1. هر یک میلیون واحد ازش زیر صد تومن میشه.

    هر یک میلیون واحد ازش زیر صد تومن میشه.

    مشاهده کمتر
  2. سلام. این تحلیل صرفا از دید تکنیکال به این ارز نگاه کرده و عوامل بنیادی رو مد نظر قرار نداده. مشکل تیم بیبی دوج چیه؟

    سلام. این تحلیل صرفا از دید تکنیکال به این ارز نگاه کرده و عوامل بنیادی رو مد نظر قرار نداده. مشکل تیم بیبی دوج چیه؟

    مشاهده کمتر