0.45% 33.32% $562.471 M $48,679,847
8 MANTA
Manta Network
MANTA
$1.40
0.37% 21.96% $455.930 M $30,107,432 خرید
9 SKL
SKALE
SKL
$0.06
3.3% 11.81% $349.851 M $63,272,152
10 METIS
Metis
METIS
$60.45
0.58% 20.4% $343.737 M $11,212,552 خرید
11 LRC
Loopring
LRC
$0.2
0.1% 24.52% $276.270 M $12,092,407 خرید
12 LSK
Lisk
LSK
$1.21
0.91% 20.48% $175.766 M $3,953,655 خرید
13 CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
0.89% 20.36% $156.697 M $3,729,737
14 MERL
Merlin Chain
MERL
$0.3
3.65% 28.31% $140.364 M $42,197,596
15 MYRIA
Myria
MYRIA
$0.004
0.52% 22.3% $90.862 M $1,147,698
16 ERN
Ethernity Chain
ERN
$3.33
3.65% 18% $68.518 M $3,312,587
17 BOBA
Boba Network
BOBA
$0.3
6.64% 8.46% $52.382 M $3,368,486
18 CWEB
Coinweb
CWEB
$0.01
5.93% 12.01% $22.370 M $596,705
19 GMRX
Gaimin
GMRX
$0.002
10.23% 26.29% $17.723 M $618,581
20 ML
Mintlayer
ML
$0.2
9.78% 24.45% $13.031 M $1,952,475
21 ZKB
ZKBase
ZKB
$0.04
0.69% 3.73% $8.564 M $2,097,317
22 BROCK
Bitrock
BROCK
$0.06
8.29% 25.36% $6.107 M $450,732
23 LL
LightLink
LL
$0.04
6.07% 28.02% $3.446 M $87,961
24 NRK
Nordek
NRK
$0.001
15.92% 9.9% $740 K $97,788
25 HYPR
Hypr Network
HYPR
$0.003
108.73% 93.6% $231 K $21
26 TAIKO
Taiko
TAIKO
$2.20
1.34% 20.26% - $28,369,566
27 LAI
LayerAI
LAI
$0.02
8.06% 29.66% - $4,396,499
28 BVM
BVM
BVM
$0.9
1.92% 32.12% - $1,632,882
29 SAVM
SatoshiVM
SAVM
$2.06
1.68% 26.49% - $736,984
30 DG
DeGate
DG
$0.1
0.65% 5.87% - $109,204
31 AIA
AIA Chain
AIA
$0.003
1.68% 13.82% - $92,900
32 xDAI
xDAI
xDAI
$1.01
1.08% 0.15% - $91,683
33 TOPIA
HYTOPIA
TOPIA
$0.03
1.08% 7.33% - $77,928
34 MEOW
MEOW
MEOW
$0.02
1.49% 18.67% - $55,650
35 CYBA
CYBRIA
CYBA
$0.001
1.5% 19.27% - $54,217
36 ISME
Root Protocol
ISME
$0.006
11.73% 11.35% - $49,903
37 TOR
Resistor AI
TOR
$0.0007
4.6% 68.8% - $18,549
38 ---
Blast
---
$0
0% 0% - -
ارز قیمت تغییر
1 روزه
تغییر
7 روزه
خرید
MATIC
Polygon
MATIC
$0.6
2.83% 14.45%
MNT
Mantle
MNT
$0.8
0.25% 12.28%
ARB
Arbitrum
ARB
$0.9
0.56% 12.95%
IMX
Immutable
IMX
$1.81
2.9% 19.19%
OP
Optimism
OP
$2.04
1.37% 18.44%
STRK
Starknet
STRK
$1.01
1.32% 23.49%
AEVO
Aevo
AEVO
$0.6
0.45% 33.32%
MANTA
Manta Network
MANTA
$1.40
0.37% 21.96%
SKL
SKALE
SKL
$0.06
3.3% 11.81%
METIS
Metis
METIS
$60.45
0.58% 20.4%
LRC
Loopring
LRC
$0.2
0.1% 24.52%
LSK
Lisk
LSK
$1.21
0.91% 20.48%
CTSI
Cartesi
CTSI
$0.1
0.89% 20.36%
MERL
Merlin Chain
MERL
$0.3
3.65% 28.31%
MYRIA
Myria
MYRIA
$0.004
0.52% 22.3%
ERN
Ethernity Chain
ERN
$3.33
3.65% 18%
BOBA
Boba Network
BOBA
$0.3
6.64% 8.46%
CWEB
Coinweb
CWEB
$0.01
5.93% 12.01%
GMRX
Gaimin
GMRX
$0.002
10.23% 26.29%
ML
Mintlayer
ML
$0.2
9.78% 24.45%
ZKB
ZKBase
ZKB
$0.04
0.69% 3.73%
BROCK
Bitrock
BROCK
$0.06
8.29% 25.36%
LL
LightLink
LL
$0.04
6.07% 28.02%
NRK
Nordek
NRK
$0.001
15.92% 9.9%
HYPR
Hypr Network
HYPR
$0.003
108.73% 93.6%
TAIKO
Taiko
TAIKO
$2.20
1.34% 20.26%
LAI
LayerAI
LAI
$0.02
8.06% 29.66%
BVM
BVM
BVM
$0.9
1.92% 32.12%
SAVM
SatoshiVM
SAVM
$2.06
1.68% 26.49%
DG
DeGate
DG
$0.1
0.65% 5.87%
AIA
AIA Chain
AIA
$0.003
1.68% 13.82%
xDAI
xDAI
xDAI
$1.01
1.08% 0.15%
TOPIA
HYTOPIA
TOPIA
$0.03
1.08% 7.33%
MEOW
MEOW
MEOW
$0.02
1.49% 18.67%
CYBA
CYBRIA
CYBA
$0.001
1.5% 19.27%
ISME
Root Protocol
ISME
$0.006
11.73% 11.35%
TOR
Resistor AI
TOR
$0.0007
4.6% 68.8%
---
Blast
---
$0
0% 0%

دیدگاه خود را ثبت کنید

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
View all comments

خیلی خوب هست ارزنیوز خیلی بیشتر از صارفی های دیگه ارز پشتیبانی میکند