تحلیلگران بازار کشف کردند: وجود شباهت‌های چشمگیر بین بیت کوین و شیبا اینو!

داده‌های جدید شباهت شگفت‌انگیزی را بین ترکیب دارندگان بیت کوین و شیبا اینو، از نظر زمان نگهداری دارایی، نشان می‌دهند. طبق گزارش‌ها، ترکیب دارندگان برای بیت کوین به این شرح است: ۶۹…